Showing 43414 results

Archival description
Print preview View:

315 results with digital objects Show results with digital objects

Göran Zachrisons arkiv. Tillägg

 • SE S-HS Acc2008/133
 • Fonds
Brev, anteckningar och pressklipp rörande Göran Zachrisons verksamhet som kulturredaktör på Göteborgstidningen (GT), samt 1 tuschteckning och 1 fotografi (flygfoto av Vrångö).

August Strindberg: Utopier i verkligheten

 • SE S-HS SgKB2002/59
 • Fonds
 • 1907
1 volym 4:o. Utopier i verkligheten. Bonnier, Stockholm 1907. Medbundet: Arthur Sjögrens original till omslaget. Två volymer med omslaget är bundna i ett band. Exlibris Lars A Lindgren

Johann Georg Gichtel: Gichtels lefwerne : Översättning från tyskan av Johan Lilliander, segelmakare

 • SE S-HS ACC1994/22
 • Fonds
 • 1773
Levnadsbeskrivning över den tyska mystikern J. G. Gichtel i opublicerad översättning av J. Lilliander. Kvartoformat, paginerad till 717 sidor (eg. 720 s., felpaginerad) + 11 opag. sidor med register. Exlibris för Axel Lundström och för Erik Martinsson samt ett par ägarnamn skrivna för hand. Om översättningen är från sjunde delen av Gichtels Theosophia practica har ej kontrollerats. 1 volym i kapsel.

Emma Kihl: A4-arket

 • SE S-HS Acc2013/17
 • Fonds
 • 2011--2013

Accessionen utgör en konstnärlig undersökning av och ett forskningsprojekt om A4-arket. Accessionen innehåller texter, brev, mötesanteckningar, kontrakt, fotografier, pappersprover samt en inventarielista över föremål i konstnärens hem. Verket är sammanställt av Emma Kihl. Forskningsprojektet har finansierats av Vetenskapsrådet och bedrivits vid Kung. Konsthögskolan.

Materialet består av 1 Kapsel (20 omslag och 1 mapp) med 19 texter, 3 fotografier, pappersprover samt 2 bilagor. Totalt 105 blad.

Torsten Klackenberg: Brev av svenska författare till honom rörande Georg Brandes

 • SE S-HS Acc1989/82
 • Fonds
 • 1934--1938

14 brev från 11 personer (huvudsakligen svenska författare) till Torsten Klackenberg som svar på förfrågan ang. brev till dem från den danske författaren och kritikern Georg Morris Cohen Brandes (1842-1927). 29 numrerade kopior av original. 1 portfölj.

Sid. 1.

Fröding, Hedda (1863- ). 1 brev.

1934

Sid. 2-3.

Hallström, Per (1866-1960), författare. 1 brev.

1934

Sid. 4-11.

Heidenstam, Verner von (1859-1940), författare. 3 brev.

1934

Sid. 12-13.

Key, Helmer (1864-1939), publicist. 1 brev.

1935

Sid. 14-17.

Lagerlöf, Selma (1858-1940), författare. 2 brev.

1934, och odat.

Sid. 18.

Larsson, Hans (1862-1944), filosof, professor. 1 brev.

1934

Sid. 19-20

Leche-Löfgren, Mia (1878-1966), författare. 1 brev.

1935

Sid. 22-23.

Söderberg, Hjalmar (1869-1941), författare. 1 brev.

1934.

Sid. 24-25.

Österling, Anders (1884-1981), författare. 1 brev.

1934

Sid. 26-29. (Sid.27 är en dubblett av sid. 26.)

Oidentifierad (ev. Elgström, Anna Lenah). 1 brev.

1936

Gösta Langenfelts efterlämnade papper

 • SE S-HS L72
 • Fonds
 • 1917--1964
Samlingen innehåller brev, manuskript, anteckningar och filologiska undersökningar, diverse rapporter och handlingar rörande Gösta Langenfelts tid i Ryssland 1917-1918, pressklipp och tryck.

