Underserie 2 - Handlingar, ekonomiska handlingar m.m.

Identitet

Referenskod

SE S-HS L1:335:1:2

Titel

Handlingar, ekonomiska handlingar m.m.

Datum

Beskrivningsnivå

Underserie

Omfång och medium

2 kapslar

Sammanhang

Arkivbildare

(1858-1940)

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

L1:335:1:2:1 (A-K):
Antavlor
Ordningen i biblioteksrummet
Biografaktiebolaget Victoria
Utdrag ur bouppteckningsprotokollet i avskrift
Samfundet De Nio
Ecklesiastikdepartementet angående årligt understöd åt skönlitterära författare
Föreningen Värmlands länsmuseum
Förteckning över böcker
Handlingar: betyg pass rörande Selma Lagerlöf
Betyg över Nils E. Holgersson
Hotell Stockholm Aktiebolag
Hyllningstal, sånger; några ord till Johanna Maria Lagerlöf.
Betyg från Högre lärarinneseminarium, intyg från Östra Ämterviks pastorsämbete (avskrift)
Kommunalfullmäktige i Östra Emtervik
Kontocuranter
Kontrakt o. dyl.

L1:335:1:2:2 (L-Ö):
Tidsplan för Linnéfesten och doktorspromotionen 1907
Hans Lybeckers skrivelse till Bergskollegium
Läkarutlåtande
Musikalier
Namnlistor
Släktföreningen för släkten Lagerlöf
Sunne andelsmejeri, Sunne tidningsaktiebolag
Svenska Akademien
Sveriges författarförening
Taxeringsärenden
Testamenten, gåvobrev m.m.
Ur Östra Emterviks kyrkoarkiv
Villan i Falun
Äldre brev och autografer; tryck av och om medlemmar av släkten Lagerlöf

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.