Visar 60286 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

868 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Ferdinand Bobergs samling

 • SE S-HS L57
 • Arkiv
 • 1880 - 1942
Samlingen innehåller brev, biographica, dagböcker, personliga reflexioner, anteckningar om olika ämnen, teckningar och dagböcker från resor med mera
Samlingen beståg av acc1965/35

Boberg, Ferdinand

Fotografier och reproduktioner av verk m.m.

L57:8:5, Fotografier av verk, av Ferdinand Boberg resp. Anna Boberg

1. Ferdinand Boberg, totalt 30 st.
• Landskap och byggnader (Borgå, Fagervik, Åbo m.m.), 25 st
• Interiörer (= arbetslivsbilder)

2. Anna Boberg, totalt 44 st.
• 1) Landskap, 31 st.
• 2) Arbetslivsbilder, 5 st
• 3) Interiörer, 8 st.

L57:8:6, Reproduktioner av verk, Ferdinand Boberg resp. Anna Boberg
1. Ferdinand Boberg, 3 st.: Porträtt, samt bild av skulpturen S:t Göran och draken
2. Anna Boberg, 5 st.: Landskap

L57:8:7, Kartor, handritade, tusch och blyerts
1. Skandinavien
2. Nordnorge

Porträtt, grupporträtt, samt exteriörer/ interiörer

L57:8:1, Porträtt, Ferdinand Boberg

L57:8:2, Porträtt, Anna Boberg
1. Lofoten, 39 st.
• Vid staffliet
• Båtbilder
• Fiskeribilder
• Snöbilder
• Klippbilder
• Tältbilder
• Diverse Lofoten

2. Diverse porträtt, 6 st.

L57:8:3, Grupporträtt, Anna Boberg
1. Anna & Ferdinand Boberg, 15 st.
2. Diverse grupporträtt, 6 st.

L57:8:4, Exteriörer och interiörer
1. Exteriörer, 6 st.
2. Interiörer, 5 st.
• Vintra
• Blecktornet

Gunnar Hallströms arkiv

 • SE S-HS Acc2002/14
 • Arkiv
 • 1880-1976
Arkivet innehåller anteckningar, brev, pressklipp, handlingar ordnade efter ämne t.ex Gröna Lund och Björkö m.m. Handlingarna förvaras osorterade i lådor.

Hallström, Gunnar

Tryck

- Diverse småtryck
- Tidskriften Loke (2 st), utgiven av socialistiska ungdomsförbundet
- Tidningen Arbetaren, nummer 11 år 1993
- Tidskriften Röster i radio, nr 49 år 1950

Diverse

- Pass
- Carte de sejour
- Medlemskort författarföreningen
- Legitimationskort Stockholms högskolas studentkår
- Militär inskrivningsbok
- Kuvert med tysklandsminnen
- Royaltyredovisning 1973
- Bilskattkvitto 1949
- Meny Gyllene freden
- Kuvert från Sovjetunionens legation
- Utdrag ur protokoll från Skutskär och Älvkarleby församlingars pastorats kyrkoråd rörande att flytta Dagermans grav från Danderyd till Älvkarleby 25/6 1964.
- Ex Libris Stig Dagerman
- Litteratur 3.pris Dagerman 1940
- Biographica rörande andra personer (Brev och fotografier till Röda Korset för att söka reda på Ferdinands bror som försvann i öst efter krigsslutet. Anna är Ferdinands mor och Annmaries farmor. Anna kallades i sin ungdom för Röda Anna).

Underlag

- 2 st. anteckningsböcker från "ingen går fri"- regisserandet, våren 1949 i Malmö
- 1 spiralblock med anteckningar till Bröllopsbesvär "så ung och redan så skeppsbruten"
- 4 st. spiralblock (1941-1942?): Litterära försök Stig Jansson, Råttan i gropen (utkast?), Mitt namn är Stig Dagerman, Före och efter Stalingrad.
- 1 anteckningsblock, Redaktör (redaktör 40-tal?) Stig Dagerman, Albygatan 18 nb, L:a Alby, Sundbyberg innehåller bland annat anteckningar om boken Sällsam frukt (strange fruit) som stig recenserar. 1943?
- 1 anteckningsbok med fraser

Brev

Brev till och från Stig Dagerman

Omslag 1: 2 brev från f.d. skolkamraten vid Södra Latin Eskil Hellner, 1941-1942

Omslag 2: Tackkort, telegram, inbjudningskort, vykort, jul- och födelsedagshälsningar, kallelser m.m. 1943-1950

Omslag 3: brev från Stig Dagerman till Ferdinand och Elly Götze, julen 1944, 1 brev till familjen Ferdinand Götze med ett begravningskort ”till minne av Ester” (med en dikt ”till mamma” av Stig Dagerman, 30 januari 1946.

