Visar 829 resultat

Arkivbeskrivning
Selma Lagerlöf-samlingen
Utökade sökmöjligheter
Förhandsgranska utskrift Visa:

129 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

A – B

• A – Ö [blandat]
• Ab – Ag
• Ahlgren
• Ahlman, Axel (1885-1970), författare
• Ahlström, Gunnar (1906-1982), litteraturhistoriker
• Allhem
• Andén, Eva (1886-1970), advokat
• Ah – Au
• Boëthius, A.
• Bonnier
• Brodin, Linus (1889-1963), redaktör, skriftställare
• Brunius, Jan
• Bl – Bö

Anteckningar I-III

Afzelius sammanställning av Selma Lagerlöfs egna uttalanden om sina verk, hämtade ur dagböcker, brev och liknande källor. Alfabetisk uppställning efter verkstitel.

Anteckningar, brevavskrifter, manuskript m.m.

• Diverse anteckningar av andra personer, samt avskrifter av brev till/från SL
• Manuskript: föredrag m.m. om Selma Lagerlöf
• Manuskript: uppteckningar om Selma Lagerlöf och Mårbacka
• Diverse anteckningar och stenciler
• Selma Lagerlöfs brevväxling med bankdirektör J.H. Jönsson (maskinskrivna avskrifter)
• Avskrifter av Selma Lagerlöf-material: smärre skrifter, brev m.m.
• Anteckningar för kommentaren av ”Samlade skrifter”
• Anteckningar för kommentaren av ”Mårbacka”
• Avskrift av ett Selma Lagerlöf-brev till Valborg Olander (originalbrevet trol. 1904)
• Diverse om ”Gösta Berlings saga” och ”Osynliga länkar”
• Anteckningar ur brevböckerna, bibliografiska anteckningar om recensioner m.m.

Anteckningsbok nr. 4

Anteckningar mestadels med blyerts.
Förberedelser inför "Orientresan" tillsammans med Sophie Elkan 1899-1900, samt diverse noteringar under resans gång

BREV: Brev och juridiska dokument efter advokat Ulf von Konow

Brev till Selma Lagerlöf: 61 st. från 16 brevskrivare (varav 1 är oidentifierade och anonyma)

Brev från Selma Lagerlöf: 49 st. till 7 brevmottagare (varav 1 är oidentifierade och anonyma)

Brev till Ulf von Konow: 67st. från 13 brevskrivare (varav 1 är oidentifierade och anonyma)

Brev från Ulf von Konow: 48 st. till 12 brevmottagare

Brev mellan andra: 25 st. brev från 15 brevskivare

BREV: Diverse brev m.m.

Bergson, Anna Augusta Margareta (Greta), f. Smedberg Scetch [Sketch] vid
Karlstads Utställningen 1928

Bonnier, Beata Elise (Lisen), f. Josephson (1851-1953) Brev till Gurli Linder, 1 st. odat.

Djurberg, Hildur Karolina (1851- ) skolförest. Telegram till Selma Lagerlöfs 50-årsdag i avskrift

Fåhraeus, R.
Brev till Gurli Linder, 1 st., 1943

Hamilton, John Gustav Patrik (1879-1960) greve, ryttmästare, kammarherre. Brev till Yngve Ekström, 1 st. 1953

Hedin, Sven
Till Selma Lagerlöfs bår. Avskrift

Linder, Ane Gurli, f. Peterson Kavli (1865-1947) förf.
• Föredrag om Selma Lagerlöf i Värmländska sällskapet
• Tal till Selma Lagerlöf vid stora festen på Royal då hon fått Nobelpriset. Särtr. m.m.

Lindh, Sigrid, f. Lindgrén
Brev till Nils Afzelius m. innesluten papperssilhuett av Selma Lagerlöf

Söderhjelm, Alma
I förbifarten med Selma Lagerlöf

Vinge, Louise
Till Gunnel Weidel

Vykort, fotografier m.m.

BREV: Gratulationer till Selma Lagerlöfs 50-årsdag 1908

Alfvén, Hugo Emil (1872-1960) tonsättare, dirigent, violinist
Annerstedt, Claes (1839-1927) historiker, universitetsbibliotekarie, överbibliotekarie, ledamot i Svenska Akademien.

Berger, Henning (1872-1924) förf.
Bergh, Richard (1858-1919) konstnär, chef för Nationalmuseum, skriftställare
Bergman, Bo (1869-1967) författare, litteratur- och teaterkritiker, postassistent, ledamot av Svenska akademien
Billing, Gottfrid (1841-1925) prof., biskop, överhovpredikant, politiker
Beskow, Natanael (1865-1953) predikant, skolman, teologie doktor, skriftställare
Bååth, Albert Ulrik (1853-1912) vetenskapsman, skald, folkhögskollärare, språkman.

