Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 122 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

4 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Brev till Gerda ("Malla") Sundberg från Ida ("Mumma") Frohm
Brev till Gerda ("Malla") Sundberg från Ida ("Mumma") Frohm
Thor Sundberg: Dikter, tal och visor
Thor Sundberg: Dikter, tal och visor
Verser av C. A. Ehrensvärd
Verser av C. A. Ehrensvärd
August Blanches papper
August Blanches papper
Thore Wolfbrandt: Blandningar : diktsamling
Thore Wolfbrandt: Blandningar : diktsamling
Ellen Sofia Westers papper
Ellen Sofia Westers papper
Esther Levertins samling
Esther Levertins samling
Rolf Zandéns papper
Rolf Zandéns papper
Daniel Fallström: Vårdröm
Daniel Fallström: Vårdröm
Karl August Nicanders papper
Karl August Nicanders papper
Anonym dikt
Anonym dikt
Ebba Ankarcrona: Anteckningsböcker m.m.
Ebba Ankarcrona: Anteckningsböcker m.m.
Olle Hallström: Just like a poem : Dikter
Olle Hallström: Just like a poem : Dikter
Poesialbum
Poesialbum
August Strindberg: Till Gurli Åberg (på tredje lysningsdagen)
August Strindberg: Till Gurli Åberg (på tredje lysningsdagen)
Strindbergs släktingar I
Strindbergs släktingar I
Sven Björnwall: Födelsedagsdikt
Sven Björnwall: Födelsedagsdikt
Jon Erik Erikssons arkiv
Jon Erik Erikssons arkiv
Erik Johan Stagnelius: Dikter
Erik Johan Stagnelius: Dikter
Karl August Nicander: Diktmanus En fallen ängel
Karl August Nicander: Diktmanus En fallen ängel
Ingrid Averpil: Diktsamling Blommor
Ingrid Averpil: Diktsamling Blommor
Carl Snoilsky: Manuskript
Carl Snoilsky: Manuskript
Carl Michael Bellman: Versar 1791-94, mest till Westmanska familjen
Carl Michael Bellman: Versar 1791-94, mest till Westmanska familjen
Folke Dahlbergs samling
Folke Dahlbergs samling
Wijsbok med ryggtitel S.L.R.
Wijsbok med ryggtitel S.L.R.
Diktmanuskript av Nils-Magnus Folcke
Diktmanuskript av Nils-Magnus Folcke
C. D. af Wirsén Till Anders Lundin den 24 oktober 1889
C. D. af Wirsén Till Anders Lundin den 24 oktober 1889
Dikter af diverse författare afskrifna av Carl von Bergen 1856-1860
Dikter af diverse författare afskrifna av Carl von Bergen 1856-1860
Johan Henrik Kellgren "Dumbom Redivivus", Erik Johan Stagnelius "Neckan" och Gustaf Fröding "A Poor Monk from Skara" i översättning till engelska av Keith Laycock
Johan Henrik Kellgren "Dumbom Redivivus", Erik Johan Stagnelius "Neckan" och Gustaf Fröding "A Poor Monk from Skara" i översättning till engelska av Keith Laycock
Dikter av Carl Michael Bellman översatta till ryska av Ignatij Ivanovskij
Dikter av Carl Michael Bellman översatta till ryska av Ignatij Ivanovskij
August Strindberg: Sömngångarnätter på vakna dagar
August Strindberg: Sömngångarnätter på vakna dagar
Tankarnes lek vid lediga stunder
Tankarnes lek vid lediga stunder
Tidskriften Utsikt.
Tidskriften Utsikt.
