Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 718 resultat

Arkivbeskrivning
Sverige
Förhandsgranska utskrift Visa:

216 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Gelliware Lappmarck med en del af Jockmocks Lappmarcks pastorat
Gelliware Lappmarck med en del af Jockmocks Lappmarcks pastorat
Per Albin Hansson: Tal vid frukostmiddag i Arboga 27 maj 1935.
Per Albin Hansson: Tal vid frukostmiddag i Arboga 27 maj 1935.
Sigfrid Andersson: Anteckningar
Sigfrid Andersson: Anteckningar
Johan August Groth och Gustava Groth: personalier
Johan August Groth och Gustava Groth: personalier
Brev till Anders Gustaf Hedenskog
Brev till Anders Gustaf Hedenskog
Lychou, Nils d.ä.: 130 år i Katarina församling
Lychou, Nils d.ä.: 130 år i Katarina församling
Christianus Rosbeck: Dissertation
Christianus Rosbeck: Dissertation
Redogörelser för grundvattenundersökningar för Borgholms stad. : Av Ingeniörsfirman VIAK (Olsson och Jonsson)
Redogörelser för grundvattenundersökningar för Borgholms stad. : Av Ingeniörsfirman VIAK (Olsson och Jonsson)
Brevsamling, flera personer, 1900-talet : de flesta hemmahörande i Orrekläpp, Bohuslän
Brevsamling, flera personer, 1900-talet : de flesta hemmahörande i Orrekläpp, Bohuslän
Wängsjöbergsarkivet
Wängsjöbergsarkivet
Henning Julin: Papper : Mest om Resultanten år 1887
Henning Julin: Papper : Mest om Resultanten år 1887
Yngve och Tor Hagerman: Självbiografiska och släkthistoriska anteckningar
Yngve och Tor Hagerman: Självbiografiska och släkthistoriska anteckningar
Lars Bagge: Kataloglappar för okänt ändamål
Lars Bagge: Kataloglappar för okänt ändamål
Reinhold Rudbeck: Förteckning över Edsbergsarkivet
Reinhold Rudbeck: Förteckning över Edsbergsarkivet
Axel Nathanael Abramson
Axel Nathanael Abramson
Familjen Lignells släkthandlingar
Familjen Lignells släkthandlingar
Släkten Rudbeck: Släktanteckningar m.m.
Släkten Rudbeck: Släktanteckningar m.m.
Alfred Levertins efterlämnade papper
Alfred Levertins efterlämnade papper
Bertil Malmbergs papper
Bertil Malmbergs papper
Ingrid Widoff: memoarer
Ingrid Widoff: memoarer
Klara Johansons papper
Klara Johansons papper
Mörnerska samlingen
Mörnerska samlingen
Biblioteca Skokloster. Catalogus 1869
Biblioteca Skokloster. Catalogus 1869
C. A. Tamms boksamling vid Tvetaberg 1851, förtecknad af Egaren Åren 1844-1851 (fotokopior)
C. A. Tamms boksamling vid Tvetaberg 1851, förtecknad af Egaren Åren 1844-1851 (fotokopior)
Gustaf von Paykulls samling
Gustaf von Paykulls samling
Sven Billingson: Den svenska kronodomänens uppkomst : Uppsalaödena. Ursprung och etymologi
Sven Billingson: Den svenska kronodomänens uppkomst : Uppsalaödena. Ursprung och etymologi
Carlheim-Gyllenskölds samling: Tillägg
Carlheim-Gyllenskölds samling: Tillägg
Ingvar Rörs: Bondetåget den 6 februari 1914 : Ett 80-årsminne
Ingvar Rörs: Bondetåget den 6 februari 1914 : Ett 80-årsminne
Brev till Emil Söderman
Brev till Emil Söderman
Charlotta Winnbergs resedagbok år 1853
Charlotta Winnbergs resedagbok år 1853
Gustaf Lilliehööks papper
Gustaf Lilliehööks papper
Häggska familjepapper : Katthamra gårds arkiv
Häggska familjepapper : Katthamra gårds arkiv
Karl Nordströms papper
Karl Nordströms papper
Lagerbergska släktarkivet
Lagerbergska släktarkivet
Utkast till tal av okänd
Utkast till tal av okänd
Ven Nybergs samling
Ven Nybergs samling
Mälaröarnas kommunikationer: en historik
Mälaröarnas kommunikationer: en historik
Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin
Birger Johanssons arbetsmaterial inför uppsats om Nils Ferlin
Erik Lindegren: Tillägg
Erik Lindegren: Tillägg
Poul Bjerre: Brev och fotografier
Poul Bjerre: Brev och fotografier
Rut Hillarp: Brev
Rut Hillarp: Brev
Werner Aspenström: Brev m m
Werner Aspenström: Brev m m
Amelie Posses samling
Amelie Posses samling
Felix Körling: Tillägg
Felix Körling: Tillägg
Gösta Oswald: Tillägg
Gösta Oswald: Tillägg
Karl-Ivar Hildemans arbetsmaterial om Erik Axel Karlfeldt
Karl-Ivar Hildemans arbetsmaterial om Erik Axel Karlfeldt
Uppsats om Erik Axel Karlfeldt av Margit Johansson
Uppsats om Erik Axel Karlfeldt av Margit Johansson
Sandro Key-Åberg: Tillägg
Sandro Key-Åberg: Tillägg
Hattmakarnas låda i Stockholm 1650-1750
Hattmakarnas låda i Stockholm 1650-1750
Ellen Hagens samling
Ellen Hagens samling
Sivar Arnérs samling
Sivar Arnérs samling
Brev mellan Zinaida Gippius och Greta Gerell
Brev mellan Zinaida Gippius och Greta Gerell
Greta Giertz: material till läroböcker för sjuksköterskeelever
Greta Giertz: material till läroböcker för sjuksköterskeelever
Landsbiblioteket i Växjö: katalog över handskrifter
Landsbiblioteket i Växjö: katalog över handskrifter
Lidingö Teatersällskap: rollhäften m.m.
Lidingö Teatersällskap: rollhäften m.m.
Olle och Gurli Nystedts brev m m
Olle och Gurli Nystedts brev m m
Lars Olssons samling
Lars Olssons samling
Margareta Lagerman: Manuskript
Margareta Lagerman: Manuskript
Släkten Rasmusson
Släkten Rasmusson
Brev och kalendariefragment
Brev och kalendariefragment
Förteckningar över tryckta böcker och skrifter 1857-1860
Förteckningar över tryckta böcker och skrifter 1857-1860
Akademiska avhandlingar
Akademiska avhandlingar
Werner Aspenström "Les Encheres"
Werner Aspenström "Les Encheres"
Släkten Wrangels samling
Släkten Wrangels samling
Eli Heckschers efterlämnade papper
Eli Heckschers efterlämnade papper
Bianca Wallin-Tolnais arkiv
Bianca Wallin-Tolnais arkiv
Erik Adolf Windahl: Förteckning på de böcker...
Erik Adolf Windahl: Förteckning på de böcker...
Allan Andersson: "Fröken får jag betala"! Uppsalas Kaféer & Konditorier 1925-1967
Allan Andersson: "Fröken får jag betala"! Uppsalas Kaféer & Konditorier 1925-1967
Fredrik Nycanders samling
Fredrik Nycanders samling
Karin Kocks papper
Karin Kocks papper
Tage Lindboms samling [tillägg]
Tage Lindboms samling [tillägg]
Tage Lindbom: Brev
Tage Lindbom: Brev
Christian Eriksson: Brev
Christian Eriksson: Brev
Lars Pettersson: Berg på Alnö
Lars Pettersson: Berg på Alnö
Rikard Skillt: Släkten på Pellasgården
Rikard Skillt: Släkten på Pellasgården
Gesällbok m.m. för Ulrik Liljedahl
Gesällbok m.m. för Ulrik Liljedahl
Stig Lindström och Erik Gisslén: Dagar och år i Böle
Stig Lindström och Erik Gisslén: Dagar och år i Böle
Theodor Cronqvist: Brev från A.G. Ahlstrand till J. A. Ahlstrand
Theodor Cronqvist: Brev från A.G. Ahlstrand till J. A. Ahlstrand
Theodor Cronqvist: Fortsättning av Brev från A.G. Ahlstrand till J. A. Ahlstrand
Theodor Cronqvist: Fortsättning av Brev från A.G. Ahlstrand till J. A. Ahlstrand
Sjögestabro släktarkiv Tillägg
Sjögestabro släktarkiv Tillägg
Hildegard Uhlmann: Brev
Hildegard Uhlmann: Brev
Tage Lindbom: Excerpter
Tage Lindbom: Excerpter
Vadstens kloster: Kopia av kopiebok
Vadstens kloster: Kopia av kopiebok
Gerd Einerstam: En liten by- och familjehistorik
Gerd Einerstam: En liten by- och familjehistorik
Lars Pettersson: Passagerarbåtarna vid Alnöns stränder
Lars Pettersson: Passagerarbåtarna vid Alnöns stränder
Södergrens bokhandel: Verifikationer
Södergrens bokhandel: Verifikationer
Lars Hamberg: Försök till bibliografi över Stugun
Lars Hamberg: Försök till bibliografi över Stugun
Bengt Emil Johnsons arkiv
Bengt Emil Johnsons arkiv
Kövra skolas bok
Kövra skolas bok
Uppfostringsanstalten på Tjärhovsgatan
Uppfostringsanstalten på Tjärhovsgatan
Diabilder från Erik Axel Karlfeldt-utställning
Diabilder från Erik Axel Karlfeldt-utställning
Vilhelm Holmgrens samling
Vilhelm Holmgrens samling
Släkten von Essens släktbok
Släkten von Essens släktbok
Samkväm för kvinnor från olika yrkesområden, "Tolfterna"
Samkväm för kvinnor från olika yrkesområden, "Tolfterna"
Sigfrid Siwertz papper
Sigfrid Siwertz papper
Dagbok från 1814 : "Dag Journal öfver 1814 Års Tåg, till och ifrån Stockholm och Noriges Gräntz"
Dagbok från 1814 : "Dag Journal öfver 1814 Års Tåg, till och ifrån Stockholm och Noriges Gräntz"
Brev till Johan Anderson och August Johanson från Gerda Carlson
Brev till Johan Anderson och August Johanson från Gerda Carlson
Nils Ahnlunds efterlämnade papper
Nils Ahnlunds efterlämnade papper
Bokkataloger
Bokkataloger
Receptbok
Receptbok
Resultat 1 till 100 av 718

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.