Showing 2036 results

Archival description
Print preview View:

204 results with digital objects Show results with digital objects

Professorn (i Uppsala) och biskopen (i Växjö) Henrik Gustaf Hultmans anteckningar samt ett tal av biskop Ludvig Mörner på ett synodalmöte
Professorn (i Uppsala) och biskopen (i Växjö) Henrik Gustaf Hultmans anteckningar samt ett tal av biskop Ludvig Mörner på ett synodalmöte
Anteckningar uti Medeltidens Historia utgifne af Lars Daniel Theolander (1783-1874). Uppfattade av S[ven] Gust[af] Colleen, Växjö 1829[-30]
Anteckningar uti Medeltidens Historia utgifne af Lars Daniel Theolander (1783-1874). Uppfattade av S[ven] Gust[af] Colleen, Växjö 1829[-30]
Kurt Salomonsons arkiv
Kurt Salomonsons arkiv
Sten Selander, pressklipp
Sten Selander, pressklipp
Ulf Malmgren, Storfräcka dikter, Storfräcka dikter supplement
Ulf Malmgren, Storfräcka dikter, Storfräcka dikter supplement
Litografen Johan Friedrich Meyers memoarer
Litografen Johan Friedrich Meyers memoarer
Harald Blomstrand, Yngve Brilioth - Ett porträttförsök
Harald Blomstrand, Yngve Brilioth - Ett porträttförsök
Nils Personne, diverse handlingar: almanackor med utförliga anteckningar; fotografier; poesialbum; dikter av NP; tidningsurklipp; två exemplar av ettbladstrycket "Vid minnesfesten inom sällskapet "G. V." öfver Gustaf Wirsén den 11te maj 1874" [tryckt i 10 exemplar]; räkenskaper med dagboksliknande anteckningar från resa till Paris 1912 samt Tyskland 1922 och 1923; tre brev av Gustaf Lagerbielke (1777-1837)
Nils Personne, diverse handlingar: almanackor med utförliga anteckningar; fotografier; poesialbum; dikter av NP; tidningsurklipp; två exemplar av ettbladstrycket "Vid minnesfesten inom sällskapet "G. V." öfver Gustaf Wirsén den 11te maj 1874" [tryckt i 10 exemplar]; räkenskaper med dagboksliknande anteckningar från resa till Paris 1912 samt Tyskland 1922 och 1923; tre brev av Gustaf Lagerbielke (1777-1837)
Erik Jonsson, Havsörnarnas teater. "Havsörn i Valhall. Beskt drama i en knapp akt av E. J." Med bland andra Evert Taube
Erik Jonsson, Havsörnarnas teater. "Havsörn i Valhall. Beskt drama i en knapp akt av E. J." Med bland andra Evert Taube
Wilhelm Helmer Norling, manuskript till romanen "Under himmelens valv" i tre exemplar samt en sammanfattning på engelska
Wilhelm Helmer Norling, manuskript till romanen "Under himmelens valv" i tre exemplar samt en sammanfattning på engelska
Nils Granlund (1787-1850), kyrkoherde i Kristvalla, diverse manuskript; kompendium från skoltiden i Kalmar, föreläsningsanteckningar från studenttiden i Lund 1810-1812; häfte med predikoämnen; ett par uppbyggligaberättelser; ett par predikningar från 1764 och 1766
Nils Granlund (1787-1850), kyrkoherde i Kristvalla, diverse manuskript; kompendium från skoltiden i Kalmar, föreläsningsanteckningar från studenttiden i Lund 1810-1812; häfte med predikoämnen; ett par uppbyggligaberättelser; ett par predikningar från 1764 och 1766
Elin Fris-Neovius, Mormor Lydia. Lydia Nygrens (1840-1925) levnadsteckning
Elin Fris-Neovius, Mormor Lydia. Lydia Nygrens (1840-1925) levnadsteckning
Prest-rättigheter af Åhs och Kållerstads socknar från år 1826, fortsatt år 1848 af Johan Christian Hesselgren (1785-1862)
Prest-rättigheter af Åhs och Kållerstads socknar från år 1826, fortsatt år 1848 af Johan Christian Hesselgren (1785-1862)