Ndola 7

KORRESPONDENS m.m. (alfabetiskt ordnat) Bland annat:
• Brev från Helge Björlo
• Brev från Lars Hellström
• Brev från Stig Kernell
• Brev från Åge Röed
• brev från George Ivan-Smith
• Brev från Björn Virving

ÖVRIGT, bl.a.
• Manuskript av Bengt Rösiö
• Manuskript till TV4-programmet “dagar som skakade Sverige”, 1995
• Tryck
• Pressklipp m.m.

Ndola 8

Innehåller framförallt korrespondens etc. i fem ärenden:
1) de Kémoularias uppgifter, vilka låg till grund för George Ivan Smiths insändare i Guardian och därmed Bengt Rösiös uppdrag
2) George Ivan-Smith angående hans skrivelser, baserade på de Kémoularias samtal med några (oidentifierade) personer.
3) Tidskriften Panoramique – betr. artikel av Bengt Rösiö om haveriet
4) David Kimble, utgivare av Journal of Modern African Studies, som publicerat en artikel av David Gibbs, professor i Tucson
5) Martha Treyfusis Paynter, journalist på Ndolatidningen Northern News

Ndola 9

Uppdelad i följande avsnitt:

1) BODIL NÄVDAL (boken “Drömmenes palass”)
• Obduktionsrapporten
• Brev till Kofi Annan, samt ett brev från dennes presschef Shashi Tharoor
• Korrespondens med överläkaren Tor Jacob Eide
• Brev till Ask Rojahn vid kriminalpolisen i Oslo
• Brev till Jan Gelius i norsk TV,
• Brev till journalisten Per Egil Hegge, Aftenposten
• Brev till förre statsministern Kjell Magne Bondevik
• Utskrift av den sydafrikanska nättidning, Electronic Mail and Guardian i Johannesburg
• Bengt Rösiös insändare till Svenska Dagbladet, "Sydafrikanskt fjärrskåderi",
• Artiklar i DN och en rad andra tidningar samt i nätupplagorna av The Times och Atlanta Constitution.

2) LONDON REVIEW OF BOOKS bl.a. betr. en artikel av Matthew Hughes, som gått igenom George Ivan-Smiths anteckningar vilka överlämnats till The Bodleian.

3) HANS-RÜDIGER MINOW (Betr. filmen "Nachtflug in den Tod" och hans bok i anslutning därtill).
Här finns bl.a.
• Bengt Rösiös korrespondens med Hans-Rüdiger Minow (HRM:s frågor, UD:s assistans, texten till Ndolaavsnittet i hans bok "Politische Morde", brev till Ullstein Verlag om saken m.m.)
• Korrespondens med ambassadör Örjan Berner i Paris angående Claude de Kémoularias roll.
• Utskriften av Claude de Kémoularias ursprungliga anteckningar, en särskild kommentar till dessa, samt skrivelser från Bengt Rösiö till UD m.m.

4) DIVERSE KORRESPONDENS, KLIPP m.m.
• Uppgifter om radiofyrar och radiosignaler (av flygaren Jan Winther, f.d. anställd vid Transair)
• En artikel i Sydsvenska dagbladet
• Korrespondens med haveriexperten Åge Röed
• Korrespondens med med Sven-Olle Johansson i föreningen FN-veteranerna i Kongo/Zaïre
• Recension av Ludo de Wittes Lumumbabok (The Assassination of Lumumba)
• Diverse kommentarer till Bengt Rösiös böcker
• Ett brev, obesvarat, till Peter Wallenberg (betr. dennes eventuella opublicerade information om Hammarskjölds död)
• Brev från Claes JB Löfgren på Sveriges television med kommentarer till Bengt Rösiös bok
• Kofi Annans tal i Uppsala (med anledning av 40-årsminnet av Hammarskjölds död)
• Korrespondens med Anne Kaestner (betr. En av henne planerad film om DH, i samarbete med Michael Hammarskjöld)
• Bengt Rösiös artikel i Flygets Årsbok

5) LENNART ELIASSON, chef för Scenic Television, Göteborg: .Betr. planerad en TV-film om Dag Hammarskjöld av (låg till grund för den i TV 4 sända filmen “Mordet på sanningen”).
• Korrespondens med Lennart Eliasson
• Lennart Eliassons första synopsis
• Promemoria om filmen (skriven av Bengt Rösiö)

Sophie Adlersparres Almanack 1849

 • SE S-HS ACC1994/143
 • Fonds
 • 1849
Sophie Adlersparres Almanach för året efter Frälsarens Christi födelse, 1849, Till Stockholms horistont, i vilken hon på interfolierade sidor gjort dagboksanteckningar. 1 kuvert.

