Visar 64469 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

1266 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Utan titel
Utan titel
Ett kuvert med osorterat material (ekonomihandlingar, korrespondens, kopior av protokoll, o. dyl.).
Ett kuvert med osorterat material (ekonomihandlingar, korrespondens, kopior av protokoll, o. dyl.).
Ett kuvert med osorterat material (korrespondens, kopior av protokoll, o. dyl.).
Ett kuvert med osorterat material (korrespondens, kopior av protokoll, o. dyl.).
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Personalärenden.
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Personalärenden.
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Diverse handlingar rörande Stiftelsen (kopior).
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Diverse handlingar rörande Stiftelsen (kopior).
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Handlingar rörande byggnationer.
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Handlingar rörande byggnationer.
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Handlingar angående ekonomiska och organisatoriska frågor.
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Handlingar angående ekonomiska och organisatoriska frågor.
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Verksamhetsberättelser med revisionsberättelser.
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Verksamhetsberättelser med revisionsberättelser.
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Handlingar till styrelsesammanträden.
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Handlingar till styrelsesammanträden.
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Styrelseprotokoll med föredragningslistor.
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Styrelseprotokoll med föredragningslistor.
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Styrelseprotokoll.
Styrelseledamoten Christoffer Gottliebs arkiv: Styrelseprotokoll.
Handlingar rörande Ruth Milles död (1941) m. m.: testamente, jordfästning. Ruth Milles brev (1912-1932).
Handlingar rörande Ruth Milles död (1941) m. m.: testamente, jordfästning. Ruth Milles brev (1912-1932).
Trycksaker: broschyrer, riksdagspropositioner, stadskollegiets utlåtanden, regleringsbrev etc.
Trycksaker: broschyrer, riksdagspropositioner, stadskollegiets utlåtanden, regleringsbrev etc.
Kopior av Carl Milles självdeklarationer.
Kopior av Carl Milles självdeklarationer.
Handlingar rörande: Sten Stures monument i Uppsala (1916-1923), Engelbrektsmonumentet (1920-1925).
Handlingar rörande: Sten Stures monument i Uppsala (1916-1923), Engelbrektsmonumentet (1920-1925).
Brev till Richard Rudolf Nydahl från Carl Milles.
Brev till Richard Rudolf Nydahl från Carl Milles.
Kvitton och skrivelser från Herman Bergmans Konstgjuteri AB (1906-1909). Diverse räkningar, ekonomiska handlingar (1907-1908). Brev till och från Milles (1908-1909). Gåvobrev 1918 och 1938. Avtal med Kgl. Majt. (1948). Kopior av testamente (1953). Brev från brodern Evert Milles (1952). Fullmakt till advokaten Åkerlund (1953). Handlingar rörande Milles 80-årsdag (1955).
Kvitton och skrivelser från Herman Bergmans Konstgjuteri AB (1906-1909). Diverse räkningar, ekonomiska handlingar (1907-1908). Brev till och från Milles (1908-1909). Gåvobrev 1918 och 1938. Avtal med Kgl. Majt. (1948). Kopior av testamente (1953). Brev från brodern Evert Milles (1952). Fullmakt till advokaten Åkerlund (1953). Handlingar rörande Milles 80-årsdag (1955).
Övrigt
Övrigt
Övriga handlingar
Övriga handlingar
Övriga handlingar
Övriga handlingar
Övriga handlingar
Övriga handlingar
Oidentifierat, 1 st.
Oidentifierat, 1 st.
Dies ist das Häuschen in Oberbärenburg, wo ich im August mit Uli und Mutter war, 1 st.
Dies ist das Häuschen in Oberbärenburg, wo ich im August mit Uli und Mutter war, 1 st.
Das ist ein Blick in den Garten vor dem Hause, 1 st.
Das ist ein Blick in den Garten vor dem Hause, 1 st.
Hans Lagerlöf
Hans Lagerlöf
Arvid Odencrants, m.m.
Arvid Odencrants, m.m.
Hans Lagerlöf, liggfolio
Hans Lagerlöf, liggfolio
Ein Sonnenuntergang von unserem Balkon, 1 st.
Ein Sonnenuntergang von unserem Balkon, 1 st.
Johan Tornberg
Johan Tornberg
Blick von unserem Balkon, 1 st.
Blick von unserem Balkon, 1 st.
Erik Wallinder
Erik Wallinder
Johan Junnelius
Johan Junnelius
Blick aus dem Fenster in Stelzendorf, Sommer 1963, 2 st.
Blick aus dem Fenster in Stelzendorf, Sommer 1963, 2 st.
Erik Sjöberg
Erik Sjöberg
Marianne Harlan und Enkel, 1 st.
Marianne Harlan und Enkel, 1 st.
Manuskript: Berömda tänkare 1. Rousseau [av Josef Kjellgren ?]
Manuskript: Berömda tänkare 1. Rousseau [av Josef Kjellgren ?]
Johan Laestadius
Johan Laestadius
Uli [Ulrich Dähnert] in dem hinteren Teil des Gartens, 1 st.
