Visar 317 resultat

Arkivbeskrivning
Strindberg, August Arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

5 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

August Strindberg: Kaspers fet-tisdag. Fastlags-Spel

August Strindberg: Kaspers fet-tisdag. Fastlags-Spel

August Strindberg: Intima Teatern (några beriktiganden)

August Strindberg: Intima Teatern (några beriktiganden)

August Strindberg: Mesopotamiska [En Blå bok]

August Strindberg: Mesopotamiska [En Blå bok]

August Strindberg: Isaacs julkväll

August Strindberg: Isaacs julkväll

August Strindberg: Gustaf III

August Strindberg: Gustaf III

August Strindberg: Anteckningar om typerna i Hemsöborna, kontrakt om uppföran...

August Strindberg: Anteckningar om typerna i Hemsöborna, kontrakt om uppföranderätten till pjäsen och noter till Arbogavalsen.

August Strindberg: Swedenborg i Paris

August Strindberg: Swedenborg i Paris

Fotografier ur Gröna Säcken

Fotografier ur Gröna Säcken

August Strindberg: Samlade romaner och berättelser

August Strindberg: Samlade romaner och berättelser

August Strindberg: Svanehvit

August Strindberg: Svanehvit

Karl Warburg: Efterlämnade trycksaker med anteckningar

Karl Warburg: Efterlämnade trycksaker med anteckningar

August Strindberg: Förspel till Drömspelet

August Strindberg: Förspel till Drömspelet

Karin Smirnoff: Brevväxling med Staffan Dahl

Karin Smirnoff: Brevväxling med Staffan Dahl

August Strindberg: Fransk Ethnographie

August Strindberg: Fransk Ethnographie

August Strindbergs breflåda från Genève

August Strindbergs breflåda från Genève

Carl Larsson: Inramning för titelblad till Strindbergs Svenska Folket

Carl Larsson: Inramning för titelblad till Strindbergs Svenska Folket

Två fotografier av Strindberg

Två fotografier av Strindberg

August Strindberg: Ordalek och småkonst

August Strindberg: Ordalek och småkonst

Eleonora Strindberg: Brev till Oscar Strindberg

Eleonora Strindberg: Brev till Oscar Strindberg

August Strindberg: Uttalande om Bismarck

August Strindberg: Uttalande om Bismarck

Qui vive?...

Qui vive?...

Gabrielle Rozsaffy-Lindberg: August et Harriet

Gabrielle Rozsaffy-Lindberg: August et Harriet

August Strindberg: Dramaturge et chimiste

August Strindberg: Dramaturge et chimiste

Diverse Strindbergiana

Diverse Strindbergiana
August Strindberg: Ockulta Dagboken
August Strindberg: Ockulta Dagboken

Strindbergs vistelseorter. Fotokopior av tryck

Strindbergs vistelseorter. Fotokopior av tryck

August Strindberg: Citat av Swedenborg och Novalis

August Strindberg: Citat av Swedenborg och Novalis

August Strindberg: Näktergalen i Wittenberg

August Strindberg: Näktergalen i Wittenberg

August Strindberg: Kaspers fet-tisdag. Fastlags-spel

August Strindberg: Kaspers fet-tisdag. Fastlags-spel

Knut Stangenberg: Strindbergsporträtt : Summa sapientia

Knut Stangenberg: Strindbergsporträtt : Summa sapientia

August Strindberg: Armageddon

August Strindberg: Armageddon

August Strindberg: Mongol üsük

August Strindberg: Mongol üsük

Papper rörande August Strindbergs förhållande till Albert Ranft

Papper rörande August Strindbergs förhållande till Albert Ranft

Langage Emblèmatique des Fleurs

Langage Emblèmatique des Fleurs

Torsten Måtte Schmidts samling av strindbergiana

Torsten Måtte Schmidts samling av strindbergiana

August Strindberg: Det nya riket

August Strindberg: Det nya riket

Strindbergs vistelseorter Grez Paris Berlin : Fotografier av Eric Rafael Rådberg

Strindbergs vistelseorter Grez Paris Berlin : Fotografier av Eric Rafael Rådberg

August Strindberg: Gustav III

August Strindberg: Gustav III

Nylins manuskriptsamling

Nylins manuskriptsamling

Axel Strindberg: August Strindbergs födelsehus

Axel Strindberg: August Strindbergs födelsehus

August Strindberg: Sista Riddaren

August Strindberg: Sista Riddaren

Protokoll i tvenne af Nils Andersson handlagda mål

Protokoll i tvenne af Nils Andersson handlagda mål

Erik Höglunds bibliografi rörande August Strindberg

Erik Höglunds bibliografi rörande August Strindberg

Strindbergs vistelseorter i Sverige (utom skärgården)

Strindbergs vistelseorter i Sverige (utom skärgården)