Omslag 4: 29 brev till Stig Dagerman A-Ö, 1946-1953

Omslag 5: Förlagskontrakt

Dagböcker

1 dagbok, odaterad
1 dagbok, 1941
1 dagbok, 1947
1 dagbok, 1948

Diverse manuskript

- Den dödsdömde (drama). Jämför Samlade skrifter 6 sid. 5-102

- Sorgeår (drama)

- Streber (drama). Jämför samlade skrifter 6 sid. 129-263

- Sommarens skepp (filmutkast). Jämför Samlade skrifter 11 sid. 351-365

- Sommarens skepp (filmutkast, av allt att döma aldrig fullbordat). Jämför Samlade skrifter 11 sid. 394

- Försök att bemöta Jarl Donnér som i artikeln "Tankar om teater" i GHT 14 juli 1948 haft synpunkter på Dagermans teaterartikel "Entrérepliker" i Prisma nr 2 1948

- Öppet brev till de flesta svenska författare (opublicerat), Franska missuppfattningar och svenska, Väckningsvisa

- Diverse, bland annat kladd till brev till Stig Ahlgren (Aftontidningens dåvarande kulturredaktör)

- Någon som en gång hört Dagermans föredrag om den ensamma människan och känt sig vara tvungen föra fram synpunkter, sin egen livssyn.

- Tror ni på helvetet? (enkätsvar). Jämför Samlade skrifter 11 sid. 243-244

- Vad önskar sig en ungdom? (enkätsvar). Jämför Samlade skrifter 11 sid. 237

- Ingen går fri (från redigerandet av skriften, Malmö våren 1949. Jämför Samlade skrifter 7 sid. 5-128, 367-369

- Tysklandsföredraget? (någon gång efter Tysklandsresan 1946)

- Tror vi på människan? (enkätsvar i Vi nr 3 år 1950, från arbetet med enkätsvaret). Jämför Samlade skrifter 11 sid. 247-249

- Dagsedlar, diverse. Jämför Samlade skrifter 9

- Främmande, inte återsända manuskript till tidskriften 40-tal

Artiklar

- Genom de hängdas träd (artikel i Tysk höst). På baksidan arbetsutkast till nidvisa/dagsedel. Jämför Samlade skrifter 3 sid. 112-114

- De ovälkomna (artikel i Tysk höst). På baksidan arbetsutkast till nidvisa/dagsedel. Jämför Samlade skrifter 3 sid. 65-67

- Tysk höst (artikel i Tysk höst) och Retur Hamburg (artikel i Tysk höst). Jämför Samlade skrifter 3 sid. 12-13, 121-122

- Litteratur och lidande. Jämför Samlade skrifter 3 sid. 139-142

- Revyryskt och kvartsfranskt (i Arbetaren 7/1 1950)

- Horisonten: Behöver politikerna poesin? (i Arbetaren 17/2 1950)

- Hur jag mötte Strindberg. Jämför Samlade skrifter 11 sid. 24-25

- Behöver politikerna poesin? Jämför Samlade skrifter 11 sid. 220-221

- Den dödsdömde (i Dramatens programblad, april 1947). Jämför Samlade skrifter 6 sid. 373-375

- Ingen går fri (i programbladet till Malmöföreställningen). Jämför Samlade skrifter 7 sid. 337-338

- Öppet svar till Per-Axel Branner (i Arbetaren 21/2 1950)

- Försvar för teaterbovar. Jämför Samlade skrifter 6 sid. 376-378

- Att skriva på. Jämför Samlade skrifter 11 sid. 213-215

- Årgång 25 och 23. Jämför Samlade skrifter 11 sid. 21-24

- Debattinlägg om öst och väst (i Folket i bild nr 14, 1950). Jämför Samlade Skrifter 11 sid. 221-222

Noveller och dikter

Hela manuskript och fragment av manuskript:

- Män med karaktärer (novell i Nattens lekar från 1947). Jämför Samlade skrifter 4 sid. 142-176

- Män med karaktärer, fragment (novell i Nattens lekar från 1947). Jämför Samlade skrifter 4 sid. 142-167

- Mannen från Milesia, fragment av novell. Jämför Samlade skrifter 4 sid. 222-237

- Mannen från Milesia (novell). Jämför Samlade skrifter 4 sid. 222-237

- De röda vagnarna (novell). Jämför Samlade skrifter 10 sid. 133-147

- Vår nattliga badort (novell i Nattens lekar från 1947). Jämför Samlade skrifter 4 sid. 253-267

