Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 966 resultat

Arkivbeskrivning
Med digitala objekt
Förhandsgranska utskrift Visa:
Birgitta Bjurströms arkiv
Birgitta Bjurströms arkiv
Anna Bjurstöms arkiv
Anna Bjurstöms arkiv
Strindbergsrummet: Om Strindbergssamlingarna på Kungliga biblioteket
Strindbergsrummet: Om Strindbergssamlingarna på Kungliga biblioteket
August Strindberg: Spök-Sonaten [Spöksonaten]
August Strindberg: Spök-Sonaten [Spöksonaten]
August Strindberg: Brända Tomten
August Strindberg: Brända Tomten
August Strindberg: Oväder
August Strindberg: Oväder
Dalsland: Fältundersökning Rölanda 1914
Dalsland: Fältundersökning Rölanda 1914
Dalsland: Anteckningar och fornfyndskort
Dalsland: Anteckningar och fornfyndskort
Dalsland: 1 fotografi, små skulpturer
Dalsland: 1 fotografi, små skulpturer
Protokoll vid landskap i Runö församling 1910. Brev 1910. Koncept till artikel om Runö kyrka u å....
Protokoll vid landskap i Runö församling 1910. Brev 1910. Koncept till artikel om Runö kyrka u å. Div anteckningar
Resan 1910 Korrespondens
Resan 1910 Korrespondens
Codex Berggrenianus 20: Drusernas på Libanon heliga bok
Codex Berggrenianus 20: Drusernas på Libanon heliga bok
ʼĪsā's och Masʼūd's dikter
ʼĪsā's och Masʼūd's dikter
Tīmūrnāme
Tīmūrnāme
Collectanea Runica
Collectanea Runica
Georg Anderssons arkiv
Georg Anderssons arkiv
Ulf Drugges arkiv
Ulf Drugges arkiv
Brev till J. A. Linder från Hanna och Louise Leijel
Brev till J. A. Linder från Hanna och Louise Leijel
Möbler, inredningsdetaljer
Möbler, inredningsdetaljer
Inredningar, byggnadsdetaljer, ornament m m
Inredningar, byggnadsdetaljer, ornament m m
Inredningsdetaljer till kyrkor
Inredningsdetaljer till kyrkor
Kyrkobyggnader bl.a Holmsund, Burträsk, Hörnefors, Sävar
Kyrkobyggnader bl.a Holmsund, Burträsk, Hörnefors, Sävar
Kompositioner av J.A. Linder
Kompositioner av J.A. Linder
Minnen av glada och sorgliga stunder
Minnen av glada och sorgliga stunder
Fredrica Göthilda och Sophia Johanna Linders arkiv
Fredrica Göthilda och Sophia Johanna Linders arkiv
Herlog Robert Linders arkiv
Herlog Robert Linders arkiv
Bengt Hubendicks arkiv
Bengt Hubendicks arkiv
Frida Åslunds arkiv
Frida Åslunds arkiv
Sigurd Curman, katalog över boksamling
Sigurd Curman, katalog över boksamling
August Reinhold Hallströms arkiv
August Reinhold Hallströms arkiv
Gustaf Hallströms arkiv
Gustaf Hallströms arkiv
Bertil Järneström: Berättelser från Nordingrå, 48 videofilmer inspelade 1992-1997
Bertil Järneström: Berättelser från Nordingrå, 48 videofilmer inspelade 1992-1997
Bengt Wiklunds arkiv
Bengt Wiklunds arkiv
Carl-Göran Ekerwalds arkiv
Carl-Göran Ekerwalds arkiv
Sören Wibes arkiv
Sören Wibes arkiv
Sverker R Eks arkiv
Sverker R Eks arkiv
John Ekströms arkiv
John Ekströms arkiv
Predikosamlingar
Predikosamlingar
Ferdinand Öbergs arkiv
Ferdinand Öbergs arkiv
Folke Isakssons arkiv
Folke Isakssons arkiv
Roland Berglings arkiv
