Showing 1687 results

Archival description
Print preview View:

165 results with digital objects Show results with digital objects

Arvid Berghmans heraldiska stiftelses handskriftssamling
Arvid Berghmans heraldiska stiftelses handskriftssamling
Hedberg, Frans
Hedberg, Frans
Hedberg, Tor
Hedberg, Tor
Hallström, Per
Hallström, Per
Gernandt-Claine, Jane
Gernandt-Claine, Jane
Gellerstedt, Albert Theodor
Gellerstedt, Albert Theodor
Geijerstam, Gustaf af
Geijerstam, Gustaf af
Fröding, Gustaf
Fröding, Gustaf
Fallström, Daniel
Fallström, Daniel
En dikt av okänd författare
En dikt av okänd författare
Wettergrund, Josefina ("Lea")
Wettergrund, Josefina ("Lea")
Wennerberg, Gunnar
Wennerberg, Gunnar
Topelius, Zacharias
Topelius, Zacharias
Tavaststjerna, Karl August
Tavaststjerna, Karl August
Söderberg, Natan
Söderberg, Natan
Söderberg, Hjalmar
Söderberg, Hjalmar
Rydberg, Viktor
Rydberg, Viktor
Ossiannilsson, K. G.
Ossiannilsson, K. G.
Nycander, Fredrik
Nycander, Fredrik
Elkan, Sophie
Elkan, Sophie
Nyblom, Helena
Nyblom, Helena
Snoilsky, Carl
Snoilsky, Carl
Nordström, Karl
Nordström, Karl
Nordström, Karl / Snoilsky, Carl
Nordström, Karl / Snoilsky, Carl
Melin, Karl Alfred
Melin, Karl Alfred
Lybeck, Mikael
Lybeck, Mikael
Lundström, Isidor
Lundström, Isidor
Lilljekvist, Fredrik
Lilljekvist, Fredrik
Levertin, Oscar
Levertin, Oscar
Leffler, Anne Charlotte
Leffler, Anne Charlotte
Kejsarinnans kassakista
Kejsarinnans kassakista
En fiskarhustrus roman
En fiskarhustrus roman
Kopparkitteln
Kopparkitteln
Vår Herre och Sankte Per
Vår Herre och Sankte Per
En halftimme i konstföreningen
En halftimme i konstföreningen
Ett rikt gifte
Ett rikt gifte
Lagerlöf, Selma
Lagerlöf, Selma
Karlfeldt, Erik Axel
Karlfeldt, Erik Axel
Bååth, Albert Ulrik
Bååth, Albert Ulrik
Georg Nordensvans samling av svenska författares originalmanuskript
Georg Nordensvans samling av svenska författares originalmanuskript
Visbok
Visbok
Hjalmars och Hramers saga
Hjalmars och Hramers saga
August Strindberg: Förspel till Drömspelet
August Strindberg: Förspel till Drömspelet
August Strindberg: Till Damaskus
August Strindberg: Till Damaskus
Johan Henric Kellgren: Aeneas i Carthago
Johan Henric Kellgren: Aeneas i Carthago
August Strindberg: Leka med elden
August Strindberg: Leka med elden
Stockholms stadsteater: Pjäsmanuskript
Stockholms stadsteater: Pjäsmanuskript
Dramaten: Pjäsmanuskript
Dramaten: Pjäsmanuskript
Samling af Konglig Bibliotekarien Olof Dalins versar
Samling af Konglig Bibliotekarien Olof Dalins versar
Carl Michael Bellman: Versar 1791-94, mest till Westmanska familjen
Carl Michael Bellman: Versar 1791-94, mest till Westmanska familjen
Carl Michael Bellman: Till fru Helena Qviding, N. von Rosenstein m.fl.
Carl Michael Bellman: Till fru Helena Qviding, N. von Rosenstein m.fl.
Carl Michael Bellman: Versar till fru Helena Qviding och medlemmar af hennes familj, 1788-1794
Carl Michael Bellman: Versar till fru Helena Qviding och medlemmar af hennes familj, 1788-1794
Carl Michael Bellman: Häckningen. Dedicerad till fru Gustava Palmstedt och Herr Intendenten Fisch...
Carl Michael Bellman: Häckningen. Dedicerad till fru Gustava Palmstedt och Herr Intendenten Fischerström den 31 Martii 1792
Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792
Carl Michael Bellman : Helenas fest d. 31 Juli 1792
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar m.m.
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar m.m.
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar och sånger m.fl. Bellman-texter
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar och sånger m.fl. Bellman-texter
Carl Michael Bellman: Samling av visor och mindre poemer
Carl Michael Bellman: Samling av visor och mindre poemer
Bellmansvisor
Bellmansvisor
Bellmansvisor
Bellmansvisor
Carl Michael Bellman: ”Bellmansvisor”
Carl Michael Bellman: ”Bellmansvisor”
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar Del 1-2
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar Del 1-2
Carl Michael Bellman: Ceremonielle vid Parentation i Riddar-Capittlet af de Två Förgyllta Svinen,...
