Visar 63304 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

974 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Avsändare sorterade på förnamn
Avsändare sorterade på förnamn
Avsändare sorterade på efternamn T-Ö
Avsändare sorterade på efternamn T-Ö
Avsändare: Siklund, Lars-Gunnar
Avsändare: Siklund, Lars-Gunnar
Avsändare sorterade på efternamn S
Avsändare sorterade på efternamn S
Avsändare sorterade på efternamn P-R
Avsändare sorterade på efternamn P-R
Avsändare sorterade på efternamn M-O
Avsändare sorterade på efternamn M-O
Avsändare sorterade på efternamn K-L
Avsändare sorterade på efternamn K-L
Avsändare sorterade på efternamn I-J
Avsändare sorterade på efternamn I-J
Avsändare sorterade på efternamn H
Avsändare sorterade på efternamn H
Avsändare sorterade på efternamn F-G
Avsändare sorterade på efternamn F-G
Avsändare sorterade på efternamn C-E
Avsändare sorterade på efternamn C-E
Avsändare sorterade på efternamn B
Avsändare sorterade på efternamn B
Avsändare sorterade på efternamn A
Avsändare sorterade på efternamn A
Från familj och släkt
Från familj och släkt
Manuskript till noveller och andra kortare texter
Manuskript till noveller och andra kortare texter
Skrivböcker och uppsatser
Skrivböcker och uppsatser
Underlag angående Victoria Nygren
Underlag angående Victoria Nygren
Övriga försändelser
Övriga försändelser
Gustaf Hellströms efterlämnade papper
Gustaf Hellströms efterlämnade papper
MANUSKRIPT m.m.: Diverse oordnade lösa blad och anteckningsblock. Biographica. Manuskript av andra författare
MANUSKRIPT m.m.: Diverse oordnade lösa blad och anteckningsblock. Biographica. Manuskript av andra författare
MANUSKRIPT: Diverse manuskript m.m. Tidningskorrespondenser och tal vid skilda tillfällen
MANUSKRIPT: Diverse manuskript m.m. Tidningskorrespondenser och tal vid skilda tillfällen
MANUSKRIPT: Diverse manuskript m.m. Utkast till romaner, uppsatser, korrektur, utdrag
MANUSKRIPT: Diverse manuskript m.m. Utkast till romaner, uppsatser, korrektur, utdrag
MANUSKRIPT: Monografi: Adolf Hedin, Minnesteckning. Maskinskrivet manus, tryckmanus, korrektur (ofullständigt)
MANUSKRIPT: Monografi: Adolf Hedin, Minnesteckning. Maskinskrivet manus, tryckmanus, korrektur (ofullständigt)
MANUSKRIPT: Dramatiska arbeten
MANUSKRIPT: Dramatiska arbeten
MANUSKRIPT: Monografi: Adolf Hedin, Minnesteckning. Maskinskrivet manus (ofullständigt)
MANUSKRIPT: Monografi: Adolf Hedin, Minnesteckning. Maskinskrivet manus (ofullständigt)
MANUSKRIPT: Monografi: Adolf Hedin, Minnesteckning. "Sista manus"
MANUSKRIPT: Monografi: Adolf Hedin, Minnesteckning. "Sista manus"
MANUSKRIPT: Monografi: Adolf Hedin, Minnesteckning. Handskrivet manus och utkast
MANUSKRIPT: Monografi: Adolf Hedin, Minnesteckning. Handskrivet manus och utkast
MANUSKRIPT, romaner: I morgon är en skälm. Maskinskrivet tryckmanus, samt korrektur
MANUSKRIPT, romaner: I morgon är en skälm. Maskinskrivet tryckmanus, samt korrektur
MANUSKRIPT, romaner: I morgon är en skälm. Ofullständigt maskinskrivet manuskript
MANUSKRIPT, romaner: I morgon är en skälm. Ofullständigt maskinskrivet manuskript