Roland Berglings arkiv
Rolf Victorins arkiv
Rolf Victorins arkiv
Helen "Nellie" Ringborgs arkiv
Helen "Nellie" Ringborgs arkiv
Edward Ringborgs arkiv
Edward Ringborgs arkiv
Torsten Fogelqvists arkiv
Torsten Fogelqvists arkiv
Alice Fogelqvists arkiv
Alice Fogelqvists arkiv
Hallgärd Victorins arkiv
Hallgärd Victorins arkiv
Karl-Erik Johansson i Backe arkiv
Karl-Erik Johansson i Backe arkiv
Gunnar Öquists arkiv
Gunnar Öquists arkiv
Lars Norbergs arkiv och Karin Norbergs arkiv
Lars Norbergs arkiv och Karin Norbergs arkiv
Handlingar från Svenska skolmuseet
Handlingar från Svenska skolmuseet
Susanna Charlotta Linders arkiv
Susanna Charlotta Linders arkiv
Pehr von Afzelius, manuskript och föreläsningsanteckningar
Pehr von Afzelius, manuskript och föreläsningsanteckningar
Per Anton Åbergs arkiv
Per Anton Åbergs arkiv
Bytesbrev ang hemman i Sunderbyn och Bensbyn i Luleå socken
Bytesbrev ang hemman i Sunderbyn och Bensbyn i Luleå socken
Bergs Juridiska Byrå, Strömsund
Bergs Juridiska Byrå, Strömsund
Carl Fredrik Alenius arkiv
Carl Fredrik Alenius arkiv
Carl Gustaf Bernhard Alenius arkiv
Carl Gustaf Bernhard Alenius arkiv
Anders Alenius arkiv
Anders Alenius arkiv
Korrespondens
Korrespondens
Korrespondens: Övriga koncept
Korrespondens: Övriga koncept
Personliga handlingar: Övrigt
Personliga handlingar: Övrigt
Ekonomiska handlingar
Ekonomiska handlingar
Personliga handlingar: Intyg
Personliga handlingar: Intyg
Korrespondens: Koncept till myndighetsskrivelser
Korrespondens: Koncept till myndighetsskrivelser
Manuskript och egna verk
Manuskript och egna verk
Personliga handlingar: Betyg
Personliga handlingar: Betyg
Personliga handlingar: Prästed, Uppsala 1773
Personliga handlingar: Prästed, Uppsala 1773
Korrespondens
Korrespondens
Personliga handlingar: Prästed, Härnösand 1768
Personliga handlingar: Prästed, Härnösand 1768
Kristoffer Sjulssons minnen om Vapstlapparna. Kopia av OP Petterssons manuskript
Kristoffer Sjulssons minnen om Vapstlapparna. Kopia av OP Petterssons manuskript
Avskrifter av meddelanden ur Nensénska samlingen som avser fasta fornlämningar och fornfynd i Lap...
Avskrifter av meddelanden ur Nensénska samlingen som avser fasta fornlämningar och fornfynd i Lappland. Avskrift utförd av Sigrid Drake enl. brev 21/1 1918
Brev från Gunnar Modin 1943. Tidningsurklipp 1933, 1941
Brev från Gunnar Modin 1943. Tidningsurklipp 1933, 1941
Ernst Manker. Plan för ett lapskt centralmuseum och dess verksamhet 4/2 1935 med bilagor (tidning...
Ernst Manker. Plan för ett lapskt centralmuseum och dess verksamhet 4/2 1935 med bilagor (tidningsurklipp). Brev från Ernst Manker 1/6 1935
Brev från OP Pettersson Tärnaby 27/8 1917 & brev från Torkel Tomasson, Dikanäs 9/7 1917
Brev från OP Pettersson Tärnaby 27/8 1917 & brev från Torkel Tomasson, Dikanäs 9/7 1917
Avskrifter - Lapponica 1915 ur Kungl Videnskapsselskapets bibliotek, Trondheim. Avskrifter och an...
