Visar 130 resultat

Arkivbeskrivning
Key, Ellen
Förhandsgranska utskrift Visa:

96 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Föreläsningar i arbetarinstitutet 1902-03. Det europeiska inflytandet på den svenska litteraturen...
Föreläsningar i arbetarinstitutet 1902-03. Det europeiska inflytandet på den svenska litteraturen. [Betecknad II. Medeltid och renässans].
Tankar i åtskilliga ämnen: nedskrifna omedelbarligen efter ögonblickets ingifvelse, endast för at...
Tankar i åtskilliga ämnen: nedskrifna omedelbarligen efter ögonblickets ingifvelse, endast för att blifva af med dem. Skrifna under de sista 3 åren, men här inskrifna våren 1868... .
Under resan med far 1873.
Under resan med far 1873.
Tankar i religiösa frågor. September 1878. 124 blad och bilaga: Mes confidences 1907. 4 blad, 16:o.
Tankar i religiösa frågor. September 1878. 124 blad och bilaga: Mes confidences 1907. 4 blad, 16:o.
Lästa böcker (från 15/10 1891) [m. m.].
Lästa böcker (från 15/10 1891) [m. m.].
Anteckningar i fransk litteraturhistoria. Franska revolutionens salonger. 1899.
Anteckningar i fransk litteraturhistoria. Franska revolutionens salonger. 1899.
1898. Det följande handlar helt och hållet om Nietzsche... . 6 blad, brevpapper 8:o.
1898. Det följande handlar helt och hållet om Nietzsche... . 6 blad, brevpapper 8:o.
Litteraturhistorieanteckningar 1893.
Litteraturhistorieanteckningar 1893.
Anteckningar i fransk litteraturhistoria. Anteckningar ur M:me Staels arbeten.
Anteckningar i fransk litteraturhistoria. Anteckningar ur M:me Staels arbeten.
Anteckningar i fransk litteraturhistoria. Förstudier till George Sand.
Anteckningar i fransk litteraturhistoria. Förstudier till George Sand.
Föredrag 5 och 6 februari 1894: Spinoza. Med ett löst tillägg.
Föredrag 5 och 6 februari 1894: Spinoza. Med ett löst tillägg.
Lästa böcker. Anteckningar om nya böcker. Utdrag ur böcker. Augusti 1894. Jämte några lösa anteck...
Lästa böcker. Anteckningar om nya böcker. Utdrag ur böcker. Augusti 1894. Jämte några lösa anteckningar och klipp, i ett konvolut.
Anteckningar om Goethe, 1. (Med bilaga)
Anteckningar om Goethe, 1. (Med bilaga)
Bok-katalog 1896.
Bok-katalog 1896.
Anteckningar om Goethe, 2. (Med bilaga)
Anteckningar om Goethe, 2. (Med bilaga)
Om de franska moralisterna 1896-97. Del 1.
Om de franska moralisterna 1896-97. Del 1.
Afskrifter af bref från U. v. Feilitzen till A. F. Lindblad.
Afskrifter af bref från U. v. Feilitzen till A. F. Lindblad.
Afskrifter af bref från U. v. Feilitzen till Sven Bring 1867-1872
Afskrifter af bref från U. v. Feilitzen till Sven Bring 1867-1872
Om de franska moralisterna 1896-97. Del 2.
Om de franska moralisterna 1896-97. Del 2.
MANUSKRIPT: Ellen Key. Iduns pristagarinna för året
MANUSKRIPT: Ellen Key. Iduns pristagarinna för året
Några blyertsanteckningar om Jämtland och Dalarna 1897.
Några blyertsanteckningar om Jämtland och Dalarna 1897.
Afskrifter af bref från U. v. Feilitzen till Sven Bring 1872-1877.
Afskrifter af bref från U. v. Feilitzen till Sven Bring 1872-1877.
MANUSKRIPT: Ellen Key
MANUSKRIPT: Ellen Key
MANUSKRIPT: Ellen Keys fosterson (Till Redaktionen av Göteborgs-tidningen)
MANUSKRIPT: Ellen Keys fosterson (Till Redaktionen av Göteborgs-tidningen)
Samlingar ur folklivet
Samlingar ur folklivet
Om Erik Gustaf Geijer. Ett föredrag jag höll på lärokursen 1875, samt på Folkskoleföreningens min...
Om Erik Gustaf Geijer. Ett föredrag jag höll på lärokursen 1875, samt på Folkskoleföreningens minnesfest 1897. [Diverse utdrag och avskrifter].
Anteckningar om böcker som jag läst (utom de till arbetet hörande) från september 1897.
Anteckningar om böcker som jag läst (utom de till arbetet hörande) från september 1897.
