Print preview Close

Showing 57814 results

Archival description
Print preview View:

818 results with digital objects Show results with digital objects

Johann Lehlins stambok

 • SE S-HS Il2a
 • Fonds
 • 1607-1623

Mått: 18 x 24,5 cm

Innehåller ett ofullständigt exemplar av: Crispin van de Passe, Metamorphoseon Ovidianarum : Cologne, 1602

Svenska mässan

 • SE S-HS S112
 • Fonds
 • 15uu
Mått: 17 cm x 14 cm (8:o)

Visbok

 • SE S-HS Vs22
 • Fonds
 • 16uu
Mått: 16:o

Åke Ortmarks samling

 • SE S-HS Acc2018/18
 • Fonds
Samlingen består av 40 lådor med okatalogiserat material. Bland annat brev, arbetsmaterial rörande TV-produktioner, pressklipp samt kassettband och VHS:er

Ortmark, Åke

Brev

1. Brev till Martin Lamm:
Från Stina Bergman, Ruth Hedberg
2. Brev från Martin Lamm:
Till hans föräldrar (Lisen och Herman Lamm), Olle Holmberg
3. Brev till Greta Lamm:
Från Stina Bergman, Ture Nerman, Annie Fraenkel, m.fl.
4. Brev från Anton Lamm
Till Sara Philipsson, Mauritz Philipsson
5. Tomma kuvert

Diverse

1. Biographica:
Gratulationskort på 60 års-dagen till Martin Lamm från Litteraturhistoriska Seminariet vid Stockholm Högskolan (A3-format)
Utdrag ur medicinska journaler rörande Martin Lamm 1949
2. Manuskript:
Fyra personliga texter av Martin Lamm (Två från 1949, två odaterade)
3. Anteckningsbok:
bl.a. innehållande dagbok från Indien-resa 1954, anteckningar från kurs på Gripsholm 1954 m.m. (Troligen Greta Lamms)
4. Särtryck:
"Bryggarsonen som blev godtemplarchef" av Greta Lamm (Om hennes far Edvard Wavrinsky)
5. Pressklipp:
2 st. klipp rörande Martin lamm
6. Fotografier:
Diverse foton på Martin, Greta och släkt och vänner
7. Handlingar rörande Göran Lamm:
Brev till och från Greta Lamm rörande sonen Göran, julkort m.m. från Göran till Greta Lamm, kopia av Martin Lamms testamente, Görans skrivbok 1929, osignerad dikt "Livets facit", brev från Göran till Ester (Lamm), foton på Göran

Carl Henrik Krehl: Fyrvärkeriet

 • SE S-HS Acc2020/95
 • Fonds
 • 1834
Titelsida: "Anmärkningar vid Italienska Lust Fyrvärkeriet efter Blÿmel et Faber
Skrifven och Ritatd af C.H.Krehl år 1834"

Krehl, Carl Henrik

Tomas Tranströmer: Dagbok

 • SE S-HS Acc2021/6
 • Fonds
 • 1989-1990

Dagbok innehållande bl.a. dagboksanteckningar från 1989-1990 samt anteckningar och utkast till poesi utan datum.

Dedikation på titelsida: "Januari 1999 Till Lennart från Tomas"

Information på omslaget: "89-90. Sorgegondol (96- )" och "111 A"

Tranströmer, Tomas

Tora Dahls och Knut Jaenssons samling

 • SE S-HS L168
 • Fonds
 • 1900-1981
Brev- och manuskriptsamling:
1886 st brev till Tora Dahl, 722st brev till Knut Jaensson, 38 brev från Tora Dahl resp. Knut Jaensson, 3 brev mellan övriga.
Dagböcker, manuskript, biographica mm.

Dahl, Tora

Nils Gripenhielm: Brev

 • SE S-HS Acc2021/16
 • Fonds
 • 1703
Egenhändigt signerat brev (ej komplett)
Daterat Falun, 21 oktober 1703

Gripenhielm, Nils

Gustaf Edvard Klemming: Diverse material

 • SE S-HS Acc2021/30
 • Fonds
 • 1884

1. Trälåda:
Enligt anteckningar av G. E. Klemming innehåller trälådan 100 exemplar av Gustav III:s teaterstycke Gustaf Adolf och Ebba Brahe, tryckt i Paris 1784

2-3. Kartong och rulle:
Vid en genomgång i samband med accederingen 2021 verkar kartongen och rullen som inflörlivats i samlingen vid okänt tillfälle innehålla faksimiler/reproduktioner av sidor ur Dyalogus creaturarum moralizatus

