Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 63305 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

974 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Patrik Reuterswärds kortkataloger
Patrik Reuterswärds kortkataloger
Marianne Räf: diktsamling "Orm, kall som Hades"
Marianne Räf: diktsamling "Orm, kall som Hades"
Brev till Malvina Bråkenhielm
Brev till Malvina Bråkenhielm
Böcker och manuskript
Böcker och manuskript
Manuskript
Manuskript
Almanackor
Almanackor
Brev till Ellen Jolin (72 st)
Brev till Ellen Jolin (72 st)
Gunnar Jacobssons efterlämnade papper
Gunnar Jacobssons efterlämnade papper
Handlingar om släkten Wertmüller
Handlingar om släkten Wertmüller
Fotoalbum
Fotoalbum
Album 1 (olim nr III)
Album 1 (olim nr III)
Jacques Outins arkiv, tillägg
Jacques Outins arkiv, tillägg
Åke Hammarskjölds papper: Arvskifte och andra juridiska handlingar
Åke Hammarskjölds papper: Arvskifte och andra juridiska handlingar
Carl Reinhold Berch: Beskrifning öfwer svenska mynt...
Carl Reinhold Berch: Beskrifning öfwer svenska mynt...
Brev/Biographica - Familjehandlingar
Brev/Biographica - Familjehandlingar
Brev/Biographica - Familjehandlingar
Brev/Biographica - Familjehandlingar
Brev/Biographica - Familjehandlingar
Brev/Biographica - Familjehandlingar
Ämnesordnade handlingar - Undervisningsmaterial
Ämnesordnade handlingar - Undervisningsmaterial
Elisabeth Björnstjerna (f. von Stedingk)
Elisabeth Björnstjerna (f. von Stedingk)
Carl Björnstjerna
Carl Björnstjerna
Dagböcker - Resejournaler
Dagböcker - Resejournaler
Anteckningsböcker - Geografiska och historiska anteckningar
Anteckningsböcker - Geografiska och historiska anteckningar
Biographica - Fullmakter och förordnanden
Biographica - Fullmakter och förordnanden
Charlotta Björnstjerna (f. af Ugglas)
Charlotta Björnstjerna (f. af Ugglas)
Brev - Brev från Charlotta
Brev - Brev från Charlotta
Anteckningsböcker
Anteckningsböcker
Brev - Brev från Carl Johan Magnus Björnstjerna
Brev - Brev från Carl Johan Magnus Björnstjerna
Brev - Brev från släkt
Brev - Brev från släkt
Biographica – Ekonomiska handlingar – Kassaböcker och inkomst/utgiftsböcker
Biographica – Ekonomiska handlingar – Kassaböcker och inkomst/utgiftsböcker
Biographica – Ekonomiska handlingar – Kontraböcker
Biographica – Ekonomiska handlingar – Kontraböcker
Biographica – Ekonomiska handlingar – Kvitton
Biographica – Ekonomiska handlingar – Kvitton
Övrigt- Julklappsverser från familj och släkt
Övrigt- Julklappsverser från familj och släkt
Ellen Björnstjerna (f. Jonzon)
Ellen Björnstjerna (f. Jonzon)
Dagböcker
Dagböcker
Almanackor
Almanackor
Almanackor
Almanackor
Biographica/Diverse
Biographica/Diverse
Marie Björnstjerna
Marie Björnstjerna
Handlingar rörande reparation av huvudbyggnaden
Handlingar rörande reparation av huvudbyggnaden
Handlingar rörande egendomar under Almare Stäket – Diverse
Handlingar rörande egendomar under Almare Stäket – Diverse
Handlingar rörande egendomar under Almare stäket – Diverse
Handlingar rörande egendomar under Almare stäket – Diverse
Kassaböcker och hushållsböcker
Kassaböcker och hushållsböcker
Tryck - Diverse tryck och tidskrifter rörande Almare Stäket
Tryck - Diverse tryck och tidskrifter rörande Almare Stäket
Kartor - Diverse - Karta över del av Juktån
Kartor - Diverse - Karta över del av Juktån
Diverse handlingar rörande medlemmar i släkten Björnstjerna – akter med personliga handlingar
Diverse handlingar rörande medlemmar i släkten Björnstjerna – akter med personliga handlingar
Fotografier – På släkten
Fotografier – På släkten
Fotografier - Diverse
Fotografier - Diverse
Fotografier - Fotografi av Rogers matsal och skrivrum
Fotografier - Fotografi av Rogers matsal och skrivrum
Fotografier - Okänt album
Fotografier - Okänt album
Brev - Brev från C.M.G Björnstjerna
Brev - Brev från C.M.G Björnstjerna