Amelie Posses samling
Amelie Posses samling
Johan Eurenius, "En prest i sin prydning, eller En rättskaffens prests embete och plicht uppbyggeligen förestäldt"
Johan Eurenius, "En prest i sin prydning, eller En rättskaffens prests embete och plicht uppbyggeligen förestäldt"
Georg Gebhardt, Die Flurnamen der Gemarkung Lauterbach/Hessen. Ein Beitrag zur Flur- und Stadtgeschichte an Hand einer Untersuchung der Flurnamen nach geographisch-topographischen, sprachlichen und historischen Gesichtspunkten. Heft 38 der "Lauterbacher Sammlungen"
Georg Gebhardt, Die Flurnamen der Gemarkung Lauterbach/Hessen. Ein Beitrag zur Flur- und Stadtgeschichte an Hand einer Untersuchung der Flurnamen nach geographisch-topographischen, sprachlichen und historischen Gesichtspunkten. Heft 38 der "Lauterbacher Sammlungen"
Släktföreningen von Heijne, Axel von Heijne, Bengt von Heijne, publikationer nr 1 tab 1; nr 5; nr 13; nr 14:4; nr 15; nr 17:1 tab 2 och 3; förteckning över utgivna publikationer handlingar med mera
Släktföreningen von Heijne, Axel von Heijne, Bengt von Heijne, publikationer nr 1 tab 1; nr 5; nr 13; nr 14:4; nr 15; nr 17:1 tab 2 och 3; förteckning över utgivna publikationer handlingar med mera
Släktföreningen von Heijne, Axel von Heijne, publikationer nr 17:3 tab 5, 23, 24; nr 11 tab 4; nr 101 tab 25
Släktföreningen von Heijne, Axel von Heijne, publikationer nr 17:3 tab 5, 23, 24; nr 11 tab 4; nr 101 tab 25
Einar Wetterwik, "Egocentriska noveletter", 6 kollegieblock samt runa och begravningsprogram över EW
Einar Wetterwik, "Egocentriska noveletter", 6 kollegieblock samt runa och begravningsprogram över EW
Släkten Eneroth från Böke, Dannäs socen, Västbo härad, Jönköpings län
Släkten Eneroth från Böke, Dannäs socen, Västbo härad, Jönköpings län
Brev från Sandro Key-Åberg till Elisabet Stavenow; manuskript av Sandro Key-Åberg; pressklipp rörande Sandro Key-Åberg; brev till Sandro Key-Åberg från Arne (Sand?); tryck och inbjudningskort rörande Uppsalas studentliv som tillhört Sandro Key-Åberg ochElisabet Stavenow
Brev från Sandro Key-Åberg till Elisabet Stavenow; manuskript av Sandro Key-Åberg; pressklipp rörande Sandro Key-Åberg; brev till Sandro Key-Åberg från Arne (Sand?); tryck och inbjudningskort rörande Uppsalas studentliv som tillhört Sandro Key-Åberg ochElisabet Stavenow
Henrik Cornell, Stilriktningarna i det uppsvenska muralmåleriet under 1400-talet. Manuskript och illustrationer
Henrik Cornell, Stilriktningarna i det uppsvenska muralmåleriet under 1400-talet. Manuskript och illustrationer
Henrik Ibsen, Verner von Heidenstam, Carl Sniolsky, kopior av brev; Erik Axel Karlfeldt, kopior av dikten "Vårsång i höstlunden"
Henrik Ibsen, Verner von Heidenstam, Carl Sniolsky, kopior av brev; Erik Axel Karlfeldt, kopior av dikten "Vårsång i höstlunden"
Albert Engström, del av manusutkast till Gotska Sandön (1926), ms. s. 8-13. Kopior av original sålt på bokauktion 7/5 1979 (nr 7422)
Albert Engström, del av manusutkast till Gotska Sandön (1926), ms. s. 8-13. Kopior av original sålt på bokauktion 7/5 1979 (nr 7422)
Manuskript och brev av Albert Engström
Manuskript och brev av Albert Engström
Daniel Fallström, ungdomsdikter och tidiga prosaberättelser. 15 volymer och lägg.