- Mannen som inte ville gråta (novell i Nattens lekar från 1947). Jämför Samlade skrifter 4 sid. 168-181

- Den hängdes träd (novell i Nattens lekar från 1947). Jämför Samlade skrifter 4 sid. 96-104

- Saltkött och gurka (novell i Nattens lekar från1947). Jämför Samlade skrifter 4 sid. 46-53

- De obarmhärtiga (novell i Nattens lekar från 1947). Jämför Samlade skrifter 4 sid. 114-125

- Den främmande mannen (novell i Nattens lekar från 1947). Jämför Samlade skrifter 4 sid. 126-141

- Tornet och källan (novell i Nattens lekar från 1947). Jämför Samlade skrifter 4 sid. 182-198

- Varför inte tro? (dikt) Jämför Samlade skrifter 10 sid. 37

- Sång till friheten. Jämför Samlade skrifter 10 sid. 25-27

- Min son röker sjöskumspipa (novell i Nattens lekar från 1947). Jämför Samlade skrifter 4 sid. 199-210

- Korrektur till novellsamlingen Nattens lekar från 1947

Romaner

Fragment av manuskript från romanerna:
- Ormen (1945)
- Tysk höst (1947)
- Bränt barn (1948)
- Bröllopsbesvär (1949)

Jonas Olssons samling av flyers

 • SE S-SBS 288 Ol 2
 • Arkiv
 • 1980-2010
Huvudsakligen flyers med koppling till Stockholms klubbscen under 1980-, 1990- och 2000-talen.

Olsson, Jonas

Erik Wrangels brevväxling med familjen

- Brevväxling mellan Erik Wrangel och sönerna Erik, Arvid och Carl Otto
- Brev från Elisabet von Rosen till sonen Erik omkring 1736
- Renskrift av brev från Elisabet von Rosen
- Brev från Erik Wrangel den yngre, skrivna under exilen

Betyg och intyg

-Katarina realskola
-Realgymnasiet vid Högre allmänna läroverket å Södermalm
- Studentbrev från Stockholms högskola
- Anmärknings- och betygsbok
- Tentamensbok Humanistiska fakulteten vid Stockholms högskola
- Lärjungebok
- Prästbevis

Matthias Eckhert stambok "Eckerts Stambuch"

 • SE S-HS Acc2023/47
 • Arkiv
 • 1627-1638

Stambok som tillhört officeren Matthias Ekher eller Eckhert. Använd i Polen, Tyskland, Danmark och Sverige 1627-1638.

Tvär-8:o. (1) blad på pergament,(44) blad på papper. Illustrerad med 43 handritade vapenavbildningar i färg och två helsidesteckningar i färg, varav en på pergamentbladet. Brunt skinnband från ca 1900, med upphöjda bind, guldlinjerad rygg, ramverk i guld på pärmarna och främre pärmen med förgyllda och blindpräglade dekorationer. Bandet med några småfläckar. Inlagan delvis något solkig, med smärre revor och en del lagningar, på några ställen med mindre textförluster. Lite senare 'kludd återfinns här och där. Med Ericsbergs biblioteks exlibris.

De daterade inskrifterna sträcker sig från början av 1627 och frekvent fram till och med 1631. År 1632 finns två daterade inskrifter, en 1634, samt två från 1638. Åren 1627-1628 finns sju daterade inskrifter i Köpenhamn och två i Stockholm - den 25 april respektive den 2 maj 1628. Från den 22 juni 1628 till den 22 juli 1631 är nästan alla daterade inskrifter från Elbing (dagens Elbląg, Polen). Matthias Eckhert tituleras huvudsakligen kapten under dessa år; den 17 december 1627 kallas han kapten i dansk tjänst, åren 1628-1630 kallas han flera gånger kapten zu Elbingen och 1638 benämns han överstelöjtnant. Att en stor del av inskrifterna är daterade i Elbing tyder på att han under den tiden var i svensk tjänst.

Stamboken, som uppenbarligen följt med i fält, domineras av adel och officerare - de flesta med skickligt tecknade och färglagda vapen vid sina inskrifter. Svenskar som har gått att identifiera är Johan Sparre (Stockholm den 25 april 1628), Bengt Oxenstierna (Stockholm den 2 maj 1628) och Bengt Bagge (Elbingen den 14 maj 1631). Oxenstierna hade varit guvernör i Elbing åren 1626-1627 och Bengt Bagge var kommendant där 1630-1632. Här finns flera skottar och fransmän, borgmästaren Gregorius Hese i Marienburg under belägringen i augusti 1629, men huvudsakligen tyska adliga officerare.

