Visar 10823 resultat

Arkivbeskrivning
Underserie
Förhandsgranska utskrift Visa:

106 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

PRESSKLIPP, AV AMELIE POSSE

PRESSKLIPP, AV AMELIE POSSE

Brev till Birgit Nilsson - privata brev från familj och vänner

Brev till Birgit Nilsson - privata brev från familj och vänner

Manuskript, memoarer (engelska).

Manuskript, memoarer (engelska).

Texter rörande Birgit Nilsson, engelska.

Texter rörande Birgit Nilsson, engelska.

Kontrakt (1962-1996), radio, TV och övrigt (1947-2000).

Kontrakt (1962-1996), radio, TV och övrigt (1947-2000).

Diplom.

Diplom.

Register över radio- och TV-inspelningar.

Register över radio- och TV-inspelningar.

Royaltyredovisningar.

Royaltyredovisningar.

Diverse handlingar, inbjudningskort, menyer m.m.

Diverse handlingar, inbjudningskort, menyer m.m.

Brev från Jenny Lind, 6 st, 1846-1862, samt andra handlingar rörande henne sk...

Brev från Jenny Lind, 6 st, 1846-1862, samt andra handlingar rörande henne skänkta till Birgit Nilsson.

Noter, Strauss

Noter, Strauss

Noter, Verdi I.

Noter, Verdi I.

Noter, Verdi II.

Noter, Verdi II.

Program, Västra Karups kyrka.

Program, Västra Karups kyrka.

Tryck med dedikation till Birgit Nilsson.

Tryck med dedikation till Birgit Nilsson.

Böcker.

Böcker.

Tidskrifter, svenska musiktidskrifter.

Tidskrifter, svenska musiktidskrifter.

Pressklippsalbum, 4 st.

Pressklippsalbum, 4 st.

Pressklippsalbum, 3 st.

Pressklippsalbum, 3 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Pressklippsalbum, 3 st.

Pressklippsalbum, 3 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Pressklippsalbum, 3 st.

Pressklippsalbum, 3 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Pressklippsalbum, 1 st.

Pressklippsalbum, 1 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Pressklippsalbum, 2 st.

Utkast och anteckningar i samband med romanen Som en ballong på skoj...

Utkast och anteckningar i samband med romanen Som en ballong på skoj...

Kyrkoherdeinstallationen i Ulrika Eleonora kyrka i Stockholm 1937: inträdespr...

Kyrkoherdeinstallationen i Ulrika Eleonora kyrka i Stockholm 1937: inträdespredikan av Oscar Krook, tal av pastor prim. Nils Widner jämte ett brev till Oscar Krook daterat 27 okt. 1937, fotografier m.m.

Papper rörande Oscar Krooks moder, Hilda Krook (1840-1925), f. Taube

Papper rörande Oscar Krooks moder, Hilda Krook (1840-1925), f. Taube

Kristendomsanteckningar samt mina egna funderingar i detta ämne 1895. 1 häfte

Kristendomsanteckningar samt mina egna funderingar i detta ämne 1895. 1 häfte

Ångest och vidskepelse. Föredrag i läkaresällskapet dec. 1941. 8 blad, folio

Ångest och vidskepelse. Föredrag i läkaresällskapet dec. 1941. 8 blad, folio

Den nya Evangelieboken och den nya Kyrkohandboken. 11 blad, folio

Den nya Evangelieboken och den nya Kyrkohandboken. 11 blad, folio

Jesu livsskildringar. 5 blad

Jesu livsskildringar. 5 blad

Koncept till minnesteckning över Nathan Söderblom

Koncept till minnesteckning över Nathan Söderblom

Tal vid medborgartåget 27 maj 1934. 3 maskinskrivna blad, folio

Tal vid medborgartåget 27 maj 1934. 3 maskinskrivna blad, folio

Diverse politiska manuskript utan titlar

Diverse politiska manuskript utan titlar

Sveriges kyrka. Fragment, 3 blad folio

Sveriges kyrka. Fragment, 3 blad folio

Billing, Einar: [Predikan på] Långfredagen 1919. 25 blad

Billing, Einar: [Predikan på] Långfredagen 1919. 25 blad

Daterade 1919-1948

Daterade 1919-1948

Urklippsbok: egna artiklar

Urklippsbok: egna artiklar

Skrifter och särtryck (samt korrektur) av Oscar Krook. 1 portfölj

Skrifter och särtryck (samt korrektur) av Oscar Krook. 1 portfölj

Studiematerial till Hermods "Grekisk elementarkurs"

Studiematerial till Hermods "Grekisk elementarkurs"

Barnteckningar

Barnteckningar

Utställningskataloger

Utställningskataloger

Prisma

Prisma

Böcker

Böcker

Illustrationer till artiklar om konst

Illustrationer till artiklar om konst

Musik

Musik

Tryckta skrifter.

Tryckta skrifter.

G - O

G - O

A - G.

A - G.

L - M.

L - M.

Material angående Eyvind Johnsons släkt.

Material angående Eyvind Johnsons släkt.

Kallelser till Eyvind Johnson att ingå som medlem respektive ledamot i Sverig...