Daniel Fallström, ungdomsdikter och tidiga prosaberättelser. 15 volymer och lägg.
Olof Wallin, "Gratulations rimm till den nyfödde provincial medicus doctoren herr Lars Fredric Gravander"
Olof Wallin, "Gratulations rimm till den nyfödde provincial medicus doctoren herr Lars Fredric Gravander"
Visbok från ca 1720-30-talet med anteckningar av George Stephens i september 1843. Äldre namnteckning av Pehr Gottlieb Torwest
Visbok från ca 1720-30-talet med anteckningar av George Stephens i september 1843. Äldre namnteckning av Pehr Gottlieb Torwest
Samling av världsliga cantilenor och psalmer från ca år 1700
Samling av världsliga cantilenor och psalmer från ca år 1700
Giovanni Antonio Bonfantini (stadssekreterare i Turin), La guerra in Francia. Poem tillägnat Karl XV
Giovanni Antonio Bonfantini (stadssekreterare i Turin), La guerra in Francia. Poem tillägnat Karl XV
Otto Wilhelm von Knorring och hans familj. En släkthistorisk skildring med anknytning till den svenska historien under tiden 1700-1790 av Gösta von Knorring
Otto Wilhelm von Knorring och hans familj. En släkthistorisk skildring med anknytning till den svenska historien under tiden 1700-1790 av Gösta von Knorring
Emmabodabygdens historia
Emmabodabygdens historia
Joh. Fredr. Sacklén, böcker och skrifter i medicin, naturalhistorie, kemi, fysik, ekonomi och teknologi till och med år 1841 (kopior)
Joh. Fredr. Sacklén, böcker och skrifter i medicin, naturalhistorie, kemi, fysik, ekonomi och teknologi till och med år 1841 (kopior)
Bröllopsverser till Carl Magnus Godke och Lisa Catharina Beckman 1772 sign. P. W.
Bröllopsverser till Carl Magnus Godke och Lisa Catharina Beckman 1772 sign. P. W.
S:t Nicolai dopbok 1688-1700 respektive 1701-1717 (avskrifter). Har tillhört Fredrik Ulrik Wrangel
S:t Nicolai dopbok 1688-1700 respektive 1701-1717 (avskrifter). Har tillhört Fredrik Ulrik Wrangel
Metodistkyrkan i Sverige i internationellt perspektiv. Om metodismens internationella utveckling idag och dess konsekvenser för Metodistkyrkan i Sverige
Metodistkyrkan i Sverige i internationellt perspektiv. Om metodismens internationella utveckling idag och dess konsekvenser för Metodistkyrkan i Sverige
Kinesisk bibel från senare delen av 1800-talet med marginalanteckningar av missionären Fritjof Sjölund (1865-1946)
Kinesisk bibel från senare delen av 1800-talet med marginalanteckningar av missionären Fritjof Sjölund (1865-1946)
Eyvind Johnson, "Rejsen till Norge. Tilegnet Fritz april 1945"
Eyvind Johnson, "Rejsen till Norge. Tilegnet Fritz april 1945"
Manuskript, anteckningar och tonsättningar av Eric Danell
Manuskript, anteckningar och tonsättningar av Eric Danell
Bengt Schlyter, manuskript till diktsamlingarna "Strofer och stråk", "Inre Behovs Musik", "Harpstrings of the soul", "Vakat eller drömt" och "Skrifter i sanden"
Bengt Schlyter, manuskript till diktsamlingarna "Strofer och stråk", "Inre Behovs Musik", "Harpstrings of the soul", "Vakat eller drömt" och "Skrifter i sanden"