Material till föredragen 1897-98 om Idéer och salonger under 1700-talet.
Material till föredragen 1897-98 om Idéer och salonger under 1700-talet.
"I denna bok är skrifvet huller om buller, från 1901 och nu 1906 - ingen riktig följd".
"I denna bok är skrifvet huller om buller, från 1901 och nu 1906 - ingen riktig följd".
Föreläsningar i arbetarinstitutet 1902-03. Det europeiska inflytandet på den svenska litteraturen...
Föreläsningar i arbetarinstitutet 1902-03. Det europeiska inflytandet på den svenska litteraturen. [Storhetstiden].
Tankar eller rättare tankefrön ur vilka jag hoppas att åtminstone en blomma en gång skall uppspir...
Tankar eller rättare tankefrön ur vilka jag hoppas att åtminstone en blomma en gång skall uppspira... . Skrifna 1868; samlade under de sista 3 åren.
Lästa böcker 15/1 1878 - 80-talet.
Lästa böcker 15/1 1878 - 80-talet.
[Anteckningar från en resa maj 1899]. Blad i början och slutet utskurna.
[Anteckningar från en resa maj 1899]. Blad i början och slutet utskurna.
Människor och ting, vunna under föredragsresan 1905.
Människor och ting, vunna under föredragsresan 1905.
Der grüne Heinrich af G. Keller [m. m.].
Der grüne Heinrich af G. Keller [m. m.].
[Resedagbok 1898].
[Resedagbok 1898].
[Dagbok 1 juni 1899 - ].
[Dagbok 1 juni 1899 - ].
[Anteckningar ur lästa böcker 1921].
[Anteckningar ur lästa böcker 1921].
Oanvänd anteckningsbok med några noteringar i första pärmen. Ett blad utrivet och marg.-registr. ...
Oanvänd anteckningsbok med några noteringar i första pärmen. Ett blad utrivet och marg.-registr. förstört.
[Anteckningar ur lästa böcker 1922].
[Anteckningar ur lästa böcker 1922].
Edinburgh 23 juni 1900.
Edinburgh 23 juni 1900.
I flera år samlade praktiska ting för stuga och trädgård. 1910.
I flera år samlade praktiska ting för stuga och trädgård. 1910.
Kassabok 18 maj 1900. En del blad i början utskurna.
Kassabok 18 maj 1900. En del blad i början utskurna.
Resan 1900. 1 maj - .
Resan 1900. 1 maj - .
[Kassabok, 1901, 2 april - ].
[Kassabok, 1901, 2 april - ].
[Anteckningsbok daterad 16 april 1902]. En del blad utskurna strax efter början.
[Anteckningsbok daterad 16 april 1902]. En del blad utskurna strax efter början.
[Kassa- och anteckningsbok]. Inledning: "Hade med mig på resan 15 juni [1902] till Båstad-Norge.....
[Kassa- och anteckningsbok]. Inledning: "Hade med mig på resan 15 juni [1902] till Båstad-Norge... ".
Dagbok under resan med professor Retzius 1879, 1.
Dagbok under resan med professor Retzius 1879, 1.
Tankebok N:o III för i år, börjad den 25te oktober 1868.
Tankebok N:o III för i år, börjad den 25te oktober 1868.
Föreläsningar i arbetarinstitutet 1902-03. Det europeiska inflytandet på den svenska litteraturen...
Föreläsningar i arbetarinstitutet 1902-03. Det europeiska inflytandet på den svenska litteraturen. [Frihetstiden]. I detta häfte är några blad utskurna i början.
[Diverse anteckningar daterad 18/8 1902- ].
[Diverse anteckningar daterad 18/8 1902- ].
Lästa böcker 1903 (jämte referat, avskrifter, klipp m. m.).
Lästa böcker 1903 (jämte referat, avskrifter, klipp m. m.).
[Reseanteckningar m. m. 1905-06]. De första bladen utskurna.
[Reseanteckningar m. m. 1905-06]. De första bladen utskurna.
[Reseanteckningar 1906]. Inledning: "Munchen sommaren 1906... ".
[Reseanteckningar 1906]. Inledning: "Munchen sommaren 1906... ".
Anteckningar öfver Rahel [Varnhagen] i Biblioteket i Munchen juli 1906.
Anteckningar öfver Rahel [Varnhagen] i Biblioteket i Munchen juli 1906.
[Dagboksanteckningar m. m. började april 1908].
[Dagboksanteckningar m. m. började april 1908].
[Dagboksanteckningar m. m.]. Inledning: "Ems, juli 1908 - ".
[Dagboksanteckningar m. m.]. Inledning: "Ems, juli 1908 - ".
