Showing 282 results

Archival description
Print preview View:

16 results with digital objects Show results with digital objects

Knut Wicksell: Brev
Knut Wicksell: Brev
Conrad Pineus: 2 brev till Ivan Atmer
Conrad Pineus: 2 brev till Ivan Atmer
Carl August Ehrensvärd: Philosophie des arts libres
Carl August Ehrensvärd: Philosophie des arts libres
Magnus Erikssons landslag [kopia]
Magnus Erikssons landslag [kopia]
Johan Jolin: manuskript och dikter
Johan Jolin: manuskript och dikter
Josef Haglunds papper
Josef Haglunds papper
Motala mekaniska verkstad: Material från studiecirkel
Motala mekaniska verkstad: Material från studiecirkel
Essénska släktföreningens handlingar
Essénska släktföreningens handlingar
Harry Martinson: Kopia av dedikation till ett exemplar av Nässlorna blomma
Harry Martinson: Kopia av dedikation till ett exemplar av Nässlorna blomma
Ingrid Averpil: Diktsamling Blommor
Ingrid Averpil: Diktsamling Blommor
Personregister till ointroducerade adelns ättartavlor
Personregister till ointroducerade adelns ättartavlor
Sigfrid Anderssons efterlämnade papper
Sigfrid Anderssons efterlämnade papper
Gösta Carlsson: Minnesanteckningar från Sågverket Brädgården och samhället Skutskär
Gösta Carlsson: Minnesanteckningar från Sågverket Brädgården och samhället Skutskär
Släkten Rudbeck: Arkivförteckning
Släkten Rudbeck: Arkivförteckning
Greta af Klintberg: Ur dagboken
Greta af Klintberg: Ur dagboken
Ellen Key: Brev till Paul Geheeb
Ellen Key: Brev till Paul Geheeb
Släkten Berghems samling
Släkten Berghems samling
Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin
Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin
Roland Berglings arkiv
Roland Berglings arkiv
Handlingar rörande Labangymnastik
Handlingar rörande Labangymnastik
Tore Nilssons arkiv
Tore Nilssons arkiv
Gustaf Edvard Klemming: Diverse material
Gustaf Edvard Klemming: Diverse material
Gustavianska samlingen
Gustavianska samlingen
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973): Mina minnen av Helmer Osslund
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973): Mina minnen av Helmer Osslund
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973), Biografiska meddelanden 1972 om två associerade medlemmar av Kungliga musikaliska akademien
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973), Biografiska meddelanden 1972 om två associerade medlemmar av Kungliga musikaliska akademien
Swartz, Olof Peter, professor (1760 - 1818), Dagbok öfver min resa till Lappmarken 1780
Swartz, Olof Peter, professor (1760 - 1818), Dagbok öfver min resa till Lappmarken 1780
Bureus, Johannes Thomae, (1568 - 1652) Sumlen
Bureus, Johannes Thomae, (1568 - 1652) Sumlen
Qvigstad, Just Knut, rektor (1853 - 1957), Efterlatte papier
Qvigstad, Just Knut, rektor (1853 - 1957), Efterlatte papier
Lindahl, Israel, (1718 - 1793): Beskrivning över Umeå socken och stad 1771
Lindahl, Israel, (1718 - 1793): Beskrivning över Umeå socken och stad 1771
Geometrisk Jordebook öffwer alle skattehemmans ägor i Schellefteå sockn uthi Södre Prosterij och Wästerbothn 1648
Geometrisk Jordebook öffwer alle skattehemmans ägor i Schellefteå sockn uthi Södre Prosterij och Wästerbothn 1648
Acta angående trolldomsväsendet i Rättvik 1670 - 1671
Acta angående trolldomsväsendet i Rättvik 1670 - 1671
Matrikel öfver de vid Vesterås högre allmänna läroverk intagna lärjungar för åren 1850 - 1857 och 1895 - 1914
Matrikel öfver de vid Vesterås högre allmänna läroverk intagna lärjungar för åren 1850 - 1857 och 1895 - 1914
Series Pastorum o 1760 Rättviks församling
Series Pastorum o 1760 Rättviks församling
Hans Jonsson Tunaei Prästekrönika
Hans Jonsson Tunaei Prästekrönika
Dahlbäck, Sigurd, Förteckning över föremål inköpta på Holmön 1915
Dahlbäck, Sigurd, Förteckning över föremål inköpta på Holmön 1915
Hülpherska samlingen (delar av) Samling af bref, handlingar, anteckningar m.m.