Viktor Rydberg, originalmanuskript till "Sibyllinerna och Völuspa" samt "Porträttfynden i Fajjum"
Viktor Rydberg, originalmanuskript till "Sibyllinerna och Völuspa" samt "Porträttfynden i Fajjum"
Åminnelsetal över Carl Gustaf Bergström av L. Wollin 1798. Kopia med transkription, noter och biografiska data av Gustaf Adolf Wolin
Åminnelsetal över Carl Gustaf Bergström av L. Wollin 1798. Kopia med transkription, noter och biografiska data av Gustaf Adolf Wolin
Jacques Macau, "Sol eils poussifs", poésies
Jacques Macau, "Sol eils poussifs", poésies
Augustin Kocks opublicerade dikter
Augustin Kocks opublicerade dikter
Victor Örnbergs utredning om Gösta och Marianne Wolffelts härstamning från Karl den store
Victor Örnbergs utredning om Gösta och Marianne Wolffelts härstamning från Karl den store
Tre avhandlingar av Filip Andersson: The Laws of Density, Pressure and Temperature within a heat-producing and gravitating spherical Mass of Gases; The consequenses of the law of Boyle; Determination of the absolute temperature
Tre avhandlingar av Filip Andersson: The Laws of Density, Pressure and Temperature within a heat-producing and gravitating spherical Mass of Gases; The consequenses of the law of Boyle; Determination of the absolute temperature
Gerhard Hafström, material ställt till Vilhelm Mobergs förfogande för hans "Min svenska historia 2" samt korrespondens m.m. om VM:s bok
Gerhard Hafström, material ställt till Vilhelm Mobergs förfogande för hans "Min svenska historia 2" samt korrespondens m.m. om VM:s bok
Manuskript av Daniel Fallström, Arthur Sjögren m.fl.
Manuskript av Daniel Fallström, Arthur Sjögren m.fl.
Anita Salomonssons arkiv
Anita Salomonssons arkiv
Suerichz Rikes Crönika som är utdragen aff gamble M. Oluff; En kort Crönika aff gamall heden hosz stelt på rim, wtdragen aff gamble Suerigis Crönika; Konung Göstaffz Crönika; Fem register över konungar med mera; Epitaphium regis Magni Ladelåås; Konung Christians dagtingan och stadsfästelsebrev; Kopia av brev från heliga Birgitta
Suerichz Rikes Crönika som är utdragen aff gamble M. Oluff; En kort Crönika aff gamall heden hosz stelt på rim, wtdragen aff gamble Suerigis Crönika; Konung Göstaffz Crönika; Fem register över konungar med mera; Epitaphium regis Magni Ladelåås; Konung Christians dagtingan och stadsfästelsebrev; Kopia av brev från heliga Birgitta
Konung Gustafs crönica
Konung Gustafs crönica
Clemens Hebbes papper
Clemens Hebbes papper
Kerstin Thorvalls samling
Kerstin Thorvalls samling
Adolf Fredrik Lindblads papper
Adolf Fredrik Lindblads papper
Kerstin Thorvalls samling, tillägg
Kerstin Thorvalls samling, tillägg
Frida Åslunds arkiv
Frida Åslunds arkiv
Carl-Henning Wijkmarks samling
Carl-Henning Wijkmarks samling
Bertil Malmbergs papper: Tillägg
Bertil Malmbergs papper: Tillägg
Bertil Malmbergs papper : Tillägg
Bertil Malmbergs papper : Tillägg
Valfrid Spångbergs efterlämnade papper
Valfrid Spångbergs efterlämnade papper
Eli Heckschers efterlämnade papper
Eli Heckschers efterlämnade papper
David och Rosa Katz samling