Klemming, Gustaf Edvard

Autografsamling

 • SE S-HS Acc1991/52
 • Fonds
 • 1700-tal - 1800-tal
Autografsamling bestående av brev och andra dokument, mest från svenskt 1700- och 1800-tal

Siv Widerbergs samling: Tillägg

 • SE S-HS Acc2021/45
 • Fonds

Provisorisk innehållsförteckning i form av inventering gjord av donatorn:

Pärm med föredrag, främst på ämnet klassbesök samt poesi.
Klagomål till BTJ om deras omdöme, Barndomens landskap.
Arbetsintyg tidningen Arbetaren, tidningen VI sam Folket i bild.
3 pärmar med avtal och kontrakt gällande böcker mm.
Eldsjälspriset, Nils Holgerssonplaketten, Filmpris (Hasses dagbok), Rebells fredspris, Astrid Lindgrens världs stipendium, dokument då hon blev hedersdoktor, författarförbundets hedersmedlemsdiplom.
Artiklar från tidningen Arbetaren.
Pärm med opublicerade dikter.
Mapp med anteckningar från då hon arbetade på konditoriet OGO.
”Dilemma”, outgivet manus.
Delar ur hennes utställning med vykort på tema Barn.
Dokumentation kring aktionen Rädda Hornstulls bibliotek 2010 och 2014.
Manus och material till boken ”Valpar till salu”.
25 kuvert med samlade recensioner.
Outgivet manus till poesibok, refuserad.
Dokumentation kring bråk om boken ”Vända livet”.
Blandade artiklar.
Dagbok från då hon arbetade på Marabou.
Utkast och reflektioner till bok med titeln ”Ettan”. Publicerad?
Brev-växling med Anneli Minkkinen, utkast till boken ”Skriv snart”.
Delar ur utställningen Barnslikheter.
Pärm med material i samband med att en skolklass dramatiserade en av hennes böcker.
Material i samband med att barnboken firade 400 år.
Manus och egna illustrationer till boken ”Varje dag”, outgiven.
Pressklipp från hennes utställning Barnvärk samt gästboken.
Original till boken ”Varför”, outgiven.
En bok där hon tränat på att teckna.
Originalet till boken ”Vilket” hundliv” med illustrationer av Cecilia Torudd på foton av Mikael Beckman.
Ljudkasset från aktionen Rädda biblioteket.
Kollage i fotolåda från en av hennes utställningar.
Det kan ev vara något som jag missat.

Widerberg, Siv

Brev till Elof Tegnér och Esaias Tegnér d.y.

 • SE S-HS Acc2021/46
 • Fonds
 • 1838 - 1919
Innehåller 6 brev:
- 4 brev till Elof Tegnér från släktingar, 1838-1892
- 1 brev till Esaias Tegnér från Carl Milles, 4 april 1919
- 1 brev tillEsaias Tegnér från Verner von Heidenstam, 7 april 1919

Tegnér, Esaias, d.y.

Carl Michael Bellman: ”Bellmansvisor”

 • SE S-HS Vf24
 • Fonds
 • 1700-tal

”Bellmansvisor”, ingår i en svit på fyra handskrifter, Vf 24:1-4

Uppgift på katalogbladet:
"Handstilen troligen H.U. De Geers, gift Grefvinna Dohna. (Innehåller äfven några få poesier som icke äro af Bellman men förr tillskrefvos honom)"

Bellman, Carl Michael

Krister Klasson Horn af Åminne: Jordebok

 • SE S-HS Ih29
 • Fonds
 • 1585
"Jorde-book på her Christiern Claesson [Horn] frijherre till Åminne jordegods, som honom uthi rätt syskerne skijfft för en broder dell tillfallin ähr på sitt faderne pro anno 1585"

Casimir Lewenhaupts stambok

 • SE S-HS Acc2020/49
 • Fonds
 • 1809 - 1875
1 stambok tillhörig Casimir Lewnhaupt
Inskription i boken av G. lewenhaupt:
"Denna 'stambok' har tillhört Greve
Mauritz Casimir Lewenhaupt f. 1784 + 1816
i duell i Köpenhamn.
Den synes hava tillkommit, då han såsom
fransk fånge internerades i Strassburg 1809.
Boken synes sedan hava tillhört Casimirs
brorsson Axel, som insatt sitt fotografi.
G. Lpt"

Lewenhaupt, Mauritz Casimir

Erik Lindegrens samling. Tillägg

 • SE S-HS Acc2011/76
 • Fonds

Innehåller 8 omslag:

2011/76:1
Brev till Erik Lindegren, 12 st 1950-1961
från Paul la Cour, Herbert Grevenius, Johan Hansson, Knut Jaensson, Else Johnsson, Olof Lagercrantz, Lars Larsson, Samfundet De Nio (Elsa Björkman-Goldschmidt), Viveka [Starfelt?], Nils Thelin, Herbert Tingsten, Anders Österling

