Showing 64119 results

Archival description
Print preview View:

1155 results with digital objects Show results with digital objects

Fritz Naschitz, Hammarskjoeld's Mystic Soul
Fritz Naschitz, Hammarskjoeld's Mystic Soul
Voltaire, Storia di Carlo XII. Tradotta del Francese. Handskrift från 1700-talet
Voltaire, Storia di Carlo XII. Tradotta del Francese. Handskrift från 1700-talet
Lagbok om 365 blad omfattande Östgötalagens kyrkobalk, Upplandslagens kyrkobalk, Kristoffers landslag, Magnus Erikssons stadslag, Konung Gustafs gårdsrätt, Erik Sparres inlaga om arvtak, Olaus Petris Domarregler med mera
Lagbok om 365 blad omfattande Östgötalagens kyrkobalk, Upplandslagens kyrkobalk, Kristoffers landslag, Magnus Erikssons stadslag, Konung Gustafs gårdsrätt, Erik Sparres inlaga om arvtak, Olaus Petris Domarregler med mera
Folke Sandgrens samling
Folke Sandgrens samling
Släkten Friberger. En krönika av Sven Friberger
Släkten Friberger. En krönika av Sven Friberger
Hervor Östberg, Ragnar Östberg släkten 1725-
Hervor Östberg, Ragnar Östberg släkten 1725-
Vera Friséns arkiv
Vera Friséns arkiv
Ett kort betänkande Öfwer den Skrift, som nyligen af Trycket utgånget är, Hwars Titul och inscription är denna: Är the Christel: och med wår evangeliska lära enigt at Högwördiga Prästerskapet sökia rum och Säte på det werdsliga Ståndets Rangordning?
Ett kort betänkande Öfwer den Skrift, som nyligen af Trycket utgånget är, Hwars Titul och inscription är denna: Är the Christel: och med wår evangeliska lära enigt at Högwördiga Prästerskapet sökia rum och Säte på det werdsliga Ståndets Rangordning?
Sånger av Abom, Gotland
Sånger av Abom, Gotland
Josef Kjellgren, två brev till Elmer Diktonius (kopior av original i Helsingfors' universitetsbibliotek) samt kopia av tidskriftsartikel rörande spanska inbördeskriget
Josef Kjellgren, två brev till Elmer Diktonius (kopior av original i Helsingfors' universitetsbibliotek) samt kopia av tidskriftsartikel rörande spanska inbördeskriget
Victor Vinde, La fin d'une grande puissance? Exemplar med dedikation från författaren till Lucien Maury. Ur Kjell Strömbergs bibliotek
Victor Vinde, La fin d'une grande puissance? Exemplar med dedikation från författaren till Lucien Maury. Ur Kjell Strömbergs bibliotek
Åkerblads Kopia af Rosettestenen
Åkerblads Kopia af Rosettestenen
Siv Storå, Vägen till dödsmask och lustgård. En studie i Hjalmar Gullbergs lyrik. Pro gradu-avhandling i litteraturhistoria vid Åbo Akademi vt 1958; Att söka sitt jag. Studier i Olof Lagercrantz tidiga författarskap. Licentiatavhandling i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi ht 1978
Siv Storå, Vägen till dödsmask och lustgård. En studie i Hjalmar Gullbergs lyrik. Pro gradu-avhandling i litteraturhistoria vid Åbo Akademi vt 1958; Att söka sitt jag. Studier i Olof Lagercrantz tidiga författarskap. Licentiatavhandling i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi ht 1978
Brev till Kate Bang från Fredrik Böök; brev till Kate Bang från andra; fotografi
Brev till Kate Bang från Fredrik Böök; brev till Kate Bang från andra; fotografi
Svenska Cellulosa AB SCA, förteckning över arkivbildare i företagets centralarkiv i Merlo, Timrå
Svenska Cellulosa AB SCA, förteckning över arkivbildare i företagets centralarkiv i Merlo, Timrå
Sune Axemo, Otto och Charlotta. Till minnet av far och mor
Sune Axemo, Otto och Charlotta. Till minnet av far och mor
Sundsvalls Litterära Sällskaps skrivarklubbs antologi (kopia)
Sundsvalls Litterära Sällskaps skrivarklubbs antologi (kopia)
Kopior av anteckningar om släkten Scholander i en bibel som tillhör dir. Derek Scholander (sonsonson till Fredrik Wilhelm S.)