Arne Ebers samling. Tillägg
Arne Ebers samling. Tillägg
Johannes Edfelt: Manuskript : Översättningar
Johannes Edfelt: Manuskript : Översättningar
Tor Hedbergs samling
Tor Hedbergs samling
Annie och Helge Åkerhielms samling
Annie och Helge Åkerhielms samling
Axel Lundegård: Dikter : Originalmanuskript
Axel Lundegård: Dikter : Originalmanuskript
J. E. Ahlstrand: Dikter i manuskript och tryck
J. E. Ahlstrand: Dikter i manuskript och tryck
d'Argentré-Rask, Monique: Bellman på franska
d'Argentré-Rask, Monique: Bellman på franska
Karl Asplunds samling
Karl Asplunds samling
1700-talsdikter
1700-talsdikter
Bo Grandien: Brev från Tomas Tranströmer
Bo Grandien: Brev från Tomas Tranströmer
Verner von Heidenstam: Brev till Hjalmar Falk, fotografi och diktmanus
Verner von Heidenstam: Brev till Hjalmar Falk, fotografi och diktmanus
Signe Henschens samling, tillägg
Signe Henschens samling, tillägg
Siv Cederings arkiv
Siv Cederings arkiv
Måns Backelin, hyllningsdikt till Uno Willers vid personalfesten 4/11; brev till Backelin från Sara Lidman 4/9 1976; brev till Backelin från Cecilia Sidenbladh 12/10 1977
Måns Backelin, hyllningsdikt till Uno Willers vid personalfesten 4/11; brev till Backelin från Sara Lidman 4/9 1976; brev till Backelin från Cecilia Sidenbladh 12/10 1977
Vers av Klara Johansson kopia av avskrift
Vers av Klara Johansson kopia av avskrift
"Antonius i Paris" av Sophus Claussen med längre dedikation från författaren samt inskriven dikt av densamme
"Antonius i Paris" av Sophus Claussen med längre dedikation från författaren samt inskriven dikt av densamme
Samling av verser sammanställda av C. J. Åhlström 9/9 1818
Samling av verser sammanställda av C. J. Åhlström 9/9 1818
Diktmanuskript av Johan Olof Wallin med renskrift samt korrespondens rörande dikten mellan Vilhelm Klingspor och Emil Liedgren
Diktmanuskript av Johan Olof Wallin med renskrift samt korrespondens rörande dikten mellan Vilhelm Klingspor och Emil Liedgren
Aforistiska meddelanden om författaren Emanuel Franzén med mera av Sigurd Dahlbäck (kopia)
Aforistiska meddelanden om författaren Emanuel Franzén med mera av Sigurd Dahlbäck (kopia)
"Synd" drama av Nils-Magnus Folcke
"Synd" drama av Nils-Magnus Folcke
Dikter av kyrkoherde Samuel Conrad Nisser (kopior)
Dikter av kyrkoherde Samuel Conrad Nisser (kopior)
Albert Theodor Gellerstedt, diktmanuskript "Reseskizz" och "Till lite kvar" samt tryckta boken "Eftersommar. En skizzbok på vers"
Albert Theodor Gellerstedt, diktmanuskript "Reseskizz" och "Till lite kvar" samt tryckta boken "Eftersommar. En skizzbok på vers"
Volym innehållande dikter, tänkespråk etc. som gått i släkterna Biengrääler, Schultze, Prinz och Hultstrand; Folkskollärarinnan i Skönberga församling, Östergötland, Amanda Karlssons (4/5 1867 - 9/12 1925) anteckningsböcker i pedagogik och metodik 1888-1889 samt tre uppsatser av densamma.
Volym innehållande dikter, tänkespråk etc. som gått i släkterna Biengrääler, Schultze, Prinz och Hultstrand; Folkskollärarinnan i Skönberga församling, Östergötland, Amanda Karlssons (4/5 1867 - 9/12 1925) anteckningsböcker i pedagogik och metodik 1888-1889 samt tre uppsatser av densamma.
Verser till kamratmötet 1933 av Albert Engström (Fil. dr Otto Janses exemplar)
Verser till kamratmötet 1933 av Albert Engström (Fil. dr Otto Janses exemplar)
August Strindberg: Isaacs julkväll
August Strindberg: Isaacs julkväll
Ferlin, Nils: dikten "Döden"
Ferlin, Nils: dikten "Döden"
Gunlög Ormtunga. En berättelse från det gamla Island. Till nysvenska överflyttad av Gustav Sundbärg.
Gunlög Ormtunga. En berättelse från det gamla Island. Till nysvenska överflyttad av Gustav Sundbärg.