Uli [Ulrich Dähnert] in dem hinteren Teil des Gartens, 1 st.
Långstycken [avskrifter]. Tillhöriga Anders Petter Pettersson, Malmö 1834 givna till C. O. Jungbeck 1838. - Edmud Jungbeck Malmö 1878
Långstycken [avskrifter]. Tillhöriga Anders Petter Pettersson, Malmö 1834 givna till C. O. Jungbeck 1838. - Edmud Jungbeck Malmö 1878
Kassabok 1839-1841 som har tillhört någon av P. A. Gödeckes eller hans hustrus föräldrar
Kassabok 1839-1841 som har tillhört någon av P. A. Gödeckes eller hans hustrus föräldrar
Manuskript utan titel
Manuskript utan titel
Smärre skrifter, handskrivna manuskript
Smärre skrifter, handskrivna manuskript
Prästmötet 1945. Utkast till preses-tal. 3 blad
Prästmötet 1945. Utkast till preses-tal. 3 blad
Karlfeldt, Sune (1907-2001): Minnesbilder av min far
Karlfeldt, Sune (1907-2001): Minnesbilder av min far
Tolklön
Tolklön
Sachs, Nelly och Agnon, Samuel m.fl. Hyllning efter middagen. Foto: Hans G. E. Eriksson, 1 st.
Sachs, Nelly och Agnon, Samuel m.fl. Hyllning efter middagen. Foto: Hans G. E. Eriksson, 1 st.
Dähnert, Ulrich, 1 st.
Dähnert, Ulrich, 1 st.
Kritik av J. A. Eklunds Skolan och bibelkritiken (i Pedagogisk tidskrift 1895). 15 blad
Kritik av J. A. Eklunds Skolan och bibelkritiken (i Pedagogisk tidskrift 1895). 15 blad
Katalogkort över Karlfeldts skingrade bibliotek
Katalogkort över Karlfeldts skingrade bibliotek
Kassaböcker 1863-1864, 1869 (?) och 1871
Kassaböcker 1863-1864, 1869 (?) och 1871
Diverse (anteckningar samt skrivelse med titeln Söderhem, 1932)
Diverse (anteckningar samt skrivelse med titeln Söderhem, 1932)
Åsele kyrka
Åsele kyrka
Minnesord vid... Pehr Henrik Malmstens jordfästning... 5 april 1883 af Frith. Grafström. Stockholm u.å.
Minnesord vid... Pehr Henrik Malmstens jordfästning... 5 april 1883 af Frith. Grafström. Stockholm u.å.
Handskrivet manuskript: Anteckningar om de antika vaserna i Nationalmuseum
Handskrivet manuskript: Anteckningar om de antika vaserna i Nationalmuseum
Handskriven läro- och övningsbok i musik
Handskriven läro- och övningsbok i musik
21 st okatalogiserade böcker (se L41:25:7)
21 st okatalogiserade böcker (se L41:25:7)
Två volymer med pressklipp och tidskrifter med texter av och om Karlfeldt
Två volymer med pressklipp och tidskrifter med texter av och om Karlfeldt
Sachs, Nelly m.fl. Hyllning efter middagen. Foto: Svenskt Pressfoto, 3 st.
Sachs, Nelly m.fl. Hyllning efter middagen. Foto: Svenskt Pressfoto, 3 st.
Mutter an dem kleinen Teich, 1 st.
Mutter an dem kleinen Teich, 1 st.
Diss. notionem theologiae pastoralis exponens. Praes. A. E. Knös, resp. P. H. Malmsten. 19 nov. 1834
Diss. notionem theologiae pastoralis exponens. Praes. A. E. Knös, resp. P. H. Malmsten. 19 nov. 1834
Recension av antologin Nordens stämma (samling av nordiska dikter för skola och hem, utgiven av Nordens frihet, Stockholm 1940)
Recension av antologin Nordens stämma (samling av nordiska dikter för skola och hem, utgiven av Nordens frihet, Stockholm 1940)
[Om Karl XII]
[Om Karl XII]
Jesu livsskildringar. 5 blad
Jesu livsskildringar. 5 blad
Från kvinnokongressen i London 1899
Från kvinnokongressen i London 1899
Uppbyggande av Lycksele kyrka
Uppbyggande av Lycksele kyrka
Handskrivet manuskript: Carl Fredrik von Breda
Handskrivet manuskript: Carl Fredrik von Breda
Oanvända utkast till historien om Danmark-England 1807
Oanvända utkast till historien om Danmark-England 1807
Anteckningsböcker
Anteckningsböcker
Dikter av Pehr Henric Malmsten samt diverse avskrifter från andra författare
Dikter av Pehr Henric Malmsten samt diverse avskrifter från andra författare
Sachs, Nelly och Gustaf VI Adolf samt Bertil, prins av Sverige. Foto: Svenskt Pressfoto, 2 st.
Sachs, Nelly och Gustaf VI Adolf samt Bertil, prins av Sverige. Foto: Svenskt Pressfoto, 2 st.
