Showing 59990 results

Archival description
Print preview View:

862 results with digital objects Show results with digital objects

Kjell Lundholms arkiv

 • SE Q Handskrift 146
 • Fonds
 • 1930 - 2010
ARKIVBESKRIVNING
Vid ordnandet av arkivet har hänsyn tagits till den inre ordning som rådde vid leveransen. Undantaget är manuskript till artiklar som har ordnats alfabetiskt.
Arkivet har ordnats i fem huvudkategorier. A Personliga handlingar, rör handlingar från studietiden, ekonomiska handlingar och övriga personliga handlingar. Den största kategorin, B Manuskript och egna verk innehåller manuskript till Lundholms böcker och artiklar i kulturhistoriska ämnen. C Korrespondens har indelats i familjebrev, korrespondens rörande arkeologi och övrig korrespondens. D Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet innehåller bl.a. underlagsmaterial till Lundholms kulturhistoriska skriftställande. E Samlingar innehåller fotografier, film, kassettband och tidningsurklipp. F Övrigt innehåller Professor Knut Lundmarks handlingar.

Lundholm, Kjell

Hedbergs bokbinderi

 • SE S-SBS 288 He 3
 • Fonds
 • 1885-1969
Räkenskaper, brev, bokband, böcker, fotoalbum, skisser, materiallager, inventarier

Hedberg, Arvid

Sven Scholanders papper

 • SE S-HS L14
 • Fonds
 • 1873--1937

Samlingen innehåller brev (till och från Sven och Lotten Scholander m.fl.), manuskript, familjepapper, vistexter, tryck m.m.

BREVSAMLING, L14:1 - L14:26
L14:1-14: Släktbrev
L 14:15-16: Brev från skilda brevskrivare till Sven Scholander
L14:17-18: Brev från skilda brevskrivare till Lotten Scholander
L14:19-21: Maskinskrivna kopior av brev från och till Lotten Scholander
L14:22: Koncept till brev från Lotten Scholander till diverse personer
L14:23: Sven och Lotten Scholanders kopieböcker
L14:24-26: Lyckönskningstelegram och -kort

MANUSKRIPT, L14:27 - L14:36
L14:27-33: Sven Scholanders manuskript
L14:34-36: Lotten Scholanders manuskript

L14:37: DAGBOKANTECKNINGAR m.m.

L14:38: F. W. SCHOLANDER

L14:39: TRYCK

L14:40-46: VISTEXTER m.m.

Scholander, Sven

Sigrid Leijonhufvuds papper

 • SE S-HS L43
 • Fonds
 • 1831--1957

Samlingen består av korrespondens inom familjerna Leijonhufvud och Sparre (Se RA:s brevdatabas: https://sok.riksarkivet.se/brevsamlingar), manuskript, biographica, bibliografiska förteckningar, familjehandlingar m.m.

• L43:1 – L43:16: SIGRID LEIJONHUFVUDS BREVVÄXLING
:1 – 15, Brev TILL SL
:16, Brev FRÅN SL

• L43:17 –L43:36 & L43:41 –L43:42: SIGRID LEIJONHUFVUDS ÖVRIGA PAPPER

• L43:37 –L43:40, ÖVRIGA SLÄKTBREV OCH FAMILJEDOKUMENT

• L43:43 –L43:44, VARIA

Leijonhufvud, Sigrid

Ellen Keys samling, tillägg

 • SE S-HS L41a
 • Fonds
 • 1879--1926
Samlingen innehåller brev, manuskript, pressklipp, tryck, fotografier m. m.

Key, Ellen

Helga Henschen: Brev till Ralf Parland

 • SE S-HS Acc2022/142
 • Fonds
Brev från Helga Henschen till Ralf Parland (äkta make 1961-1967), samt ett diktmanuskriptt

Henschen, Helga

Johan Georg Fahlander: samlade verser

 • Acc2023/3
 • Fonds
 • 1837
Originaltitel: "Samlade och sammanskrefne werser af Johan, Georg, Fahlander År 1837"
Ett häfte i kvartoformat, 13 blad (exkl. omslag), 24 textsidor.
Skrivet med bläck

Fahlander, Johan Georg

Nationalsocialistiska arbetarepartiet

 • SE S-HS Acc1994/73
 • Fonds
 • 1930-1950
Brev fotografier, protokoll och trycksaker om den svenska nationalsocialismen från 1930 till partiupplösningen 1950. Omfattar "Furugårds- och Lindblomrörelsen". 1 pärm och 1 grammofonskiva.

Nationalsocialistiska arbetarepartiet

Józef Belina: brev

 • SE S-HS Acc2000/3
 • Fonds
 • 1942--1979
Innehåller brev från Józef Belina till Rune Blomdahl om Belinas vistelse i koncentrationslägren Auschwitz, Natzweiler-Struthof och Dachau. Breven till Blomdahl är daterade 1964. Även Belinas ansökan till Västtyska staten om ersättning för att han varit tyska läkares försökskanin. Informationen är tagen från Blomdahls beskrivning av materialet. Återfinns i Handlingar rörande accessoner år 2000.