August Strindberg: Kinesiska språkets härkomst

August Strindberg: Kinesiska språkets härkomst

Strindbergs vistelseorter i utlandet

Strindbergs vistelseorter i utlandet

August Strindberg: Den 22 januari

August Strindberg: Den 22 januari

August Strindberg: Öppna bref till Intima Teatern

August Strindberg: Öppna bref till Intima Teatern

Margareta Brundin: Eva Carlssons dagbok och Strindbergs resor i Europa 1883-1889

Margareta Brundin: Eva Carlssons dagbok och Strindbergs resor i Europa 1883-1889

Torsten Måtte Schmidt: Madame Charlotte i Paris - Strindbergs okända väninna

Torsten Måtte Schmidt: Madame Charlotte i Paris - Strindbergs okända väninna

Dag Wirén: Noter till Semele

Dag Wirén: Noter till Semele

August Strindberg: Hemsöborna

August Strindberg: Hemsöborna

August Strindberg: Han och Hon

August Strindberg: Han och Hon

August Strindberg: Mina Förlagsaffärer

August Strindberg: Mina Förlagsaffärer

August Strindberg: Folkstaten

August Strindberg: Folkstaten

August Strindberg: Carl XII

August Strindberg: Carl XII

Skrivelser till August Strindberg från bokförlag och redaktioner

Skrivelser till August Strindberg från bokförlag och redaktioner

Daniel Fallströms handlingar

Daniel Fallströms handlingar

August Strindberg: Fingalsgrottan

August Strindberg: Fingalsgrottan

Axel Strindberg: Anteckningar och data ur mitt lif

Axel Strindberg: Anteckningar och data ur mitt lif

Lars Sundman: Kortgregister

Lars Sundman: Kortgregister

August Strindberg: Till Gurli Åberg (på tredje lysningsdagen)

August Strindberg: Till Gurli Åberg (på tredje lysningsdagen)

August Strindberg: Ockulta Dagbokens bilagor

August Strindberg: Ockulta Dagbokens bilagor

August Strindberg: Sista Riddaren

August Strindberg: Sista Riddaren

August Strindberg: Samvetsqval [Samvetskval]

August Strindberg: Samvetsqval [Samvetskval]

Överlåtelsebrev mellan Stockholms stad och Harriet Bosse

Överlåtelsebrev mellan Stockholms stad och Harriet Bosse

Robert Marc: Die Physikalisch Chemischen Eigenschaften des metallischen Selens

Robert Marc: Die Physikalisch Chemischen Eigenschaften des metallischen Selens

Sällskap, föreningar, medlemskap, cirkulärskrivelser och inbjudningskort till...

Sällskap, föreningar, medlemskap, cirkulärskrivelser och inbjudningskort till utställningar

August Strindberg: Bokräkningar

August Strindberg: Bokräkningar

August Strindberg: Abu Casems tofflor

August Strindberg: Abu Casems tofflor

Repertoardagbok för Intima Teatern 1913-1919

Repertoardagbok för Intima Teatern 1913-1919

A. Helgesson: Brev till A.H. och pressklipp

A. Helgesson: Brev till A.H. och pressklipp

Brev till Tore Svennberg

Brev till Tore Svennberg

Vitter kalender: Utgifven af Uppsalastudenter

Vitter kalender: Utgifven af Uppsalastudenter

Arvid Ulrichs strindbergssamling

Arvid Ulrichs strindbergssamling

C.M. Carlander: Svenskt författarlif. 30

C.M. Carlander: Svenskt författarlif. 30

Strindbergsminnen

Strindbergsminnen

Carl Larsson: Brev till Karl Kruhs

Carl Larsson: Brev till Karl Kruhs

August Strindberg: Tjänstekvinnans son

August Strindberg: Tjänstekvinnans son

Strindbergs vistelseorter i skärgården

Strindbergs vistelseorter i skärgården

August Strindbergs dödsbo

August Strindbergs dödsbo

August Strindberg: Mäster Olof

August Strindberg: Mäster Olof

August Strindberg: Bland franska bönder. Subjektiva Reseskildringar

August Strindberg: Bland franska bönder. Subjektiva Reseskildringar

August Strindberg: Bevittna vi en upplösning eller en utveckling av den relig...

August Strindberg: Bevittna vi en upplösning eller en utveckling av den religiösa känslan?

Ellen Keys samling

Ellen Keys samling

Strindbergsarkivet

Strindbergsarkivet
August Strindberg: Franska resan
August Strindberg: Franska resan

Frans M Franzén: Skaldestycken

Frans M Franzén: Skaldestycken

August Strindberg och Harriet Bosse: Räkningar på Bosättningen 1901

August Strindberg och Harriet Bosse: Räkningar på Bosättningen 1901

Strindbergs släktingar II

Strindbergs släktingar II

Märta Fröding: Minnen av Strindberg och Fröding

Märta Fröding: Minnen av Strindberg och Fröding

Dikt: Den fallne

Dikt: Den fallne

Walter A. Berendsohns arkiv

Walter A. Berendsohns arkiv

Hjalmars Söderbergs anteckningar i ett exemplar av Strindbergs kammarspel

Hjalmars Söderbergs anteckningar i ett exemplar av Strindbergs kammarspel

August Strindberg: Kina och Japan

August Strindberg: Kina och Japan

Teckningar och fotografi

Teckningar och fotografi

Skrivelser till August Strindberg från tryckerier, bokhandlare, firmor och or...

Skrivelser till August Strindberg från tryckerier, bokhandlare, firmor och organisationer

August Strindberg: Shakespeares Macbeth, Othello [---]

August Strindberg: Shakespeares Macbeth, Othello [---]

Teatertidskrifter som rör August Strindberg

Teatertidskrifter som rör August Strindberg

Fredrik och Herman Wrangel: Brev rörande August Strindberg

Fredrik och Herman Wrangel: Brev rörande August Strindberg
Resultat 1till100av317

Kungliga biblioteket
Kontakta oss