Print preview Close

Showing 60595 results

Archival description
Print preview View:

870 results with digital objects Show results with digital objects

Brev till Amelie Posse från Andreas Bjerre.
Brev till Amelie Posse från Andreas Bjerre.
Brev till Amelie Posse från Andreas Bjerre.
Brev till Amelie Posse från Andreas Bjerre.
Brev till Sören Christer Bjerre från Amelie Posse m.fl.
Brev till Sören Christer Bjerre från Amelie Posse m.fl.
BREV TILL OKI BRÁZDA
BREV TILL OKI BRÁZDA
Brev till Oki Brázda från Amelie Posse.
Brev till Oki Brázda från Amelie Posse.
Brev till Oki Brázda från familj m.fl.
Brev till Oki Brázda från familj m.fl.
Brev till Jan, Luci respektive Slávo Brázda från Amelie Posse
Brev till Jan, Luci respektive Slávo Brázda från Amelie Posse
Brev till Jan Brázda från Luci Brázda.
Brev till Jan Brázda från Luci Brázda.
Brev från Jan, Luci respektive Slávo Brázda till släkt
Brev från Jan, Luci respektive Slávo Brázda till släkt
Amelie Posses almanackor med dagboksanteckningar
Amelie Posses almanackor med dagboksanteckningar
Diverse skisser och planer av Amelie Posse: plan (?) till en framtida resa (eventuellt bröllopsresa), bordsplacering till en "önskebjudning" 1901. Vidare Amelie Posses visitkort, teckningar av Amelie Posse, skiss över bostad i Lund. Handlingar från Berlin-tiden 1904-1906 (vykort, fotografi, diverse programblad), samt skiss över hemmet i Berlin 1904, en akvarell av Amelie Posse (sovrum ?) och ett brev till Sophie Bjerre med beskrivning av våningen. Skiss över Amelie Posses och Andreas Bjerres våning på Sandgatan 10 (1906-1907), samt en skiss till ett tänkt sommarhus för Andreas och Madeleine Bjerre 1915. Diverse ritningar av Amelie Posse, bland annat till hennes drömhus i Provence. Dessutom visitkort och inbjudningar från bekanta i Rom, samt programblad.
Diverse skisser och planer av Amelie Posse: plan (?) till en framtida resa (eventuellt bröllopsresa), bordsplacering till en "önskebjudning" 1901. Vidare Amelie Posses visitkort, teckningar av Amelie Posse, skiss över bostad i Lund. Handlingar från Berlin-tiden 1904-1906 (vykort, fotografi, diverse programblad), samt skiss över hemmet i Berlin 1904, en akvarell av Amelie Posse (sovrum ?) och ett brev till Sophie Bjerre med beskrivning av våningen. Skiss över Amelie Posses och Andreas Bjerres våning på Sandgatan 10 (1906-1907), samt en skiss till ett tänkt sommarhus för Andreas och Madeleine Bjerre 1915. Diverse ritningar av Amelie Posse, bland annat till hennes drömhus i Provence. Dessutom visitkort och inbjudningar från bekanta i Rom, samt programblad.
Handlingar kring sjukdomar/pension (brev, läkarintyg på olika språk, utkast av Amelie Posse, röntgenbilder, EKG, diverse ekonomiska handlingar m.m.). Vidare "Sjukansökan", med bland annat ett intyg utfärdat av Nanna Svartz. Tryck, Statsutskottets utlåtande nr. 200 (i anledning av motionsvis gjorda framställningar avseende pension åt författarinnan fru Amelie Posse), 1951.
Handlingar kring sjukdomar/pension (brev, läkarintyg på olika språk, utkast av Amelie Posse, röntgenbilder, EKG, diverse ekonomiska handlingar m.m.). Vidare "Sjukansökan", med bland annat ett intyg utfärdat av Nanna Svartz. Tryck, Statsutskottets utlåtande nr. 200 (i anledning av motionsvis gjorda framställningar avseende pension åt författarinnan fru Amelie Posse), 1951.
Gratulationer, program, tackbrev, anteckningar, verser (bland annat hyllningspoem av Karl Gerhard), fotografi, m.m. till Amelie Posses födelsedag 1944 (60 år).
Gratulationer, program, tackbrev, anteckningar, verser (bland annat hyllningspoem av Karl Gerhard), fotografi, m.m. till Amelie Posses födelsedag 1944 (60 år).