Avskrifter - Lapponica 1915 ur Kungl Videnskapsselskapets bibliotek, Trondheim. Avskrifter och anteckningar från Qvigstads samling i Tromsö 1915, 1917
Förteckning öfver Handskrifts-Samlingen uti Hans Excellence, Stats-Ministern, Academie-Canzlern, ...
Förteckning öfver Handskrifts-Samlingen uti Hans Excellence, Stats-Ministern, Academie-Canzlern, m.m. Herr Grefve L. v. Engeströms Bibliothek
Torkel Tomasson, några sägner, seder och bruk, upptecknade efter lapparna i Åsele och Lycksele La...
Torkel Tomasson, några sägner, seder och bruk, upptecknade efter lapparna i Åsele och Lycksele Lappmark samt Herjedalen sommaren 1917
Lapptrumman. Traditioner om denna. Korrektur till artikel 1910. Även ej publicerade manuskript. K...
Lapptrumman. Traditioner om denna. Korrektur till artikel 1910. Även ej publicerade manuskript. Korrespondens med KB Wiklund, Uppsala ang manuskript 31/3 1910
Lapptrumman. Traditioner om denna. Illustrationsmaterial till artikel 1910
Lapptrumman. Traditioner om denna. Illustrationsmaterial till artikel 1910
Lapptrummor. Avskrifter av Stoples anteckningar
Lapptrummor. Avskrifter av Stoples anteckningar
Hamilton, stambok
Hamilton, stambok
Lapptrummor. Tidningsurklipp 1907. 1934
Lapptrummor. Tidningsurklipp 1907. 1934
Förteckning över lapptrummor. Avbildningar. Beskrivning av en förfalskad lapsk spåtrumma 1926. Di...
Förteckning över lapptrummor. Avbildningar. Beskrivning av en förfalskad lapsk spåtrumma 1926. Div. anteckningar. 2 fotografier. Brev från Ceder München 31/7 1910, K Rygh Trondheim 18/2 1910 & Sophus Müller Köpenhamn 7/3 1910
Anteckningar om nya svenska lapptrummor med teckningar
Anteckningar om nya svenska lapptrummor med teckningar
Anteckningsbok med anteckningar av Strindberg
Anteckningsbok med anteckningar av Strindberg
Isa Edholms arkiv
Isa Edholms arkiv
De lappländska fjällkarlarnas klubb
De lappländska fjällkarlarnas klubb
Fotokuvert: Brastad socken Bohuslän 2 fotografier, 1904, 1914
Fotokuvert: Brastad socken Bohuslän 2 fotografier, 1904, 1914
Predikan Tredje Storböndagen 1752 i Njurunda
Predikan Tredje Storböndagen 1752 i Njurunda
Resepass för philosophie magister Edvard Walmstedt
Resepass för philosophie magister Edvard Walmstedt
Två brev från konung Oscar II till landshövdingen i Västerbotten
Två brev från konung Oscar II till landshövdingen i Västerbotten
Förordnande för överkontrollör Carl Abraham Westman
Förordnande för överkontrollör Carl Abraham Westman
Handlingar rörande Jonas Walfrid Lindgren
Handlingar rörande Jonas Walfrid Lindgren
Tullista för skepparen Oluff Larssons galeas
Tullista för skepparen Oluff Larssons galeas
Medlems- och uppbördsbok 1912-1933 Stockholm
Medlems- och uppbördsbok 1912-1933 Stockholm
Medlems- och uppbördsbok 1901-1933 Landsorten
Medlems- och uppbördsbok 1901-1933 Landsorten
Medlems- och uppbördsbok 1894-1911 Stockholm
Medlems- och uppbördsbok 1894-1911 Stockholm
Medlems- och uppbördsbok 1891-1900 Landsorten
Medlems- och uppbördsbok 1891-1900 Landsorten
Resedagbok 1880
Resedagbok 1880
Resultat 1 till 100 av 966

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.