Hülpherska samlingen (delar av) Samling af bref, handlingar, anteckningar m.m.
Haparanda: Skolrådsprotokoll 1903-1904
Haparanda: Skolrådsprotokoll 1903-1904
Mantalslängder för Arvidsjaurs socken 1869 och 1870
Mantalslängder för Arvidsjaurs socken 1869 och 1870
Summariska folkmängdsredogörelser från församlingarna i Västerbottens län 1860 - 1864
Summariska folkmängdsredogörelser från församlingarna i Västerbottens län 1860 - 1864
Vattenmålen, Sourvas regleringar: 1919, 1937, 1943, 1953, 1964
Vattenmålen, Sourvas regleringar: 1919, 1937, 1943, 1953, 1964
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöten 1950 - 1962
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöten 1950 - 1962
Arjeplogs tingslags häradsrätts arkiv , protokoll vid urtima ting och extra förrättningar 1803
Arjeplogs tingslags häradsrätts arkiv , protokoll vid urtima ting och extra förrättningar 1803
1919 års lappkommitté
1919 års lappkommitté
Gävleborgs läns landskansli: Protokoll 1641-1820
Gävleborgs läns landskansli: Protokoll 1641-1820
The Book of Jalãl and Jamãl
The Book of Jalãl and Jamãl
Avskrifter av handlingar tillhörande Svanabyns byakista
Avskrifter av handlingar tillhörande Svanabyns byakista
Förste provinsialläkarens i Västernorrlands arkiv; Barnmorskedagböcker
Förste provinsialläkarens i Västernorrlands arkiv; Barnmorskedagböcker
Lycksele tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland
Lycksele tingslags häradsrätts arkiv. Urval av handlingar rörande lappskatteland
Skellefteå sockens arkiv: skolhandlingar
Skellefteå sockens arkiv: skolhandlingar
Register till Leonard Bygdéns Hernösands stifts herdaminne
Register till Leonard Bygdéns Hernösands stifts herdaminne
Tegs byarkiv
Tegs byarkiv
Kammarkollegiets arkiv Jordeböcker för Västerbottens län 1882
Kammarkollegiets arkiv Jordeböcker för Västerbottens län 1882
Aktuellt och Landet runt, filminslag från Umeå universitetsbibliotek 1968
Aktuellt och Landet runt, filminslag från Umeå universitetsbibliotek 1968
Magica incantatrix
Magica incantatrix
Diplomatarium Norrlandicum
Diplomatarium Norrlandicum
Korrespondens lappfogden Erik Bergström och prästen Vitalis Karnell
Korrespondens lappfogden Erik Bergström och prästen Vitalis Karnell
Släkten Örtendahl: Släkttavlor
Släkten Örtendahl: Släkttavlor
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar
Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar
Erik Gustaf Geijer: Brev till Friederich Perthes
Erik Gustaf Geijer: Brev till Friederich Perthes
Mats Paulsons samling: Tillägg
Mats Paulsons samling: Tillägg
Vera Almer: Kåseri om min far Bo Bergman
Vera Almer: Kåseri om min far Bo Bergman
Irmgard Leux-Henschen: Brev och arbetsmaterial
Irmgard Leux-Henschen: Brev och arbetsmaterial
Kule Palmstierna: Minnen som dröjer kvar
Kule Palmstierna: Minnen som dröjer kvar
Henrik Aminson: Bibliotheca Templi Cathedralis Strengnesensis
Henrik Aminson: Bibliotheca Templi Cathedralis Strengnesensis
Stamtavla över släkten Piculell
Stamtavla över släkten Piculell
Släkten Ålunds historia
Släkten Ålunds historia
Pär Lagerkvist: Dikter 2
Pär Lagerkvist: Dikter 2
Renskrifter av dokument från 1600-talet
Renskrifter av dokument från 1600-talet
Fotokopia av handskriften Scand 14 i Paris
Fotokopia av handskriften Scand 14 i Paris
Casten Theodor Lychou: Amerikabrev
Casten Theodor Lychou: Amerikabrev
Uno Willers samling: tillägg
Uno Willers samling: tillägg
Michael Håkansson: Dikter
Michael Håkansson: Dikter
