Showing 64477 results

Archival description
Print preview View:

1266 results with digital objects Show results with digital objects

Biographica
Biographica
Resedagbok, 25 april - 16 juli 1864
Resedagbok, 25 april - 16 juli 1864
Resebrev från Grekland 1875, manuskript m.m.
Resebrev från Grekland 1875, manuskript m.m.
Diktmanuskript
Diktmanuskript
Styrelsens protokoll. En inbunden volym.
Styrelsens protokoll. En inbunden volym.
Årsberättelser m.m.
Årsberättelser m.m.
Brev och handlingar.
Brev och handlingar.
Diverse handlingar från åren 1944-1950
Diverse handlingar från åren 1944-1950
Konung Carl XI:s syn
Konung Carl XI:s syn
Birgit Nilssons arkiv
Birgit Nilssons arkiv
B.
B.
C-E.
C-E.
G.
G.
H-J.
H-J.
L.
L.
M-N.
M-N.
O-P.
O-P.
NAC, National Artists Corporation.
NAC, National Artists Corporation.
V-Ö.
V-Ö.
Vincent Associates, Edgar.
Vincent Associates, Edgar.
Brev till Birgit Nilsson från beundrare
Brev till Birgit Nilsson från beundrare
Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Canada, Cuba.
Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Canada, Cuba.
Storbritannien.
Storbritannien.
Sverige, A-C.
Sverige, A-C.
Sverige, T-Ö.
Sverige, T-Ö.
USA, R-Ö och oidentifierade avsändare.
USA, R-Ö och oidentifierade avsändare.
Gratulationstelegram.
Gratulationstelegram.
Manuskript (kollegieblock).
Manuskript (kollegieblock).
Manuskript, memoarer (engelska).
Manuskript, memoarer (engelska).
Manuskript.
Manuskript.
Diverse texter
Diverse texter
Texter rörande Birgit Nilsson.
Texter rörande Birgit Nilsson.
Biographica
Biographica
Kontrakt.
Kontrakt.
Hedersledamotskap och tackbrev.
Hedersledamotskap och tackbrev.
Listor över framträdanden.
Listor över framträdanden.
Royaltyredovisningar, Decca.
Royaltyredovisningar, Decca.
Handlingar rörande familj och släkt.
Handlingar rörande familj och släkt.
Diverse handlingar, evenemang m.m.
Diverse handlingar, evenemang m.m.
Musikalier
Musikalier
Noter, Beethoven.
Noter, Beethoven.
Noter, Wagner I.
Noter, Wagner I.
Noter, Verdi I.
Noter, Verdi I.
Noter, tonsättare B-W
Noter, tonsättare B-W
Tryck
Tryck
Tryck: brevpapper, kuvert, kort.
Tryck: brevpapper, kuvert, kort.
Program, svenska.
Program, svenska.
Program, utländska.
Program, utländska.
Böcker.
Böcker.
Väggkalendrar.
Väggkalendrar.
Tidskrifter, svenska musiktidskrifter.
Tidskrifter, svenska musiktidskrifter.
Oskrivna vykort.
Oskrivna vykort.
Pressklippsalbum, 3 st.
Pressklippsalbum, 3 st.
Pressklippsalbum, 3 st.
Pressklippsalbum, 3 st.
Pressklippsalbum, 2 st.
Pressklippsalbum, 2 st.
Le Plaidoyer d'un Fou [En dåres försvarstal]
Le Plaidoyer d'un Fou [En dåres försvarstal]
Le Plaidoyer d'un Fou
Le Plaidoyer d'un Fou
Le Voyage de Pierre l'Heureux
Le Voyage de Pierre l'Heureux
La Clef du Ciel
La Clef du Ciel
Les Clefs du Paradis
Les Clefs du Paradis
Fordringsägare [Créanciers]
Fordringsägare [Créanciers]
Créanciers
Créanciers
Le Lien
Le Lien
L'Infériorité de la Femme
L'Infériorité de la Femme
Qu'est - ce Le "Moderne"
Qu'est - ce Le "Moderne"
Fadren [Pére]
Fadren [Pére]
Intyg utfärdat av Vilhelm Carlheim-Gyllensköld och Nils Andersson efter utförd undersökning av August Strindbergs bo
Intyg utfärdat av Vilhelm Carlheim-Gyllensköld och Nils Andersson efter utförd undersökning av August Strindbergs bo
Kondoleanstelegram
Kondoleanstelegram
August Strindbergs gravbrev
August Strindbergs gravbrev
Brev till Emil Norlander
Brev till Emil Norlander
Verser av C. A. Ehrensvärd
Verser av C. A. Ehrensvärd
Eli Heckscher: Brev till Arthur Montgomery
Eli Heckscher: Brev till Arthur Montgomery
Adam Heymowskis papper
Adam Heymowskis papper
Cataloge provisoire des manuscrits mauritaniens en langue arabe... (Förarbeten till katalog över mauretanska handskrifter på arabiska, gjorda av A.H. och Mokhtar ould Hamidoun).
Cataloge provisoire des manuscrits mauritaniens en langue arabe... (Förarbeten till katalog över mauretanska handskrifter på arabiska, gjorda av A.H. och Mokhtar ould Hamidoun).
Fontes historiae africanae.
Fontes historiae africanae.
Africana
Africana
Maj Dahlbäcks papper
Maj Dahlbäcks papper
Inramade fotografier
Inramade fotografier
Patrik Reuterswärds efterlämnade papper
Patrik Reuterswärds efterlämnade papper
Brev
Brev
Dikter m.m.
Dikter m.m.
Symposier och konferenser
Symposier och konferenser
Patrik Reuterswärds kortkataloger
Patrik Reuterswärds kortkataloger
Marianne Räf: diktsamling "Orm, kall som Hades"
Marianne Räf: diktsamling "Orm, kall som Hades"
Brev till Malvina Bråkenhielm
Brev till Malvina Bråkenhielm
Böcker och manuskript
Böcker och manuskript
Manuskript
Manuskript
Almanackor
Almanackor
Brev till Ellen Jolin (72 st)
Brev till Ellen Jolin (72 st)
Gunnar Jacobssons efterlämnade papper
Gunnar Jacobssons efterlämnade papper
Handlingar om släkten Wertmüller
Handlingar om släkten Wertmüller
Fotoalbum
Fotoalbum
Album 1 (olim nr III)
Album 1 (olim nr III)
Jacques Outins arkiv, tillägg
Jacques Outins arkiv, tillägg
Åke Hammarskjölds papper: Arvskifte och andra juridiska handlingar
Åke Hammarskjölds papper: Arvskifte och andra juridiska handlingar
Carl Reinhold Berch: Beskrifning öfwer svenska mynt...
Carl Reinhold Berch: Beskrifning öfwer svenska mynt...
Brev/Biographica - Familjehandlingar
Brev/Biographica - Familjehandlingar
Brev/Biographica - Familjehandlingar
Brev/Biographica - Familjehandlingar
Brev/Biographica - Familjehandlingar
Brev/Biographica - Familjehandlingar
Ämnesordnade handlingar - Undervisningsmaterial
Ämnesordnade handlingar - Undervisningsmaterial
Results 1 to 100 of 64477

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.