Visar 59428 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

856 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Parkteatern spridda år
Parkteatern spridda år
Parkteatern 1941-1947, uppsättningar
Parkteatern 1941-1947, uppsättningar
Parkteatern 1948-1984 samt odaterat, uppsättningar
Parkteatern 1948-1984 samt odaterat, uppsättningar
Filmer, 1930-tal - 1956
Filmer, 1930-tal - 1956
Filmer för TV
Filmer för TV
Kungl. Svea Livgardes 150-årsjubileum 1942
Kungl. Svea Livgardes 150-årsjubileum 1942
Luftvärnets dag på Skansen 1945
Luftvärnets dag på Skansen 1945
Lv3 Norrtälje 1943-1952
Lv3 Norrtälje 1943-1952
1950-tal, diverse
1950-tal, diverse
Radio 1951-1958
Radio 1951-1958
Riksteatern, Rikskonserter, Regionmusiken - turnéer
Riksteatern, Rikskonserter, Regionmusiken - turnéer
USA-turnén 1977
USA-turnén 1977
Brev till hustrun Anna Helga Maria Gödecke vid makens död 1890
Brev till hustrun Anna Helga Maria Gödecke vid makens död 1890
Från universitets-tiden; kompendier m.m.
Från universitets-tiden; kompendier m.m.
Öfversigt af de gamles statsförfattning (efter Heeren, Niebuhr m.fl.)
Öfversigt af de gamles statsförfattning (efter Heeren, Niebuhr m.fl.)
Bevisen för Idealismen och Guds existens
Bevisen för Idealismen och Guds existens
Anteckningar från professor Säves Föreläsningar hösten 1865, Olof Tryggvasons saga
Anteckningar från professor Säves Föreläsningar hösten 1865, Olof Tryggvasons saga
[Anteckningar i nordisk litteraturhistoria]
[Anteckningar i nordisk litteraturhistoria]
Brev, telegram; handlingar m.m. rörande studentmötet i Kristiania 1869
Brev, telegram; handlingar m.m. rörande studentmötet i Kristiania 1869
Tvenne skeppsbrott. Ett ukast af Finn
Tvenne skeppsbrott. Ett ukast af Finn
Sju stycken utkast och fragment, i olika ämnen, utan titlar
Sju stycken utkast och fragment, i olika ämnen, utan titlar
C. J. Brock, Kongariget Norge og det norske folk, 1876
C. J. Brock, Kongariget Norge og det norske folk, 1876
Sånger och bilder af C. D. af Wirsén
Sånger och bilder af C. D. af Wirsén
Carl Ludvig Östergren [pseudnoym: Fjalar]. [Minnesteckning]
Carl Ludvig Östergren [pseudnoym: Fjalar]. [Minnesteckning]
Jörgen Ingebrigtsen Moe. 1881
Jörgen Ingebrigtsen Moe. 1881
[Föredrag om en resa i Norge]
[Föredrag om en resa i Norge]
[Edda-översättningen]. Ark 14-17 = s. 209-272, interfolierat med anteckningar
[Edda-översättningen]. Ark 14-17 = s. 209-272, interfolierat med anteckningar
Sagan om Sigrid den fagra... (Böcker för barn... 2)
Sagan om Sigrid den fagra... (Böcker för barn... 2)
[Förslag till skolhusbyggnad vid Sjögesta]
[Förslag till skolhusbyggnad vid Sjögesta]
Almkvist, Herman Napoleon (1839-1904), professor, filolog: Brev från Orienten. Huruledes man icke bör resa i Nubien. 1877. [Signatur H. A.]
Almkvist, Herman Napoleon (1839-1904), professor, filolog: Brev från Orienten. Huruledes man icke bör resa i Nubien. 1877. [Signatur H. A.]
Bååth, Albert Ulrik (1853-1912): [Slutet av en dikt, samt] Nyårsafton på skånska slätten
Bååth, Albert Ulrik (1853-1912): [Slutet av en dikt, samt] Nyårsafton på skånska slätten
Snoilsky, Carl Johan Gustaf (1841-1903): [Tolv dikter]
Snoilsky, Carl Johan Gustaf (1841-1903): [Tolv dikter]
Spridda anteckningar och fragment
Spridda anteckningar och fragment
Övriga föreningar och sällskap
Övriga föreningar och sällskap
Om P. A. Gödeckes död; Anna Gödeckes anteckningar m.m.
Om P. A. Gödeckes död; Anna Gödeckes anteckningar m.m.