Kopior av anteckningar om släkten Scholander i en bibel som tillhör dir. Derek Scholander (sonsonson till Fredrik Wilhelm S.)
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Konstnären Carl Gustaf Hellqvists brev till färstmön (senare hustrun) Julie Thiersch; brev till Julie Hellqvist; brev till Märit Ullrich-Hellqvist; manus till bok om Carl Gustaf Hellqvist av Helge Kjellin; pressklipp; brev mellan andra; dagboksanteckningar; handlingar rörande utstälningar
Konstnären Carl Gustaf Hellqvists brev till färstmön (senare hustrun) Julie Thiersch; brev till Julie Hellqvist; brev till Märit Ullrich-Hellqvist; manus till bok om Carl Gustaf Hellqvist av Helge Kjellin; pressklipp; brev mellan andra; dagboksanteckningar; handlingar rörande utstälningar
Pia Gardes brevsamling
Pia Gardes brevsamling
Brevsamling
Brevsamling
Poul Bjerres arkiv
Poul Bjerres arkiv
Brev till Gunhild Bjerre, 1903 -
Brev till Gunhild Bjerre, 1903 -
Brev från Poul Bjerre, A - Ö
Brev från Poul Bjerre, A - Ö
Brev från Poul Bjerre
Brev från Poul Bjerre
Brev från Poul Bjerre till Gunhild Bjerre.
Brev från Poul Bjerre till Gunhild Bjerre.
Brev från Poul Bjerre till Sophie Bjerre, från Sören Bjerre till Andreas Bjerre, samt brev till och från Andreas Bjerre.
Brev från Poul Bjerre till Sophie Bjerre, från Sören Bjerre till Andreas Bjerre, samt brev till och från Andreas Bjerre.
Brev från Poul Bjerre till Sophie och Sören Bjerre.
Brev från Poul Bjerre till Sophie och Sören Bjerre.
Brev till Hjalmar Wijk, 1902 - 1904
Brev till Hjalmar Wijk, 1902 - 1904
Brev till Hjalmar Wijk, 1897 - 1901
Brev till Hjalmar Wijk, 1897 - 1901
Tomma kuvert
Tomma kuvert
Övriga försändelser
Övriga försändelser
Övrigt korrespondens
Övrigt korrespondens
Brev till Hjalmar Wijk, 1905 - 1962
Brev till Hjalmar Wijk, 1905 - 1962
Korrespondens
Korrespondens
Brev till Sophie Bjerre, 1899 - 1901
Brev till Sophie Bjerre, 1899 - 1901
Brev till Sophie Bjerre, 1887 - 1898
Brev till Sophie Bjerre, 1887 - 1898
Oidentifierade brevskrivare
Oidentifierade brevskrivare
Brev från maken Olof Stroh
Brev från maken Olof Stroh
Brev från maken Olof Stroh
Brev från maken Olof Stroh
Brev från maken Olof Stroh
Brev från maken Olof Stroh
Familjebrev
Familjebrev
Brev från föräldrar och syskon
Brev från föräldrar och syskon
Brev och utkast skrivna av Vera Frisén
Brev och utkast skrivna av Vera Frisén
Ludvig Aspners autografsamling inklusive småtryck
Ludvig Aspners autografsamling inklusive småtryck
Sven Lindqvist, excerpter ur Vilhelm Ekelunds förkomna anteckningsbok 721 och 721B
Sven Lindqvist, excerpter ur Vilhelm Ekelunds förkomna anteckningsbok 721 och 721B
Vilhelm Scharps efterlämnade papper
Vilhelm Scharps efterlämnade papper
Samarbetskommittén för demokratiskt uppbyggnadsarbete (SDU): Internationellt samarbete
Samarbetskommittén för demokratiskt uppbyggnadsarbete (SDU): Internationellt samarbete
Samarbetskommittén för demokratiskt uppbyggnadsarbete (SDU): E. Tegen - brev och anteckningar
Samarbetskommittén för demokratiskt uppbyggnadsarbete (SDU): E. Tegen - brev och anteckningar
Samarbetskommittén för demokratiskt uppbyggnadsarbete (SDU): E. Tegen - koncept till föredrag m.m.
