Showing 63305 results

Archival description
Print preview View:

974 results with digital objects Show results with digital objects

Gustaf Hellströms efterlämnade papper
Gustaf Hellströms efterlämnade papper
Bengt Söderberghs samling
Bengt Söderberghs samling
Anita Salomonssons arkiv
Anita Salomonssons arkiv
Böcker utgivna av Anita Salomonsson
Böcker utgivna av Anita Salomonsson
Foton på Anita Salomonsson
Foton på Anita Salomonsson
Affischer och programblad på evenemang där Anita Salomonsson deltagit
Affischer och programblad på evenemang där Anita Salomonsson deltagit
Böcker och häften där Anita Salomonssons verksamhet omnämnts
Böcker och häften där Anita Salomonssons verksamhet omnämnts
Pressklipp o.dyl. i ett klippalbum
Pressklipp o.dyl. i ett klippalbum
Pressklipp inkl. recensioner
Pressklipp inkl. recensioner
Pressklipp inkl recensioner
Pressklipp inkl recensioner
Pressklipp inkl. recensioner samt ett intervjumanus
Pressklipp inkl. recensioner samt ett intervjumanus
Övrigt arbetsmaterial
Övrigt arbetsmaterial
Manusutkast, arbetshandlingar, underlag till roman- eller novellprojekt
Manusutkast, arbetshandlingar, underlag till roman- eller novellprojekt
Arbetshandlingar till romaner
Arbetshandlingar till romaner
Ämnesordnade handlingar
Ämnesordnade handlingar
Handlingar angående priser och utnämningar
Handlingar angående priser och utnämningar
Underlag angående Victoria Nygren
Underlag angående Victoria Nygren
Avsändare sorterade på efternamn P-R
Avsändare sorterade på efternamn P-R
Korrespondens
Korrespondens
Avsändare sorterade på efternamn I-J
Avsändare sorterade på efternamn I-J
Publikationer med publicerade kapitel/noveller
Publikationer med publicerade kapitel/noveller
Tidskrifter med publicerade noveller och krönikor
Tidskrifter med publicerade noveller och krönikor
Pressklipp publicerade noveller
Pressklipp publicerade noveller
Egna verk
Egna verk
Recensioner skrivna av Anita Salomonsson m.m.
Recensioner skrivna av Anita Salomonsson m.m.
Manuskript, dispositioner, anteckningar och underlag till föredrag
Manuskript, dispositioner, anteckningar och underlag till föredrag
Manuskript övriga
Manuskript övriga
Manuskript till noveller "Sprucket glas"
Manuskript till noveller "Sprucket glas"
Manuskript till noveller och andra kortare texter
Manuskript till noveller och andra kortare texter
Manuskript
Manuskript
Skrivböcker och uppsatser
Skrivböcker och uppsatser
Isa Edholms arkiv
Isa Edholms arkiv
Brev till och från andra personer ("Strödda brev i Ellen Keys samlingar")
Brev till och från andra personer ("Strödda brev i Ellen Keys samlingar")
Telegram till Ellen Key
Telegram till Ellen Key
Gunnar Olof Hyltén-Cavallius samling
Gunnar Olof Hyltén-Cavallius samling
Helgo Zettervalls efterlämnade papper
Helgo Zettervalls efterlämnade papper
Franzénska familjearkivet
Franzénska familjearkivet
Kristian Setterwalls samling
Kristian Setterwalls samling
Oscar Krooks samling
Oscar Krooks samling
Nordenfeltska arkivet : Björneborgsarkivet
Nordenfeltska arkivet : Björneborgsarkivet
Släkten Wrangels samling
Släkten Wrangels samling
Lars August Ekmarcks samling
Lars August Ekmarcks samling
Peter August Gödeckes efterlämnade papper
Peter August Gödeckes efterlämnade papper
Engelhardtska familjearkivet
Engelhardtska familjearkivet
Släkten Thyselius samling
Släkten Thyselius samling
D'Albedyhllska samlingen
D'Albedyhllska samlingen
Fredrik August Dahlgrens efterlämnade papper
Fredrik August Dahlgrens efterlämnade papper
Gustaf Åman-Nilssons efterlämnade papper
Gustaf Åman-Nilssons efterlämnade papper
Brev
Brev
Nils Anders Bergs efterlämnade papper
Nils Anders Bergs efterlämnade papper
Brevsamling: Brev till Anders Berg från skilda brevskrivare
Brevsamling: Brev till Anders Berg från skilda brevskrivare
Brevsamling: Brev till Nils Berg
Brevsamling: Brev till Nils Berg
Biographica: Nils Berg
Biographica: Nils Berg
Biographica: Anders Berg
Biographica: Anders Berg
Brevsamling: Familjebrev
Brevsamling: Familjebrev
Herman Brulins efterlämnade papper
Herman Brulins efterlämnade papper
Brev från Herman Brulin
Brev från Herman Brulin
Ellen Keys samling
Ellen Keys samling
Diverse uppsatser, dikter, excerpter m. m. av Ellen Key
Diverse uppsatser, dikter, excerpter m. m. av Ellen Key
Utkast till studien öfver C. J. L. Almquist 1897
Utkast till studien öfver C. J. L. Almquist 1897
Angående Rainer Maria Rilke
Angående Rainer Maria Rilke
M:me Stael. Manuskript å folio-papper (hel- och halvark) numrerade 1-49b. Låg hopvikt tillsammans med diverse andra koncept i mindre format, klipp och särtryck, bl. a. ett ex av Ellen Keys "M:me Stael och Napoleon" (ur Ateneum 1900).
