Visar 57526 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

799 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Zenta Bergkvists samling

Brev från Kurt Tucholsky till Zenta Bergkvist, 2 st.
1932 -- 1934
Anm. Kopior av original i adressatens ägo

En dedikation till Zenta Bergkvist i Schloss Gripsholm.
1932
Anm. Kopia av original i Zenta Bergkvists ägo

[Was kosten die Soldaten].
1930
Anm. Kopia av tryck i Zenta Bergkvists ägo

Gösta Gustaf-Jansons arkiv

 • SE S-HS Acc2007/79
 • Arkiv
Arkivet är grovsorterat och innehåller brev, anteckningar, dagböcker, manuskript, tryck, pressklipp, fotografier m.m. Förteckning saknas.

Gustaf-Janson, Gösta

Hernmarcks släktarkiv

 • SE S-HS L293
 • Arkiv
Samlingen innehåller brev, manuskript, dagböcker, almanackor, räkenskaper, kassaböcker, släktutredningar, tryck, pressklipp, fotografier

Hernmarck (släkt)

Poul Knudsen: Brev

 • SE S-HS Acc1973/53
 • Arkiv

Brevsamling med brev till P.K. från bl.a. Selma Lagerlöf, Elin Wägner, Frida Uhl och Hugo Alfvén.

1. Brev från Hugo Alfvén
2. Brev från Selma Lagerlöf (original)
3. Brev från Selma Lagerlöf (kopior)
4. Brev från Frida Uhl
5. Brev från Elin Wägner
6. Brev från skilda avsändare

Knudsen, Poul

Brev från Astrid Lindgren till Sture Rayner

 • SE S-HS Acc 2021/84
 • Dokument
 • 28 april 1986
1 brev från Astrid Lindgren till Docent Sture Rayner, överläkare i psykiatri vid Lunds universitet

Lindgren, Astrid

Wennerströmaffären

 • SE S-HS Acc1973/7
 • Arkiv
 • 1963 - 1964
Juristkommissionens papper rörande Wennerströmaffären. Accessionen består av förhörsprotokoll samt SOU 1964:15 A.

Juristkommissionen

Hjalmars och Hramers saga

 • SE S-HS Vr1a
 • Arkiv
 • 1666-1690
Runskrift på pergament. Skinnband med guldpressning.
Falsarium, troligen från slutet av 1600-talet (Olof Rudbeck och Johan Peringskiöld omnämns i handskriften och äldre kataloger)

Albin Theodore Anderson: Sweden in the Baltic, 1612-1630

 • SE S-HS Acc1973/61
 • Arkiv
 • 1947
Kopia av manuskript Sweden in the Baltic 1612-1630: A study in the Politics of Expansion under King Gustavus Adolphus and Chancellor Axel Oxenstierna, based primarly on Swedish Sources

Anderson, Albin Theodore

Axel Adlersparre: Dagbok 1868

 • SE S-HS Acc1973/38
 • Arkiv
 • 1868
1 dagboksvolym. Helskinnband med lås. Även några brev till A.A. i volymen.

Adlersparre, Axel

Sigge Drangel: Släkten Drangels historia

 • SE S-HS Acc1973/50
 • Arkiv
 • 1957 - 1965
Stencilerad uppsats med titeln "Släkt, gårdar och hembygd under fyra sekler". Sammanställt av S. Drangel 1957-1965.

Drangel, Sigge

Karl Axel Lundgren, alias Kalle Pang: Minnen

 • SE S-HS Acc1973/42
 • Arkiv
 • 1923 - 1927
Karl Axel Lundgrens anteckningar. Skrivna under Lundgrens sista sejour på Långholmen 1923-1927. Anteckningar i marginalen av kriminalvårdsdirektör Gunnar Rudstedt.

Lundgren, Karl Axel

Bokkataloger

4 st handskrivna bokkataloger.
"Catalog på böcker (af Rönbeck sjelf skrifven)", 1800-tal
"Catalog öfver de uti Krageholms bibliothek befintliga böcker", ca 1775.
Anonym svensk bibliotekskatalog från ca 1765, uppställd alfabetiskt med registerflikar.
"Catalogus Librorum Ecclesiae Aboënsis 1633", avskrift från 1908

Bokkataloger

 • SE S-HS Acc2005/60
 • Arkiv
 • 1750-1922

Bokkataloger

8 st häften nämnda "Catalogue" numrerade 1-8 fördelade på olika ämnen samt 3 st lösa ark "Catalogue Encyclopedie Méthodique par une Societée de gens de lettres" numrerade enligt skåp 2, 3 och 5, ca 1830. Förtecknar per skåp den von Akenska biblioteket på Högsjö.

Bokkataloger

 • SE S-HS Acc2005/60:1
 • Enhet
 • ca 1750-1854
 • Del avBokkataloger

4 st handskrivna inbundna kataloger:
"Förteckning på böcker af C.C. Gjörwell, 1854
"Catalog öfver det Bibliotheque som förvaras uthi domkyrkan i Strengnäs", 1750, av Jonas Wetter, bibliotekarie vid Strängnäs gymnasium.
Anonym bibliotekskatalog. Systematisk uppställd på olika ämnen, ca 1840.
"Alphabethisk Real och nominalkatalog öfver Bibliotheket på Marswinsholm, 1815.