Kommitterade angående ett landsarkiv i Umeå
Kommitterade angående ett landsarkiv i Umeå
Handlingar rörande Gustaf Westerlund
Handlingar rörande Gustaf Westerlund
Vilhelm Moberg: Brev till och från Arne Isacsson
Vilhelm Moberg: Brev till och från Arne Isacsson
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
Register till mikrofilmen av KB:s nominalkatalog 1951-52
Carl David af Wirsén: Brev till Victoria Benedictsson
Carl David af Wirsén: Brev till Victoria Benedictsson
Efva Liljas samling, tillägg
Efva Liljas samling, tillägg
Thomas Thorild: Brev till Christian Friedrich Rühs
Thomas Thorild: Brev till Christian Friedrich Rühs
Ulrik Nordenskiöld: Ms "Anmärkningar vid en Resa til Stokholm hålna år 1769"
Ulrik Nordenskiöld: Ms "Anmärkningar vid en Resa til Stokholm hålna år 1769"
Resejournal Finska Campagnen, kopia
Resejournal Finska Campagnen, kopia
Släkten Collijn: kort historik
Släkten Collijn: kort historik
Tore Strindberg: Manuskript och brev rörande återfinnandet av Andréexpeditionen
Tore Strindberg: Manuskript och brev rörande återfinnandet av Andréexpeditionen
Per Lindberg: Brev till Pär Lagerkvist
Per Lindberg: Brev till Pär Lagerkvist
Nils Afzelius: Handlingar rörande tillsättningen av andre bibliotekariebefattningen på Kungliga biblioteket
Nils Afzelius: Handlingar rörande tillsättningen av andre bibliotekariebefattningen på Kungliga biblioteket
Anders Nygren: Manuskript till "Religionens hemligheter..." (Kopia)
Anders Nygren: Manuskript till "Religionens hemligheter..." (Kopia)
Henrik Lutkens fullmakt som konsul i Bordeaux
Henrik Lutkens fullmakt som konsul i Bordeaux
I periferin. Studier i den svenska landsortsteaterns historia till ca 1850
I periferin. Studier i den svenska landsortsteaterns historia till ca 1850
Handlingar rörande Harriet Löwenhjelm
Handlingar rörande Harriet Löwenhjelm
Strindberg, August (1849-1912) : Ett drömspel, manuskript
Strindberg, August (1849-1912) : Ett drömspel, manuskript
Stagnelius, Erik Johan, (1793 - 1823): Efterlemnade skrifter, manuskript
Stagnelius, Erik Johan, (1793 - 1823): Efterlemnade skrifter, manuskript
Erik XIV- undersökningen januari 1958 i Västerås domkyrka
Erik XIV- undersökningen januari 1958 i Västerås domkyrka
Handlingar rörande prosten Pehr Högström (1714 - 1784)
Handlingar rörande prosten Pehr Högström (1714 - 1784)
Dalström, Kata (1858 - 1923): Från mina barndomsår
Dalström, Kata (1858 - 1923): Från mina barndomsår
Robsahm, Carl Magnus, bergsråd (1776 - 1840), Dagbok under resor i Vesterbotten och Lappmarken 1797 - 1800
Robsahm, Carl Magnus, bergsråd (1776 - 1840), Dagbok under resor i Vesterbotten och Lappmarken 1797 - 1800
Linné, Carl von: Iter Lapponicum 1732
Linné, Carl von: Iter Lapponicum 1732
Ekvall, Sven, överläkare (1890 - 1973): Sjukdoms- och sjukvårdsförhållanden i Västerbotten...
Ekvall, Sven, överläkare (1890 - 1973): Sjukdoms- och sjukvårdsförhållanden i Västerbotten...
Fjellstedt, Peter, missionsledare (1802 - 1881), Reseberättelse från Lappland 1857
Fjellstedt, Peter, missionsledare (1802 - 1881), Reseberättelse från Lappland 1857
Burman, Fale A, lektor (1758 - 1809), Concept Dagböcker...
Burman, Fale A, lektor (1758 - 1809), Concept Dagböcker...
Linderholm, Emanuel, professor, (1872 - 1937): Handlingar till häxprocesserna i Sverige
Linderholm, Emanuel, professor, (1872 - 1937): Handlingar till häxprocesserna i Sverige
Results 1 to 100 of 282

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.