Print preview Close

Showing 286 results

Archival description
Print preview View:

16 results with digital objects Show results with digital objects

Efva Liljas samling, tillägg
Efva Liljas samling, tillägg
Theodor Cronqvist: Brev från A.G. Ahlstrand till J. A. Ahlstrand
Theodor Cronqvist: Brev från A.G. Ahlstrand till J. A. Ahlstrand
Theodor Cronqvist: Fortsättning av Brev från A.G. Ahlstrand till J. A. Ahlstrand
Theodor Cronqvist: Fortsättning av Brev från A.G. Ahlstrand till J. A. Ahlstrand
Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin
Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin
I periferin. Studier i den svenska landsortsteaterns historia till ca 1850
I periferin. Studier i den svenska landsortsteaterns historia till ca 1850
Gösta Klemmings folkmusiksamling: Tillägg
Gösta Klemmings folkmusiksamling: Tillägg
Johan Jolin: manuskript och dikter
Johan Jolin: manuskript och dikter
Motala mekaniska verkstad: Material från studiecirkel
Motala mekaniska verkstad: Material från studiecirkel
Gösta Olson: Metod för härledningsbeteckningar i genealogiska handlingar
Gösta Olson: Metod för härledningsbeteckningar i genealogiska handlingar
UDs material rörande Raoul Wallenberg
UDs material rörande Raoul Wallenberg
Kurt Winberg: Artikel "Ur en gallrares anteckningar"
Kurt Winberg: Artikel "Ur en gallrares anteckningar"
Center för arktisk kulturforskning (CAK) vid Umeå universitet
Center för arktisk kulturforskning (CAK) vid Umeå universitet
Sverker Sörlins arkiv
Sverker Sörlins arkiv
Kule Palmstierna: Minnen som dröjer kvar
Kule Palmstierna: Minnen som dröjer kvar
Thage Falkerstedt: Släkttavla
Thage Falkerstedt: Släkttavla
Herbert Lundh: En judisk släktkrönika
Herbert Lundh: En judisk släktkrönika
Kommitterade angående ett landsarkiv i Umeå
Kommitterade angående ett landsarkiv i Umeå
Morris Redman Spivack: Manuskript till The School of Athens
Morris Redman Spivack: Manuskript till The School of Athens
Handlingar rörande Labangymnastik
Handlingar rörande Labangymnastik
Vilhelm Moberg: Brev till och från Arne Isacsson
Vilhelm Moberg: Brev till och från Arne Isacsson
Anders Brännströms arkiv
Anders Brännströms arkiv
Essénska släktföreningens handlingar
Essénska släktföreningens handlingar
Operans repertoarbok
Operans repertoarbok
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
Erik Lindegren, "Mannen utan väg" med lång dedikation till Bertil och Carin Malmberg, kopia av sidorna med dedikation
Erik Lindegren, "Mannen utan väg" med lång dedikation till Bertil och Carin Malmberg, kopia av sidorna med dedikation
Brev till Hans Ruin från Elmer Diktonius
Brev till Hans Ruin från Elmer Diktonius
Sigfrid Anderssons efterlämnade papper
Sigfrid Anderssons efterlämnade papper
Mats Paulsons samling: Tillägg
Mats Paulsons samling: Tillägg
Gösta Carlsson: Minnesanteckningar från Sågverket Brädgården och samhället Skutskär
Gösta Carlsson: Minnesanteckningar från Sågverket Brädgården och samhället Skutskär
Egil Holmsens efterlämnade papper
Egil Holmsens efterlämnade papper
Thorsten Jonsson: Brev till Axel Strindberg
Thorsten Jonsson: Brev till Axel Strindberg
Tore Strindberg: Manuskript och brev rörande återfinnandet av Andréexpeditionen
Tore Strindberg: Manuskript och brev rörande återfinnandet av Andréexpeditionen