Bokkataloger

3 st handskrivna inbundna kataloger "Katalog över Ernst Philipsons bibliotek, Svensk topografi I, II och III" samt lösa ark märkt "Sökta rariteter".

Liggfolioformat

Skisser, teckningar, målningar (blandade tekniker) (original och kopior)

1. Från första konstutställningen, Konstnärsbolaget
2.Stockholm etc. Refus
3. USA, refuseringar, äng. djä.

A-Bl

Skisser, teckningar, målningar (blandade tekniker) (original och kopior)

1. Aktuellt (under arbete)
2. Att titta II
3. Bilder med nr 1
4. Blandat

Bl-Gu

Skisser, teckningar, målningar (blandade tekniker) (original och kopior)

1. Blåklockor
2. Boston, accept
3. Dante + B
4. Egypten
5. Ej Bro
6. Ex Libris Trygve Lovén
7. Fotostat
8. Frukter
9. Grafik, accept
10. Gullvivor

Gö-Hi

Skisser, teckningar, målningar (blandade tekniker) (original och kopior)

1. Göra I
2. Halvfärdiga, Accept, Att måla på kanske nya pannåer
3. Hittade original

St-U

Skisser, teckningar, målningar (blandade tekniker) (original och kopior)

1. Strand
2. Syren
3. Tidiga Boston
4. The big apple
5. Trollmor
6. Tulipaner (2 mörka)
7. Uträkningar

Li-My

Skisser, teckningar, målningar (blandade tekniker) (original och kopior)

1. Lite x-tra
2. Malmö, Kreta, refuseringar
3. Mina gamla
4. Modeller
5. Motala, Malmö
6. Motala, målningar, refuseringar
7. Mycke hit och dit

My-N

Skisser, teckningar, målningar (blandade tekniker) (original och kopior)

1. Mycket
2. Nakna kvinnor, modeller
3. Narcissus (Poeticus?)
4. New York 1978-79, Historieboken

P-R

Skisser, teckningar, målningar (blandade tekniker) (original och kopior)

1. Pappa
2. Ref
3. Regi, kostym, -kurs, Refus

Hu-I

Skisser, teckningar, målningar (blandade tekniker) (original och kopior)

1. Hus med tak/Syrien
2. Inte så bra

J-Li

Skisser, teckningar, målningar (blandade tekniker) (original och kopior)

1. Ja
2. Kavala Cypern
3. !Kuul!
4. Landskap
5. Lite palmer

S-St

Skisser, teckningar, målningar (blandade tekniker) (original och kopior)

1. Schack
2. Skisser till "färdiga" målningar
3. Skisser till grafik
4. Skämt och ornament
5. Små bilder
6. Stockholm, stjärnan, Umeå
7. Storgatan

Erik Axel Karlfeldt: Fotografier m.m.

 • SE S-HS Acc2019/113
 • Arkiv
Accessionen innehåller fotografier och fotoalbum samt diverse biographica (framför allt brev, telegram och kondoleanser 1931)

Karlfeldt, Erik Axel

Selma Lagerlöfs brev till översättare m.m.

 • SE S-HS EpL8a
 • Arkiv
 • 1891-1939
Brevsamlingen innehåller brev från Selma Lagerlöf till:
• Ida Falbe-Hansen och Elisabeth Grundtvig (Danska översättare). Samt brev från Valborg Olander till Ida Falbe-Hansen
• Anna Ohlson, f. Hagman. (Seminariekamrat)
• Malvina Buchholtz, f. von Knebel. (Om tysk översättning). Samt 1 st. brev till E. Gyldén, Djursholm
• Kaja Hansen (Norsk tandläkare)

Lagerlöf, Selma

Selma Lagerlöfs brevsamling

 • SE S-HS EpL45
 • Arkiv

Den övervägande delen av brevsamlingen utgörs av brev från Selma Lagerlöf till olika personer - såväl kända, som okända.
Dessutom ingår en mindre svit med brev mellan andra

De flesta breven är i original

Lagerlöf, Selma

Sun Axelssons samling

 • SE S-HS Acc2011/49
 • Arkiv
Accessionen innehåller Sun Axelssons samling av brev, dagböcker, manuskript, anteckningar med mera.

Axelsson, Sun

Rut Hillarp: Tillägg

 • SE S-HS Acc2020/78
 • Arkiv
Dagböcker från åren 1947-1951

Hillarp, Rut

Kjell Lundholms arkiv

 • SE Q Handskrift 146
 • Arkiv
 • 1930 - 2010
ARKIVBESKRIVNING
Vid ordnandet av arkivet har hänsyn tagits till den inre ordning som rådde vid leveransen. Undantaget är manuskript till artiklar som har ordnats alfabetiskt.
Arkivet har ordnats i fem huvudkategorier. A Personliga handlingar, rör handlingar från studietiden, ekonomiska handlingar och övriga personliga handlingar. Den största kategorin, B Manuskript och egna verk innehåller manuskript till Lundholms böcker och artiklar i kulturhistoriska ämnen. C Korrespondens har indelats i familjebrev, korrespondens rörande arkeologi och övrig korrespondens. D Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet innehåller bl.a. underlagsmaterial till Lundholms kulturhistoriska skriftställande. E Samlingar innehåller fotografier, film, kassettband och tidningsurklipp.

Lundholm, Kjell

Resultat 1 till 100 av 57526

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.