2011/76:2
Brev från Erik Lindegren, 8 st. 1950-1953

2011/76:3
Fullmakter, kvitton och avtal. Royaltyredovisningar 1952-1961, odat

2011/76:4
Förlagsavtal 1952-1960

2011/76:5
Avtal med teatrar och filmbolag

2011/76:6
Schott & Co, ltd, London. Brev, kontrakt, royaltylistor 1958-1961

2011/76:7
Diverse biographica
2 pass 1952, 1958
Motbok 1954-1955
Teaterprogram för föredrag om Opera
London, odat. (E. Lindegren föreläser om Aniara)
Nota från Operakällaren med anteckningar och teckningar på baksidan,odat
Bild från Tate Gallery i papperslapp med anteckningar, odat.
3 visitkort
Diplom från Par Bricole 1961

2011/76:8
Pressklipp Morgontidningen 1953 med flera

Lindegren, Erik

Fotografier: Fotoalbum

”Schloss Berg” - i Thurgau, Schweiz där HL studerade hos Anna Hirzel Langenhan
periodvis från 1938 till pedagogens bortgång 1951
”Hans” - albumet som HL:s mamma Ridy gjorde till honom på 35-årsdagen 1955

Fotoböckerna Irrsee och En kärlekssaga

Irrsee:
En minnesbok i text och bild över åren i Hof 47/Irrsee,
med början 1969 och fram till sista sommaren, 2010
Christofer Leygraf har sammanställt den

En kärlekssaga:
Till HL:s 90-årsdag
Foton på de båda kära, som har levt ihop i 65 år

Brev

5. Brev mellan HL och GL:
Brev från HL till GL med början i december 1942 och fram till 1966. De är skrivna från
Schloss Berg, från Darmstadt eller Hannover, ibland på tåget/flyget mellan konsertorter. (se
också Christofer detaljerade intryck nedtecknade i mars 2020, försättsblad till breven 1945-
1965, och Dorettes sammanfattning av de första åren, 1942-1945).
Ett urval av breven lämnade till KB, övriga sparade hos familjen
Brev från GL till HL, det första är från augusti 1943, då undervisningsåret i Innsbruck just ska
börja. På mängden brev från och med deras gemensamma liv i Stockholm 1945 förstår man att
HL är på resa många månader varje år. Sista brevet är avsänt från Sigtuna 1965, det slutar ”wie
schade, dass Du nicht dabei sein konntest” - vilket skulle kunna vara en rubrik till många av
breven. (se också Dorettes sammanfattning)
Ett brev lämnat till KB, övriga sparade hos familjen

6. Brev från Alois Leygraf till HL, ett brev från HL till sin mamma, Ridy:
Brev från pappa Alois Leygraf i Stockholm till HL i Schloss Berg under åren 1938-1941, det
handlar om visum, resor, pengar, konserter, brev som dikteras och förmaningar. (se också
Christofers nedtecknade intryck från mars 2020, försättsblad till breven)
Ett urval av breven lämnade till KB, övriga sparade hos familjen
Ett brev från HL till sin mamma, Ridy Leygraf, sänt från München november 1941. Handlar
om visum till Sverige, men också om konsertprogram och en detaljerad beskrivning hur en
studievecka på högskolan kan se u

Brev/Diverse

8. Brev från agenturer, konsertarrangörer …
några kontrakt från 40 – 60-talen

9. Fler brev, kort, telegram, efter-konserter-tack….

10. Diverse material: (eventuella dubletter):

Astrid Lindgren: stenogramblock

 • SE S-HS Acc2020/69
 • Fonds
Innehåller ett stenogramblock
På framsidan står antecknat med stenografi men även med långhand bland annat:
Pippi har julgransplundring
Förlagsprat pristävling om exvis Tveksam upptakt o När knoppar brister
Den tomma släden
m.fl. Ann Marie Falck
Sommar

Lindgren, Astrid

Christer Erikssons samling: Manuskript m.m.

 • SE S-HS Acc2020/61
 • Fonds
 • 1980-2020
Samlingen innehåller i huvudsak Christer Erikssons manuskript.
Dessutom material relaterat till såväl fadern, konstnären Elis Eriksson, som poeten Lars Fredin

Eriksson, Christer

Släkten Berghems samling

 • SE S-HS L318
 • Fonds
Samlingen innehåller huvudsakligen Stig Berghems handlingar.
Kopior och original

Berghem, Stig

Results 1 to 100 of 57814

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.