Showing 1326 results

Archival description
Print preview View:

6 results with digital objects Show results with digital objects

Nordström, Karl

Nordström, Karl

Bååth, Albert Ulrik

Bååth, Albert Ulrik

Ett rikt gifte

Ett rikt gifte

Brev till Leif Björk m.m.

Brev till Leif Björk m.m.

Karlfeldt, Erik Axel

Karlfeldt, Erik Axel

Lagerlöf, Selma

Lagerlöf, Selma

Leffler, Anne Charlotte

Leffler, Anne Charlotte

Levertin, Oscar

Levertin, Oscar

Lilljekvist, Fredrik

Lilljekvist, Fredrik

Lundström, Isidor

Lundström, Isidor

Lybeck, Mikael

Lybeck, Mikael

Melin, Karl Alfred

Melin, Karl Alfred

Nordström, Karl / Snoilsky, Carl

Nordström, Karl / Snoilsky, Carl

Nyblom, Helena

Nyblom, Helena

Snoilsky, Carl

Snoilsky, Carl

Elkan, Sophie

Elkan, Sophie

En halftimme i konstföreningen

En halftimme i konstföreningen

Nycander, Fredrik

Nycander, Fredrik

Ragnar Sohlmans papper, tillägg

Ragnar Sohlmans papper, tillägg

Ossiannilsson, K. G.

Ossiannilsson, K. G.

Rydberg, Viktor

Rydberg, Viktor

Söderberg, Natan

Söderberg, Natan

Söderberg, Hjalmar

Söderberg, Hjalmar

Tavaststjerna, Karl August

Tavaststjerna, Karl August

Topelius, Zacharias

Topelius, Zacharias

Wennerberg, Gunnar

Wennerberg, Gunnar

Wettergrund, Josefina ("Lea")

Wettergrund, Josefina ("Lea")

En dikt av okänd författare

En dikt av okänd författare

Fallström, Daniel

Fallström, Daniel

Vår Herre och Sankte Per

Vår Herre och Sankte Per

Leif Björk: Diverse manuskript och anteckningar

Leif Björk: Diverse manuskript och anteckningar

Kopparkitteln

Kopparkitteln

Korrektur

Korrektur

Fröding, Gustaf

Fröding, Gustaf

Geijerstam, Gustaf af

Geijerstam, Gustaf af
En fiskarhustrus roman
En fiskarhustrus roman

Gellerstedt, Albert Theodor

Gellerstedt, Albert Theodor

Kejsarinnans kassakista

Kejsarinnans kassakista

Gernandt-Claine, Jane

Gernandt-Claine, Jane

Hallström, Per

Hallström, Per

Hedberg, Tor

Hedberg, Tor

Hedberg, Frans

Hedberg, Frans

Ivan Sajkovics efterlämnade papper

Ivan Sajkovics efterlämnade papper

Kopior av material av Olof von Dalin och Carl Gustaf Tessin

Kopior av material av Olof von Dalin och Carl Gustaf Tessin

Johannes Edfeldt: Högmässa

Johannes Edfeldt: Högmässa

Seferis, Giôrgos: Manuskript

Seferis, Giôrgos: Manuskript

Sven Adolf Hedins papper

Sven Adolf Hedins papper

Log of a voyage to the Baltic in the Year 1855

Log of a voyage to the Baltic in the Year 1855

Juridiska arbeten som tillhört professor Karl Benckert

Juridiska arbeten som tillhört professor Karl Benckert

Thorsten Quennerstedt: Bergslaget och Söderfors 1907

Thorsten Quennerstedt: Bergslaget och Söderfors 1907

Vice häradshövding Nils von Dardels memoarer

Vice häradshövding Nils von Dardels memoarer

Herbert Grevenius: Frid över Ludvigsson

Herbert Grevenius: Frid över Ludvigsson

Emmerich Kálmán: Zigenarkungen : Originaltitel: Zigenarprimas

Emmerich Kálmán: Zigenarkungen : Originaltitel: Zigenarprimas

Erik Blombergs manuskript

Erik Blombergs manuskript

Johan G. R. Banér: Ragnarök

Johan G. R. Banér: Ragnarök

Alban Keysers manuskript

Alban Keysers manuskript

W. von Brauns hemliga skrifter

W. von Brauns hemliga skrifter

Rare Manuscripts and Books in the Libraries of the Romanian Peoples Republic

Rare Manuscripts and Books in the Libraries of the Romanian Peoples Republic

Historiska hemligheter om hofvet och cabinettet i St Cloud

Historiska hemligheter om hofvet och cabinettet i St Cloud

Elsa Nyblom: Förtrollad sommar

Elsa Nyblom: Förtrollad sommar

Erik Gunnar Hallbergs manuskript

Erik Gunnar Hallbergs manuskript

Johan Magnus Bergman: Memoirer

Johan Magnus Bergman: Memoirer

Ossian Ekbohm: brev till sjökapten Paul Hagelqvist m.m.