Biographica/Diverse
Biographica/Diverse
Tryck – Diverse tidningsklipp
Tryck – Diverse tidningsklipp
Tryck – Diverse tryck
Tryck – Diverse tryck
Ämnesordnade handlingar – diverse handlingar rörande Inrikespolitisk verksamhet – Byggnationer och monument
Ämnesordnade handlingar – diverse handlingar rörande Inrikespolitisk verksamhet – Byggnationer och monument
Ämnesordnade handlingar – diverse handlingar rörande Inrikespolitisk verksamhet – Byggnationer och monument – Riksdags- och bankhuset i Stockholm
Ämnesordnade handlingar – diverse handlingar rörande Inrikespolitisk verksamhet – Byggnationer och monument – Riksdags- och bankhuset i Stockholm
Ämnesordnade handlingar – diverse handlingar rörande Inrikespolitisk verksamhet – Byggnationer och monument – Riksdags- och bankhuset i Stockholm
Ämnesordnade handlingar – diverse handlingar rörande Inrikespolitisk verksamhet – Byggnationer och monument – Riksdags- och bankhuset i Stockholm
Ämnesordnade handlingar – diverse handlingar rörande Inrikespolitisk verksamhet – Blandat
Ämnesordnade handlingar – diverse handlingar rörande Inrikespolitisk verksamhet – Blandat
Ämnesordnade handlingar – Diverse handlingar rörande Inrikespolitisk verksamhet – Övrigt
Ämnesordnade handlingar – Diverse handlingar rörande Inrikespolitisk verksamhet – Övrigt
Brev - Brev till Carl Magnus
Brev - Brev till Carl Magnus
Brev -Brev till Carl Magnus
Brev -Brev till Carl Magnus
Brev - Brev till Carl Magnus
Brev - Brev till Carl Magnus
Brev - Brev till Carl Magnus - Familj och släkt
Brev - Brev till Carl Magnus - Familj och släkt
Tryck - Svenska Gillet i Finland genom ett halvt sekel
Tryck - Svenska Gillet i Finland genom ett halvt sekel
Ämnesordnade handlingar- Offentliga handlingar
Ämnesordnade handlingar- Offentliga handlingar
Övrigt - Sigillsamling
Övrigt - Sigillsamling
Nils Mickwitz: Katynmorden
Nils Mickwitz: Katynmorden
Korrespondens
Korrespondens
Korrespondens
Korrespondens
Korrespondens
Korrespondens
Korrespondens
Korrespondens
Korrespondens
Korrespondens
Funckska släktarkivet
Funckska släktarkivet
Gustav Funck, Diverse anteckningar
Gustav Funck, Diverse anteckningar
Gustav Funck, Arvskifte efter Gustaf Funck.
Gustav Funck, Arvskifte efter Gustaf Funck.
Christina Funck, född Cronström (1678-1758): 1 brev till Christina Funck (1736). Testamente (1744). Diverse papper rörande Christina Funcks sterbhus
Christina Funck, född Cronström (1678-1758): 1 brev till Christina Funck (1736). Testamente (1744). Diverse papper rörande Christina Funcks sterbhus
Beata Funck, gift Mannerheim (1713-1785): "Förteckning på det doter Beata Funck hafwet bekommit till medgift utur huset d 1 Decemb. 1736". [Uppsatt av Christina Funck, född Cronström.]. Testamente (1775). Brev till Beata Funck, 6 st. (1783).
Beata Funck, gift Mannerheim (1713-1785): "Förteckning på det doter Beata Funck hafwet bekommit till medgift utur huset d 1 Decemb. 1736". [Uppsatt av Christina Funck, född Cronström.]. Testamente (1775). Brev till Beata Funck, 6 st. (1783).
Elisabeth Funck (1698-1707): Obduktionsprotokoll av provinsialläkare Per Elfving
Elisabeth Funck (1698-1707): Obduktionsprotokoll av provinsialläkare Per Elfving
Johanna Funck (1711-1796): Brev (1770-1795) till Johanna Funck. Franska skrivövningar av Johanna Funck. Fröken Johanna Funck, Räkenskaper, bouppteckning med mera
Johanna Funck (1711-1796): Brev (1770-1795) till Johanna Funck. Franska skrivövningar av Johanna Funck. Fröken Johanna Funck, Räkenskaper, bouppteckning med mera
Alexander Funck (1716-1797)
Alexander Funck (1716-1797)
Handlingar rörande hans offentliga verksamhet: Anteckningar om bergmästareförrättningar i Södermanland, Östergötland och Småland
Handlingar rörande hans offentliga verksamhet: Anteckningar om bergmästareförrättningar i Södermanland, Östergötland och Småland
Brev till Alexander Funck.