Minnesbok ("Femtio år. Till minne av det gångna halvseklet") som Amelie Posse fick i present av sina vänner på femtioårsdagen 1934. Boken har inklistrade foton och lappar, samt inskrivna årsvisa anteckningar av Amelie Posse själv.
Minnesbok ("Femtio år. Till minne av det gångna halvseklet") som Amelie Posse fick i present av sina vänner på femtioårsdagen 1934. Boken har inklistrade foton och lappar, samt inskrivna årsvisa anteckningar av Amelie Posse själv.
Minnen från Maryhill: diverse från barn och tonår (autografblock, anteckningsböcker med teckningar, lösa anteckningar m.m.).
Minnen från Maryhill: diverse från barn och tonår (autografblock, anteckningsböcker med teckningar, lösa anteckningar m.m.).
Minnen från Maryhill: diverse tryck, bankbok, "Roliga minnen från Maryhill" (mest visitkort), manuskript/anteckningar om Maryhill, om Fredrik Posses sjukdom och död 1897 (anteckningar, pressklipp), anteckningsbok med dagbok förd av Amelie Posse (februari 1897) och många teckningar (t.o.m. 1899), anteckningsbok (daterad Lunds lasarett i september 1903) med många teckningar, autograf- och diktbok (daterad Amelie Posse Maryhill 1894).
Minnen från Maryhill: diverse tryck, bankbok, "Roliga minnen från Maryhill" (mest visitkort), manuskript/anteckningar om Maryhill, om Fredrik Posses sjukdom och död 1897 (anteckningar, pressklipp), anteckningsbok med dagbok förd av Amelie Posse (februari 1897) och många teckningar (t.o.m. 1899), anteckningsbok (daterad Lunds lasarett i september 1903) med många teckningar, autograf- och diktbok (daterad Amelie Posse Maryhill 1894).
Minnen från Maryhill: fästmansbrev från Fredrik Posse till Gunhild Wennerberg
Minnen från Maryhill: fästmansbrev från Fredrik Posse till Gunhild Wennerberg
Maryhill, fotografier: okända, Maryhill, interiörer, porträtt av Gunnar G:Son Wennerberg, Anna von Krusenstjerna, Carl Rosenblad, Ingegerd Mannerstråle, Märta Eketrä, Hellevid Posse, Johannes Poulsen (på baksidan teckningar samt underskrifter av Amelie Posse och Poul Bjerre), Andreas Bjerre, Poul Bjerre, samt fotografier tagna av Madeleine Bennet under den "kritiska tiden" (Amelie Posses ord).
Maryhill, fotografier: okända, Maryhill, interiörer, porträtt av Gunnar G:Son Wennerberg, Anna von Krusenstjerna, Carl Rosenblad, Ingegerd Mannerstråle, Märta Eketrä, Hellevid Posse, Johannes Poulsen (på baksidan teckningar samt underskrifter av Amelie Posse och Poul Bjerre), Andreas Bjerre, Poul Bjerre, samt fotografier tagna av Madeleine Bennet under den "kritiska tiden" (Amelie Posses ord).
Handlingar
Handlingar
Handlingar rörande Fredrik A. Posse
Handlingar rörande Fredrik A. Posse
Slávo Brázda och Jan Brázda
Slávo Brázda och Jan Brázda
Manuskript av Amelie Posse till "Minnenas park" (1954)
Manuskript av Amelie Posse till "Minnenas park" (1954)
Manuskript till "När järnridån föll över Prag", redigering och korrektur av Barbro Alving, samt de delar av manuskriptet som ej kom med i boken.
Manuskript till "När järnridån föll över Prag", redigering och korrektur av Barbro Alving, samt de delar av manuskriptet som ej kom med i boken.
Manuskript (utkast och artiklar) av Amelie Posse, som Barbro Alving ordnat inför redigering och utgivning av "När järnridån föll över Prag" (AP 1968). Del 2.
Manuskript (utkast och artiklar) av Amelie Posse, som Barbro Alving ordnat inför redigering och utgivning av "När järnridån föll över Prag" (AP 1968). Del 2.
Handlingar rörande Axel och Marguerite Wenner-Gren: brev till och från Amelie Posse och Axel respektive Marguerite Wenner-Gren, brev till Amelie Posse rörande Wennergrens och artiklar, manuskript till artiklarna om Marguerite Wenner-Gren, pressklipp (artiklarna i Vecko-Journalen), engelsk översättning av artiklarna, artiklar och urklipp om makarna Wenner-Gren, manuskript till tal av Amelie Posse vid Marguerite Wenner-Grens födelsedag 1952, dikter (troligen skrivna av Marguerite Wenner-Gren), 7 st fotografier (makarna Wennergren m.fl, Amelie och Arvid Posse, Häringe slott 1952), diverse.