M:me Stael. Manuskript å folio-papper (hel- och halvark) numrerade 1-49b. Låg hopvikt tillsammans med diverse andra koncept i mindre format, klipp och särtryck, bl. a. ett ex av Ellen Keys "M:me Stael och Napoleon" (ur Ateneum 1900).
Min Diderotuppsats (och om George Sand m. m.) att sammanarbetas till en bok ihop med Salongerna. Innehåller Ellen Keys uppsatser Denis Diderot (i Varia) och Diderot som konstkritiker (i Ord och bild, 1898) med ändringar och tillägg. Dessutom klipp och särtryck. Låg i ett särskilt 8:o-kuvert.
Min Diderotuppsats (och om George Sand m. m.) att sammanarbetas till en bok ihop med Salongerna. Innehåller Ellen Keys uppsatser Denis Diderot (i Varia) och Diderot som konstkritiker (i Ord och bild, 1898) med ändringar och tillägg. Dessutom klipp och särtryck. Låg i ett särskilt 8:o-kuvert.
De föredrag, jag höll i Helsingfors 1899 om de franska salongerna. Den sista (om m:me Stael) trycktes i Ateneum 1900. Så det konceptet är ej här [jämför nedan 10:3]. Skrivet å tvärskurna folioark. Dessutom diverse klipp samt ett ex av V. Tornius: Salonger (1917).
De föredrag, jag höll i Helsingfors 1899 om de franska salongerna. Den sista (om m:me Stael) trycktes i Ateneum 1900. Så det konceptet är ej här [jämför nedan 10:3]. Skrivet å tvärskurna folioark. Dessutom diverse klipp samt ett ex av V. Tornius: Salonger (1917).
Resebrev från Sverige
Resebrev från Sverige
Malin Blomsterberg
Malin Blomsterberg
Brev till och från Urban von Feilitzen m. fl., samt skrifter
Brev till och från Urban von Feilitzen m. fl., samt skrifter
"Ein Buch fürs Mütterchen von Ihrem Kind". Autograf av Gesine Frerichs - Naef. Inleds med originalutskrift av 24:2, och innehåller för övrigt "Tagebuchblätter und Gedichte". 1 opaginerad volym 8:o, i blågrönt pappband.
"Ein Buch fürs Mütterchen von Ihrem Kind". Autograf av Gesine Frerichs - Naef. Inleds med originalutskrift av 24:2, och innehåller för övrigt "Tagebuchblätter und Gedichte". 1 opaginerad volym 8:o, i blågrönt pappband.
Gedichte von Gesine Frerichs (Dieses Buch soll heissen: Der Garten... ). 1 volym 4:o med pärm av blommigt tyg. Maskinskrift med textat titelblad och en autograf.
Gedichte von Gesine Frerichs (Dieses Buch soll heissen: Der Garten... ). 1 volym 4:o med pärm av blommigt tyg. Maskinskrift med textat titelblad och en autograf.
Tillägg
Tillägg
Strödda papper
Strödda papper
Svenskt vett och ovett om Ellen Key m. m.
Svenskt vett och ovett om Ellen Key m. m.
Lösa pressklipp m. m.
Lösa pressklipp m. m.
Brev till Ellen Key från danska korrespondenter
Brev till Ellen Key från danska korrespondenter
Brev till Ellen Key från danska korrespondenter
Brev till Ellen Key från danska korrespondenter
Brev till Ellen Key från danska korrespondenter
Brev till Ellen Key från danska korrespondenter
Brev till Ellen Key från finska korrespondenter
Brev till Ellen Key från finska korrespondenter
Brev till Ellen Key från finska korrespondenter
Brev till Ellen Key från finska korrespondenter
Brev till Ellen Key från finska korrespondenter
Brev till Ellen Key från finska korrespondenter
Brev till Ellen Key från finska korrespondenter
Brev till Ellen Key från finska korrespondenter
Biographica
Biographica
Fotografier från Sundsholm med flera platser. Porträtt.
Fotografier från Sundsholm med flera platser. Porträtt.
Skrifter
Skrifter
Ulla Isakssons arkiv
Ulla Isakssons arkiv
Anteckningsböcker
Anteckningsböcker
Ellen Keys "tankeböcker"
Ellen Keys "tankeböcker"
Anteckningsböcker, större format
Anteckningsböcker, större format
Ellen Keys Folkbildningsarbetet, 1906
Ellen Keys Folkbildningsarbetet, 1906
Essayer om E. B. Browning och George Eliot
Essayer om E. B. Browning och George Eliot
Anteckningar under min resa 1873, I-II
Anteckningar under min resa 1873, I-II
Excerpter och brev om August Strindberg
Excerpter och brev om August Strindberg
Manuskriptet till De franska salongerna m. m.
Manuskriptet till De franska salongerna m. m.
"Sundsholm den 13 augusti 1868"
"Sundsholm den 13 augusti 1868"
Svenska uppsatser av Ellen Key
Svenska uppsatser av Ellen Key
Samlingar ur folklivet
Samlingar ur folklivet
Sagor samt verskludder
Sagor samt verskludder
Övriga brev
Övriga brev
Brev till Herman Brulin
Brev till Herman Brulin
Om Urban von Feilitzen
Om Urban von Feilitzen
Dikter m. m. av Gesine / Gesina Frerichs (Naef)
Dikter m. m. av Gesine / Gesina Frerichs (Naef)
Results 1 to 100 of 63305

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.