MANUSKRIPT, romaner: I morgon är en skälm. Handskrivna utkast. ("Sista manus")
MANUSKRIPT, romaner: I morgon är en skälm. Handskrivna utkast. ("Sista manus")
MANUSKRIPT, romaner: I morgon är en skälm. Handskrivna utkast (1)
MANUSKRIPT, romaner: I morgon är en skälm. Handskrivna utkast (1)
MANUSKRIPT, romaner: I morgon är en skälm. Handskrivna utkast (2)
MANUSKRIPT, romaner: I morgon är en skälm. Handskrivna utkast (2)
MANUSKRIPT, romaner: Slutet och början. Maskinskrivet manuskipt
MANUSKRIPT, romaner: Slutet och början. Maskinskrivet manuskipt
MANUSKRIPT, romaner: Den gången. Maskinskrivet tryckmanuskipt
MANUSKRIPT, romaner: Den gången. Maskinskrivet tryckmanuskipt
MANUSKRIPT, romaner: Den gången. Maskinskrivet manuskipt
MANUSKRIPT, romaner: Den gången. Maskinskrivet manuskipt
MANUSKRIPT, romaner: Kärlek och politik. Maskinskrivet manuskipt
MANUSKRIPT, romaner: Kärlek och politik. Maskinskrivet manuskipt
MANUSKRIPT, romaner: Den gången. Handskrivna utkast
MANUSKRIPT, romaner: Den gången. Handskrivna utkast
MANUSKRIPT, romaner: Kärlek och politik. Handskrivna utkast
MANUSKRIPT, romaner: Kärlek och politik. Handskrivna utkast
BREV: Brev från skilda personer, I - S
BREV: Brev från skilda personer, I - S
BREV: Familjebrev, samt brev från skilda personer, A - H
BREV: Familjebrev, samt brev från skilda personer, A - H
BREV: Brev från skilda personer, T - Ö & oidentifierade och anonyma m.m. Brevkoncept av G. Hellström
BREV: Brev från skilda personer, T - Ö & oidentifierade och anonyma m.m. Brevkoncept av G. Hellström
Bengt Söderberghs samling
Bengt Söderberghs samling
Anita Salomonssons arkiv
Anita Salomonssons arkiv
Böcker utgivna av Anita Salomonsson
Böcker utgivna av Anita Salomonsson
Foton på Anita Salomonsson
Foton på Anita Salomonsson
Affischer och programblad på evenemang där Anita Salomonsson deltagit
Affischer och programblad på evenemang där Anita Salomonsson deltagit
Böcker och häften där Anita Salomonssons verksamhet omnämnts
Böcker och häften där Anita Salomonssons verksamhet omnämnts
Pressklipp o.dyl. i ett klippalbum
Pressklipp o.dyl. i ett klippalbum
Pressklipp inkl. recensioner
Pressklipp inkl. recensioner
Pressklipp inkl recensioner
Pressklipp inkl recensioner
Pressklipp inkl. recensioner samt ett intervjumanus
Pressklipp inkl. recensioner samt ett intervjumanus
Övrigt arbetsmaterial
Övrigt arbetsmaterial
Manusutkast, arbetshandlingar, underlag till roman- eller novellprojekt
Manusutkast, arbetshandlingar, underlag till roman- eller novellprojekt
Arbetshandlingar till romaner
Arbetshandlingar till romaner
Ämnesordnade handlingar
Ämnesordnade handlingar
Handlingar angående priser och utnämningar
Handlingar angående priser och utnämningar
Korrespondens
Korrespondens
Publikationer med publicerade kapitel/noveller
Publikationer med publicerade kapitel/noveller
Tidskrifter med publicerade noveller och krönikor
Tidskrifter med publicerade noveller och krönikor
Pressklipp publicerade noveller
Pressklipp publicerade noveller
Egna verk
Egna verk
Recensioner skrivna av Anita Salomonsson m.m.
Recensioner skrivna av Anita Salomonsson m.m.