Handlingar rörande Axel och Marguerite Wenner-Gren: brev till och från Amelie Posse och Axel respektive Marguerite Wenner-Gren, brev till Amelie Posse rörande Wennergrens och artiklar, manuskript till artiklarna om Marguerite Wenner-Gren, pressklipp (artiklarna i Vecko-Journalen), engelsk översättning av artiklarna, artiklar och urklipp om makarna Wenner-Gren, manuskript till tal av Amelie Posse vid Marguerite Wenner-Grens födelsedag 1952, dikter (troligen skrivna av Marguerite Wenner-Gren), 7 st fotografier (makarna Wennergren m.fl, Amelie och Arvid Posse, Häringe slott 1952), diverse.
Handlingar rörande Ragnar Thiel och Torsten Kreuger ("Om Ragnar Thiel från Torsten Kreuger"). Innehåller pressklipp och brev.
Handlingar rörande Ragnar Thiel och Torsten Kreuger ("Om Ragnar Thiel från Torsten Kreuger"). Innehåller pressklipp och brev.
Handlingar rörande "tjeckaffären" 1942 (brev, pressklipp m.m.). Tal hållet vid Tjeckoslovakiens nationaldag 28 oktober 1943 vid sammankomst med den tjeckoslovakiska kolonin i Malmö. Kallelse till de tjeckoslovakiska flyktingarnas sammankomst 1944. Diverse tjeckiska dokument från åren 1946-1948. Tjeckisk emigranttidskrift (London 1948), med minnesord om Benes. Tryck från Tjeckoslovakien 1948. Handlingar rörande Tomas Masaryk, 1930. Handlingar rörande Tomas Masaryks hundraårsdag, 1950 (pressklipp, brev, tryck). Handlingar rörande de tjeckoslovakiska exilförfattarna på kongress i Paris 1956, innehåller bland annat brev till Amelie Posse. Diverse tjeckiskt material, bland annat visumansökan.
Handlingar rörande "tjeckaffären" 1942 (brev, pressklipp m.m.). Tal hållet vid Tjeckoslovakiens nationaldag 28 oktober 1943 vid sammankomst med den tjeckoslovakiska kolonin i Malmö. Kallelse till de tjeckoslovakiska flyktingarnas sammankomst 1944. Diverse tjeckiska dokument från åren 1946-1948. Tjeckisk emigranttidskrift (London 1948), med minnesord om Benes. Tryck från Tjeckoslovakien 1948. Handlingar rörande Tomas Masaryk, 1930. Handlingar rörande Tomas Masaryks hundraårsdag, 1950 (pressklipp, brev, tryck). Handlingar rörande de tjeckoslovakiska exilförfattarna på kongress i Paris 1956, innehåller bland annat brev till Amelie Posse. Diverse tjeckiskt material, bland annat visumansökan.
Handlingar rörande: Jan och Hana Karsten (tjeckoslovakiska flyktingar i Schweiz efter 1948), Ferdinand Peroutka (bland annat manuskript), Edvard Benes (död), Vladimir Kucera och Hana Kucerová (bland annat "begravningsprogram"), Jaromir Vcek (civilstånd), fallet Antonin Jakob, häktningen av den japanska WOWO-medlemmen Shidzue Ishimoto.
Handlingar rörande: Jan och Hana Karsten (tjeckoslovakiska flyktingar i Schweiz efter 1948), Ferdinand Peroutka (bland annat manuskript), Edvard Benes (död), Vladimir Kucera och Hana Kucerová (bland annat "begravningsprogram"), Jaromir Vcek (civilstånd), fallet Antonin Jakob, häktningen av den japanska WOWO-medlemmen Shidzue Ishimoto.
Handlingar rörande Tisdagsklubben: pressklipp.
Handlingar rörande Tisdagsklubben: pressklipp.
Handlingar rörande Tisdagsklubben: rundbrev, pressklipp, tryck.
Handlingar rörande Tisdagsklubben: rundbrev, pressklipp, tryck.
Handlingar rörande Tisdagsklubben: medlemslistor, närvarolistor, listor över "opålitliga", förteckning över "P-folk", m.m.