Nils Afzelius: Handlingar rörande tillsättningen av andre bibliotekariebefattningen på Kungliga biblioteket
Nils Afzelius: Handlingar rörande tillsättningen av andre bibliotekariebefattningen på Kungliga biblioteket
Gösta Lilienberg: Ånger och ångest, Bikt
Gösta Lilienberg: Ånger och ångest, Bikt
Brev mellan Bertil Ohlin, Evy Ohlin och Ruben Rauzing
Brev mellan Bertil Ohlin, Evy Ohlin och Ruben Rauzing
Per Lindberg: Brev till Pär Lagerkvist
Per Lindberg: Brev till Pär Lagerkvist
Robert Murrays samling: tillägg
Robert Murrays samling: tillägg
Stender-Petersen: Katalog over Slaviske Manuscripter i Det kgl. Bibliothek
Stender-Petersen: Katalog over Slaviske Manuscripter i Det kgl. Bibliothek
Inskannad kopia av Viveka Hamiltons dagbok (Digitalt material)
Inskannad kopia av Viveka Hamiltons dagbok (Digitalt material)
Uno Willers samling: tillägg
Uno Willers samling: tillägg
Poul Bjerre: Brev till Frederik van Eeden
Poul Bjerre: Brev till Frederik van Eeden
Roland Berglings arkiv
Roland Berglings arkiv
Ellen Key: Brev till Paul Geheeb
Ellen Key: Brev till Paul Geheeb
Signe Trotzig: Brev till Cecilia Fröding
Signe Trotzig: Brev till Cecilia Fröding
Handlingar rörande Harriet Löwenhjelm
Handlingar rörande Harriet Löwenhjelm
Göran Björkman: Brev m.m.
Göran Björkman: Brev m.m.
Sven A von Heijne: Minnen från min Gotlandstid
Sven A von Heijne: Minnen från min Gotlandstid
Bengt Lundbergs arkiv
Bengt Lundbergs arkiv
Dramatik på svenska scener 1910-1975
Dramatik på svenska scener 1910-1975
Carl David af Wirsén: Brev till Victoria Benedictsson
Carl David af Wirsén: Brev till Victoria Benedictsson
Kopia av Birger Mörners stambok
Kopia av Birger Mörners stambok
Emma Ahlin: Brev och kassabok
Emma Ahlin: Brev och kassabok
Elsa Edmars avhandlingsarbete om Gertrud Lilja
Elsa Edmars avhandlingsarbete om Gertrud Lilja
Gustaf Edvard Klemming: Diverse material
Gustaf Edvard Klemming: Diverse material
Ragnar Sohlmans papper, tillägg
Ragnar Sohlmans papper, tillägg
Föreningen lapska missionens vänner
Föreningen lapska missionens vänner
Personregister till ointroducerade adelns ättartavlor
Personregister till ointroducerade adelns ättartavlor
Herbert Lundh: Breven berättar
Herbert Lundh: Breven berättar
Adolf Rydell: Brev
Adolf Rydell: Brev
The Contributor's Book of "Houshold Words"
The Contributor's Book of "Houshold Words"
Hans Fahlbecks handlingar rörande Manne Wester
Hans Fahlbecks handlingar rörande Manne Wester
Brev från Gösta Hyltén-Cavallius samling
Brev från Gösta Hyltén-Cavallius samling
J O Wallin: Promemoria
J O Wallin: Promemoria
Brev från Fredrik Fryxell till Anders Fryxell
Brev från Fredrik Fryxell till Anders Fryxell
Jörgen Björklunds arkiv
Jörgen Björklunds arkiv
Torsten Jonsson: Svensk uppsats
Torsten Jonsson: Svensk uppsats
Daniel Georg Ekendahl: Brevsamling
Daniel Georg Ekendahl: Brevsamling
Olof Hederyds arkiv
Olof Hederyds arkiv
Åkerblads Kopia af Rosettestenen
Åkerblads Kopia af Rosettestenen
Friedrich Rühs: Brev från Gjörwell
Friedrich Rühs: Brev från Gjörwell
Thomas Thorild: Brev till Christian Friedrich Rühs
Thomas Thorild: Brev till Christian Friedrich Rühs
Digital kopia av Carl Michael Bellmans egenhändiga levernesbeskrivning (Kopia av original på Finlands Nationalmuseum)
Digital kopia av Carl Michael Bellmans egenhändiga levernesbeskrivning (Kopia av original på Finlands Nationalmuseum)