Hjalmar Söderberg: Trädet på grafven
Hjalmar Söderberg: Trädet på grafven
August Strindberg: På Nicolai Ruin
August Strindberg: På Nicolai Ruin
Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"
Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"
Gustaf von Düben: dikter
Gustaf von Düben: dikter
Carl Jonas Love Almqvist: Egenhändiga manuskript
Carl Jonas Love Almqvist: Egenhändiga manuskript
Verner von Heidenstam: 2 dikter
Verner von Heidenstam: 2 dikter
Ingrid Starup: Brev m.m. från Erik Lindegren
Ingrid Starup: Brev m.m. från Erik Lindegren
Diktsamling med delvis svenska motiv
Diktsamling med delvis svenska motiv
Marianne Ehrenströms papper
Marianne Ehrenströms papper
Herman Rings papper
Herman Rings papper
Snoilsky, Carl: Dikten Femton år och sjutton år
Snoilsky, Carl: Dikten Femton år och sjutton år
Oscar Peterson: Till kronprins Gustaf Adolf och kronprinsessan Louise : Dikt
Oscar Peterson: Till kronprins Gustaf Adolf och kronprinsessan Louise : Dikt
Julia Kjellberg-von Vollmers papper
Julia Kjellberg-von Vollmers papper
Bellmanrullen "En stuf rim"
Bellmanrullen "En stuf rim"
Esaias Tegnér: Sång vid Svenska Akademiens 50de årsfest den 5 april 1836 : Samtida avskrift
Esaias Tegnér: Sång vid Svenska Akademiens 50de årsfest den 5 april 1836 : Samtida avskrift
Heinz Hector: Nach dem Regen : drei Gedichte und eine Handzeichnung
Heinz Hector: Nach dem Regen : drei Gedichte und eine Handzeichnung
Ossian Ekbohm: brev till sjökapten Paul Hagelqvist m.m.
Ossian Ekbohm: brev till sjökapten Paul Hagelqvist m.m.
Carl Snoilsky: 3 brev och 1 dikt
Carl Snoilsky: 3 brev och 1 dikt
Robert Thegerström Dikt: "Då suckar det så tungt uti Sundinskan"
Robert Thegerström Dikt: "Då suckar det så tungt uti Sundinskan"
Ernst och Emma Bratt: Handlingar rörande förbindelser med Oscar II
Ernst och Emma Bratt: Handlingar rörande förbindelser med Oscar II
August Strindberg: Paris Dom
August Strindberg: Paris Dom
Ingeborg Erixsons samling
Ingeborg Erixsons samling
Ej August Strindberg: Dikt Lycklig den, som kan bevara...
Ej August Strindberg: Dikt Lycklig den, som kan bevara...
Carl Snoilsky: Dikter
Carl Snoilsky: Dikter
Hammarskiöld, Lorenzo: "Frejas rock" : ett diktmanuskript
Hammarskiöld, Lorenzo: "Frejas rock" : ett diktmanuskript
Göran Björkman: Brev m.m.
Göran Björkman: Brev m.m.
Herman Anakreon Rings papper
Herman Anakreon Rings papper
Voltaire "Vers sur le 19. août 1772 ou Compliment à sa Majesté le Roi de Suede" (kopia)
Voltaire "Vers sur le 19. août 1772 ou Compliment à sa Majesté le Roi de Suede" (kopia)
Dikten "Kalken" av Esaias Tegnér i samtida avskrift
Dikten "Kalken" av Esaias Tegnér i samtida avskrift
Diverse autografer som tillhört Cecilia Beselin von Brauns boksamling
Diverse autografer som tillhört Cecilia Beselin von Brauns boksamling
Verser, Bref och Carricaturer af Ehrenswärd; Ett humoristiskt bref af skalden Oxenstierna under namn af Haqvin Bager; En bröllops-gratulation på vers (troligtvis af Leopold) (Kopior)
Verser, Bref och Carricaturer af Ehrenswärd; Ett humoristiskt bref af skalden Oxenstierna under namn af Haqvin Bager; En bröllops-gratulation på vers (troligtvis af Leopold) (Kopior)
N. P. Anderssons visbok
N. P. Anderssons visbok
Visbok från 1700-talet Recueil des chansons
Visbok från 1700-talet Recueil des chansons
Diktmanuskript av Erik Brogren 1902-1909
Diktmanuskript av Erik Brogren 1902-1909
"Midsommar-resan" av Fredrika Bremer med handskriven dedikationsdikt till N. F. S. Grundtvig
"Midsommar-resan" av Fredrika Bremer med handskriven dedikationsdikt till N. F. S. Grundtvig
Alf Henriksons manuskript och pressklipp
Alf Henriksons manuskript och pressklipp
Ingrid Arvidsson: Jules Verne i Amiens
Ingrid Arvidsson: Jules Verne i Amiens
Harald Molanders samling
Harald Molanders samling
Johan Jolins samling
Johan Jolins samling
Karlfeldts samling, tillägg (a-q)
Karlfeldts samling, tillägg (a-q)
Resultat 1 till 100 av 122

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.