Handlingar rörande Tisdagsklubben: medlemslistor, närvarolistor, listor över "opålitliga", förteckning över "P-folk", m.m.
Handlingar rörande Tisdagsklubben: Amelie Posses bordskalendrar (1940-42, ofullständiga), Gustaf Stridsberg (brev, manus, tryck, pressklipp), adresslistor (filmvisningar), exempel på böcker som Tisdagsklubben distribuerat, diverse om Tisdagskluben, "Tal för Amelie" av Ture Nerman 8 februari 1954.
Handlingar rörande Tisdagsklubben: Amelie Posses bordskalendrar (1940-42, ofullständiga), Gustaf Stridsberg (brev, manus, tryck, pressklipp), adresslistor (filmvisningar), exempel på böcker som Tisdagsklubben distribuerat, diverse om Tisdagskluben, "Tal för Amelie" av Ture Nerman 8 februari 1954.
Handlingar rörande förlag: brev från förläggare och översättare (ca 1932-1933), handlingar rörande Topic förlag i Prag, korrespondens med Natur och Kultur (litterär kvarlåtenskap, kontrakt, m.m.). Dessutom handlingar rörande PEN-klubbens 18:e kongress i Stockholm 1946.
Handlingar rörande förlag: brev från förläggare och översättare (ca 1932-1933), handlingar rörande Topic förlag i Prag, korrespondens med Natur och Kultur (litterär kvarlåtenskap, kontrakt, m.m.). Dessutom handlingar rörande PEN-klubbens 18:e kongress i Stockholm 1946.
PRESSKLIPP, AV AMELIE POSSE
PRESSKLIPP, AV AMELIE POSSE
Tidningar och tidskrifter med artiklar av Amelie Posse: Vi, Svensk Damtidning, Röster i Radio, Idun, Svenska Dagbladet, Husmodern m.fl. Samt ett manuskript till en av artiklarna.
Tidningar och tidskrifter med artiklar av Amelie Posse: Vi, Svensk Damtidning, Röster i Radio, Idun, Svenska Dagbladet, Husmodern m.fl. Samt ett manuskript till en av artiklarna.
Tidningar och tidskrifter med artiklar av Amelie Posse: The National Geographic Magazine, Jorden Runt, Husmodern.
Tidningar och tidskrifter med artiklar av Amelie Posse: The National Geographic Magazine, Jorden Runt, Husmodern.
PRESSKLIPP, AV/OM AMELIE POSSE
PRESSKLIPP, AV/OM AMELIE POSSE
Diverse pressklipp av och om Amelie Posse (bland annat om Gunnar Wennerberg, Amelie Posses uppläsningar och föredrag under kriget, Amelie Posses födelsedagar, en ögonvittnesskildring från Prag 1948 av Amelie Posse i Expressen 13 juli 1948).
Diverse pressklipp av och om Amelie Posse (bland annat om Gunnar Wennerberg, Amelie Posses uppläsningar och föredrag under kriget, Amelie Posses födelsedagar, en ögonvittnesskildring från Prag 1948 av Amelie Posse i Expressen 13 juli 1948).
Recensioner m.m. av "Vidare" samt den engelska översättningen "Further", och "I begynnelsen var ljuset".
Recensioner m.m. av "Vidare" samt den engelska översättningen "Further", och "I begynnelsen var ljuset".
Recensioner m.m. av "Åtskilligt kan nu sägas", "Minnenas park" samt diverse recensioner.
Recensioner m.m. av "Åtskilligt kan nu sägas", "Minnenas park" samt diverse recensioner.
Pressklipp rörande det politiska läget före och under andra världskriget.
Pressklipp rörande det politiska läget före och under andra världskriget.
Diverse pressklipp från tiden kring 1948, om Sovjetunionen och Finland, 1940-talet, baltutlämningen, kring "kvinnornas vapenlösa uppror" (1935), diverse kring krigsslutet, m.m.
Diverse pressklipp från tiden kring 1948, om Sovjetunionen och Finland, 1940-talet, baltutlämningen, kring "kvinnornas vapenlösa uppror" (1935), diverse kring krigsslutet, m.m.
Pressklipp om Fredskongressen mars 1950, diverse debatter och notiser om Amelie Posse (om hennes tal, uppläsningar och deltaganden vid möten), kritiska röster mot Amelie Posse, skämtsamt om Amelie Posse, kring publiceringen av Vilhelm Ekelunds brev, Amelie Posses medaljer efter kriget, släktklipp, Odensviholm, om kriget, under och efter kriget, m.m.
