Visar 10728 resultat

Arkivbeskrivning
Underserie
Förhandsgranska utskrift Visa:

106 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Jugendbewegung, m.fl. tyskrelaterade manuskript

Jugendbewegung. Drömmen om ungdomsriket. Radioföredrag. Flera versioner och varianter, 1961

Deutsche Jugendvewegung, den tyska ungdomsrörelsen

Den ungnationella riktningen inom Bündische Jugend

Etwas über die deutsche Jugendbewegung. Föredrag (på tyska) vid Stockholms Högskolas sommarkurs, 1942

Drag ur det tyska undervisningsväsendets historiska utveckling. Med bidrag av följande författare: E. Behm, O. Friedländer, F. Mockrauer

Tyskt undervisningsväsen

PM om en undersökning av det tyska undervisningsväsendets återuppbyggnad under ockupationen

Intervjuer med Erich Maria Remarque, m.fl. manuskript

Intervjuer med Erich Maria Remarque. Med rättelser och tillägg av Remarque egenhändigt

Striden om Remarques "På västfronten intet nytt" och Remarque-Material

Rainer Maria Rilke. Föredrag. 1936

Adrian Leverkühns Tyskland. Utkast och anteckningar till ett föredrag om Thomas Mann i litteraturhistoriska seminariet i Uppsala

Lycksalighetens ö. Versioner - delvis fragmentariska - av recension av Holger Frykenstedts avhandling 1951

Viktor Rydberg. Föredrag i Deutsch-Schwedische Studiengesellschaft zu Berlin. Bilaga: Anteckningar och pressklipp. 1940

Minnesbilder av Erik Blomberg. Utkast till bidrag till: Allt är nytt under solen, ett minnesprogram om Erik Blomberg, sänt av Sveriges Radio 1965 och 1966
Anm. Bilaga: Bandutskriften av programmet med dedikation av C. M. v. Seth

Talspråkliga företeelser i Strindbergs prosa. För Nordiska seminariet Uppsala, höstterminen 1915. 47 blad, varav bladen 13-39 saknas. 1915

Dikt och psykoanalys

Avskedsblick från fyrtornet. Berlin (augusti 1936?), m.fl. manuskript

Avskedsblick från fyrtornet. Berlin, augusti 1936?

Demokratins diktatur. (Fragment)

Tavernan. Tillägg

Kulturfrågan. Föredrag i Årstaklubben 14.02.1955. Föredragets titel obekant. Inledningen icke refererad

Filosofin som bildningsfaktor i undervisningen. Föredrag 05.02.1963 vid länsstudiedag. Bilaga: Anteckningar och pressklipp

Massmedia och opinionsbildning i gymnasiet. Diskussionsinldedning 04.01.1963 vid Skolveckan januari 1963. Bilaga: Anteckningar och pressklipp

Utlåtande till Svenska bokförlaget om Elisabeth Hammar: Schwedische Grammatik

Recension av H. G. Jägerstads manuskript till en lärobok i historia för realskolan Bilaga: Anteckningar

Historieundervisningen och nynazismen. Utkast för en artikel 1961 i Tidning för Sveriges läroverk. Flera utkast

De utländska språklektoraten. Manus till artikel i Dagens Nyheter 15.07.1958

Det svenska utlandslektoratet i Hamburg 1944. Inlägg av V. Scharp. Bilaga: Inlägg av E. Roth

Internationellt samarbete

Sverige och Unesco. Bilaga: PM för förberedande diskussion om Unescos arbetsuppgifter med anteckningar av V. Scharp

Seminarium i internationellt samförstånd

Det internationella lärarseminariet i Sèvres

Internationella seminariekurser för lärare

Unescos sommarseminarier

Gustav Vasas och Sten Sture den yngres kontakter och hänvändelse till Hansan om hjälp mot Danmark 1512-1522

Minnesanförande över Dag Hammarskjöld den 29 sept. 1961 i Norra flickläroverkets aula

Von Welle und Granit. Übertragungen schwedischer Lyrik. 136 blad, maskinskrift (original och genomslagskopia).

Dan Andersson, 14 blad; Edith Södergran, 14 blad; Karin Boye, 14 blad.
Anders Österling, 19 blad; Hjalmar Gullberg, 17 blad; Johannes Edfelt, 17 blad.
Gunnar Ekelöf, 7 blad; Harry Martinson, 4 blad; Karl Vennberg, 10 blad.
Erik Lindegren, 4 blad; Olof Lagercrantz, 2 blad; Pär Lagerkvist, 4 blad; Bertil Malmberg, 9 blad.
Auszüge aus den Kritiken schwedischer Dichter. 1 blad, maskinskrift.

Pressklipp

Edfelt, Johannes: Hon skulle ha varit berömd skaldinna. Idun.
odaterat

Thoursie, Ragnar: En syster till Kafka.
odaterat

Die Tat. 19. Oktober 1946. Schwedische Dichtung unserer Zeit:
Edfelt, Johannes: Die schwedische Lyrik im 20. Jahrhundert.
Sachs, Nelly: Chor der Tröster.
Andersson, Dan: Lied am Kohlenmeiler. Översättning av Nelly Sachs.
Södergran, Edith: Das Land, welches nicht ist. Översättning av Nelly Sachs.
Boye, Karin: Alles enthältst du... . Översättning av Nelly Sachs.
Österling, Anders: Winterschwan. Översättning av Nelly Sachs.
Gullberg, Hjalmar: Undine. Översättning av Nelly Sachs.
Edfelt, Johannes: Archaisches Bild; Hier, wo das Wasser begegnet Granit. Översättning av Nelly Sachs.
Lagercrantz, Olof: Vogel im Eis. Översättning av Nelly Sachs.
Vennberg, Karl: Sieger. Översättning av Nelly Sachs.
Lindegren, Erik: Ich sah sein dunkles Bild..., Bei des Alptraumes Ziel springt der Löwe hervor. Översättning av Nelly Sachs.
Ekelöf, Gunnar: Meerverwandlungen. Översättning av Nelly Sachs.

Brev och släktpapper från Olof Lefflers [Frits Läfflers far] farföräldrar, föräldrar och syskon.

Brev.

1808 -- 1842

[Till Elisabeth Leffler, född Kullman, "Öfver den Jule-Klapp som Elisabet Leffler undfick och sjelf frambar jule-afton 1779". Verser av okänd författare.]

Leffler, Magnus, Antekn. öfw. Begrafningskostn. efter min kära Hustru [Malin Leffler, född Bruhn].

1851

[Hyllningsverser till Olof Leffler från lärjungar, vid höstterminens slut 1850 och 1852]

Resultat 1 till 100 av 10728

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.