Kallelser till Eyvind Johnson att ingå som medlem respektive ledamot i Sveriges författareförening och Svenska institutet för kulturellt utbyte med utlandet; 4 dokument

Föreläsningsanteckningar och manuskript

Föreläsningsanteckningar och manuskript

Biographica

Biographica

Släktpapper. Original såväl som sentida avskrifter.

Släktpapper. Original såväl som sentida avskrifter.

Handlingar rörande egendomen Torpa från 1600-talet till 1807. Även papper rör...

Handlingar rörande egendomen Torpa från 1600-talet till 1807. Även papper rörande övriga Tveta härad samt Jönköpings stad under denna tid.

Ritningar och tryckta bilder

Ritningar och tryckta bilder

Anteckningsbok: Notiser från Petanders studier i rättspropedeutik

Anteckningsbok: Notiser från Petanders studier i rättspropedeutik

Anteckningsbok: Notiser från Petanders studier i filosofi

Anteckningsbok: Notiser från Petanders studier i filosofi

Anteckningsbok: Notiser från Petanders studier i nationalekonomi

Anteckningsbok: Notiser från Petanders studier i nationalekonomi

Anteckningsbok: "Ekonomisk lagstiftning". Kronologisk översikt över...

Anteckningsbok: "Ekonomisk lagstiftning". Kronologisk översikt över den ekonomiska lagstiftningen i Sverige, 1700-talet

Anteckningsbok: Notiser från föreläsningsturné

Anteckningsbok: Notiser från föreläsningsturné

Anteckningsbok: Diverse smånotiser samt anteckningar om "Monism och utve...

Anteckningsbok: Diverse smånotiser samt anteckningar om "Monism och utveckling"

Anteckningsbok: "Diskussionskrets i Birkagården"

Anteckningsbok: "Diskussionskrets i Birkagården"

Mina fäder (Fäderna). Tryckt i Ord och Bild årgång 4, 1895. Omtryckt i Vildma...

Mina fäder (Fäderna). Tryckt i Ord och Bild årgång 4, 1895. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. 2 blad.

Vid Mickelsmässan (Efter skörden). Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 29, 1...

Vid Mickelsmässan (Efter skörden). Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 29, 1893. Omtryckt i Karlfeldts ungdomsdiktning, 1934. 2 blad.

Fiskarvisa. Undertecknad Axel Karlfeldt. Tryckt i Jul årgång 7, 1894. Omtryck...

Fiskarvisa. Undertecknad Axel Karlfeldt. Tryckt i Jul årgång 7, 1894. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. 2 blad.

Fotografier

Fotografier

Biographica

Biographica

Anteckningar, manus

Anteckningar, manus

Diverse

Diverse

Bilaga till brev från Hans Strindberg

Bilaga till brev från Hans Strindberg

Meta Falkner: Kvitto på betalning för inackordering

Meta Falkner: Kvitto på betalning för inackordering

Nyårshälsning från Minna Sickinger

Nyårshälsning från Minna Sickinger

Banderoll med på skrift av okänd hand [möjligen Börjesson].

Banderoll med på skrift av okänd hand [möjligen Börjesson].

Tänkespråk av okänd hand

Tänkespråk av okänd hand

Postanvisningar och dyligt

Postanvisningar och dyligt

Brev till Emil Schering från Georg Müller Verlag samt från Fritz Krempien

Brev till Emil Schering från Georg Müller Verlag samt från Fritz Krempien

Kort till Henry von Philp till K Thor D:e Högberg samt till Karin Smirnoff fr...

Kort till Henry von Philp till K Thor D:e Högberg samt till Karin Smirnoff från Emma Lodenius och "Tant Karin".

Eleonora Norlings testamente

Eleonora Norlings testamente

Prosa

Prosa

Lyrik

Lyrik

Tyska översättningar

Tyska översättningar

Kontrakt (Kungl. Dramatiska teatern) och redovisningar från diverse svenska f...

Kontrakt (Kungl. Dramatiska teatern) och redovisningar från diverse svenska förlag och teatrar

Brev mellan övriga: korrespondens mellan Agnes Undén och diverse andra personer.

Brev mellan övriga: korrespondens mellan Agnes Undén och diverse andra personer.

Utbildningsfrågor: Professur; Rektorat; Kanslerskap för Uppsala universitet.

Utbildningsfrågor: Professur; Rektorat; Kanslerskap för Uppsala universitet.

Internationell verksamhet

Internationell verksamhet

Efter kriget

Efter kriget

Kärnvapenfrågor

Kärnvapenfrågor

Nordiska samarbetsfrågor

Nordiska samarbetsfrågor

Utrikesförvaltning: Frågor rörande diplomatkåren mm.

Utrikesförvaltning: Frågor rörande diplomatkåren mm.

Tryck, övrigt

Tryck, övrigt

Preface de l'auteur

Preface de l'auteur

Pierre le Fortuné

Pierre le Fortuné

Créanciers

Créanciers

L'Infériorité de la Femme

L'Infériorité de la Femme

Vivisections [II]

Vivisections [II]

Brev till Amelie Posse från diverse brevskrivare, A-Ö

Brev till Amelie Posse från diverse brevskrivare, A-Ö
Resultat 1till100av10823

Kungliga biblioteket
Kontakta oss