Molander, släkten

 • SE S-HS Acc2007/42
 • Fonds
Förteckning över de maskinskrivna brevavskrifter som förvaras hos Hans Molander och som rör släkten Molander. Originalbreven har donerats till Kungl. biblioteket.

August Strindberg: Näktergalen i Wittenberg

 • SE S-HS SgKB1981/24
 • Fonds
 • 1903
1 volym 8:o. Näktergalen i Wittenberg. Skådespel i fem akter. Sidorna 433-522 i Samlade dramatiska arbeten II:2. Gebers förlag, Stockholm 1903. Rött halvfranskt band. Detta exemplar utgöres av ett korrekturavdrag från Strindberg till Emil Schering. På titelbladet inskrift av Schering och på sista bladets baksida inklistrad adressidan av Strindbergs brev till Schering.

Eyvind Johnson: Brev

 • SE S-HS Acc2008/91
 • Fonds
 • 1970--1973
2 brev från Eyvind Johnson till Ingrid och Gösta Petersson.

Kvinnoklubben : bildad 1887 i Stockholm

 • SE S-HS Acc2006/14
 • Fonds
 • 1886--1998
Arkivet utgörs till stor del av samkväms- och styrelseprotokoll samt olika handlingar rörande klubbens verksamhet, inte minst teater- och musikverksamheten.

Moberg, Vilhelm: brev och manuskript från Nils Ferlin

 • SE S-HS Acc2008/43
 • Fonds
Accessionen innehåller tre odaterade brev, varav två av manuskriptkaraktär: dikten "Pickwick" (tillägnad Vilhelm Moberg) och "Med andra små musikanter". Ett av breven innehåller dessutom en illustration av "Beth".

Walter Berendsohns manuskript m. m.

Ein Besuch in Weimar.

Bekenntnis zur Welt- und Menschenliebe; Max Brods Christus Roman.

Deutsche Romantik.

Goethe.

Goethes dichterische Phantasie.

Friedrich Gundolf, Goethe. Bei Georg Boudi in Berlin, 1917.

Hamburg.

Humane Zukunftstendenzen in unserem Zeitalter.

Jüdische Tragödie in deutscher Kleinstadt.

Kirchen und Krieg.

Menschen und Mächte.

Humanität im 20. Jahrhundert.

Psychoanalyse und Literaturwissenschaft.

Das Problem dichterische Phantasie und Sprachgestaltung.

Rhythmen und Melodie.

Schopenhauer Gesellschaft.

Sozialistische Persönlichkeit.

Strindbergs måleri.

Der Sturm.

Franz Werfels mächtigstes Werk.

Ernst Wiecherts Vermächtnis.

Zukunftstendenzen im Atom-Zeitalter.

Naturwissenschaft und Technik verwandeln die Welt.

Von den Volkwirtschaft zur Weltwirtschaft.

Von der Vorrechten weniger zu den Menschenrechten aller.

Von der Nationalpolitik zur Weltpolitik.

Der Teufel in Palästina.

Über die Funktion der Literatur.

Der Weltkrieg in der Weltliteratur.

Wirklichkeit und Literatur.

Om Beethoven.

Walter Berendsohns manuskript m. m.

Ältere Rezensionen und Aufsätze über deutsche Literatur.

Abendländische Kultur im Morgenlande.

Antisemitismus als moralische Volksseuche.

Appel an die Welt, Professor Herbert Tingstens Buch "Das bedrohte Israel".

Schalom Asch.

Georg Büchner.

Christlich-jüdische Religionsgespräche in Stockholm.

Ein Dichter bittet um Nachsicht (Brecht).

Den som inte tror på mirakel han är inte realpolitiker !

Einleitung. Dichterische Phantasie und Sprachgestaltung.

Eine Palästinafahrt vor 50 Jahren.

Eine überraschende Rückwendung zum Judentum.

Einführung in die deutsche Emigrantenliteratur.

Elendes Menschenmachwerk.

