Visar 62046 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

931 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

1. Handlingar rörande skattehemman nr 3 i Sävar och den derifrån avsöndrade jordlägenheten Bergvik nr 1, 1831-1905

Köpebrev rörande skattehemman nr 3, 1/8 mtl i Sävar by och socken upprättat mellan säljarna Olof Nathanaelsson och hh Anna Stina Olofsdotter och köparen Pehr Olofsson Boström. 21/2-1831

Utdrag ur lagfartsprotokoll rörande Pehr Olofsson Boströms ansökan om lagfart för hemman nr 3, 1/8 mtl, i Sävar. 15/10-1831

Syneprotokoll rörande en odlingstrakt "Innanför Bärgviken", för Pehr Boström. 29/5-1832

Utdrag ur dombok rörande häradsrättens utslag om odlingstrakt för Pehr Boström. 13/10-1832

Köpebrev rörande skattehemman nr 3, 1/8 mtl, i Sävar uprättat mellan säljarna Pehr Boström och hans hustru Greta Christina Arvidsotter och köparen Olof Petter Olofsson. 25/9-1837

Syneprotokoll rörande en utmark intill Pehr Boströms gård. 5/10-1837

Utdrag ur dombok rörande lagfart till skattehemman nr 3, 1/8 mtl, i Sävar. 13/4-1842

Köpebrev rörande "Nyvärk" (Bergviken) i Sävar uprättat mellan säljarna Pehr Boström och hans hustru Greta Christina Arvidsdotter och köparen Olof Petter Boström. 16/7-1859

Utdrag ur dombok rörande ovan nämnda köpekontrakt 16/7-1859. 12/10-1859

Utdrag ur häradsrättens inteckningsprotokoll rörande skattehemman nr 3, 1/8 mtl, i Sävar. 13/10-1859.

Utdrag ur inteckningsprotokoll rörande skattehemman nr 3, 1/8 mtl, i Sävar. 4/4-1860

Köpebrev rörande jordlägenhet (Bergvik) under skattehemman nr 3, 1/8 mtl, i Sävar upprättat mellan säljaren Olof Petter Olofsson och köparna Olof Petter Boström och hans hustru Anna Elisabet Lundquist. 23/1-1869

Utdrag ur landskontorets protokoll rörande avsöndring av lägenheten Bergvik nr 1, från skattehemmanet nr 3 i Sävar. 5/3-1869

Landshövdingeembetets utslag rörande avsöndringen av jordlägenheten Bergvik nr 1 från skattehemmanet nr 3 i Sävar. 5/3-1869

Utdrag ur lagfartsprotokoll rörande avsöndringen av jordlägenheten Bergvik nr 1 från skattehemmanet nr 3 i Sävar. 7/4-1869

Häradsrättens kungörelse rörande Olof Petter Boströms köp av Jordlägenheten Bergvik nr 1 i Sävar. 20/7-1870

Olof Petter Boströms ansökan om inteckning, för 500 kr, i jordlägenheten Bergvik nr 1 i Sävar. 13/12-1886.

Utdrag ur inteckningsprotokoll rörande Olof Petter Boströms ansökan om 500 kr inteckning i jordlägenheten Bergvik nr 1 i Sävar. 20/12-1886

Utdrag ur inteckningsprotokoll rörande Olof Petter Boströms begäran om förnyelse av inteckning i lägenheten Bergvik nr 1 i Sävar. 12/10-1896

Köpebrev rörande jordlägenheten Bergvik nr 1 i Sävar upprättat mellan säljaren Olof Petter Boström och köparen Karl Olof Boström. 30/12-1904

Utdrag ur lagfartsprotokoll rörande Karl Olof Boströms köp av jordlägenheten Bergvik nr 1 i Sävar. 17/5-1905

Lagfartsbevis för jordlägenheten Bergvik nr 1 i Sävar utfärdat till Karl Olof Boström. 17/5-1905

Utdrag ur lagfartsprotokoll rörande Karl Olof Boströms begäran om undantagsförmåner. 17/5-1905.

1 inbunden volym av G. O. Hyltén-Cavallius: Tryckta arbeten och uppsattser af Gunnar Olof Hyltén-Cavallius. 1835-184[?]

Innehåller bl.a.: Vocabularium Vaerendicum, disputation 1838-39. - Herr Scott och methodismen, 1842. - Förteckning öfver de taflor som visas i det Kongl. Museum i Stockholm 1841. - Förteckning öfver de taflor som visas i det Kongl. Museum i Stockholm, 2:a upplaga, 1841. - Förteckning på de statyer, byster och antiker, som förvaras å Kongl. Museum i Stockholm. 1841. - Beskrifning öfver staden Stockholm (ur Läsning för folket, årg. 7-8). - Tidningsartiklar och uppsatser.
Resultat 101 till 200 av 62046

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.