Visar 59825 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

860 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Handlingar efter Stig Dagerman

Samlingen innehåller handlingar och fotografier rörande Dagermans släkt, handlingar från hans tid på tidningen Arbetet, manuskript och anteckningar samt pressklipp.

Dagerman, Stig

Handlingar efter Stig Dagerman

Brev från Stig Dagerman till Anita Björk, texter av Stig Dagerman skrivna till Anita Björk, Dagermans sista dagbok samt utkast till brev till Grevenius.

Dagerman, Stig

Handlingar efter Stig Dagerman

Brev till och från Stig Dagerman, manuskript, biographica, fotografier, handlingar rörande arvsskiftet efter Stig Dagerman, tryck och pressklipp

Dagerman, Stig

Fredrik Lilljekvist: Diverse handlingar

 • SE S-HS Acc2022/118
 • Arkiv
 • 1777-1926

1. Ordensutnämningar, ledamotsutnämningar, brev, intyg m.m. från olika samfund, myndigheter, kungliga ämbeten och institutioner 1864-1925

2. Diverse handlingar 1777-1926 :
-Tryckta dokument rörande Dannebrogorden 1693, 1864
-Ekonomiska /juridiska handlingar från Kalmartrakten 1777-1824
-Maskinskrivet kvitto på utfört arbete Nyeds Kyrkokassa 1836
-Ledamotsutnämning för arkitekten Gustaf Blom, Svenska Industriföreningen 1837 (Troligtvis Gustav Adolf Blom 1800-1859)
- Gesällbrev i bokbinderi utfärdat för Frans Johan Lilljekvist från Stockholm stads Hantverksförening 1848 (troligtvis hans far)
-Besöksguide för Gripsholms slott 1926
-Fotografier på Gripsholms slott och Koberg slott u.å.
-Maskinskriven beskrivning av en lägenhet på Greve Magnigatatan i Stockholm u.å. (eventuellt F.L:s lägenhet)
-Fragment av en maskinskriven släkthistorik u.å.
-2 st. pappersfragment u.å.

Lilljekvist, Fredrik

Biographica

Analyser av Annemarie och Stig Dagerman utförda av Etta Federn; Arvsskiftet efter Stig Dagerman; Förteckning över Stig Dagermans arbeten; Föredrag om Stig Dagerman av Annmarie Dagerman (anteckningar); intervju med Annemarie Dagerman; uppsatser om Stig Dagerman samt fotografier.

Manuskript

Att döda ett barn; miniatyrdrama: Upptäcksresanden, Processen (publicerat på 1940-talet); Birgittasvit; Skuggan av Mart (tysk översättning 1996); Strömming på Cattelin; Ormen samt utkast.

Brev

Brev till och från Stig Dagerman, från Stig Dagerman till Annemarie Dagerman och familjen.

Humanistiska fakultetens fotoarkiv

 • SE Q Handskrift 9
 • Arkiv
 • 1974-1986

Arkivet är sammanställt av fotografen Åke Sörlin under åren 1974 - 1986. Han var då anställd vid universitetet och bistod studenter, forskare och lärare med alla typer av bildmaterial för såväl bokutgivning, undervisning och annan illustration eller dokumentation av olika universitetsmiljöer.

Arkivet består av två skilda kategorier.
1. Fotosamling som består av negativ och ibland även positiv bild samt diabilder. Kategorierna ligger i skilda sviter.
2. Vykortsamling

För fotosamlingens negativ och diabilder finns ett gemensamt kortregister i form av en alfabetiskt upplagd ämneskatalog.

Sörlin, Åke

Filmmanus

1) Raska på!
2) Pann-kaka Alfons Åberg
3) Aja Baja Alfons Åberg
4) Alfons och odjuret
5) Spök-Alfons
6) Alfons och hemliga Mållgan
7) Slut-busat Alfons Åberg
8) Vem räddar Alfons Åberg?

CD-skiva

Älskade barnsånger och sagor från Barnkammarboken (urplockad ur acc.2019/135: 21:3)

CD-skiva

Text och illustrationer till 19 artiklar ur FN:s barnkonvention av elever i årskurs 4, Lillholmsskolan år 2000 (urplockad ur acc.2019/135:19)

Föremål: Ursrpungliga förvaringslådor

1. Trälåda tillhörande Edward Wavrinsky
På locket: "Intima papper, Blott för närmast anhöriga"
En del av Edward Wavrinskys papper förvarades ursprungligen i denna låda.

2. Kapsel "Martins bref, sommar 1908, England, Bretagne, Italien 1909"

Lennart Ehrenborgs papper

 • SE S-HS Acc2018/25
 • Arkiv

Samlingen består huvudsakligen av handlingar från TV- och filmproduktioner.

En del av materialet kommer från hans verksamhet på Radiotjänst/SR/SVT. (En del kopior)

För brev se ämnesordnade handlingar (kps 4.4.1 samt serien rörande specifika produktioner)

Ehrenborg, Lennart

Birgitta Bjurströms arkiv

 • SE Q Handskrift 221
 • Arkiv
 • 1964-2018
Arkivet omfattar framför allt skisser, föredragsmanus, fotografier, tidningsurklipp, VHS-kassetter från Nyårsrevyer och några föremål.

