Showing 283 results

Archival description
Print preview View:

16 results with digital objects Show results with digital objects

Tore Nilssons arkiv

 • SE Q Handskrift 166
 • Fonds
 • 1500-tal-1990-tal
Det material efter Tore Nilsson som överlämnats till Umeå universitetsbibliotek är nästan uteslutande hans hembygdsforskning kring Vännäs och Ume gamla socken. En stor del av materialet är anteckningar och underlagsmaterial till en planerad utgivning av en serie böcker om byar i gamla Ume socken.

Untitled

Henrik Lutkens fullmakt som konsul i Bordeaux

 • SE S-HS Acc1971/5
 • Fonds
 • 1705
Henrik Lutkens fullmakt som konsul i Bordeaux, daterad i Ravitz 3/2 1705 och undertecknad av Karl XII. Kopia med renskrift.

Untitled

Marianne Nyström: arbetsmaterial till böcker

 • SE S-HS Acc2001/18
 • Fonds
 • 1750-1999
Arbetsmaterial: brev, anteckningar, kopior, fotografier och ekonomiska handlingar rörande böckerna om Bellman, bl.a. Citrinchen & porträtt som tillhört Carl Michael Bellman : ett arv efter farfadern Johan Arndt Bellman och boken Trehundra år i Rosenbad

Untitled

Olof Hederyds arkiv

 • SE Q Handskrift 118
 • Fonds
 • 1808 - 2000
Arkivet har kategoriserats i tre serier. I den första serien, personliga handlingar, ingår bl.a. ekonomiska handlingar. Serien manuskript och egna verk innehåller bl.a. föredragsmanus.Den största serien, som till stor del består av kopior, är handlingar rörande arkivbildarensverksamhet. Här återfinner man underlagsmaterial till Hederyds böcker samt viss brevväxlingrörande böckerna.

Untitled

Jörgen Björklunds arkiv

 • SE Q Handskrift 147
 • Fonds
 • 1830-2000
Arkivet innehåller framförallt excerpter, bearbetade källor och kopior från svenska och europeiska arkiv som berör beskrivna forskningsområden.

Untitled

J O Wallin: Promemoria

 • SE S-HS Acc2015/32
 • Fonds
 • 1837
Dokument, daterat 13 mars 1837, rörande utnämningen till ärkebiskop av Kongl. Majt.: "Underdånigaste Promemoria".
Kopia av avskrift.

Untitled

Brev från Gösta Hyltén-Cavallius samling

 • SE S-HS Acc2024/35
 • Fonds
 • 1840-1848, 1939
Brev mellan Sven Liljeblad (1899-2000) och Gösta Hyltén-Cavallius 1939 samt skriftprov ur faderns, Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, brevsamling 1840-1848. Dessutom brev och pressklipp från Gunnar Olof Hyltén-Cavallius till fadern Carl Fredrik Cavallius 1843-1845

Untitled

Hans Fahlbecks handlingar rörande Manne Wester

 • SE S-HS Acc2023/86
 • Fonds
 • 1850-1946
En inbunden, kopierad bok med Hans Fahlbecks anteckningar om Manne Wester med ryggtitel: Manne Wester En Filipstadskrönika omkring 1850. Boken innehåller även fotostatiska kopior av berättelsen En romantisk historia av Manne Wester, ur Illustrerade Stockholms Nyheter 1/11 respektive 15/11 1884. Vidare anteckningar: en släktutredning rörande Manne Wester och utdrag ur Manne Westers anteckningsböcker 1875-1912, ett brev från 1946 och två fotografier, ett av Manne Wester och ett av en blyertsteckning av Manne Wester, föreställande familjen Adolf von Rosen kring läslampan i Stockholm ,1875

Untitled

Adolf Rydell: Brev

 • SE S-HS Acc1974/12
 • Fonds
 • 1863 - 1889
Innehåller avskrifter av brev från Adolf Rydell till modern och brodern. Avsända från Australien och Fidjiöarna 1963-1889
Maskinskrivna avskrifter

Untitled

Personregister till ointroducerade adelns ättartavlor

 • SE S-HS Acc1988/75
 • Fonds
 • 1875-1963
Den med sköldebref förlänade men ej på Riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor. Personregister till ointroducerade adelns ättartavlor samlade och utarbetade av Bernhard Schlegel och Carl Arvid Klingspor. Inbunden maskinskriven kopia efter handskrift i Finlands riddarhus bibliotek. 65 blad.