Kassaböcker 1863-1864, 1869 (?) och 1871
Kassaböcker 1863-1864, 1869 (?) och 1871
Kumlalymlarna i pressen
Kumlalymlarna i pressen
Pressklipp och biographica
Pressklipp och biographica
Klippböcker
Klippböcker
Brev från Nelly Sachs
Brev från Nelly Sachs
Brev
Brev
Brev till och från R.H. - Diverse brev
Brev till och från R.H. - Diverse brev
Pressklipp
Pressklipp
Teckningar/målningar
Teckningar/målningar
Originalteckningar/underlag för publikationer
Originalteckningar/underlag för publikationer
Dagens Industri - Skisser
Dagens Industri - Skisser
Politik/näringsliv- Svensk politik - Diverse
Politik/näringsliv- Svensk politik - Diverse
Politik/näringsliv- Svensk politik - Diverse
Politik/näringsliv- Svensk politik - Diverse
Politik/näringsliv- Världspolitik - Diverse
Politik/näringsliv- Världspolitik - Diverse
Politik/näringsliv- Diverse
Politik/näringsliv- Diverse
Reportage/resor/platser
Reportage/resor/platser
Kroki - stort format
Kroki - stort format
Rättsalsskisser
Rättsalsskisser
Svartvita skisser och illustrationer
Svartvita skisser och illustrationer
Svartvita skisser och illustrationer
Svartvita skisser och illustrationer
Svartvita skisser och illustrationer
Svartvita skisser och illustrationer
Akvareller/laveringar- Porträtt/karikatyrer
Akvareller/laveringar- Porträtt/karikatyrer
Akvareller/laveringar - Övrigt
Akvareller/laveringar - Övrigt
Stora verk - Porträtt/karikatyr
Stora verk - Porträtt/karikatyr
Skissböcker
Skissböcker
Titulerade block
Titulerade block
Titulerade block
Titulerade block
Krokiskisser
Krokiskisser
Blandade skisser och anteckningar
Blandade skisser och anteckningar
Blandade skisser och anteckningar
Blandade skisser och anteckningar
Blandade skisser och anteckningar
Blandade skisser och anteckningar
Böcker och kataloger där R.H:s verk medverkar 2009-2012
Böcker och kataloger där R.H:s verk medverkar 2009-2012
Diverse handlingar rörande föreläsningar, kurser och evenemang- Diverse
Diverse handlingar rörande föreläsningar, kurser och evenemang- Diverse
Diverse handlingar rörande danska karikatyrstriden
Diverse handlingar rörande danska karikatyrstriden
Diverse fotografier
Diverse fotografier
Diverse
Diverse
Olle Hallström: Just like a poem : Dikter
Olle Hallström: Just like a poem : Dikter
Dikten "Längtan" av Viktor Rydberg
Dikten "Längtan" av Viktor Rydberg
Autografsamling
Autografsamling
Handlingar rörande Didrik Henric Taube
Handlingar rörande Didrik Henric Taube
Handlingar rörande Didrik Henric Taubes sjöexpedition 1756
Handlingar rörande Didrik Henric Taubes sjöexpedition 1756
Manuskript: "De sista folkungarna"
Manuskript: "De sista folkungarna"
Manuskript: "Gustaf den I och de sammansvurna"
Manuskript: "Gustaf den I och de sammansvurna"
Diverse manuskript: "Samlade verk" m.m.
Diverse manuskript: "Samlade verk" m.m.
Diverse manuskript
Diverse manuskript
Skrifter i religiösa ämnen
Skrifter i religiösa ämnen
Skrifter i religiösa ämnen
Skrifter i religiösa ämnen
Diverse manuskript, handlingar rörande politik och historia, handlingar och anteckningar rörande ekonomi
Diverse manuskript, handlingar rörande politik och historia, handlingar och anteckningar rörande ekonomi
Minnestal, handlingar rörande frimurarna, brevkoncept och diverse anteckningar, diverse manuskript och anteckningar
Minnestal, handlingar rörande frimurarna, brevkoncept och diverse anteckningar, diverse manuskript och anteckningar
Skrivböcker: skrivövningar och annat, skrivövningar i engelska och franska, skrivövningar och uppsatser i franska
Skrivböcker: skrivövningar och annat, skrivövningar i engelska och franska, skrivövningar och uppsatser i franska
Handlingar rörande olika släkter, A-Ö
Handlingar rörande olika släkter, A-Ö
Handlingar rörande Mems säteri i Östergötland
Handlingar rörande Mems säteri i Östergötland
Divesre handlingar rörande Mems säteri
Divesre handlingar rörande Mems säteri
Handlingar rörande fastigheter
Handlingar rörande fastigheter
Diverse handlingar (1766-1821, 1883-1924), redovisningar (1889-1893, 1901-1903), handlingar rörande skog och skogsavverkning (1901-1912), ritningar till villa (1903-1905), handlingar rörande ägodelningsrätt och ägare till Mem, utdrag ur jordeböcker m.m. rörande egendom i Östergötland (1692-1815), handlingar rörande egendom (1798-1826, odat.), kartor (1762, 1852, 1861, odat.), diverse handlingar av okänd proveniens (1720-1801)
Diverse handlingar (1766-1821, 1883-1924), redovisningar (1889-1893, 1901-1903), handlingar rörande skog och skogsavverkning (1901-1912), ritningar till villa (1903-1905), handlingar rörande ägodelningsrätt och ägare till Mem, utdrag ur jordeböcker m.m. rörande egendom i Östergötland (1692-1815), handlingar rörande egendom (1798-1826, odat.), kartor (1762, 1852, 1861, odat.), diverse handlingar av okänd proveniens (1720-1801)
Handlingar rörande gårdar, K-R
Handlingar rörande gårdar, K-R
Alexandra Kollontaj: Autograf
Alexandra Kollontaj: Autograf
Brev från Gundersen, Kinni
Brev från Gundersen, Kinni
Brev till Torsten Eklund, K - O.
Brev till Torsten Eklund, K - O.
Brev till Torsten Eklund, P - Ö. Brev från Torsten Eklund. Brev mellan övriga.
Brev till Torsten Eklund, P - Ö. Brev från Torsten Eklund. Brev mellan övriga.
Manuskript: Eklund.
Manuskript: Eklund.
Diverse förteckningar, samt anteckningar om "Gebers Strindbergiana".
Diverse förteckningar, samt anteckningar om "Gebers Strindbergiana".
Eklund, Torsten: Tjänstekvinnans son. Stockholm 1948 (med lösa blad instuckna i boken på olika ställen).
Eklund, Torsten: Tjänstekvinnans son. Stockholm 1948 (med lösa blad instuckna i boken på olika ställen).
Tidningsartiklar, pressklipp.
Tidningsartiklar, pressklipp.
Manuskript, ej av Eklund.
Manuskript, ej av Eklund.
Resultat 1 till 100 av 59428

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.