Blomdahl, Rune

Sverker Sörlins arkiv

 • SE Q Handskrift 88
 • Fonds
 • 1980-2000 & 2020
Arkivet innehåller excerpter och underlag till doktorsavhandling, manuskript och utkast till artiklar, föredrag m m samt handlingar rörande verksamhet i olika kommittéer och styrelser och från symposier och konferenser. Dessutom finns där korrespondens och en del handlingar rörande verksamheten vid idéhistoriska institutionen och Miljöhögskolan.

Sörlin, Sverker

Lars C. Stolts exlibrissamling

 • SE S-KoB Stolts exlibris
 • Fonds
 • 1960-2019 (Arkivbildning)
Stolts samling innehåller främst erotiska exlibris, men även heraldiska. Samlingen är till stor del samlad och ordnad i 221 pärmar. Exlibris med erotiskt motiv har främst ordnats efter konstnär i två alfabetiska sviter, en för lite större exlibris och en för lite mindre. Det finns även några pärmar ordnade först på ursprungsland och sedan, inom pärmen, på konstnärer. Exlibris med heraldiskt motiv är ordnade efter ursprungsland. I samlingen ingår även 197 portföljer med originalexlibris samt i de flesta fall en kort presentation av t ex en konstnär, flera konstnärer från ett specifikt land eller en samling med exlibris från en utställning el.dyl.

Stolt, Lars C.

Wilhelm "Wille" Sundqvist arkiv

 • SE Q Handskrift 223
 • Series
Arkivet efter Sundqvist omfattar ca 4 hyllmeter och består av Personliga handlingar, Manuskript och egna verk, Korrespondens, Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet och Samlingar. Vid ordnandet av arkivet har hänsyn tagits till den ordning som rådde vid leveransen. Arkivet är fritt tillgängligt för forskning, förutom volymerna A4:2 och C1:1-C1:3 som är spärrade fram till 2035.

Sundqvist, Wilhelm

Robert Nybergs teckningar : samling av bilder

 • SE S-KoB RNg
 • Fonds
 • 1991-2006

Samlingen innehåller 284 objekt. Flertalet är tryckta bilder, men det finns även 26 st teckningar i original. Det finns totalt 101 vykort. Det ingår även 3 t-shirts, 1 paraply, 1 isskrapa, 2 knappar med säkerhetsnål, almanackor, broschyrer, ett tiotal medlemsblad, vernissagekort, affischer m.m. 3 CD-skivor innehåller digitala bilder och ett tv-inslag om konstnären i Aktuellt.

Flertalet bilder i samlingen utgörs av Robert Nybergs runda bilder för Kommunal. Det finns även kampanjmaterial mot EG/EU och EMU. I övrigt finns material utgivet av Hyresgästföreningen, LO, Clarité, De handikappades riksförbund m.m.

Nyberg, Robert

Brev från Bengt Anderberg till familjen Högberg

 • SE S-HS Acc2022/144
 • Fonds
 • 1950-2003
Brev från Bengt Anderberg till Mia Högberg och till hennes föräldrar, silversmeden Sven-Erik Högberg och Margareta Högberg, samt till syskonen Elin och Malin Högberg. Vissa brev innehåller små avsnitt skrivna av Bengts fru, keramikern Astrid Anderberg. Föräldrarna var goda vänner med författaren sedan 1950-talet. Som barn gav Mia Högberg ut tidningen "Skog och bygd" i två exemplar. Bengt Anderberg var prenumerant och korresponderade med redaktionen

Anderberg, Bengt

Projektet "Strindberg i offentligheten"

 • SE S-HS Acc2013/98
 • Fonds
Tryckmanuskript till 4 exceptkataloger från projektet "Strindberg i offentligheten"

Uppsala universitet., Litteraturhistoriska institutionen

Jöran Wallin: Analecta Gotlandensia

 • SE S-HS Acc1989/47
 • Fonds
 • 1736-1746
Avskrifter av yngre och äldre handlingar rörande Gotland, excerpter av genomgången litteratur, avskrifter av jordeböcker, förteckningar över gårdar och jordar, avskrifter av inskriptioner på runstenar m.m., förteckningar över gårdsnamn och framstående yrkesgrupper, anteckningar om gotländska mynt och det gotländska språket, avskrifter av sagor och berättelser, m.m. 6 volymer (i kapslar) och 2 portföljer (varav 1 liggfolio).

Wallin, Georg d.y.

Ingeborg Wrangel

Brev från och till Ingeborg Wrangel (f. 1722), dotter till Erik Wrangel och Elisabet von Rosen:
- 14 december 1747
- 12 mars 1748
- 22 april 1748
- 11 oktober 1748
- 13 november 1748
- 13 november 1748
- 9 januari 1751 (2 brev till vardera föräldern)
- 3 februari 1767
- 3 februari 1769
- Brevkoncept
- Kvittenser
- Assurans
Maskinskriven renskrift av två brevkoncept.

Anteckningar i blyerts från tidigt 1900-tal om Ingeborg Wrangels släktförhållanden

Daniel Brick: Efterlämnade papper

 • SE S-HS Acc1989/28
 • Fonds
 • 1931--1978

Grov inventering 2022-01-12:
-3 st. kortlådor med handskrivna registerkort
-9 kapslar brev till/från Daniel Brick och Anna Riwkin-Brick m.fl.
-4 pärmar klippalbum med tidningsklipp, brev, foton m.m. (Alla troligtvis Anna RIwkin-Bricks)
-6 arkivlådor diverse handlingar (Blandat från Daniel Brick och Anna Riwkin-Brick m.fl.)
-5 arkivlådor verifikationer m.m. (Troligtvis tillhörande Judisk Krönika)

Innehåller brev, bl.a. till hustrun, fotografen Anna Riwkin-Brick (1908-1970), och från bl.a. Eugénie Söderberg (1903-1973) och Ester Riwkin (1904-1972), fotografier, manuskript, pressklipp, pass och annan biographica, fakturor m.m. En stor del av handlingarna rör tidskriften Judisk krönika, som Daniel och Simon Brick startade 1932. 9 lådor och 7 kapslar.

Brick, Daniel

Handlingar angående föredrag och dylikt

Arbetsmaterial och föredragsmanus till modefestivaler och till andra sammanhang.
Inkluderar även odaterade föredragsmanus.
Även utskrifter har skett från Birgittas dator (via USB) som inkluderar bland annat Power Point presentationer.
En CD-skiva med ett föredrag på Rotary (finns även digitalt)

Lagmannen Erik Wrangel

Handlingar rörande Erik Wrangel (1721-1760), de flesta undertecknade av fadern (E7). Inventering av Erik Wrangels ägodelar upprättad 1760 efter hans död, bland annat böcker där flera titlar idag återfinns i Wrangelske boksamlingen

BREV TILL ELLEN KEY: J-Ö

Alfabetisk lista över brevskrivare, svenska och utländska. Korrespondenserna innehåller endast 1 eller ett fåtal brev.
Jenrik, Oskar
Jespersen, Ingrid (Danmark)
Kellgren, Thea (Sösdala)
Kjellberg-Juel, Astrid (Köpenhamn)
Kjerrman, Anna (Stockholm)
Kooperativa förbundet
Kopsa, Herta (Tyskland)
Kracauer, Hedwig (Frankfurt)
Kuylenstierna, Alexis
Kvinnoförbundet Unionen (Helsingfors)
Lautenschläger, Johanna (Tyskland)
Larsson, Ester, Judit m. fl. (Ransäter)
Leche, Wilhelm
Liljedahl, Ernst (Vadstena)
Lindqvist, Märta
Ljung, Anders
Lorentzon-Bergmann, Olga
Lundberg, Gunnar W. (Södertälje)
Löchen, Antonie (Trondheim)
Löken, Signe (Oslo)
Matsuba, Seitaro (Japan)
Mellin, Caroline (Västervik)
Meyersohn, Clara
Månsson, Thure (Sölvesborg)
Möller, Axel Tagesson (Stockholm)
Neuman, Ivar (Jönköping)
Neurath, Otto (Wien)
Nielsen, Ella (Stockholm)
Nilsson, Alma (Wien)
Nilsson, Nanna (Stockholm)
Nilsson, Rut (Göteborg)
Nordblad, Laila (Malmö)
Norrel, Anders (Göteborg)
Nyblom, Helena
Peterson, Frida (Borensberg)
Peterson, Uno (Vadstena)
Posse, Amelie
Posse, Sigrid
Rosenberger, Dora (Zürich)
Rosenblad, Carl
Rubens, Carl (Oslo)
Rylander, Carl (Mjölby)
Sandby, Alfhild (Danmark)
Sanders, Tetta (Tyskland)
Sendele, Ada, f. Laube (Österrike)
Serrander, Astrid (Falun)
Sjöström, Richard (Karlskrona)
Soldati, Lena
Stange, L. (Köpenhamn)
Stylin, Olov (Örebro)
Sundelöf, Ester
Svensson, Arvid (Hjorted)
Thiebaud, Alice (Neuchatel)
Thorssell, Thorsten
Tiselius, Elias (Stockholm)
Torpadie, Gudrun (Stockholm)
Ullman, Gustaf (Stockholm)
Wessel, Jessie (Wien)
Westerlund, Selma (Mölndal)
Wideblom, Elsa (Sundsvall)
Wolanke, Ruth (Tyskland)
Wåhlin, Karl (Stockholm)
Zweybrück, Editha (Jönköping)
Övden, Oscar (Uddevalla)
Oidentifierade (ca 30 vykort och 10 brev, delvis fragmentariska)
Results 1 to 100 of 59990

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.