[Dagboksanteckningar m. m.] Inledning: "Vägen från Geneve till Nizza... " [1909].
[Dagboksanteckningar m. m.] Inledning: "Vägen från Geneve till Nizza... " [1909].
[Dagboksanteckningar m. m., 1910]. Pärmanteckning: "Här som i de tidigare har jag under dessa res...
[Dagboksanteckningar m. m., 1910]. Pärmanteckning: "Här som i de tidigare har jag under dessa resetider mäst skrifvit upp endast de böcker, jag lånat och läst, icke alla mina egna, som jag småningom fått och läst".
Almanacka 1918, med anteckningar.
Almanacka 1918, med anteckningar.
Almanacka 1916, med anteckningar.
Almanacka 1916, med anteckningar.
Dagbok under resan med professor Retzius 1879, 2.
Dagbok under resan med professor Retzius 1879, 2.
[Reseanteckningar våren och sommaren 1907]. Siracusa 1907 1/1 - .
[Reseanteckningar våren och sommaren 1907]. Siracusa 1907 1/1 - .
Tankebok IV. Den 21 augusti 1869.
Tankebok IV. Den 21 augusti 1869.
[Resa i Frankrike].
[Resa i Frankrike].
[Från London till Paris].
[Från London till Paris].
[Resa i Italien, 1].
[Resa i Italien, 1].
[Resa i Italien, 2].
[Resa i Italien, 2].
[Resa i Italien, 3].
[Resa i Italien, 3].
[Resa i Italien, 4].
[Resa i Italien, 4].
[Resa i Schweiz].
[Resa i Schweiz].
[Resa i Tyskland].
[Resa i Tyskland].
[Om Carlyle].
[Om Carlyle].
Madame du Deffand och Duchesse de Choiseul [m. m.].
Madame du Deffand och Duchesse de Choiseul [m. m.].
Tankebok V. Den 10 oktober 1869.
Tankebok V. Den 10 oktober 1869.
[Reseanteckningar våren och sommaren 1907]. Rom, Umbrien etc. våren 1907.
[Reseanteckningar våren och sommaren 1907]. Rom, Umbrien etc. våren 1907.
Utan titel. 1883-84.
Utan titel. 1883-84.
K. A. Ehrensvärd.
K. A. Ehrensvärd.
Lasalle. Byron [m. fl.].
Lasalle. Byron [m. fl.].
Lermontoff [m. fl.].
Lermontoff [m. fl.].
G. E. Lessing.
G. E. Lessing.
Marie Antoinette.
Marie Antoinette.
Montequieu.
Montequieu.
Pascal.
Pascal.
Anteckningar om och af M:me Stael.
Anteckningar om och af M:me Stael.
Herbert Spencer.
Herbert Spencer.
Kulturhistoria.
Kulturhistoria.
Tankebok VI. Februari 1870.
Tankebok VI. Februari 1870.
[Reseanteckningar våren och sommaren 1907]. Anteckningar från och med 1907.
[Reseanteckningar våren och sommaren 1907]. Anteckningar från och med 1907.
Utan titel. 1888-89.
Utan titel. 1888-89.
Historiska anteckningar om (m:m Roland), (i Amerika), 1890. [Pärmens insida: 15/1 1890, 1884 över...
Historiska anteckningar om (m:m Roland), (i Amerika), 1890. [Pärmens insida: 15/1 1890, 1884 överstruket].
Tio föredrag om idéströmningen inom Englands litteratur efter nationalismen.
Tio föredrag om idéströmningen inom Englands litteratur efter nationalismen.
Tankebok oktober 1870. N:o VII.
Tankebok oktober 1870. N:o VII.
Tankebok N:o VIII. Maj 1873.
Tankebok N:o VIII. Maj 1873.
Utan titel. 1891 [?].
Utan titel. 1891 [?].
Anteckningar i fransk litteraturhistoria. St. Evremond, Vauvenauge, Joseph Joubert, Stendahl, H. ...
Anteckningar i fransk litteraturhistoria. St. Evremond, Vauvenauge, Joseph Joubert, Stendahl, H. F. Amiel.
Strödda tankar åren 1875-1876. Innehåller bl. a.: Religion och vetande i allmänhet; Uppfostran; S...
Strödda tankar åren 1875-1876. Innehåller bl. a.: Religion och vetande i allmänhet; Uppfostran; Samhället; Litteratur och konst; Kvinnan och äktenskapet m. m.; Historia.
Utan titel 1891.
Utan titel 1891.
Anteckningar i fransk litteraturhistoria. Diderot, Grimm etc.
Anteckningar i fransk litteraturhistoria. Diderot, Grimm etc.
Hilda Carlings papper
Hilda Carlings papper
Resultat 1 till 100 av 130

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.