Showing 283 results

Archival description
Print preview View:

16 results with digital objects Show results with digital objects

Dramatik på svenska scener 1910-1975
Dramatik på svenska scener 1910-1975
Center för arktisk kulturforskning (CAK) vid Umeå universitet
Center för arktisk kulturforskning (CAK) vid Umeå universitet
I periferin. Studier i den svenska landsortsteaterns historia till ca 1850
I periferin. Studier i den svenska landsortsteaterns historia till ca 1850
Släkten Berghems samling
Släkten Berghems samling
Magnus von Platens arkiv
Magnus von Platens arkiv
Sverker Sörlins arkiv
Sverker Sörlins arkiv
Anders Brännströms arkiv
Anders Brännströms arkiv
Föreningen lapska missionens vänner
Föreningen lapska missionens vänner
Herlog Robert Linders arkiv
Herlog Robert Linders arkiv
Handlingar rörande Gustaf Westerlund
Handlingar rörande Gustaf Westerlund
Handlingar rörande Labangymnastik
Handlingar rörande Labangymnastik
Tore Nilssons arkiv
Tore Nilssons arkiv
Handlingar rörande Harriet Löwenhjelm
Handlingar rörande Harriet Löwenhjelm
Jörgen Björklunds arkiv
Jörgen Björklunds arkiv
Bengt Lundbergs arkiv
Bengt Lundbergs arkiv
Olof Hederyds arkiv
Olof Hederyds arkiv
Roland Berglings arkiv
Roland Berglings arkiv
Brev från Gösta Hyltén-Cavallius samling
Brev från Gösta Hyltén-Cavallius samling
Hans Fahlbecks handlingar rörande Manne Wester
Hans Fahlbecks handlingar rörande Manne Wester
Mats Paulsons samling: Tillägg
Mats Paulsons samling: Tillägg
Kopia av Lev Lʹvovič Tolstoys testamente
Kopia av Lev Lʹvovič Tolstoys testamente
Gustaf Edvard Klemming: Diverse material
Gustaf Edvard Klemming: Diverse material
Inskannad kopia av Viveka Hamiltons dagbok (Digitalt material)
Inskannad kopia av Viveka Hamiltons dagbok (Digitalt material)
Efva Liljas samling, tillägg
Efva Liljas samling, tillägg
Ann Smiths arkiv
Ann Smiths arkiv
Lars Kleberg: Kopia av tidskriften Front
Lars Kleberg: Kopia av tidskriften Front
Liber: Handlingar rörande karttryck
Liber: Handlingar rörande karttryck
Renskrifter av dokument från 1600-talet
Renskrifter av dokument från 1600-talet
Kataloger över medicinska skrifter
Kataloger över medicinska skrifter
J O Wallin: Promemoria
J O Wallin: Promemoria
Uno Willers samling: tillägg
Uno Willers samling: tillägg
Robert Murrays samling: tillägg
Robert Murrays samling: tillägg
Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin
Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin
Egil Holmsens efterlämnade papper
Egil Holmsens efterlämnade papper
Ragnar Sohlmans papper, tillägg
Ragnar Sohlmans papper, tillägg
Malla Montgomery-Silfverstolpes memoarer
Malla Montgomery-Silfverstolpes memoarer
Marianne Nyström: arbetsmaterial till böcker
Marianne Nyström: arbetsmaterial till böcker
Johan Jolin: manuskript och dikter
Johan Jolin: manuskript och dikter
Elsa Edmars avhandlingsarbete om Gertrud Lilja
Elsa Edmars avhandlingsarbete om Gertrud Lilja
Josef Haglunds papper
Josef Haglunds papper
Ellen Key: Brev till Paul Geheeb
Ellen Key: Brev till Paul Geheeb
Johan Hoff: Minnen från min verksamhet på I 1
Johan Hoff: Minnen från min verksamhet på I 1
Släkten Collijn: kort historik
Släkten Collijn: kort historik
Karl Gustaf Brandström: Avskrift av brev från L. Hjortsberg och tjänsteutnämning
Karl Gustaf Brandström: Avskrift av brev från L. Hjortsberg och tjänsteutnämning
Stender-Petersen: Katalog over Slaviske Manuscripter i Det kgl. Bibliothek
Stender-Petersen: Katalog over Slaviske Manuscripter i Det kgl. Bibliothek
Resejournal Finska Campagnen, kopia
Resejournal Finska Campagnen, kopia
Vadstens kloster: Kopia av kopiebok
Vadstens kloster: Kopia av kopiebok
Thomas Thorild: Brev till Christian Friedrich Rühs
Thomas Thorild: Brev till Christian Friedrich Rühs
Greta af Klintberg: Ur dagboken
Greta af Klintberg: Ur dagboken
Ulrik Nordenskiöld: Ms "Anmärkningar vid en Resa til Stokholm hålna år 1769"
Ulrik Nordenskiöld: Ms "Anmärkningar vid en Resa til Stokholm hålna år 1769"
Theodor Cronqvist: Brev från A.G. Ahlstrand till J. A. Ahlstrand
Theodor Cronqvist: Brev från A.G. Ahlstrand till J. A. Ahlstrand
Theodor Cronqvist: Fortsättning av Brev från A.G. Ahlstrand till J. A. Ahlstrand
Theodor Cronqvist: Fortsättning av Brev från A.G. Ahlstrand till J. A. Ahlstrand
Karl Warburg: Korrespondens, manuskript och pressklipp