Gudrun, Ulrich und Mutter, Herbst 1962, 1 st.
Gudrun, Ulrich und Mutter, Herbst 1962, 1 st.
Eugeniahemmet. - [Tidningsartikel?]
Eugeniahemmet. - [Tidningsartikel?]
De Albis et Nigris, factionibus florentinis diss. [Uppsala] Praes. F. F. Carlson et [resp.] Carolus Johannes Malmsten. Uppsala tryckt 1837
De Albis et Nigris, factionibus florentinis diss. [Uppsala] Praes. F. F. Carlson et [resp.] Carolus Johannes Malmsten. Uppsala tryckt 1837
Föredrag om kyrkan. Odaterat, 7 blad
Föredrag om kyrkan. Odaterat, 7 blad
Resedagbok från Tyskland och Schweiz
Resedagbok från Tyskland och Schweiz
Superi. Brännvin
Superi. Brännvin
Karlfeldt: Fridolins poesi. Upplaga 1914
Karlfeldt: Fridolins poesi. Upplaga 1914
Material. [Diverse excerpter rörande tiden omkring 1800]
Material. [Diverse excerpter rörande tiden omkring 1800]
Foto av Carl De Geer, ägare till Leuftsta (Lövsta) bruk
Foto av Carl De Geer, ägare till Leuftsta (Lövsta) bruk
Recensioner: Lyrisk treklöver
Recensioner: Lyrisk treklöver
Handskrivet tryckmanuskript: Piranesi m.m.
Handskrivet tryckmanuskript: Piranesi m.m.
[Om historieundervisningen]
[Om historieundervisningen]
Anteckningsbok rörande arkitektur m.m.
Anteckningsbok rörande arkitektur m.m.
Tio stycken antecknings-, dagboks- och kassaböcker delvis med interfolierade almanacksblad
Tio stycken antecknings-, dagboks- och kassaböcker delvis med interfolierade almanacksblad
Dähnert, Gudrun och Dähnert, Ulrich samt Ulrich Dähnerts mor, 1 st.
Dähnert, Gudrun och Dähnert, Ulrich samt Ulrich Dähnerts mor, 1 st.
Sachs, Nelly och Bertil, prins av Sverige. Foto: Hans G. E. Eriksson, 1 st.
Sachs, Nelly och Bertil, prins av Sverige. Foto: Hans G. E. Eriksson, 1 st.
Inkarnationen. Mora i augusti 1938. 22 blad, folio
Inkarnationen. Mora i augusti 1938. 22 blad, folio
Brev, telegram, pressklipp med mera till 100-årsfesten vid minnet av F. A. Dahlgrens födelse 1916
Brev, telegram, pressklipp med mera till 100-årsfesten vid minnet av F. A. Dahlgrens födelse 1916
Förteckningar över elever vid Skara gymnasium, apologist- och trivialskolor vårterminen 1826, höstterminen 1830
Förteckningar över elever vid Skara gymnasium, apologist- och trivialskolor vårterminen 1826, höstterminen 1830
Järta och Geijer före och efter utgifvandet af den senares Litteraturblad, samt [excerpter]: Hans Järta till Nils von Rosenstein angående den förres inval i Svenska akademien 1819, m.m.
Järta och Geijer före och efter utgifvandet af den senares Litteraturblad, samt [excerpter]: Hans Järta till Nils von Rosenstein angående den förres inval i Svenska akademien 1819, m.m.
Brev från Karlfeldt till August Andersson och hans hustru Hilma
Brev från Karlfeldt till August Andersson och hans hustru Hilma
Några fornsaker från Gotland. Af F. T. R.
Några fornsaker från Gotland. Af F. T. R.
Resedagbok från Norge
Resedagbok från Norge
Landshövding G. Gyllengrip om Solanders förslag om brännvinsförbud
Landshövding G. Gyllengrip om Solanders förslag om brännvinsförbud
Diktmanuskript
Diktmanuskript
Översättning till tyska av C. D. af Wirséns dikt Emaus, gjord av Peter Johann Willatzen (1824-1898)
Översättning till tyska av C. D. af Wirséns dikt Emaus, gjord av Peter Johann Willatzen (1824-1898)
Brev till Wilhelmina (Minna) Hagberg, född Romanson (1810-1882).
Brev till Wilhelmina (Minna) Hagberg, född Romanson (1810-1882).
En bondgård i Valders [sc. Valdres]
En bondgård i Valders [sc. Valdres]
Bohemanska papper. [Diverse excerpter. Äldre avskrifter och originalhandlingar från början av 1800-talet rörande bl.a. hovsekreteraren Carl Adolf Boheman (1764-1831)]
Bohemanska papper. [Diverse excerpter. Äldre avskrifter och originalhandlingar från början av 1800-talet rörande bl.a. hovsekreteraren Carl Adolf Boheman (1764-1831)]
Recensioner i Konsumentbladet 1936: Epiker och lyriker
Recensioner i Konsumentbladet 1936: Epiker och lyriker
Resultat 1 till 100 av 64469

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.