Visar 6 resultat

Arkivbeskrivning
Gustaf Norrmans arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

3 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Fotografier, släkt och familj

Kabinetts- och visitkortsporträtt (34 st) av släkten Norrman och Sidenmark 1800-1900-tal
Fotografier (4 st) av Gustaf Norrman med familj, lärare och elever vid Fjellstedtska skolan 1920-tal

Gustaf Norrmans arkiv

  • SE Q Handskrift 33
  • Arkiv
Arkivet efter Gustaf Norrman är skänkt till Umeå universitetsbibliotek av släktingar och innehåller främst manuskript, betyg och fotografier. Bland manuskripten finns en del opublicerade akademiska uppsatser. Stora delar av fotografisamlingen är från slutet av 1800-talet och har troligen tillhört Gustaf Norrmans far då den innehåller porträtt med kopplingar till Umeå (församlingsmedlemmar och släktingar).

Norrman, Gustaf

Övriga manuskript, korrespondens och tryck

Egna manuskript:
Bekännelsefrågans utveckling från och med Upsala möte 1593 till Karl X:s kröning, akademisk uppsats 1898
De ryska sekterna, översättning från tyska (Die russischen Sektierer, 1891), opublicerad? odat
Jämförelse mellan Buddhismen och Kristendomen i några centrala punkter, tryckt version 1902
Manuskript till tal och föredrag, även utkast 1896-1935, odat

Korrespondens:
Diverse korrespondens (3 brev) 1933, odat
(Korrespondens kring Peter Chekcicky se volym 33: 2)

Tidningsklipp och tryck:
Satser för Pastoral-Examen af komminster Olof Norrman 1867
Tidningsklipp och tryck kring Fjellstedtska skolan 1874-1933

Personliga handlingar

Betyg, intyg och resolutioner:
Betyg Umeå Högre allmänna läroverk 1891
Betyg och intyg Uppsala universitet 1891-1901
Betyg Uppsala Folkskoleseminarium 1902
Skrivelser och Kungl. Maj:ts resolutioner ang. rätt till examen och examinationer 1902-1921

Begravningshandlingar:
Annons och inbjudningar till föräldrarna Olof och Erika Norrmans begravningar 1892, 1904
Begravningsprogram och minnesord efter Gustaf Norrman 1936

Övriga personliga handlingar:
Tal till Gustaf Norrmans sextioårsdag 23/2 1933 1933
Tal hållet vid Rektor Gustaf Norrmans grav 2-årsdagen av hans död 1938
Teckningar, 2 st odat


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.