Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 63301 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

974 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Brev till Ellen Jolin (72 st)

Berg, Marie Louise, f. Santesson (1854-1938) 2 st., 1914, 1916
Billström, Jakob (1880-1953) läkare, socialpedagog 1 odat. visitkort
Blomqvist, C. W., permanent kunstudstilling, Christiania 4 st., 1899, 1901
Boon-Scholander, Lisa 1 st., 1921
Brate, Fanny (1861-1940) konstnär:a 1 st. odat.
Bredberg-Carlson, Mina 7 st., 1890-1927 & odat.
Dahlgren, Lotten (1851-1934) förf:a 1 st., 1914
Forsell, Gösta (1876-1950) radiolog 1 st., 1921
Fröding, Hugo 1 st. odat.
Hebbe, Wendela (1808-1899) förf:a 1 st., 1881
Hedberg, Tor (1862-1931) förf. 1 st., 1918
Hjelm, Fanny (1858-1944) konstnär:a 1 odat. visitkort
Hjälpkommittén för det hungrande Ryssland 1 st., 1922
Holmberg, Agnes 1 visitkort 1917
Jolin, Julia, f. Carlson (1856-1924) red. 8 st., 1889-90
Jolin, Severin (1852-1919) med. o. fil. dr, prof. 1 st., 1890
Kjellman-Göransson, Julia 1 st., 1819
Kleen, Tyra (1874-1951) konstnär:a, förf:a 1 st., 1918
Konstföreningen för Södra Sverige 2 st., 1894, 1901
Kronberg, Julius (1850-1921) konstnär 2 tackkort 1920 & odat.
Lagerberg, Carl (1859-1922) museiman 3 st., 1895, 1897
Lange, M. 1 st., 1920
Larsson, Karin, f. Bergöö (1859-1928) konstnär:a 2 odat. visitkort
Lovén, Signe, f. Fröding (1882- ) 1 st., 1920
Munthe, Torun, f. Brate (1891- ) konstnär:a 1 st., 1920
Personne, Nils (1850-1928) skådesp. 1 st., 1919
Rosen, Georg von (1843-1923) konstnär 1 st., 1919
& 6 odat. visitk.
Rydström, Ada (1856-1932) godsägare, hembygdsforskare 2 st., 1910
Sandahl, Sigrid (Stockholm) 1 odat. visitkort
Sandzén, Birger (1871-1954) sv.-amer. konstnär 1 st., 1912
Scholander, Sten (1893- ) v. dir. 1 odat visitkort
Schröderheim, Anna, f. Armfelt (1868- ) 1 st., 1915
Sprinchorn, Gerda (1871-1951) bildhuggarinna 1 odat. kort
Sturzen-Becker, Astrid (1892- ) 1 st., 1922
Sundberg, Harald 1 st. odat.
Svenskhetens bevarande i utlandet, Riksfören. för 1 st., 1919
Thorell, Hildegard, f. Bergendahl (1850-1930) konstnär:a 1 st., 1921
Tynell, Märtha (1865-1930) konstnär:a 1 st., 1914
Wennerberg, Torwald Gunnarsson (1870- ) kapten 1 biljett 1916
Widmark, Julie, f. Juhlin-Dannfelt 1 tackkort (1909)
Wretman, Johan (1852-1923) rådman 1 st., 1919
Örbom, Elin (Björnlunda) 1 visitkort u. å.
Österlund, John (1875-1953) konstnär 1 odat. tackkort

Åke Hammarskjölds papper: Arvskifte och andra juridiska handlingar

 • SE S-HS Acc2009/56
 • Arkiv
 • 1929--1938

Accessionen innehåller även handlingar till arvskiftena efter Agnes Hammarskjöld, Åke H:s moder, samt efter fru Charlotte Berling i Malmö:

1. Bouppteckning och arvskifte efter Åke Hammarskjöld 1938
2.Inventarielistor till bouppteckning efter Åke Hammarskjöld 1937
3. Tjänste- och pensionsfrågor 1920-talet - 1930-talet
4. Arvskiften: efter fru Agnes Hammarskjöld 1940, resp. efter fru Charlotte Berling 1929

Hammarskjöld, Åke

Carl Reinhold Berch: Beskrifning öfwer svenska mynt...

 • SE S-HS Acc1969/34
 • Arkiv
 • 1773
Carl Reinhold Berch: Beskrifning öfwer swenska mynt och Kongl. Nåde-penningar. Uppsala 1773. Exemplar med handskriven "fortsättning" samt marginalanteckningar.

Berch, Carl Reinhold

Nils Mickwitz: Katynmorden

 • SE S-HS Acc2009/3
 • Arkiv
 • 1970--1988
Accessionen innehåller Nils Mickwitz akademiska uppsats "Katynmorden", samt brev, tryck, pressklipp och fotografier.
Manuskript: "Katynmorden". Uppsats i historia framlagd vid Stockholms universitet. 22 blad (s. 1-19). 1970
Brev, 7 st. + bilaga. 1970-1988
Pressklipp och tryck. 1970
Fotografier. 6 st. svartvita fotografier från minnesmärket på platsen för massakern.

Mickwitz, Nils

Funckska släktarkivet

 • SE S-HS L70
 • Arkiv
 • 1631--1968
* Det Funckska släktarkivet från Bolltorp (Skönberga socken Östergötland) består framför allt av bergsrådet friherre Alexander Funcks (1716-1797), hans äldre sons bergsnotarien Gustaf Johan Funcks (1775-1852) och dennes sons kabinettskammarherren Fredrik Alexander Funcks (1816-1874) papper, samt handlingar rörande av dem innehavda egendomar: Tomtaholm (Drothems socken, Östergötland, köpt av Alexander Funck 1770), Bolltorp (köpt av Gustaf Johan Funck 1815) och Liljestad (Skönberga socken, Östergötland, köpt av Fredrik A. Funck 1875), med flera.
* I samlingen ingår även fragment av andra släktmedlemmars arkiv, i de flesta fall endast spridda handlingar. Av större betydelse är rester av landshövdingen friherre Gustaf Funcks (1670-1736) och assessorn i Bergskollegium Petter Cronströms (1651-1708) arkiv, samt en del papper röranden Gustaf Johan Funcks svärföräldrar, kaptenen Johan Daniel Ehrenborg (1744-1815) och dennes hustru Wilhelmina Douglas (1753-1839).

Funck (släkt)

"Alexandriana". Diverse anteckningar i olika ämnen. Tom 1-2. 2 band

L70:5:1
"Mina handels- och hufvud räkningar".
1771 -- 1797
L70:5:1
"Jornale wid Horndal 1745"
L70:5:1
Diverse anteckningar i ekonomiska, politiska och teologiska ämnen
L70:5:1
Alexander Funcks granskning av Jean Jacques de Geers affärer
L70:5:1
Arvskifte efter Christina Funck, född Cronström (död 1758)
L70:5:1
Bouppteckning efter Christina Funck, född Cronström (död 1758)
L70:5:1
Diverse poesi och musik
L70:5:1
Teckningar av Alexander Funck från utlandsresan
L70:5:1
Planritning över Tåby kyrkogård
L70:5:1
Grundritning till en ny kyrkobyggnad i Tåby

L70:5:2
Tom 2: innehåller diverse anteckningar av bergsrådet Alexander Funck (1716-1797), avskrifter med mera samt originalbrev till honom.
1737 -- 1796

Resultat 1 till 100 av 63301

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.