Bjurström, Birgitta

Anita Salomonssons arkiv

 • SE Q Handskrift 200
 • Arkiv
 • 1948-2017
Arkivet innehåller dagböcker, korrespondens, pressklipp, manus och arbetsmaterial m.m.

Salomonsson, Anita

Personliga handlingar och korrespondens

Innehåller personliga handlingar som jobbansökningar, intyg, kopior på diplom och medlemsbevis. Dessutom finns en intervju gjord med Birgitta 2011 bilagd samt ett USB-minne med delar från hennes dator.
I volymen finns också hennes korrespondens

Samt en informationsaffisch från UB-utställning okt/nov 2022

C. C. Gjörwells brevsamling

 • SE S-HS EpG
 • Arkiv
 • 1749-1811
Sviten innehåller brev till och från C.C. Gjörwell, samt mellan andra personer. Dessutom återfinns ett antal av andra personer upprättade brevförteckningar

Gjörwell, Carl Christoffer

Fotografier

Omfattar fotografier på bland annat:
-Uppsydda klänningar
-på arkivbildaren
-Annica Burman
-utskrivna bilder från USB-minne
-Nyårsrevyn 1990 (ffa på Staffan Ling)
-kund i designverkstaden
-Umeå universitets ceremoni-dräkt, 2 st
-Umeå Shakespeare-sällskapets Reunion

Umeå Shakespeare-sällskap

Othello 1965-1966
-tidningsklipp
-program

En midsommarnattsdröm 1966-1967
-rollbesättning

Programblad till:
Köpmannen i Venedig 1956 eller 1967
Medea 1967
Så tuktas en argbigga 1968

Allmänt om sällskapet
inkl. Jubileumsskrift 1952-1972

Designskisser

-scenkläder till Annica Burman
-Ceremoni-dräkt till Umeå universitet
-blandade skisser & 1 mönster

Nyårsrevyer

Manus, arbetsmaterial och skisser till Nyårsrevyn 1990
VHS-kassetter från Nyårsrevyerna 1988, 1989 & 1990 (finns även digitala kopior)

Övrigt - teater

Italienskan i Alger på Norrlandsoperan 1974-1975

Mysteriet med de försvunna solstänken 2014 (Arkivbildaren troligen gjort dräkterna)

Head-pice

Arbetsmaterial, kopia på mönsterregistreringen samt en uppsydd prototyp

Handlingar angående föredrag och dylikt

Arbetsmaterial och föredragsmanus till modefestivaler och till andra sammanhang.
Inkluderar även odaterade föredragsmanus.
Även utskrifter har skett från Birgittas dator (via USB) som inkluderar bland annat Power Point presentationer.

Lisa Welanders arkiv

 • SE Q Handskrift 60
 • Arkiv
 • ca 1950-1975

Professor Welanders arkiv innehåller till största delen hennes forskningsmaterial i form av primärmaterial och bearbetningar.
Däri ingår det mycket omfattande primärmaterial som ligger till grund för hennes avhandling där hon beskriver en ny sjukdom, en distinkt klinisk entitet, en hereditär sjukdom med dominant ärftlighetsgång bestående av sent uppträdande distala atrofier och pareser, framförallt i små handmusklerna. Bland övrigt omfattande primärmaterial kan nämnas den systematiska registrering som gjorts av det polikliniska klientelet vid Sahlgrenska sjukhuset på vars bas hon gjort statistiska bearbetningar av organisatoriskt intresse samt det material som ligger till grund för hennes undersökning avseende neurologiskt invalidiserade i Västerbotten.

Förutom forskningsmaterial finns i arkivet även svensk och utländsk korrespondens samt manuskript.

Welander, Lisa

Blandat fotografiskt material 1907-1917, uå, luckor

Volymen omfattar:
- Kopia på artikel "Båtar och båtbyggnad i ryska lappmarken" av Gustaf Hallström, publicerad i Fataburen 1909 med 4 foton som förekom i artikeln
- 5 st oidentifierade foton monterade på fotoskiva troligen från 1907
- Blandade foton från Sverige, Runstenar o.dyl. 1908 samt odaterade
- Negativ porträttfoton med förteckning, odaterat

Samt också negativremsor och en glasplåt som hittats bland papperskopiorna och som ej skannats till den digitala samlingen
Omfattar
1909:116-123
1910:403
1913:108
1917:80
1917:94
1917:96-97
1917:99-101

Diabilder

4 diabildsaskar:
1 Kap Verde
2 Kina I-II
3 Nya Zeeland - Fidji - Hawaii - San Francisco - New York (Singapore, Malaysia, Australien)
4 Nya Zeeland - Fidji - Hawaii - San Francisco - New York ( Australien, Nya Zeeland, Singapore, Malaysia)
Resultat 1 till 100 av 59825

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.