Samarbetskommittén för demokratiskt uppbyggnadsarbete (SDU): E. Tegen - koncept till föredrag m.m.
Samarbetskommittén för demokratiskt uppbyggnadsarbete (SDU): Svenska fredsorganisationer (diverse material)
Samarbetskommittén för demokratiskt uppbyggnadsarbete (SDU): Svenska fredsorganisationer (diverse material)
Samarbetskommittén för demokratiskt uppbyggnadsarbete (SDU): Internationell kulturell verksamhet m.m.
Samarbetskommittén för demokratiskt uppbyggnadsarbete (SDU): Internationell kulturell verksamhet m.m.
Samarbetskommittén för demokratiskt uppbyggnadsarbete (SDU): Diverse material - Sektionerna
Samarbetskommittén för demokratiskt uppbyggnadsarbete (SDU): Diverse material - Sektionerna
Samarbetskommittén för demokratiskt uppbyggnadsarbete (SDU): Organisation, protokoll och annat material
Samarbetskommittén för demokratiskt uppbyggnadsarbete (SDU): Organisation, protokoll och annat material
Samarbetskommittén för demokratiskt uppbyggnadsarbete (SDU): Helmut Müssener: Samarbetskommittén för demokratiskt uppbyggnadsarbete
Samarbetskommittén för demokratiskt uppbyggnadsarbete (SDU): Helmut Müssener: Samarbetskommittén för demokratiskt uppbyggnadsarbete
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [2]: Diverse tryck
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [2]: Diverse tryck
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [2]: Tyskt tryck - huvudsakligen tidskrifter (två danska publikationer)
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [2]: Tyskt tryck - huvudsakligen tidskrifter (två danska publikationer)
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [2]: Tysk nationalsocialistisk propaganda (översättningar till svenska)
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [2]: Tysk nationalsocialistisk propaganda (översättningar till svenska)
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [2]: Svenska nationalsocialistiska publikationer
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [2]: Svenska nationalsocialistiska publikationer
Materialsamlingar av Vilhelm Scharps medarbetare: Ebba Högbergs skrifter, kapsel 5
Materialsamlingar av Vilhelm Scharps medarbetare: Ebba Högbergs skrifter, kapsel 5
Materialsamlingar av Vilhelm Scharps medarbetare: Ebba Högbergs skrifter, "kapsel 3-4"
Materialsamlingar av Vilhelm Scharps medarbetare: Ebba Högbergs skrifter, "kapsel 3-4"
Materialsamlingar av Vilhelm Scharps medarbetare: Ebba Högbergs skrifter, kapsel 2
Materialsamlingar av Vilhelm Scharps medarbetare: Ebba Högbergs skrifter, kapsel 2
Materialsamlingar av Vilhelm Scharps medarbetare: Ebba Högbergs skrifter, kapsel 1
Materialsamlingar av Vilhelm Scharps medarbetare: Ebba Högbergs skrifter, kapsel 1
Materialsamlingar av Vilhelm Scharps medarbetare: Karl Otto Paetels material
Materialsamlingar av Vilhelm Scharps medarbetare: Karl Otto Paetels material
Materialsamlingar av Vilhelm Scharps medarbetare: Rune Carlssons material, 6
Materialsamlingar av Vilhelm Scharps medarbetare: Rune Carlssons material, 6
Materialsamlingar av Vilhelm Scharps medarbetare: Rune Carlssons material, 5
Materialsamlingar av Vilhelm Scharps medarbetare: Rune Carlssons material, 5
Materialsamlingar av Vilhelm Scharps medarbetare: Rune Carlssons material, 4
Materialsamlingar av Vilhelm Scharps medarbetare: Rune Carlssons material, 4
Materialsamlingar av Vilhelm Scharps medarbetare: Rune Carlssons material, 3
Materialsamlingar av Vilhelm Scharps medarbetare: Rune Carlssons material, 3
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [2]: Tysk nationalsocialistisk propaganda (tyskt material)
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [2]: Tysk nationalsocialistisk propaganda (tyskt material)
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Excerpter ur tyska tidningar och tidskrifter, innehållsförteckning
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Excerpter ur tyska tidningar och tidskrifter, innehållsförteckning
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Excerpter ur Deutsche Rundschau 1925 - 1932, kapsel 5
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Excerpter ur Deutsche Rundschau 1925 - 1932, kapsel 5
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Excerpter ur Preussische Jahrbücher 1925 - 1934, kapsel 4
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Excerpter ur Preussische Jahrbücher 1925 - 1934, kapsel 4