Nästan alla inskrifter är på tyska, ibland är olika valspråk på latin. En teckning på pergament föreställer ett ståtligt inrett rum med stora fönster i bakgrunden där fyra personer är samlade - tre stående och en sittande. Möjligen är mannen längst till höger en läkare som undersöker en sittande patient, som ser ut att ha ett bandage om huvudet. Denne sittande person är tydligt av högre stånd, liksom de två stående personerna till vänster. Den andra teckningen är en landskapsvy med en stad med dominerande kyrka i bakgrunden. Mot och från stadsporten rör sig varsin vagn, en jägare och några fjäderfän rör sig också i landskapet.

De många vapenavbildningarna gör stamboken till en intressant heraldisk källa och inskrifterna ger en bild av adlig officerskultur, inte minst vad det verkar bland legosoldater i dansk och svensk tjänst under trettioåriga kriget.

Eckhert, Matthias

Gunnar Hallströms arkiv, tillägg

 • SE S-HS Acc2002/27
 • Arkiv

Låda 1: Brev

2-5: Brev m.m.

6: Brev m.m., glasplåtar

7: Brev, div. anteckningar, tryck, klipp

8: Fotoalbum, tryck, anteckningar

9: Brev, fotografier m.m.

10: Anteckningar, klipp, skissböcker, bilder, brev

11: Div. papper, fotografier, brev

12: Brev m.m (inkl. kassabok)

13: Brev och fotografier (Helga Svensson)

14: Reproduktioner, brev

Hallström, Gunnar

Brev från Albert Engström till föräldrarna

 • SE S-HS Acc2023/42
 • Arkiv
 • 1922
Ett brev till föräldrarna Lars och Antigonia Engström, daterat Stockholm den 2 april 1922, med anledning av inval i Svenska Akademien 1922

Engström, Albert

Ettbladstryck och fragment

 • SE S-SBS 288 Et 1
 • Arkiv
Ettbladstryck och fragment av tryck från 1400- och 1500-talen

Kungliga biblioteket

Brev från August Strindberg och Frida Uhl

 • SE S-HS Acc2023/40
 • Arkiv
1. Egenhändigt skrivet brev av Strindberg och Frida Uhl, på franska, undertecknat av båda två, ställt till Marie Weyr, syster till Frida, daterat Berlin, Kleine Kirchgasse 2-3, 5 april 1893.
2. 1 brevkort från Frida Uhl till Strindberg på franska, adresserat till Herrn August Strindberg, Rügen, daterat 1893.

Strindberg, August

Wilhelm "Wille" Sundqvist arkiv

 • SE Q Handskrift 223
 • Arkiv
Arkivet efter Sundqvist omfattar ca 4 hyllmeter och består av Personliga handlingar, Manuskript och egna verk, Korrespondens, Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet och Samlingar. Vid ordnandet av arkivet har hänsyn tagits till den ordning som rådde vid leveransen. Arkivet är fritt tillgängligt för forskning, förutom volymerna A4:2 och C1:1-C1:3 som är spärrade fram till 2035.

Sundqvist, Wilhelm

Kjell Lundholms arkiv

 • SE Q Handskrift 146
 • Arkiv
 • 1930 - 2010
ARKIVBESKRIVNING
Vid ordnandet av arkivet har hänsyn tagits till den inre ordning som rådde vid leveransen. Undantaget är manuskript till artiklar som har ordnats alfabetiskt.
Arkivet har ordnats i fem huvudkategorier. A Personliga handlingar, rör handlingar från studietiden, ekonomiska handlingar och övriga personliga handlingar. Den största kategorin, B Manuskript och egna verk innehåller manuskript till Lundholms böcker och artiklar i kulturhistoriska ämnen. C Korrespondens har indelats i familjebrev, korrespondens rörande arkeologi och övrig korrespondens. D Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet innehåller bl.a. underlagsmaterial till Lundholms kulturhistoriska skriftställande. E Samlingar innehåller fotografier, film, kassettband och tidningsurklipp. F Övrigt innehåller Professor Knut Lundmarks handlingar.

Lundholm, Kjell

Eric Thorsells samling av tyska tidskrifter om homosexualitet

 • SE S-SBS 288 Th 2
 • Arkiv
 • 1921 - 1932
Tyska tidskrifter på temat homosexualitet.
Der Eigene: Ein blatt für männliche kultur (1921-1925)
Die Freundschaft
Phoebus-Bilderschau [bilaga till Die Freundschaft] (1928-1932)
Das Kleine Blatt (1928)
Blätter für menchentrecht (1932)
Der Eros (1931)

Thorsell, Eric

Resultat 1 till 100 av 60286

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.