Herbert Lundh: Breven berättar

 • SE S-HS Acc1983/105
 • Fonds
 • 1875 - 1898
1 häfte maskinskrivet offsettryck 1980, 113 sidor
Titel: Breven berättar. En krönika om Isabella Löwenadlers änketid 1875-1898

Untitled

Föreningen lapska missionens vänner

 • SE Q Handskrift 50C
 • Fonds
 • 1880-1934
Arkivet omfattar protokoll, handlingar rörande medlemmar, cirkulär samt ekonomiska handlingar.
Digitiserat material

Untitled

Ragnar Sohlmans papper, tillägg

 • SE S-HS Acc2005/102
 • Fonds
 • 1883-1965
Samlingen innehåller brevkopieböcker och skrivelser m.m. samt manuskript och fotografier rörande balett (Zina Sohlman)

Untitled

Gustaf Edvard Klemming: Diverse material

 • SE S-HS Acc2021/30
 • Fonds
 • 1884

1. Trälåda:
Enligt anteckningar av G. E. Klemming innehåller trälådan 100 exemplar av Gustav III:s teaterstycke Gustaf Adolf och Ebba Brahe, tryckt i Paris 1784

2-3. Kartong och rulle:
Vid en genomgång i samband med accederingen 2021 verkar kartongen och rullen som inflörlivats i samlingen vid okänt tillfälle innehålla faksimiler/reproduktioner av sidor ur Dyalogus creaturarum moralizatus

Untitled

Emma Ahlin: Brev och kassabok

 • SE S-HS Acc1986/84
 • Fonds
 • 1887-1888
Kopior av 38 brev till föräldrarna Zacharias Ahlin och Elisabeth Ahlin (f. Rosenbladh) 1887-1888 från flickpension i Schweiz och från resan dit. Kamrat under pensionsvistelsen var Thyra Kemner, Ystad. Kassabok 1887-1888 förd under vistelsen vid flickpensionen. Kopior av original som lämnades tillbaka till familjen.

Untitled

Dramatik på svenska scener 1910-1975

 • SE Q Projektarkiv 9
 • Fonds
 • 1897 - 1977
Arkivet innehåller bl.a. urklipp av teaterrecensioner och teaterartiklar, arkivförteckningar, protokoll, och ett kortregister.

Untitled

Bengt Lundbergs arkiv

 • SE Q Handskrift 121
 • Fonds
 • 1900-1994
Arkivet efter Bengt Lundberg består av ca 1 hyllmeter handlingar. Här återfinns manuskript, intervjuer och annat underlagsmaterial till Lundbergs forskningsprojekt och publikationer.

Untitled

Sven A von Heijne: Minnen från min Gotlandstid

 • SE S-HS Acc1983/55
 • File
 • 1903 - 1904
Minnen från min Gotlandstid 1903-1904. I utdrag och bearbetning av A von Heijne 1982
Maskinskrift i elstatkopia med inklistrade fotografier

Handlingar rörande Harriet Löwenhjelm

 • SE Q Handskrift 148
 • Fonds
 • 1904 - 1989
Forskningsmaterial kring poeten och konstnären Harriet Löwenhjelm samlade av Doris Nitz-Karlsson och donerad till Umeå universitetsbibliotek.

Untitled

Göran Björkman: Brev m.m.

 • SE S-HS Acc1986/81
 • Fonds
 • 1904-1922
Brev till Ana de Castro Osório (1872-1935). Diktmanus: "Skymning", efter Camillo Pesanha (1867-1926). Biografiska uppgifter om Göran Björkman. Elstatkopior av original i nationalbiblioteket i Lissabon samt kataloguppgifter från biblioteket.

Untitled

Signe Trotzig: Brev till Cecilia Fröding

 • SE S-HS Acc1986/37
 • Fonds
 • 1906-1911
Brev från Signe Trotzig till Cecilia Fröding inbundna i två volymer, kopior av original i Hedda Frödings donation till Uppsala universitetsbibliotek.