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Excerpter ur tyska tidningar och tidskrifter 1925-1936, kapsel 3
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Excerpter ur tyska tidningar och tidskrifter 1925-1936, kapsel 3
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Excerpter ur tyska tidningar och tidskrifter 1914-1918, kapsel 2
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Excerpter ur tyska tidningar och tidskrifter 1914-1918, kapsel 2
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Excerpter ur tyska tidningar och tidskrifter 1914-1918, kapsel 1
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Excerpter ur tyska tidningar och tidskrifter 1914-1918, kapsel 1
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Excerpter ur tysk politisk litteratur
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Excerpter ur tysk politisk litteratur
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Excerpter ur tysk politisk litteratur
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Excerpter ur tysk politisk litteratur
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Excerpter ur tysk politisk litteratur
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Excerpter ur tysk politisk litteratur
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Tyska tidskrifter och broschyrer, U - Z
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Tyska tidskrifter och broschyrer, U - Z
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Tyska tidskrifter och broschyrer, M - T
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Tyska tidskrifter och broschyrer, M - T
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Tyska tidskrifter och broschyrer, J - L
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Tyska tidskrifter och broschyrer, J - L
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Tyska tidskrifter och broschyrer, D - G
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Tyska tidskrifter och broschyrer, D - G
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Tyska tidskrifter och broschyrer, A - D
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Tyska tidskrifter och broschyrer, A - D
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Tyska tidskrifter och veckotidningar. Nationalsocialistiska, 3
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Tyska tidskrifter och veckotidningar. Nationalsocialistiska, 3
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Tyska tidskrifter och veckotidningar. Nationalsocialistiska, 2
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Tyska tidskrifter och veckotidningar. Nationalsocialistiska, 2
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Tyska tidskrifter och veckotidningar. Nationalsocialistiska, 1
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Tyska tidskrifter och veckotidningar. Nationalsocialistiska, 1
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Tyska socialistiska och oavhängiga demokratiska tidskrifter
Vilhelm Scharps arbetsmaterial [1]: Tyska socialistiska och oavhängiga demokratiska tidskrifter
Materialsamlingar av Vilhelm Scharps medarbetare: Rune Carlssons material, 2
Materialsamlingar av Vilhelm Scharps medarbetare: Rune Carlssons material, 2
Materialsamlingar av Vilhelm Scharps medarbetare: Rune Carlssons material, 1
Materialsamlingar av Vilhelm Scharps medarbetare: Rune Carlssons material, 1
Varia [2]: Folkberedskapen meddelanden, 1942 - 1945
Varia [2]: Folkberedskapen meddelanden, 1942 - 1945
Varia [2]: Material om folkberedskapen
Varia [2]: Material om folkberedskapen
Varia [2]: Utländsk press- och radioöversikt (UD)
Varia [2]: Utländsk press- och radioöversikt (UD)
Varia [2]: Personhistoria. Pressklipp
Varia [2]: Personhistoria. Pressklipp
Varia [2]: Sällskapet Sverige - Sovjetunionen
Varia [2]: Sällskapet Sverige - Sovjetunionen
Varia [2]: Arkivstudier
Varia [2]: Arkivstudier
Varia [2]: Diverse material om V. Scharps medlemskap i diverse föreningar
Varia [2]: Diverse material om V. Scharps medlemskap i diverse föreningar
Varia [2]: Diverse material om Flandern och Schleswig-Holstein
Varia [2]: Diverse material om Flandern och Schleswig-Holstein
Varia [2]: En svensk tiger. Tystnadsplikten inom de militära organisationerna under andra världskriget
Varia [2]: En svensk tiger. Tystnadsplikten inom de militära organisationerna under andra världskriget
Results 1 to 100 of 64119

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.