Cederström, Carl Gustaf (1867-1918) friherre, direktör, aviatiker

Elkan, Sophie, f. Salomon (1853-1921) förf.
Engström, Albert (1869-1940) konstnär, förf., professor

Fallström, Daniel (1858-1937) förf., skald
Forsslund, Karl-Erik (1872-1941) Fil. Dr., skriftställare, grundare av Brunnsviks folkhögskola

Gagner, Marie Louise (1868-1933) pedagog, lektor, skriftställare

Hallström, Per (1866-1960) förf.
Hedberg, Tor (1862-1931) förf., teaterchef, skådespelare, fil. Dr., ledamot i Svenska Akademien.
Heidenstam, Verner von (1859-1940) förf., skald, ledamot i Svenska Akademien
Hesselbom, Otto (1848-1913) landskapsmålare
Holmberg, Teodor (1853-1935) folkhögskolerektor
Högberg, Olof (1855-1932) förf., journalist

Keijser, Gustaf Jacob (1844-1916) filosof, skolman, lektor
Kleen, Tyra af (1874-1951) konstnär, förf.

Landsort, Frida (1864-1938) förf., lärarinna
Larsson, Carl (1853-1919) konstnär, tecknare, grafiker
Larsson, Hans Emil (1855-1922) museiman
Lindberg, Otto Emil (1850-1920) prof., orientalist, språkforskare
Lindberg, August (1846-1916) skådesp., teaterchef
Linder, Gurli, f. Peterson Kavli (1865-1947) pedagog, lektor, skriftställare
Lundegård, Axel Wilhelm (1861-1930) förf.
Lundh, Nils Wilhelm (1879-1953) förf.

Melin, Karl Alfred (1849-1919) lektor, bibliotekarie, skald, förf.
Mittag-Leffler, Magnus Gustaf (Gösta) (1846-1927) matematiker, filosofie doktor, prof.
Montelius, Agda, f. Reuterskiöld (1850-1920) liberal socialreformator, Fredrika-Bremer-Förbundets ordförande

Nordin, Alice (1871-1948) skulptris
Nordensvan, Georg Gustaf ( 1855-1932) konsthistoriker, förf.
Nordström, Ludvig (1882-1942) förf., tidningsman
Norlind, Ernst (1877-1952) konstnär, förf.
Norström, Vitalis (1856-1916) prof. i filosofi, ledamot i Svenska Akademien
Nyblom, Helene Augusta (Helena) f. Roed (1843-1926) da.-sv. förf.

Ossiannilsson, Karl Gustav (1875-1970) förf.

Pauli, Georg (1855-1935) konstnär

Roos, Anna Maria (1862-1938) förf.
Rosen (???)

Sandström, Anna (1854-1931) pedagog, skriftställare, lärarinna
Schéele, Frans Alexander von (1853-1931) prof., filosof, pedagog, folkskoleinspektör
Schöldström, Birger (18401910) tidningsman, skriftställare
Stiernstedt, Marika (1875-1954) förf., ledamot av Samfundet De Nio
Söderberg, Erik Natanael (1869-1937) förf., tidningsman, redaktör, fil. Dr.
Söderberg, Hilma, g. Böving (1881- ) förf.

Tegnér, Esaias Henrik Vilhelm (1843-1928) prof., språkforskare, ledamot i Svenska Akademien

Wahlenberg, Anna (1858-1933) förf.
Wahlström, Lydia (1869-1954) historiker, pedagog, författarinna, fil. Dr.
Vetterlund, Fredrik (1865-1960) fil. Dr., förf., litteraturkritiker
Whitlock, Anna (1852-1930) pedagog, kvinnosakskämpe, skolföreståndarinna
Wirsén, Carl David af (1842-1912) förf., litteraturkritiker, fil. Dr., Svenska Akademiens ständige sekreterare
Wägner, Elin (1882-1949) förf., journalist
Wærn, Leonard Magnus (1846-1923) rektor

Åhfeldt, Clemens (1860-1941) lektor, teol. Dr., hovpredikant
Åkerhielm, Anna (Annie), f. Quiding (1869-1956) journalist, förf.

Öberg, Hugo (1872-1934) förf.
Ögren, Knut H.
Österling, Anders (1884-1981) förf., litteraturkritiker, Svenska Akademiens ständige sekreterare

(+ ytterligare två brev från brevskrivare med svårläslig signatur)

Blandat

Pressklipp, tryck, brev, kopior, anteckningar om Selma Lagerlöf-översättningar m.m.

Brev från Selma Lagerlöf

Felke, Georg Naldo (1873? - ) ty. förf. 1 st. (kopia), odat.
(För original, se: Hauptmann, G., L1:1k:2)
Se även: L1: 1k: 6:2:2

Hauptmann, Gerhart (1862-1946) ty. förf. 1 st., odat.
(även utkast till brev till Seidel, Ina
& Felke, Georg Naldo, verso)

Karin, Ellyn (München)
(eg. Sigmund, Ellyn) 1 st., odat.

Konow, Ulf von (1882-1960) advokat 41 st. (varav 1 st.
avskrift, 2 st. telegram,
1 st. foto med hälsning
adresserat till M. von
Konow, 5 st. visitkort), 1924-1938 + bil. (2) + kuv. (11, varav 2
st., odat. )

Olander, Valborg (1861-1943) lärarinna, förf. 1 st. (utdrag), odat.