Underdånig promemoria rörande Dramatiska Teatern
Underdånig promemoria rörande Dramatiska Teatern
Malla Montgomery-Silfverstolpes memoarer
Malla Montgomery-Silfverstolpes memoarer
Ulrik Nordenskiöld: Ms "Anmärkningar vid en Resa til Stokholm hålna år 1769"
Ulrik Nordenskiöld: Ms "Anmärkningar vid en Resa til Stokholm hålna år 1769"
Marianne Nyström: arbetsmaterial till böcker
Marianne Nyström: arbetsmaterial till böcker
Henrik Lutkens fullmakt som konsul i Bordeaux
Henrik Lutkens fullmakt som konsul i Bordeaux
Carl Gustaf af Leopold: Reflexioner om vitterhet
Carl Gustaf af Leopold: Reflexioner om vitterhet
Verser, Bref och Carricaturer af Ehrenswärd; Ett humoristiskt bref af skalden Oxenstierna under namn af Haqvin Bager; En bröllops-gratulation på vers (troligtvis af Leopold) (Kopior)
Verser, Bref och Carricaturer af Ehrenswärd; Ett humoristiskt bref af skalden Oxenstierna under namn af Haqvin Bager; En bröllops-gratulation på vers (troligtvis af Leopold) (Kopior)
S:t Knuts Gille i Lund: Medlemsmatrikel
S:t Knuts Gille i Lund: Medlemsmatrikel
Tore Nilssons arkiv
Tore Nilssons arkiv
Knut Wicksell: Brev
Knut Wicksell: Brev
Conrad Pineus: 2 brev till Ivan Atmer
Conrad Pineus: 2 brev till Ivan Atmer
Carl August Ehrensvärd: Philosophie des arts libres
Carl August Ehrensvärd: Philosophie des arts libres
Magnus Erikssons landslag [kopia]
Magnus Erikssons landslag [kopia]
Josef Haglunds papper
Josef Haglunds papper
Ingrid Averpil: Diktsamling Blommor
Ingrid Averpil: Diktsamling Blommor
Greta af Klintberg: Ur dagboken
Greta af Klintberg: Ur dagboken
Släkten Rudbeck: Arkivförteckning
Släkten Rudbeck: Arkivförteckning
Harry Martinson: Kopia av dedikation till ett exemplar av Nässlorna blomma
Harry Martinson: Kopia av dedikation till ett exemplar av Nässlorna blomma
Släkten Berghems samling
Släkten Berghems samling
Gustavianska samlingen
Gustavianska samlingen
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973): Mina minnen av Helmer Osslund
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973): Mina minnen av Helmer Osslund
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973), Biografiska meddelanden 1972 om två associerade medlemmar av Kungliga musikaliska akademien
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973), Biografiska meddelanden 1972 om två associerade medlemmar av Kungliga musikaliska akademien
Swartz, Olof Peter, professor (1760 - 1818), Dagbok öfver min resa till Lappmarken 1780
Swartz, Olof Peter, professor (1760 - 1818), Dagbok öfver min resa till Lappmarken 1780
Bureus, Johannes Thomae, (1568 - 1652) Sumlen
Bureus, Johannes Thomae, (1568 - 1652) Sumlen
Qvigstad, Just Knut, rektor (1853 - 1957), Efterlatte papier
Qvigstad, Just Knut, rektor (1853 - 1957), Efterlatte papier
Lindahl, Israel, (1718 - 1793): Beskrivning över Umeå socken och stad 1771
Lindahl, Israel, (1718 - 1793): Beskrivning över Umeå socken och stad 1771
Geometrisk Jordebook öffwer alle skattehemmans ägor i Schellefteå sockn uthi Södre Prosterij och Wästerbothn 1648
Geometrisk Jordebook öffwer alle skattehemmans ägor i Schellefteå sockn uthi Södre Prosterij och Wästerbothn 1648
Acta angående trolldomsväsendet i Rättvik 1670 - 1671
Acta angående trolldomsväsendet i Rättvik 1670 - 1671
Results 1 to 100 of 286

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.