Manuskript, dispositioner, anteckningar och underlag till föredrag
Manuskript, dispositioner, anteckningar och underlag till föredrag
Manuskript övriga
Manuskript övriga
Manuskript till noveller "Sprucket glas"
Manuskript till noveller "Sprucket glas"
Manuskript
Manuskript
Isa Edholms arkiv
Isa Edholms arkiv
Brev till och från andra personer ("Strödda brev i Ellen Keys samlingar")
Brev till och från andra personer ("Strödda brev i Ellen Keys samlingar")
Telegram till Ellen Key
Telegram till Ellen Key
Gunnar Olof Hyltén-Cavallius samling
Gunnar Olof Hyltén-Cavallius samling
Helgo Zettervalls efterlämnade papper
Helgo Zettervalls efterlämnade papper
Franzénska familjearkivet
Franzénska familjearkivet
Kristian Setterwalls samling
Kristian Setterwalls samling
Oscar Krooks samling
Oscar Krooks samling
Nordenfeltska arkivet : Björneborgsarkivet
Nordenfeltska arkivet : Björneborgsarkivet
Släkten Wrangels samling
Släkten Wrangels samling
Lars August Ekmarcks samling
Lars August Ekmarcks samling
Peter August Gödeckes efterlämnade papper
Peter August Gödeckes efterlämnade papper
Engelhardtska familjearkivet
Engelhardtska familjearkivet
Släkten Thyselius samling
Släkten Thyselius samling
D'Albedyhllska samlingen
D'Albedyhllska samlingen
Fredrik August Dahlgrens efterlämnade papper
Fredrik August Dahlgrens efterlämnade papper
Gustaf Åman-Nilssons efterlämnade papper
Gustaf Åman-Nilssons efterlämnade papper
Brev
Brev
Nils Anders Bergs efterlämnade papper
Nils Anders Bergs efterlämnade papper
Brevsamling: Brev till Anders Berg från skilda brevskrivare
Brevsamling: Brev till Anders Berg från skilda brevskrivare
Brevsamling: Brev till Nils Berg
Brevsamling: Brev till Nils Berg
Biographica: Nils Berg
Biographica: Nils Berg
Biographica: Anders Berg
Biographica: Anders Berg
Brevsamling: Familjebrev
Brevsamling: Familjebrev
Herman Brulins efterlämnade papper
Herman Brulins efterlämnade papper
Brev från Herman Brulin
Brev från Herman Brulin
Ellen Keys samling
Ellen Keys samling
Diverse uppsatser, dikter, excerpter m. m. av Ellen Key
Diverse uppsatser, dikter, excerpter m. m. av Ellen Key
Utkast till studien öfver C. J. L. Almquist 1897
Utkast till studien öfver C. J. L. Almquist 1897
Angående Rainer Maria Rilke
Angående Rainer Maria Rilke
M:me Stael. Manuskript å folio-papper (hel- och halvark) numrerade 1-49b. Låg hopvikt tillsammans med diverse andra koncept i mindre format, klipp och särtryck, bl. a. ett ex av Ellen Keys "M:me Stael och Napoleon" (ur Ateneum 1900).
M:me Stael. Manuskript å folio-papper (hel- och halvark) numrerade 1-49b. Låg hopvikt tillsammans med diverse andra koncept i mindre format, klipp och särtryck, bl. a. ett ex av Ellen Keys "M:me Stael och Napoleon" (ur Ateneum 1900).
Min Diderotuppsats (och om George Sand m. m.) att sammanarbetas till en bok ihop med Salongerna. Innehåller Ellen Keys uppsatser Denis Diderot (i Varia) och Diderot som konstkritiker (i Ord och bild, 1898) med ändringar och tillägg. Dessutom klipp och särtryck. Låg i ett särskilt 8:o-kuvert.
Min Diderotuppsats (och om George Sand m. m.) att sammanarbetas till en bok ihop med Salongerna. Innehåller Ellen Keys uppsatser Denis Diderot (i Varia) och Diderot som konstkritiker (i Ord och bild, 1898) med ändringar och tillägg. Dessutom klipp och särtryck. Låg i ett särskilt 8:o-kuvert.
De föredrag, jag höll i Helsingfors 1899 om de franska salongerna. Den sista (om m:me Stael) trycktes i Ateneum 1900. Så det konceptet är ej här [jämför nedan 10:3]. Skrivet å tvärskurna folioark. Dessutom diverse klipp samt ett ex av V. Tornius: Salonger (1917).
De föredrag, jag höll i Helsingfors 1899 om de franska salongerna. Den sista (om m:me Stael) trycktes i Ateneum 1900. Så det konceptet är ej här [jämför nedan 10:3]. Skrivet å tvärskurna folioark. Dessutom diverse klipp samt ett ex av V. Tornius: Salonger (1917).
Resebrev från Sverige
Resebrev från Sverige
Resultat 1 till 100 av 63304

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.