Die Erneuerung der jüdischen Geschichte in Israel.

Es geht um die Existenz Israels.

"Exodus". Romanen om det judiska folkets existenskamp i vår tid.

Gefahr im Verzuge.

Gedanken zum Jahre 1950.

Rolf Geissler, Dekadenz und Heroismus.

J. W. von Goethe.

Hermann Hesse.

Israel och världsfreden.

Israel und Deutschland.

Ist Israel ein Staat wie alle anderen ?

Judentum und Humanität.

Judiska studentklubben.

Jüdische Probleme in der deutschen Emigranten-Literatur.

Diskussionsabend 19. III 1935.

Die jüdische Weiterwanderung als Menschheitssymbol.

Jüdische Jugend in unserer Zeit.

War Georg Kaiser ein Denkspieler ?

Lånelappar, från biblioteken, med lite anteckningar.

Liebe Freundin (brevutkast 8/5 1944).

Meine siebente Israelfahrt.

Massemigrationen till Israel.

Meine neunte Israelfahrt.

Mina föredrag om Israel under vintern 1951/52.

"Der Nazarener" und der "Apostel" (Schalom Asch föreslagen som Nobelpriskandidat).

Ein neuer Ton jüdisch-deutscher Dichtung.

Alfred Neumann.

Die Notgemeinschaft der Juden.

Schalom.

Hans Heinrich Schottman (om Hölderlin).

Eine Lektion in Kultur.

Der Staat Israel 1948-68.

Studien über die dichterische Phantasie und Sprachgestaltung H. C. Andersens in seinen "Märchen und Geschichten".

An den Sekretär der Schwedischen Akademie (brevkopia daterad 31 januari 28).

Tagebuch der Deutschlandfahrt 1957.

Tio år demokrati Israel. En liten historisk inledning.

Die Wendung in der jüdischen Geschichte.

Franz Werfels mächtigstes Werk.

Vor den Wundern der Wirklichkeit. Wir Juden und Deutschland.

Zehn Jahre Aufbauarbeit in Israel.

Die Zukunft des Judentums.

Zur Israel-Einsamlung 1955.

Zur Problematik des Judentums.

Das Zwölfte schwedische Buch über den Staat Israel.

Der öffentliche Gebrauch der deutschen Sprache in Israel.

Walter Berendsohns manuskript m. m.

Abendländische Kultur im Morgenlande Israel 1965.

Anhänger der blutigen Gewalt.

Aus dem lebendigen Liederquell Schwedens.

Bakgrund till antisemitismen.

Eleazar Benyoëtz, Einsätze.

Bertolt Brecht, Die Heilige Johanna der Schlachthöfe.

Max Brods unerschöpfliches Archiv.

Das Buch der Bücher.

Der Buch- und Kunstverlag B. S. Berendsohn in Hamburg.

Bücher von Walther A. Berendsohn im Buchhandel.

Deutsche Betrachtungen zur finnischen Geistesentwicklung, 1931.

Deutsche Literatur der Flüchtlinge aus dem Dritten Reich.

Ein von deutscher Forschung vernachlässigtes Gebiet.

Eine Anmerkung zu meinem Buche "Zur Vorgeschichte des Beowulf".

"Eli, ein Mysterienspiel vom Leiden Israels" von Nelly Sachs.

Es geht um die Existenz Israels.

Die Erforschung der dichterischen Phantasie.

Das erste Buch über Nelly Sachs.

Die ewige Kriegskameradschaft.

Lion Feuchtwangers Verhältnis zum Judentum.

Fesselnde Geschichten von den Glaubenskämpfen im heiligen Lande.

Für die Ausstellung in Worms anlässlich meines 90. Geburtstags im September 1974.

Gespräche mit Martin Buber.

Gibt es ein literarischer Gemeinschaft der Menschheit ?

Goethes "Weltfrömmigkeit".

Die Grosse Wendung in der Heine-Forschung.

Käte Hamburger, Die Logik der Dichtung.

Friedrich Hebbel.

Heine.

Der Hallenkampf in der germanischen Heldendichtung.

Heinrich Heine, Deutschland, Ein Wintermärchen.

Dag Hammarskjöld.

In memoriam Heinrich Heine.