Karl Warburg: Korrespondens, manuskript och pressklipp
Friedrich Rühs: Brev från Gjörwell
Friedrich Rühs: Brev från Gjörwell
Pär Lagerkvist: Dikter 2
Pär Lagerkvist: Dikter 2
Magnus von Platen: Informatorn Almqvist
Magnus von Platen: Informatorn Almqvist
Conrad Pineus: 2 brev till Ivan Atmer
Conrad Pineus: 2 brev till Ivan Atmer
Personregister till ointroducerade adelns ättartavlor
Personregister till ointroducerade adelns ättartavlor
Brev från Fredrik Fryxell till Anders Fryxell
Brev från Fredrik Fryxell till Anders Fryxell
Daniel Georg Ekendahl: Brevsamling
Daniel Georg Ekendahl: Brevsamling
Carl David af Wirsén: Brev till Victoria Benedictsson
Carl David af Wirsén: Brev till Victoria Benedictsson
Poul Bjerre: Brev till Frederik van Eeden
Poul Bjerre: Brev till Frederik van Eeden
Ingrid Averpil: Diktsamling Blommor
Ingrid Averpil: Diktsamling Blommor
Gösta Sabelström: En utredning om släkten Sabelström från Öland
Gösta Sabelström: En utredning om släkten Sabelström från Öland
Kurt Winberg: Artikel "Ur en gallrares anteckningar"
Kurt Winberg: Artikel "Ur en gallrares anteckningar"
Carl Michael Bellman: Dikt Fjäriln vingad "urversionen"
Carl Michael Bellman: Dikt Fjäriln vingad "urversionen"
Underdånig promemoria rörande Dramatiska Teatern
Underdånig promemoria rörande Dramatiska Teatern
Thage Falkerstedt: Släkttavla
Thage Falkerstedt: Släkttavla
Harry Martinson: Kopia av dedikation till ett exemplar av Nässlorna blomma
Harry Martinson: Kopia av dedikation till ett exemplar av Nässlorna blomma
Bruno Kalnins: Levnadsbeskrivning "Kampen är ännu inte slut"
Bruno Kalnins: Levnadsbeskrivning "Kampen är ännu inte slut"
Vilhelm Moberg: Brev till och från Arne Isacsson
Vilhelm Moberg: Brev till och från Arne Isacsson
Motala mekaniska verkstad: Material från studiecirkel
Motala mekaniska verkstad: Material från studiecirkel
Essénska släktföreningens handlingar
Essénska släktföreningens handlingar
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
Emma Ahlin: Brev och kassabok
Emma Ahlin: Brev och kassabok
Göran Björkman: Brev m.m.
Göran Björkman: Brev m.m.
Släkten Theander: Släkttavla
Släkten Theander: Släkttavla
Gösta Lilienberg: Ånger och ångest, Bikt
Gösta Lilienberg: Ånger och ångest, Bikt
Signe Trotzig: Brev till Cecilia Fröding
Signe Trotzig: Brev till Cecilia Fröding
Michael Håkansson: Dikter
Michael Håkansson: Dikter
Sigfrid Anderssons efterlämnade papper
Sigfrid Anderssons efterlämnade papper
Gösta Klemmings folkmusiksamling: Tillägg
Gösta Klemmings folkmusiksamling: Tillägg
Släkten Rudbeck: Arkivförteckning
Släkten Rudbeck: Arkivförteckning
Gösta Carlsson: Minnesanteckningar från Sågverket Brädgården och samhället Skutskär
Gösta Carlsson: Minnesanteckningar från Sågverket Brädgården och samhället Skutskär
Morris Redman Spivack: Manuskript till The School of Athens
Morris Redman Spivack: Manuskript till The School of Athens
Wilho Ollikainen: Dikter
Wilho Ollikainen: Dikter
Drottning Kristinas första brev till jesuitgeneralen 1651
Drottning Kristinas första brev till jesuitgeneralen 1651
Tore Strindberg: Manuskript och brev rörande återfinnandet av Andréexpeditionen
Tore Strindberg: Manuskript och brev rörande återfinnandet av Andréexpeditionen
Per Lindberg: Brev till Pär Lagerkvist
Per Lindberg: Brev till Pär Lagerkvist
Nelly Sachs: Brev och dikter
Nelly Sachs: Brev och dikter
Reinhard Buchwald: Manuskript
Reinhard Buchwald: Manuskript
Brev mellan Bertil Ohlin, Evy Ohlin och Ruben Rauzing
Brev mellan Bertil Ohlin, Evy Ohlin och Ruben Rauzing
S:t Knuts Gille i Lund: Medlemsmatrikel
S:t Knuts Gille i Lund: Medlemsmatrikel
UDs material rörande Raoul Wallenberg
UDs material rörande Raoul Wallenberg
Kule Palmstierna: Minnen som dröjer kvar
Kule Palmstierna: Minnen som dröjer kvar
Sven A von Heijne: Minnen från min Gotlandstid
Sven A von Heijne: Minnen från min Gotlandstid
Magnus von Platen: Om skägg i Sverige
Magnus von Platen: Om skägg i Sverige
Irmgard Leux-Henschen: Brev och arbetsmaterial
Irmgard Leux-Henschen: Brev och arbetsmaterial
Imgard Leux-Henschen: Manuskript
Imgard Leux-Henschen: Manuskript
Thorsten Jonsson: Brev till Axel Strindberg
Thorsten Jonsson: Brev till Axel Strindberg
Results 1 to 100 of 283

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.