Carl Michael Bellman: Ceremonielle vid Parentation i Riddar-Capittlet af de Två Förgyllta Svinen, hållen öfver Bränvinsbrännaren och Ridd. Lundholm d.15 Okt.1769 af Ordensparentatorn... Janke Jensen
August Strindberg: Bland franska bönder
August Strindberg: Bland franska bönder
August Strindberg: I Hafsbandet
August Strindberg: I Hafsbandet
Vilhelm Nylins manuskriptsamling av Strindbergiana
Vilhelm Nylins manuskriptsamling av Strindbergiana
August Strindberg: Taklagsöl
August Strindberg: Taklagsöl
August Strindberg: Röda rummet
August Strindberg: Röda rummet
Carl Michael Bellman: Åtskilliga visor, samt en del af dess Fredmans epistlar
Carl Michael Bellman: Åtskilliga visor, samt en del af dess Fredmans epistlar
Clas Livijn: Efterlämnade handskrifter - Del 3. Romaner
Clas Livijn: Efterlämnade handskrifter - Del 3. Romaner
Carl Michael Bellman: Skrifter, dels original, dels afskrifter av Johan O. Schagerström
Carl Michael Bellman: Skrifter, dels original, dels afskrifter av Johan O. Schagerström
Selma Lagerlöf: Diverse smärre arbeten
Selma Lagerlöf: Diverse smärre arbeten
Gösta Berlings saga (Sättningsförlagan)
Gösta Berlings saga (Sättningsförlagan)
Carl Michael Bellman: Vitterhetsalster
Carl Michael Bellman: Vitterhetsalster
Dag Hammarskjöld: Manuskript till Vägmärken
Dag Hammarskjöld: Manuskript till Vägmärken
Carl Michael Bellman: Egenhändiga koncepter
Carl Michael Bellman: Egenhändiga koncepter
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 2
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 2
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 1
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar [dedicerade till J.D. Duwall] Del 1
August Strindberg: Götiska rummen
August Strindberg: Götiska rummen
August Strindberg: Oväder
August Strindberg: Oväder
August Strindberg: Spök-Sonaten [Spöksonaten]
August Strindberg: Spök-Sonaten [Spöksonaten]
August Strindberg: Brända Tomten
August Strindberg: Brända Tomten
Ahlströmska samlingen
Ahlströmska samlingen
August Strindberg: Kronbruden, Gustaf Adolf, Dödsdansen II, Syndabocken
August Strindberg: Kronbruden, Gustaf Adolf, Dödsdansen II, Syndabocken
Papper rörande August Strindbergs förhållande till Albert Ranft
Papper rörande August Strindbergs förhållande till Albert Ranft
August Strindberg: Papper rörande Intima Teatern
August Strindberg: Papper rörande Intima Teatern
August Strindberg: Manuskript till artiklar i Aftontidningen
August Strindberg: Manuskript till artiklar i Aftontidningen
August Strindberg: Tal till svenska nationen om olust i landet, levernet, litteraturen och lärdomen
August Strindberg: Tal till svenska nationen om olust i landet, levernet, litteraturen och lärdomen
August Strindberg: Hemsöborna
August Strindberg: Hemsöborna
Marcel Réja: översättning av August Strindbergs Legender
Marcel Réja: översättning av August Strindbergs Legender
August Strindberg: Ockulta Dagbokens bilagor
August Strindberg: Ockulta Dagbokens bilagor
August Strindberg: Ockulta Dagboken
August Strindberg: Ockulta Dagboken
August Strindberg: Planer.Saml. Anteckn. Dram. Romaner
August Strindberg: Planer.Saml. Anteckn. Dram. Romaner
August Strindberg: Ordalek och småkonst
August Strindberg: Ordalek och småkonst
August Strindberg: Förarbeten till Götiska rummen, Svarta Fanor, En blå bok, Tjänstekvinnans son d.4 (originalmanuskript)
August Strindberg: Förarbeten till Götiska rummen, Svarta Fanor, En blå bok, Tjänstekvinnans son d.4 (originalmanuskript)
August Strindberg: Nord-amerikas Indianer, Mexico, Peru
August Strindberg: Nord-amerikas Indianer, Mexico, Peru
Japan
Japan
August Strindberg: Kina, Tibet, Mongol., Mandschur., Sibirien, Budda
August Strindberg: Kina, Tibet, Mongol., Mandschur., Sibirien, Budda
August Strindberg: Kinesiska. Bokstäverna.
August Strindberg: Kinesiska. Bokstäverna.
August Strindberg: Grekland, Rom, Hebr., Israels stammar
August Strindberg: Grekland, Rom, Hebr., Israels stammar
August Strindberg: Ortnamn (utom Rom, Grekl., Kina, Japan) mest Sverige, Danm., Finl., Lappland
August Strindberg: Ortnamn (utom Rom, Grekl., Kina, Japan) mest Sverige, Danm., Finl., Lappland
Results 1 to 100 of 1687

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.