David och Rosa Katz samling
Eric Ericsons samling
Eric Ericsons samling
Bengt Söderberghs samling
Bengt Söderberghs samling
Elsa Forsgrens samling
Elsa Forsgrens samling
Släkten von Saltzas samling
Släkten von Saltzas samling
Adrian Molins efterlämnade papper
Adrian Molins efterlämnade papper
Gustaf Cederströms efterlämnade papper
Gustaf Cederströms efterlämnade papper
Gustaf Hellströms efterlämnade papper
Gustaf Hellströms efterlämnade papper
Isa Edholms arkiv
Isa Edholms arkiv
Gunnar Olof Hyltén-Cavallius samling
Gunnar Olof Hyltén-Cavallius samling
Helgo Zettervalls efterlämnade papper
Helgo Zettervalls efterlämnade papper
Franzénska familjearkivet
Franzénska familjearkivet
Oscar Krooks samling
Oscar Krooks samling
Nordenfeltska arkivet : Björneborgsarkivet
Nordenfeltska arkivet : Björneborgsarkivet
Släkten Wrangels samling
Släkten Wrangels samling
Lars August Ekmarcks samling
Lars August Ekmarcks samling
Peter August Gödeckes efterlämnade papper
Peter August Gödeckes efterlämnade papper
Engelhardtska familjearkivet
Engelhardtska familjearkivet
Släkten Thyselius samling
Släkten Thyselius samling
Fredrik August Dahlgrens efterlämnade papper
Fredrik August Dahlgrens efterlämnade papper
Ellen Keys samling
Ellen Keys samling
Ulla Isakssons arkiv
Ulla Isakssons arkiv
Mia Leche Löfgrens papper
Mia Leche Löfgrens papper
Carl Michael Bellman: ”Bellmansvisor”
Carl Michael Bellman: ”Bellmansvisor”
Bellmansvisor
Bellmansvisor
Jöran Wallin: Analecta Gotlandensia
Jöran Wallin: Analecta Gotlandensia
Thomas Tidholms arkiv
Thomas Tidholms arkiv
Hammarskjöldska arkivet
Hammarskjöldska arkivet
Minnenas rosor och törner. Släktanteckningar, fars och mors minne samt kommande generationer med kärlek ägnade (kopia)
Minnenas rosor och törner. Släktanteckningar, fars och mors minne samt kommande generationer med kärlek ägnade (kopia)
Adam Heymowskis forskningsmaterial rörande svenska resandesläkter
Adam Heymowskis forskningsmaterial rörande svenska resandesläkter
Samling af Bellmans Poesier
Samling af Bellmans Poesier
Poetiska arbeten till år 1772
Poetiska arbeten till år 1772
Carl Michael Bellman: Dikt till Henric Brandel 14/9 1793 -  "Hemkommen ädla wän från Barbariets w...
Carl Michael Bellman: Dikt till Henric Brandel 14/9 1793 - "Hemkommen ädla wän från Barbariets wåda..."
Carl Michael Bellman: Dialogue & Elegi vid fru Anne Charlotta Schröderheims död 1 jan. 1792 (Avsk...
Carl Michael Bellman: Dialogue & Elegi vid fru Anne Charlotta Schröderheims död 1 jan. 1792 (Avskrift)
Carl Michael Bellman: "Siung fritt Dens Skål wid cyperwin ... "
Carl Michael Bellman: "Siung fritt Dens Skål wid cyperwin ... "
Anne-Marie Berglund: brev till Hans Boij
Anne-Marie Berglund: brev till Hans Boij
Arthur Sjögren: Maskros
Arthur Sjögren: Maskros
Carl Michael Bellman: Diverse skrifter
Carl Michael Bellman: Diverse skrifter
Carl Michael Bellman: Mantalsskrifningen
Carl Michael Bellman: Mantalsskrifningen
Results 1 to 100 of 2036

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.