Untitled

Roland Berglings arkiv

 • SE Q Handskrift 108
 • Fonds
 • 1910 - 2006
Arkivet består av manuskript och underlagsmaterial till Berglings uppsatser och artiklar. Underlagsmaterialet är i form av kopior av arkivmaterial, klipp och diverse äldre uppsatser kring mentalsjukvården i Västerbotten.

Untitled

Poul Bjerre: Brev till Frederik van Eeden

 • SE S-HS Acc1987/90
 • Fonds
 • 1911-1919
Brev till Frederik van Eeden, 1911-1919, elstatkopior av original i Universitetsbiblioteket i Amsterdam.

Untitled

Uno Willers samling: tillägg

 • SE S-HS Acc2011/59
 • Fonds
 • 1914-1928
1. Brev från Östen Undén (kopior) 1914-1916
2. Brev från Östen Undén (kopior) 1920-1921
3. Brev från Östen Undén (kopior) 1922
4. Brev från Östen Undén (kopior) 1923
5. Brev från Östen Undén (kopior) 1924-1925
6. Brev från Östen Undén (kopior) 1926, 1928
7. Diverse kopior på brev och arkivhandlingar

Untitled

Per Lindberg: Brev till Pär Lagerkvist

 • SE S-HS Acc1984/35
 • Fonds
 • 1920-1936
27 brev till Pär Lagerkvist. Kopior av original i Per Lindbergs samling i Lunds universitetsbibliotek.

Gösta Lilienberg: Ånger och ångest, Bikt

 • SE S-HS Acc1986/42
 • Fonds
 • 1930
Häfte med två texter av Gösta Lilienberg: I "Ånger och ångest: En studie", II "Bikt: Några tankar", Åkarp 1930. 15 s. Maskinskr. kopia tillägnad Gunnar Aspelin.

Untitled

Thorsten Jonsson: Brev till Axel Strindberg

 • SE S-HS Acc1983/137
 • Fonds
 • 1933 - 1946
Innehåller ett kuvert med kopior av brev från Thorsten Jonsson till Axel Strindberg daterade 1933-1946
Originalen har Axel Strindberg skänkt till Thorsten Jonssons änka Else Jonsson

Untitled

Egil Holmsens efterlämnade papper

 • SE S-HS Acc2007/31
 • Fonds
 • 1934-1990
Samlingen innehåller brev, manuskript, kopior och anteckningar, biographica, fotografier, originalteckningar, tryck och pressklipp

Untitled

Sigfrid Anderssons efterlämnade papper

 • SE S-HS Acc1986/3
 • Fonds
 • 1940-1979
Korrespondens, dagboksanteckningar, sångbok m.m. från åren 1940-1979. Kopior av original i Uppsala universitetsbibliotek.

Untitled

Anders Brännströms arkiv

 • SE Q Handskrift 84
 • Fonds
 • ca 1958-1972
Arkivet består av tre huvudavdelningar:
Kartläggning av krigshandlingar och försvarsåtgärder under Vietnamkriget är den största och omfattar 7 volymer. Vid sidan av tjänsten skulle han på uppdrag av Kungl Civilförsvarsstyrelsen, kartlägga krigshandlingar och försvarsåtgärder under Vietnamkriget som har intresse ur civilförsvarssynpunkt.
De två andra, Andra världskriget och Atominformation, omfattar tillsammans endast två volymer.

Untitled

Vilhelm Moberg: Brev till och från Arne Isacsson

 • SE S-HS Acc1986/93
 • Fonds
 • 1969-1975
Två brev till Arne Isacsson 1969. Ett brev från Arne Isacsson 1969. Pressklipp Svenska Dagbladet 1975. Brevväxling rörande Isacssons porträtt av Moberg som ingår i Nationalmuseums samling.

Untitled

Handlingar rörande Labangymnastik

 • SE Q Handskrift 28
 • Fonds
 • 1970-1993
Handlingarna (1 volym) utgörs i huvudsak av Ingerid Wästfelt-Ersares metodbeskrivningar

Untitled

Herbert Lundh: En judisk släktkrönika

 • SE S-HS Acc1983/106
 • 1978
1 häfte maskinskrivet offsettryck 1978, 41 sidor + bilagor
Titel: En judisk släktkrönika. Ett stycke svensk kulturhistoria
Tillägnad minnet av Henrik och Carl Anton Löwenadler

Untitled

Sverker Sörlins arkiv

 • SE Q Handskrift 88
 • Fonds
 • 1980-2000 & 2020
Arkivet innehåller excerpter och underlag till doktorsavhandling, manuskript och utkast till artiklar, föredrag m m samt handlingar rörande verksamhet i olika kommittéer och styrelser och från symposier och konferenser. Dessutom finns där korrespondens och en del handlingar rörande verksamheten vid idéhistoriska institutionen och Miljöhögskolan.