Brev till Alexander Funck.
"Alexandriana". Diverse anteckningar i olika ämnen. Tom 1-2. 2 band
"Alexandriana". Diverse anteckningar i olika ämnen. Tom 1-2. 2 band
"Annotationer om tyska bergverk och grufvor".
"Annotationer om tyska bergverk och grufvor".
"Garpenbergiana". Anteckningar om Garpenbergs kopparverk.
"Garpenbergiana". Anteckningar om Garpenbergs kopparverk.
"Salberget". [Anteckningar om Sala silvergruva 1740].
"Salberget". [Anteckningar om Sala silvergruva 1740].
Utdrag af de wid Sahlberget befintl. grufwe relationer med register.
Utdrag af de wid Sahlberget befintl. grufwe relationer med register.
Moberg, Mobergs försök åfwan Gudmundstorpet på stadsens utmark
Moberg, Mobergs försök åfwan Gudmundstorpet på stadsens utmark
Ritningar och stadsvyer
Ritningar och stadsvyer
Funck, Alexander Olof (1763-1772): Diverse papper
Funck, Alexander Olof (1763-1772): Diverse papper
Funck, Carl Sten (1765-1792): Fullmakter, pass, räkenskaper, dagboksanteckningar; fadern Alexander Funcks föreskrifter om hans studier och uppfostran med mera. Brev (1780-1785, odaterad) till och från Carl Sten Funck.
Funck, Carl Sten (1765-1792): Fullmakter, pass, räkenskaper, dagboksanteckningar; fadern Alexander Funcks föreskrifter om hans studier och uppfostran med mera. Brev (1780-1785, odaterad) till och från Carl Sten Funck.
Funck, Ulrica, Christina och Helena (födda 1769, 1771 respektive 1772. Alla döda 1775), Diverse papper
Funck, Ulrica, Christina och Helena (födda 1769, 1771 respektive 1772. Alla döda 1775), Diverse papper
"Afräknings och Capital Bok för Skog Öda Bruk Åhr 1797". [Räkenskaper för ett fingerat bruk för övnings skull uppställda av Gustaf Johan Funck.]
"Afräknings och Capital Bok för Skog Öda Bruk Åhr 1797". [Räkenskaper för ett fingerat bruk för övnings skull uppställda av Gustaf Johan Funck.]
Teckningar av Gustaf Johan Funck och hans hustru Caroline Ehrenborg
Teckningar av Gustaf Johan Funck och hans hustru Caroline Ehrenborg
Handlingar härrörande från hans offentliga verksamhet: handlingar rörande Göta kanal. [Fredrik Alexander Funck var direktör för Östra distriktet 1863-1874.]
Handlingar härrörande från hans offentliga verksamhet: handlingar rörande Göta kanal. [Fredrik Alexander Funck var direktör för Östra distriktet 1863-1874.]
Brev från Fredrik Alexander Funck.
Brev från Fredrik Alexander Funck.
Anteckningar från studietiden vid lantbruksinstitutet i Möglin i Preussen.
Anteckningar från studietiden vid lantbruksinstitutet i Möglin i Preussen.
Handlingar rörande av Fredrik Alexander Funck omhänderhavda förmyndarskap: Svante Banér, Caroline Funck, Gustaf Otto Funck, August, Wilhelm och Emilie Thollander, Ella Nejdel, Hedda Gustafva von Yhlen
Handlingar rörande av Fredrik Alexander Funck omhänderhavda förmyndarskap: Svante Banér, Caroline Funck, Gustaf Otto Funck, August, Wilhelm och Emilie Thollander, Ella Nejdel, Hedda Gustafva von Yhlen
Papper rörande F. A. Funcks förmynderskap för Svante Banér
Papper rörande F. A. Funcks förmynderskap för Svante Banér
Papper rörande F. A. Funcks förmynderskap för August Thollander (1841-1930)
Papper rörande F. A. Funcks förmynderskap för August Thollander (1841-1930)
Brev till Emilie Funck, född Funck (1825-1915).
Brev till Emilie Funck, född Funck (1825-1915).
Resultat 1 till 100 av 63305

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.