Arkiv SgKB1981/76:1 - August Strindberg: Gustaf Adolf

Identitet

Referenskod

SE S-HS SgKB1981/76:1

Titel

August Strindberg: Gustaf Adolf

Datum

  • 1903 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium


  • 0,02 hyllm.
  • 1 vol.

Sammanhang

Arkivbildare

(1849-1912)

Biografiska anmärkningar

Skönlitterär författare och dramatiker. Skrev ett par verk under pseudonymen Härved Ulf, bland annat Fritänkaren, Det sjunkande Hellas

Arkivhistorik

Källa för förvärv eller överlämnande

Köp

Innehåll och struktur

Innehåll

Gustaf Adolf. Skådespel i fem akter. Slaktat exemplar av Samlade dramatiska arbeten II:2. Stockholm 1903. Strykningar och ändringar. Aptering för scenbruk.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Ingår i Kungl. bibliotekets strindbergsaccessioner i Strindbergsrummet. Materialet följer Handskriftsenhetens accessionsordning.

Relaterade beskrivningar

Publikationsanteckning

Vid accessionen står ett exemplar med avskrifter av Strindbergs ändringar för scenbruk, deponerat i KB av Malmö Stadsteater (deposition 277, uppställningssignum SgKB 1981/76:1) exemplaret har tillhört Oscar Winge.

Publikationsanteckning

Även 1 portfolio med kopior av övriga ändringsexemplar av Gustaf Adolf jämte utredning (utförd av M. Brundin) av de olika exemplarens inbördes relationer.

Publikationsanteckning

Nationalutgåvan av August Strindbergs Samlade Verk 50. Norstedt, Stockholm 1994. ISBN:91-1-921092-2.

Anmärkningar

Anmärkning

Lokal klassning: [Vf]

Alternativt/alternativa signum

Ediffah

ediffah:kb:619423:1160565863

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Förteckningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

AH
2006-10-11

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss