Showing 59428 results

Archival description
Print preview View:

856 results with digital objects Show results with digital objects

Parkteatern spridda år

Pressklipp 1977-1987
Föreställningar: program, fotografier, pressklipp m.m. 1940-tal - 1980-tal
Brev till H Hagerman från Stockholms Parkteater (Marianne Högmark och Lars Göran Carlson) 1992. Se L218:8:1

Parkteatern 1941-1947, uppsättningar

Moberg, Vilhelm: "Marknadsafton". Kontrakt mellan H Hagerman (för Stockholms stad) och V Moberg rör. uppföranderätten till Marknadsafton under ett år (1941). Uppgörelse mellan skådespelarna Ivar Wahlgren och Stina Ståhle och Stockholms stads parkavdelning ang. medverkan i Marknadsafton (1944). Program, pressklipp 1941-1945
Musikaliskt tidsfördriv, "Legender i visor". Program, kopior av fotografier 1944
"Till Paris", på Boulevardcaféet den 14 juli. Manuskript, scenanvisningar m.m., program, pressklipp 1944-1945
Vis- och teateraftnar. Förteckning över föreställningar, pressklipp 1945
"Kärleks prijs". Program 1945
Henrikson, Alf: "Den ljusnande tid". Pjäshäfte (fotokopia, dålig kvalitet). Ändringar och tillägg till manuskriptet av Henrikson. Program, kopior av fotografier, pressklipp 1945
"Från Filikromen till Evert Taube". Manuskript, program, pressklipp 1945
"Moderna trubadurer". Pressklipp 1945
"Från Valan till Selma Lagerlöf". Pressklipp 1946
Holberg, Ludvig: "Erasmus Montanus". Program, pressklipp 1946
"Romantiskt". Manuskript, programplan, program, pressklipp 1946
"Kosmopoliter". "Visor från alla väderstreck". Programplan, program, pressklipp 1946
Anm. Brev från H Hagerman till Kay Witth 1946 se L218:8:1
"Det stora kalaset". Program, pressklipp 1946
"Frida-sånger". Manuskript, Birger Sjöbergvisor som ingår i föreställningen, pressklipp 1946
"Night and Day". Pressklipp 1947
Hostrup, Jens Ch.: "Äventyr på fotvandring". Pressklipp 1947
Wilde, Oscar: "En florentinsk tragedi". Pressklipp 1947

Parkteatern 1948-1984 samt odaterat, uppsättningar

Bergman, Hjalmar: "Herr Sleeman kommer". Grevenius, Herbert: "Förtrogeliga band". Pressklipp, kopior av program, fotografier 1948
Strindbergsafton. Strindberg, August; "Stadsresan", "Leka med elden". Program, pressklipp, fotografi 1948
Henrikson, Alf: "Lax, lax lerbak". Manuskript, manuskript (duplic.) med anteckningar av H Hagerman, program, fotografier, affisch, pressklipp 1948-1949
von Kleist, Heinrich: "Den sönderslagna krukan". Pressklipp 1949
Dans och teater. Dans: koreografi Birgit Cullberg. Henrikson, Alf: "Quist. Ett litet stycke teater". Program, pressklipp 1950
Grevenius, Herbert: "Vi tre debutera". Fotografi, pressklipp 1950
Wilder, Thornton: "Vår lilla stad". Program, pressklipp, fotografi: Gösta Terserus, Pia Arnell, Helge Hagerman 1951
Visafton med Margareta Kjellberg. Pressklipp 1951
Molière: "Tartuffe". Pressklipp, fotografier 1952
Danskt gästspel: "Pantalones bröllop". Pressklipp, bordsplacering i Gyllene salen 1952
Anouilh, Jean: "Tjuvarnas bal". Pressklipp, fotografi 1952
Henrikson, Alf: "Den ljusnande tid (Moralitet vid en stenkross)". Program, pressklipp. Gästspel i Oslo 1952
Uppläsningsafton med Anders de Wahl. Pressklipp 1952. Se även L218:8:1, brev till H Hagerman från Anders de Wahl (1869-1956), 2 st 1952, med bilagor: porträttfoto av de Wahl, pressklipp ur danska tidningar
Norskt gästspel. Brinchmann, Alex: "Karusell". Pressklipp, fotografi 1953
Blanche, August: "Positivhataren". Program, pressklipp, fotografier 1953
de Marivaux, Pierre: "Kärlekens och slumpens lek". Program, pressklipp, fotografier 1953
Karl Gerhard-cabaret med gästspel i Köpenhamn. Pressklipp 1953
Henrikson, Alf: "Lax, lax lerbak, Stockholm 700 år". Invigningen av Rålambshovsteatern 1953. Se Parkteatern L218:19:5
"Visor som vandrat". Program, pressklipp 1953
Eliasson, Georg: "Nu blommar det". Program 1954
Marknadsafton. Ett underhållningsprogram med Cabaret - dans, musik och sång - samt "Marknadsafton", folkkomedi i en akt av Vilhelm Moberg. Program, pressklipp. Gästspel i Oslo
Björnson, Björnstjerne: "Geografi och kärlek". Pressklipp 1954
"Cabaret Fyndet". Pressklipp 1954
Svensk bukett: "Tuppfjät", "Ålderstrappan", "Förtrogeliga band". Pressklipp, fotografi. Gästspel i Köpenhamn 1955
Evreinoff, Nicolas: "Lyckans komedi". Pressklipp 1956
Grevenius, Herbert: "Litet bo". Pressklipp, fotografier 1958
Lundblom, Henrik: "Fort Christina". Program, pressklipp, fotografier: Nisse Ericsson, Arne Mårtensson, Rut Cronström, Karl Erik Flens, Marie Göranzon. Gästspel i Oslo 1963
Wahlberg, Gideon: "Söderkåkar". Pressklipp 1964
Leoncavallo: "Pajazzo - Ett försök med opera". Fotografi 1964
Hedberg, Tor: "Nationalmonumentet". Program, pressklipp, fotografi 1966
Katavjev, Valentin: "Trångt om saligheten". Program, pressklipp 1968. Brev till H Hagerman från Alf Henrikson se L218:8:1
Hasek, Jaroslav: "Den tappre soldaten Svejk". Program, pressklipp, fotografier 1969
Fröding, Bellman, Sjöberg, Stadsresan, Ferlin. Pressklipp, fotografi: H Hagerman och Gunnar Hahn i Rålambshovsparken 1973-1975, 1977
"Åh, vilken stad", en Stockholmsodyssé i ord och ton. Programtidning nr 5, teckning från föreställningen (foto) 1984
Bilaga till oidentifierat tryck: bilder från föreställningar, 1950-tal
Cullbergbaletten, kopia av foto. Odaterat
Lili Landre och Karl Erik Flens repeterar, kopia av foto. Odaterat

Filmer, 1930-tal - 1956

Svensk Filmindustri 1930-tal. Foto Helge Hagerman (som stafettlöpare), Gösta Holmér, Riksidrottsförbundet
"Pettersson o Bendel". Fotografier: Helge Hagerman, Adolf Jahr, Isa Quensel 1933
"Flickor på fabrik". Fotografier: Helge Hagerman, Karin Ekelund 1935
"Raggen - det är jag". Fotografier: Helge Hagerman, Solveig Hedengren, Isa Quensel 1936
"Johan Ulfstjerna". Fotografier: bl.a. Helge Hagerman, Georg Fant, Björn Berglund, Ernst Eklund 1936
"Kvartetten som sprängdes". Program, fotografier: Carl Barcklind, Åke Engfelt, Gösta Gustafsson, Helge Hagerman, Gideon Wahlberg 1936
"Sol över Sverige". Fotografier: Hugo Björne, Greta Ericsson, Nils Ericsson, Helge Hagerman, Inga-Bodil Vetterlund 1938
Lista över företag, institutioner m.m. för vilka Helge Hagerman producerat informations- och reklamfilmer mm
"Barnen från Frostmofjället", S Bauman-Produktion. Helge Hagerman som Oskar Niva. Pressklipp 1945
AB Svensk Filmindustri. Fotografi: "Villan på Lidingö hade försetts med ström för filmning och användes emellanåt för inspeln. 1946-55"
AB Svensk Filmindustri. "Ett med banken", Stockholms enskilda bank. Regi Helge Hagerman. Manuskript 1946
Anm. Brev till Helge Hagerman från Svensk Filmindustri, Christian Tenow se L218:8:1
AB Svensk Filmindustri. Skolfilm om Stockholms läns landsting. Pressklipp 1946
Anm. Brev till Helge Hagerman från Sven Nyberg se L218:8:1
AB Svensk Filmindustri. Industribrandskydd; brandrisker i hemmen. Inbjudningskort, pressklipp, fotografier: Helge Hagerman, Susanne Hagerman, Folke Hamrin 1946-1947
AB Svensk Filmindustri. "Ny tid över tegarna". Film om jordbrukets mekanisering beställd av Jordbruksnämnden. Program, inbjudningar, pressklipp, fotografier 1948. Tio st brev till Helge Hagerman från konsulent Göran Knutsson, 1948-1952, se L218:8:1
AB Svensk Filmindustri. Barnfilmstävling arrangerad av SF och Målsmännens riksförbund. Pressklipp 1948-1949
AB Svensk Filmindustri. Beställningsfilm för Åhlén o Holm AB 1949
Anm. Se L218:8:1 Svensk Filmindustri, brev till Helge Hagerman från Christian Tenow och Åhlén o Holm
AB Svensk filmindustri. Stora Kopparbergs bergslags AB. Besök för filminspelning, Falu gruva. Fotografi: bl.a. Alvar Silow, K-G Hildebrand, Helge Hagerman. Odaterat
AB Svensk Filmindustri. Filmer 1949-1950: "Törst", "Bara en mor", "Sånt händer inte här", "Kvartetten som sprängdes", "Biffen och Bananen". Pressklipp, fotografier: bl.a. Helge Hagerman, Åke Grönberg, Åke Söderblom. Brev till Helge Hagerman från Signe Hasso se L 218:8:1
AB Svensk filmindustri. Husmorsfilmer. Pressklipp, fotografier 1951-1955
Dokumentärfilm om svensk lanthandel, producerad av SSLF: "Hos Åbergs". Pressklipp 1954
Film om porslin och keramik producerad av AB Rörstrand och SSLF: "Porslinet, kunden och vi". Pressklipp, fotografi: fil.lic. Bo Gunnar Lindgren (konstnärlig rådgivare) 1956

Filmer för TV

"Skärgårdsvår". Manus, produktion, regi och foto: Helge Hagerman. Pressklipp. Fotografier: Helge Hagerman, Tor Hagerman, skeppare Sven Andersson, Blidö, Norrpada, Rödlöga, Rödlöga-Storskär, Svartlöga-Rödlöga. 1962
"I tidernas morgon". En film av Gösta Kriland, Edward Lindahl, Alf Henrikson, Bengt Hambraeus och Helge Hagerman. Pressklipp, fotografier: Gösta Kriland, Edward Lindahl. 1964. Se även L218:8:1, brev till H Hagerman från Edward Lindahl
Siwertz, Sigfrid: "Selambs". Fotografier: Helge Hagerman, Marit Olsson. 1978
Pressklipp. 1956-1973

Lv3 Norrtälje 1943-1952

"Ett julspel". Pressklipp (1952). Fotografi (1943): H Hagerman, Gaby Stenberg, John Petri, Gunnar Sjöberg
Kamratförening, styrelseprotokoll 24 oktober 1945
Luftvärnets dag. Jönsson, R W: "Prolog vid luftvärnets dag i Norrtälje den 3 och 4 augusti 1946". Lindwall, Nisse: "Hans Majestät Konung Oscar II landstiger för besök i Norrtälje", ett försök till rekonstruktion av en sann händelse ur stadens hävder. Program, pressklipp 1946
Bokgåva till Lv3 i Norrtälje, pressklipp 1952. Se även L218:8:1, brev till H Hagerman från Gunnar Holmén, 1948

Riksteatern, Rikskonserter, Regionmusiken - turnéer

Länsbildningsförbundet i Kalmar Län, bekräftelse på föreställningar med H Hagerman 1974
Turné med Helge Hagerman och Regionmusikavdelningen, Falun 1975
Örebro läns teaterförening, bekräftelse på föreställningar med H Hagerman 1976
Skådebanan, betr. "Författarporträtt i Ord och Ton" / skådespelare Helge Hagerman 1978
Internprogramblad (med information om H Hagermans turnéprogram) 1974-1976
Hotell-, turné- och gagelistor, turnéplaner m.m. 1974-1978
Hagerman, Helge, diverse program: Dan Andersson, Bellman, Gustaf Fröding, Lyrikern August Strindberg, 50 år med Birger Sjöberg.
Hagerman, Helge: Rapport ang Birger Sjöbergprogram januari 1974. H Hagerman med sextett från Stockholms Regionmusik.
Författarporträtt på bibliotek. Fotografi: Helge Hagerman.
Pressklipp 1973-1976
Affischer. Se även L218:8:1, brev till H Hagerman från Bildningsförbundet i Värmlands län (med bil. Ekonomisk redovisning: Hel turné i Värmland 10/3-16/3 1974), Blekinge läns bildningsförbund, Rikskonserter, Studieförbundet Vuxenskolan Borlänge samt Vimmerby Folkhögskola

USA-turnén 1977

Berglöf, Arild (Svenska Institutet), intyg för Helge Hagerman rörande turnén
Rapport ang. Helge Hagermans USA-turné hösten 1977
Fotografier: H Hagerman i Monterey California, H Hagerman på visit i svenska kyrkan New York
Program, vistexter på engelska
Pressklipp 1977-1978
Reprofilm (förlaga till affisch)
Affisch, 1 st. Förvaras separat i L218:27a . Se även L218:8:3 Övriga brev (korrespondens rörande turnén)

Kumlalymlarna i pressen

 • SE S-HS Acc1993/25
 • Fonds
Kumlalymlarna i pressen - Hur fem dagstidningar skrev. Examensarbete utfört vid Journalisthögskolan i Stockholm höstterminen 1972. 1 häfte, maskinskriven kopia, 75 sidor

Pressklipp och biographica

Recensioner av pjäsen Gränsriddare 1899 på Svenska teatern.
Recensioner av pjäsen Framtidsmän 1900 på Dramatiska teatern, en affisch samt ett pressklipp föreställande Thore Blanche.
Recensioner av pjäsen Monumentet 1902 på Dramatiska teatern.
Diverse pressklipp.
Inbjudningskort 1918 angående August Blanche.
Utnämnelse till riddare av Kungl Vasaorden 1917.
Invald till Stockholms-Gillets medlem 1915.
Kontrakt mellan Thore Blanche och Förlags AB i Malmö 1910.
Utnämnelse till "Officer de l'Instruction Publique 1910.

Klippböcker

8 st. 1894-1895, 1897-1899, 1899-1900, 1900-1901, 1901-1902, 1902-1903, 1930-1931, 1931- .

Brev från Nelly Sachs

 • SE S-HS Acc2014/42
 • Fonds
Ett brevkort från Nelly Sachs till Rigmor Sahlin

Sachs, Nelly

Olle Hallström: Just like a poem : Dikter

 • SE S-HS Acc1991/104
 • Fonds
Dikter på engelska (en på spanska), maskinskrift, stencil, [12] bl.. Dedikation till "Faster Karin" [Ehrnborg]. Bil.: artikel av Hallström om Erik Lindegren, pressklipp Aftonbladet 6/9 1965

Hallström, Olle

Dikten "Längtan" av Viktor Rydberg

 • SE S-HS Acc2016/32
 • Fonds
Dikten "Längtan" av Viktor Rydberg, 4 sidor handskrivet manuskript underskrivet Ekeliden juli 1895

Rydberg, Viktor

Autografsamling

 • SE S-HS Acc1993/174
 • Fonds
25 anteckningsböcker med autografer inlagda i bokstavsordning. Kopior, autograferna är kalkerade med bläck på genomskinligt papper

Alexandra Kollontaj: Autograf

 • SE S-HS Acc1965/32
 • Fonds
 • 1935 - 1936
En autograf av Alexandra Kollontaj daterad 4 augusti 1936. Medföljer Isak Dinesens [Karen Blixens] Syv fantastiske fortellingen, 1935, med dedikation från författaren till Madame Kollontaj, Geneve, september 1935
Results 1 to 100 of 59428

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.