Visar 181 resultat

Arkivbeskrivning
Dan Brändströms arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

1 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Betyg, intyg & geneologi

Betyg och intyg 1965-2008
Geneologi, släkten Brändström, historik Skärträsk ingår
Innehåller även en av arkivbildaren upprättad CV, 2021-11-15

Bildmuseet

1. Kassarapporter 1984-2011
2. Protokoll 1984-1991
3. Protokollsbilagor 1983-2011
4. Ritningar 1989
5. Tjänstetillsättning 1986
6. Trycksaker 1994-1995
7. Verksamhetsberättelser 1983-1991

Collegium Budapest

1. Assembly (årsmötet) 2008-2011
2. Cashbalances (kassarapporter) 2004-2011
3. Charter (Stadgar) 2005 (stadgerev. ingår)
4. Fellows (postdoktorer) 1992-2010
5. History of Collegium Budapest (historik) 2007-2011
6. Memorandum (PM) 2007-2011
7. Newsletter (Nyhetsbrev) 2008-2009

Dan Brändströms arkiv

  • SE Q Handskrift 224
  • Arkiv
  • 1938-2021
Arkivet omfattar framför allt manuskript, korrespondens och ämnesordnade handlingar från uppdrag och engagemang som arkivbildaren ägnat sig åt.

Brändström, Dan

Diplom & Jubileer

Diplom
Hedersdoktorat, Humbolt univertsität 2008
Jubileer 1997-2005 (konfirmation, realskolan, värnplikt) 1997-2005

Folkuniversitetet i Sverige

1. Anställningsavtal, Wlodarçƶyk M
2. Historik Alexandersson, Brändström & Karlsson 2005
3. Möteshandlingar 2002-2011
4. Personhistorik (Brändströms insats i Folkuniversitetet)
5. Protokoll 2000-2001
6. Stadgar 1999
7. Verksamhetsberättelser 2000-2010

Föreningen Norden

1. Cirkulär 2003-2008
2. Kurs- och möteshandlingar 2008
3. Protokoll 2002-2006
6. Räkenskaper 20023-2007 Revisionsberättelse ingår
7. Stadgar 1999
8. Trycksaker
9. Verksamhetsberättelser 2002-2004

Grundlagsberedningen

3. Nomineringsförfarande vid riksdagsval, SOU 1972:17
(arkivbildaren författare, manuskriptet bilagt denna volym. Korrektur samt tryckkorrektur)

Korrespondens

Omfattar både inkommande och utgående korrespondens. Kronologiskt ordnat. Se korshänvisningar mot underserie D3: Kurs- och möteshandlingar, B2: Tal och E2: Tidningsklipp

Linnéuniversitetet

1. Forskningsplan 2010-2011
2. Historik 2016
3. Protokoll med bilagor 2008-2017
4. Trycksaker 2010-2012

Opponering

1. Handlingar
Arkivbildaren var opponent på Lennart Fribergs doktorsavhandling i statskunskap
Resultat 1 till 100 av 181

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.