Ossian Ekbohm: brev till sjökapten Paul Hagelqvist m.m.

Ingrid Arvidsson: Jules Verne i Amiens

Ingrid Arvidsson: Jules Verne i Amiens

Per Albin Hansson: Tal vid frukostmiddag i Arboga 27 maj 1935.

Per Albin Hansson: Tal vid frukostmiddag i Arboga 27 maj 1935.

E. H. Thörnberg : En valvaka i september 1893

E. H. Thörnberg : En valvaka i september 1893

Wilhelmina Stålberg: 3 dikter

Wilhelmina Stålberg: 3 dikter

Gustaf von Düben: dikter

Gustaf von Düben: dikter

Diverse brev och manuskript

Diverse brev och manuskript

Anton de Marcial: 2 manuskript

Anton de Marcial: 2 manuskript

Verner von Heidenstam: 2 dikter

Verner von Heidenstam: 2 dikter

Diktsamling med delvis svenska motiv

Diktsamling med delvis svenska motiv

Anonym dikt

Anonym dikt

Gustaf Hellström: Ett rekommendationsbref

Gustaf Hellström: Ett rekommendationsbref

Tore Zetterholm: SOS eller Sanningen om Säkerheten

Tore Zetterholm: SOS eller Sanningen om Säkerheten

Tankarnes lek vid lediga stunder

Tankarnes lek vid lediga stunder

Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"

Herr Päronlunds äfventyr och missöden, av "Mauritz"

Marianne Ehrenströms papper

Marianne Ehrenströms papper

Hjalmar Söderberg: Trädet på grafven

Hjalmar Söderberg: Trädet på grafven

Carl Snoilsky: Dikter

Carl Snoilsky: Dikter

Carl August Ehrensvärd: Philosophie des arts libres

Carl August Ehrensvärd: Philosophie des arts libres

Ludvig Nordström: Första gången i Norge

Ludvig Nordström: Första gången i Norge

Isaac Kullberg: Allmän upplösningsmetod för numeriska equationer

Isaac Kullberg: Allmän upplösningsmetod för numeriska equationer

Ulrik Wilhelm Gyldenstolpes samling

Ulrik Wilhelm Gyldenstolpes samling

Callmer, Christian: Utbildning av bibliotekspersonal : Några fakta och synpun...

Callmer, Christian: Utbildning av bibliotekspersonal : Några fakta och synpunkter

Sohlman, släkten. Tillägg

Sohlman, släkten. Tillägg

Birger Sjöberg: Sällskapsvisor

Birger Sjöberg: Sällskapsvisor

Esaias Tegnér: "Axel" i fransk översättning.

Esaias Tegnér: "Axel" i fransk översättning.

J Axel Höjer: Speglingar av ett liv : Visor och vers genom sjuttio år

J Axel Höjer: Speglingar av ett liv : Visor och vers genom sjuttio år

Konung Carl XI:s syn

Konung Carl XI:s syn

Fredrik Wilhelm Scholander: Till byggmästare Alm och hans fru den 23 mars 1864

Fredrik Wilhelm Scholander: Till byggmästare Alm och hans fru den 23 mars 1864

Gustaf Uddgren: "Blad av gräs". Översättningar av Walt Whitmans &qu...

Gustaf Uddgren: "Blad av gräs". Översättningar av Walt Whitmans "Leaves of grass".

Johan David Valerius: Quinnan. Skaldestycke

Johan David Valerius: Quinnan. Skaldestycke

Girod de l ´Ain: Bernadotte

Girod de l ´Ain: Bernadotte

Artur Mahraun: Im Waffendienst für Deutschland

Artur Mahraun: Im Waffendienst für Deutschland

Ord till sorgmusiquen wid Hans Maj:t Konung Gustaf III:s begrafning i Kongl. ...

Ord till sorgmusiquen wid Hans Maj:t Konung Gustaf III:s begrafning i Kongl. Riddareholmskyrkan den 14 Maji 1792.

Bengt Bratt: Exercice. Pjäs för TV-teatern, i fransk översättning

Bengt Bratt: Exercice. Pjäs för TV-teatern, i fransk översättning

Lauritz Falk: Voici...toutes choses nouvelles. Pjäs för TV-teatern, i fransk ...

Lauritz Falk: Voici...toutes choses nouvelles. Pjäs för TV-teatern, i fransk översättning.

Hilding Östlunds samling

Hilding Östlunds samling

Olof Petersson: Väljarna och valet 1976. : Valundersökningen 1976.

Olof Petersson: Väljarna och valet 1976. : Valundersökningen 1976.
Results 1 to 100 of 1326

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.