Seidel, Ina (1885-1974) ty. förf. 2 st. (varav 1 st. utkast & 1 st. kopia), odat.
(För original, se: Hauptmann, G. L1:1k:2)

Okänd, (professor) 2 st. (avskrift och
utkast), 1929 & odat.

Brev från Ulf von Konow

Andén, Eva Johanna (1886-1970) advokat 2 st. (varav 1st. i 2 ex.), 1942

Editorial Cervantes, [förlag] (Barcelona) 1 st. (i 2 ex.), 1934

Drei Masken Verlag A.G. (Berlin) 2 st. (varav 1 st. i 2
ex.), 1936

Felke, Georg Naldo (1873? - ) ty. förf. 1 st., 1925 + bil. (1)

Goldbaum, Wenzel (Berlin) ty. advokat 3 st., 1929

Karin, Ellyn (München)
(eg. Sigmund, Ellyn) 2 st., 1925 + bil. (1)

Gustav Kiepenheuer Verlag A.G. (Potsdam) 2 st., 1924

Kultur Kreis Verlag (Berlin) 1 st., 1935

Neugarten, Richard (Berlin) 9 st. (varav 1 st. i 2 ex.), 1925-1927

Nordenflycht, Freiherr von & Koch, Justus Dr.,
[advokatfirma] (Berlin) 21 st. (varav 6 st. i 2 ex., 2 st. telegram, varav 1 st. i 2 ex., 1 st. utkast i 3 ex.), 1935-1938 + bil. (2)

G. Ricordi & Co [förlag] (Milano) 2 st. (varav 1 st. i 2 ex. och 1 st. med tillhörande utkast och översättning), 1929-1930

Stagma (Berlin) [betr. musikalisk upphovsrätt] 1 st., 1935

Brev mellan andra

Från: Felke, Georg Naldo (1873? - ) ty. förf.
Till: G. Ricordi & Co [förlag] (Milano) 3 st. (avskrifter), 1929
+ kuv. (2)

Från: Felke, Georg Naldo (1873? - ) ty. förf.
Till: Nordenflycht, Freiherr von & Koch, Justus Dr.
[advokatfirma] (Berlin) 5 st. (varav 2 st. avskrifter), 1935

Från: Goldbaum, Wenzel & Jacoby, Gerhard
[advokatfirma]
Till: G. Ricordi & Co [förlag] (Milano) 1 st. (avskrift i 2 ex.),
1929

Från: Gustav Kiepenheuer Verlag A.G. (Potsdam)
Till: Karin, Ellyn (München)
(eg. Sigmund, Ellyn) 1 st., 1923

Från: Kultur Kreis Verlag (Berlin)
Till: Imperiali, “Marchese” (Berlin) it. markis 1 st., 1934

Från: Nordenflycht, Freiherr von & Koch, Justus Dr.
[advokatfirma] (Berlin)
Till: Orthmann (Berlin) ty. generaldirektör 1 st. (avskrift i 2
ex.), 1935

Från: Nordenflycht, Freiherr von & Koch, Justus Dr.
[advokatfirma] (Berlin)
Till: Duisberg-Achaz, Ludwig (Berlin) 1 st. (avskrift i 2 ex.), 1935

Från: Nordenflycht, Freiherr von & Koch, Justus Dr.
[advokatfirma] (Berlin)
Till: Felke, Georg Naldo (1873? - ) ty. förf. 2 st. (avskrifter, varav 1 st. i 2 ex.), 1935

Från: Nordenflycht, Freiherr von & Koch, Justus Dr
[advokatfirma] (Berlin)
Till: Rosenberger (Berlin) ty. jurist 2 st. (varav 1 st. avskrift i 2 ex.),
1935-1936

Från: G. Ricordi & Co [förlag] (Milano)
Till: Felke, Georg Naldo (1873? - ) ty. förf. 2 st. (varav 1 st.
avskrift), 1929 + kuv. (1)

Från: G. Ricordi & Co [förlag] (Milano)
Till: Forsell, John (1868-1941) operasångare, operachef,
överintendent 1 st., 1929

Från: G. Ricordi & Co [förlag] (Milano)
Till: Goldbaum, Wenzel & Jacoby, Gerhard
[advokatfirma] (Berlin) 1st. (avskrift av brev),
1929
(se: Goldbaum & Jacoby, L1:1k:5)

Från: Rosenberger (Berlin) ty. jurist
Till: Nordenflycht, Freiherr von & Koch, Justus Dr.
[advokatfirma] (Berlin) 2 st. (varav 1 st. i 2
ex.), 1935 + bil. (2)

Från: Schutzverband deutscher Schriftsteller (Berlin)
Till: Goldbaum, Wenzel (1881-1960) ty advokat 1 st. (avskrift), 1929

Från: Schutzverband deutsher Schriftsteller (Berlin)
Till: Svenska författarföreningen, sekreteraren (Stockholm) 1 st., 1925

Resultat 1 till 100 av 829

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.