Untitled

Johan Jolin: manuskript och dikter

 • SE S-HS Acc2001/102
 • Fonds
 • 1983-1985
Manuskript till Johan Jolins biografi Lefnadsteckning, av Harald Wieselgren 1893, införd i J. Jolins skrifter 1894 och en kopia av En samling dikter af Johan Jolin efter urval af Harald Wieselgren, 2:a upplagan, 1894-1895

Untitled

Gösta Klemmings folkmusiksamling: Tillägg

 • SE S-HS Acc1986/27
 • Fonds
 • 1984-1986
Nothäften, 2 st: 1) "23 låtar från Småland och Wästergötland. Arrangerade för två fioler och altfiol. Samlade med kommentarer av Gösta Klemming". Utg. Av Göteborgs spelmansgille 1984. 2) "Låtar från Bergum", 1986 (elstatkopia).

Untitled

Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin

 • SE S-HS Acc2010/74
 • Fonds
 • 1993-1994
1. Anteckningar på lösa blad: "Ur 'Antecknings-journal år 1911-1914' vid poliskontoret i Filipstad
2. Diverse anteckningar (arbetsmaterial för uppsats)
3. Kopior från Landsarkivet i Göteborg
4. Kopia av turistkarta över Filipstad

Efva Liljas samling, tillägg

 • SE S-HS Acc2019/82
 • Fonds
 • 2015-2019
Samlingen innehåller korrespondens, inbjudningar till konferenser, program, manuskript, nyhetsbrev och pressklipp m.m. i samband med uppdraget som chef för Dansehallerne i Köpenhamn och övrig verksamhet

Untitled

Knut Wicksell: Brev

 • SE S-HS Acc1969/110
 • Fonds
 • 1892
Brev från Knut Wicksell till Hudiksvalls Allehanda (1st., 1892). Genomslagskopia?

Untitled

Conrad Pineus: 2 brev till Ivan Atmer

 • SE S-HS Acc1989/70
 • Fonds
 • 1914
Elstatkopior av brev 27 och 29 mars 1914 från juristen och kulturpersonligheten Conrad Pineus till Ivan Atmer i fråga rörande advokatbyrå. 1 kuvert.

Untitled

Släkten Berghems samling

 • SE S-HS L318
 • Fonds
Samlingen innehåller huvudsakligen Stig Berghems handlingar.
Kopior och original

Untitled

Greta af Klintberg: Ur dagboken

 • SE S-HS Acc1997/83
 • Fonds
Delar ur dagbok i kopia. Materialet rör Harriet Löwenhielm och innehåller bl.a. en text av HL kallad "Geologivisa.

Untitled

Gustavianska samlingen

Gustavianska samlingen. Genom testamente av Konung Gustav III skänkt till Uppsala universitets bibliotek. 37 mikrofilmer.

Bureus, Johannes Thomae, (1568 - 1652) Sumlen

Sumlen, där uthi ähro åtskillige collectaneer, som uthi een och annan måtta tiäna till Antiquiteternes excolerande. 8 volymer. Fotokopia och mikrofilm av original i Kungliga biblioteket, handskrift FA 12.

Qvigstad, Just Knut, rektor (1853 - 1957), Efterlatte papier

Samisk etymologisk ordliste, samisk ordlaere - Opslagsbok I, Lappiske sprogpröver, lappiske navn på stjerner, grammatiske optegnelser, fortegnelse over ku- og geitnavn fra Troms og Nordland. Lappiske personnavn og slektsnavn. Lappiske ordlister. Skoltelappisk ordliste, Lyngen ordliste I - II, Kalfjord - Vesterålen (Tysfjordlappisk ordliste I - II), 15 mikrofilmer. Original i Universitetsbiblioteket i Oslo. (2 filmer finns som digitala kopior)
Results 1 to 100 of 283

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.