Insel im Mittelmeer.

Des jüdischen Volkes Totenklage....

Das Land der Dichter und Denker im Zeitalter der Humanität.

Lessings "Nathan der Weise".

Erich Lüth, Viele Steine lagen am Wege. Ein Querkopf berichtet.

Thomas Manns Goethe-fernstes Werk "Doktor Faustus".

Thomas Mann und August von Platen.

Fritz Mende, Heinrich Heine, Chronik seines Lebens und Werkes.

Mein Weg zum Weltbürger.

Der militante Humanist Johannes Reuchlin.

Berlin - München - Wien, 1932-34.

Das neue Forum der Heineforschung in Düsseldorf 1962-66.

Politisches Oratorium.

Reise auf einem anderen Stern.

Romantik.

Nelly Sachs, Dichterin jüdischen Schicksals.

Nelly Sachs, Schwester Franz Kafkas und Else Lasker-Schülers.

Nelly Sachs, Ekstatischer Aufsteig und künstlerische Entwicklung.

Nelly Sachs Werk hat eine dauernde Heimat gefunden.

Schalom, der Friedengruss Israels.

Schiller als Dichter der politischen Freiheit.

Scopus, Jubilee of the Hebrew University of Jerusalem 1925-1975.

Der Sonntagskreis, Vortragsgemeinschaft 1951-1973.

Strindbergstolkaren Arvid Paulson, New York.

Klaus Schroeters Thomas Mann-Biographie.

Strindberg och Hitlers ideolog (Lanz von Liebenfels, se recension DN, kartong 71).

Die tausendjährige Herrschaft der lateinischen Sprache und Literatur.

Trostreiche Ernte aus trüben Jahren.

Unser Zeitalter der Lager.

Über die ungeschriebene Geschichte der Weltliteratur.

Übersetzungen.

Was ich als Literaturhistoriker beim Studium der Grimmschen Märchen gewann.

Warum gibt es in England, Frankreich, der Schweiz noch kein Forschungsstelle für die Massflucht aus dem Dritten Reich ?

Die Welt von gestern.

Wiederbelebung der Geschichte.

Wie entwickeln sich Gewaltherrschaften ?

Wer hat den Brand der el-Aksa Moscheen angestiftet ?

Das Wunder von Fanara.

Verweltlichung, Psychologisierung, Sozialisierung der Weltliteratur.

Zum Tode der Dichterin jüdischen Schicksals Nelly Sachs.

Zum Problem Leben und Werk in der Goethe-Literatur.

Walter Berendsohns manuskript m. m.

Eine erfreuliche Wendung in der Heine-Forschung.

Heinrich Heine-Tagung, Düsseldorf.

Internationaler Heine-Kongress, Düsseldorf 1972.

Thomas Mann und Heinrich Heine.

Zum Heine-Denkmal in Düsseldorf.

Zur 30. Wiederkehr der Befreiung Österreichs.

Walter Berendsohns manuskript m. m.

Nils Afzelius, Selma Lagerlöf - den förargelseväckande.

Ingemar Algulin, Tradition och modernism, Bertil Malmbergs och Hjalmar Gullbergs lyriska förnyelse efter 1940-talets mitt.

Bibeln eller den heliga skrift med bilder av Rembrandt.

Büchners "Woyzeck" im Kellertheater.

Wolfgang Borchert, Draussen vor der Tür.

Ulf Boëthius, Strindberg och kvinnofrågan till och med Giftas I.

Deutsche Literatur der Flüchtlinge aus dem Dritten Reich.

"Durch's Jahr mit Albert Schweitzer".

Ein Chronist der Gegenwart.

Ein lebensnahes Bild Knut Hamsuns.

En bok om biblioteksforskning.

Ett europeiskt fredsbibliotek.

Gegen und für den Wohlfahrtsstaat Schweden.

Germanistik in Schweden.

Geschwister der schwarzen Brüder, Sara Lidman und Pär Wästberg.

Geständnisse, Heine im Bewusstsein heutiger Autoren.

Gustaf Adolf gegen den heiligen Bürokratismus.

Marie Hamsun, Regbuen (Der Regenbogen).

Jürgen Happ, Arnold Zweig, "Der Streit um den Sergeanten Grischa".