Pressklipp om Fredskongressen mars 1950, diverse debatter och notiser om Amelie Posse (om hennes tal, uppläsningar och deltaganden vid möten), kritiska röster mot Amelie Posse, skämtsamt om Amelie Posse, kring publiceringen av Vilhelm Ekelunds brev, Amelie Posses medaljer efter kriget, släktklipp, Odensviholm, om kriget, under och efter kriget, m.m.
Diverse pressklipp: Torgny Segerstedts Idag-spalter, Torgny Segerstedt im memoriam m.m., klipp om Ture Nerman, Elin Wägner, Poul Bjerre, Ebba Bonde, Emilia Fogelklou, Helena Nyblom m.fl. personer.
Diverse pressklipp: Torgny Segerstedts Idag-spalter, Torgny Segerstedt im memoriam m.m., klipp om Ture Nerman, Elin Wägner, Poul Bjerre, Ebba Bonde, Emilia Fogelklou, Helena Nyblom m.fl. personer.
PRESSKLIPP, TJECKOSLOVAKIENRELATERAT
PRESSKLIPP, TJECKOSLOVAKIENRELATERAT
VARIA
VARIA
Biographica
Biographica
Resedagbok, 25 april - 16 juli 1864
Resedagbok, 25 april - 16 juli 1864
Resebrev från Grekland 1875, manuskript m.m.
Resebrev från Grekland 1875, manuskript m.m.
Diktmanuskript
Diktmanuskript
Styrelsens protokoll. En inbunden volym.
Styrelsens protokoll. En inbunden volym.
Årsberättelser m.m.
Årsberättelser m.m.
Brev och handlingar.
Brev och handlingar.
Diverse handlingar från åren 1944-1950
Diverse handlingar från åren 1944-1950
Konung Carl XI:s syn
Konung Carl XI:s syn
Birgit Nilssons arkiv
Birgit Nilssons arkiv
B.
B.
C-E.
C-E.
G.
G.
H-J.
H-J.
L.
L.
M-N.
M-N.
O-P.
O-P.
NAC, National Artists Corporation.
NAC, National Artists Corporation.
V-Ö.
V-Ö.
Vincent Associates, Edgar.
Vincent Associates, Edgar.
Brev till Birgit Nilsson från beundrare
Brev till Birgit Nilsson från beundrare
Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Canada, Cuba.
Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Canada, Cuba.
Storbritannien.
Storbritannien.
Sverige, A-C.
Sverige, A-C.
Sverige, T-Ö.
Sverige, T-Ö.
USA, R-Ö och oidentifierade avsändare.
USA, R-Ö och oidentifierade avsändare.
Gratulationstelegram.
Gratulationstelegram.
Manuskript (kollegieblock).
Manuskript (kollegieblock).
Manuskript, memoarer (engelska).
Manuskript, memoarer (engelska).
Manuskript.
Manuskript.
Diverse texter
Diverse texter
Texter rörande Birgit Nilsson.
Texter rörande Birgit Nilsson.
Biographica
Biographica
Kontrakt.
Kontrakt.
Hedersledamotskap och tackbrev.
Hedersledamotskap och tackbrev.
Listor över framträdanden.
Listor över framträdanden.
Royaltyredovisningar, Decca.
Royaltyredovisningar, Decca.
Handlingar rörande familj och släkt.
Handlingar rörande familj och släkt.
Diverse handlingar, evenemang m.m.
Diverse handlingar, evenemang m.m.
Musikalier
Musikalier
Noter, Beethoven.
Noter, Beethoven.
Noter, Wagner I.
Noter, Wagner I.
Noter, Verdi I.
Noter, Verdi I.
Noter, tonsättare B-W
Noter, tonsättare B-W
Tryck
Tryck
Tryck: brevpapper, kuvert, kort.
Tryck: brevpapper, kuvert, kort.
Program, svenska.
Program, svenska.
Program, utländska.
Program, utländska.
Böcker.
Böcker.
Väggkalendrar.
Väggkalendrar.
Tidskrifter, svenska musiktidskrifter.
Tidskrifter, svenska musiktidskrifter.
Oskrivna vykort.
Oskrivna vykort.
Pressklippsalbum, 3 st.
Pressklippsalbum, 3 st.
Pressklippsalbum, 3 st.
Pressklippsalbum, 3 st.
Results 1 to 100 of 60595

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.