Edgar Hederer, Hugo von Hofmannsthal.

Heinrich Heine und unsere Zeit.

Jenny C. Hortenbach, Freiheitsstreben und Destruktivität. Frauen in den Dramen August Strindbergs und Gerhart Hauptmanns.

Dag Hammarskjöld, Generalsekretär der Humanität.

Dag Hammarskjöld in Nahbildern und Briefen.

Henrik Ibsen Dynamik.

Ibsens "deus caritatis".

Kanufahrten in Winterheide.

Pär Lagerkvist, Pilgrim auf dem Meere.

Selma Lagerlöfs Menschenkenntnis.

Anja Lundholm, Zerreissprobe.

Anja Lundholm, Der Grüne.

Helmer Lång, Kolingen och hans fäder.

James Walter MacFarlane, Ibsen and the Temper of Norwegian Literature.

Katia Mann, Meine ungeschriebenen Memoiren.

Harry Martinsons Weg ins Weltall.

Ragnar Mattson, Berättaren i Mangskog, Tage Aurells författarskap till genombrottet 1943.

Professor Dr. Lise Meitner im Sonntagskreis in Stockholm.

Helmut Müssener, Die deutschsprachige Emigration in Schweden nach 1933.

Noch einmal Herodes und Mariamne.

"Onda sagor" (Pär Lagerkvist).

Ord för sinnesrörelserna.

Der Pilger am Ziel. Pär Lagerkvists Erzählung "Das heilige Land".

Querschnitt durch die deutsche Emigranten-Literatur.

Hans-Heinrich Schottman, Metapher und Vergleich in der Sprache Friedrich Hölderlins.

Brevutkast (1965) till Svenska Akademien om Nelly Sachs och Nobelpriset.

Peter Stahlberger, Der Zürcher Verleger Emil Oprecht und die deutsche politische Emigration 1933-45.

Der Tod des ewigen Juden.

"Wenn die Dämmerung herabsinkt".

Algot Werin, Den svenske Faust och andra essayer.

Algot Werin, Goethe-lyrikern.

Stefan Zweig, Die Welt von gestern.

Jonas Åkerstedt, Den litterate arbetaren [ABF].

Walter Berendsohns manuskript m. m.

Tal av Abba Eban (1964).

Überraschende Rehabilitierung eines toten schriftstellers (Carl Jonas Love Almqvist).

Gedenkfeier für Ernst Moritz Arndt in Stockholm.

Knut Hamsun, Zum 70. Geburtstag des Dichters.

Heine, Das "Buch der Lieder", Struktur- und Stilanalyse.

Kjeld Heltoft, H. C. Andersens Billedkunst.

Hemsöborna, 20. X. Dalarö, 1947.

Anja Lundholm, Zerreissprobe.

Meine Promovierung.

Nordische Lebensfülle, Essays über Literatur und Kultur in fünf nordischen Ländern.

Norstedts deutsch-schwedisches Wörterbuch.

Der Pilger am Ziel, Pär Lagerkvists Erzählung "Das heilige Land".

Program och utställningskataloger.

Ein Romanzyklus von europäischer Bedeutung.

Hans Ruin, Höjder och stup hos Ibsen och några andra.

Göran Söderström, Strindberg och bildkonsten.

Tagebuch Frühjahr 1964.

Tragikomödie vom Heiligen der Hölle, Stilstudien in Hjalmar Bergmans "Markurells i Wadköping".

Wie ich Herman Wildenweg kennenlernte.

Zwei deutsche Bücher in Schweden.

H. C. Örstedts "Aanden i Naturen".

Theodor Storm, Aquis submersus (1877).

Walter Berendsohns manuskript m. m.

Lion Feuchtwanger.

Goethes Faust.

Aus Eckerman, Gespräche mit Goethe.

Goethes naturwissenschaftliche Schriften. Aus Goethes Farbenlehre.

Goethes Margareta.

Goethes Weltanschauung.

August Strindberg und Goethe.

Über die ungeschriebene Geschichte der Weltliteratur im Sinne Goethes.

Schiller, Wilhelm Tell als Kunstwerk.

Weltkriegserinnerungen.

Results 1 to 100 of 43414

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.