Visar 4963 resultat

Arkivbeskrivning
Arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

368 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Papyrus Graecus Holmiensis
Papyrus Graecus Holmiensis
Nestorianska inskriften i Hsian-Fu Kina
Nestorianska inskriften i Hsian-Fu Kina
Opusculum musices
Opusculum musices
Erik Fleming: Jordebok
Erik Fleming: Jordebok
Sophokles Tragoediae septem graece. Med anteckningar av riksrådet Jöran Bengtsson Gylta (d. 1561), vars namnteckning också finns på titelbladet
Sophokles Tragoediae septem graece. Med anteckningar av riksrådet Jöran Bengtsson Gylta (d. 1561), vars namnteckning också finns på titelbladet
Tīmūrnāme
Tīmūrnāme
Kopia av brev till Johan III från Caspar Holste
Kopia av brev till Johan III från Caspar Holste
Pär Larsson: Fullmakt
Pär Larsson: Fullmakt
Krister Klasson Horn af Åminne:  Jordebok
Krister Klasson Horn af Åminne: Jordebok
Collectanea Runica
Collectanea Runica
Arla Coldinus samling av inkunabler och 1500-talstryck
Arla Coldinus samling av inkunabler och 1500-talstryck
Avskrifter av lagar och diplom (medeltidsbrev)
Avskrifter av lagar och diplom (medeltidsbrev)
Isländska ritualfragment från 1500-talet
Isländska ritualfragment från 1500-talet
Karl XI:s släktträd
Karl XI:s släktträd
Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm
Karl XI:s syn på rikssalen i Stockholm
Diverse fragment ur pärmar i KVA:s bibliotek
Diverse fragment ur pärmar i KVA:s bibliotek
Georg Ludvig Fürstenhäusers boksamling
Georg Ludvig Fürstenhäusers boksamling
Karl XI:s syn
Karl XI:s syn
Avskriftssamling omfattande 64 dokument från 1592-1603
Avskriftssamling omfattande 64 dokument från 1592-1603
En fransk balettmästares och danslärares i Bruxelles 1614-19 anteckningsbok
En fransk balettmästares och danslärares i Bruxelles 1614-19 anteckningsbok
Johann Lehlins stambok
Johann Lehlins stambok
Påvliga traktater under Gregorius XV:s pontifikat. Instruttione a nuntio Massimi etc. etc. 1 volym fol. i helpergamentband köpt av J. G. Sparwenfeld i Madrid 6 maj 1690
Påvliga traktater under Gregorius XV:s pontifikat. Instruttione a nuntio Massimi etc. etc. 1 volym fol. i helpergamentband köpt av J. G. Sparwenfeld i Madrid 6 maj 1690
Joachim Arnoldis stambok
Joachim Arnoldis stambok
Heinrich Schacht: Missio Suetica
Heinrich Schacht: Missio Suetica
Jonas Haquini Rhezelius: Monumenta runica in Ölandia comitatu Regni Sveciæ Gothiaquæ
Jonas Haquini Rhezelius: Monumenta runica in Ölandia comitatu Regni Sveciæ Gothiaquæ
Paul Wunderlichs stambok
Paul Wunderlichs stambok
Matthias Eckhert stambok "Eckerts Stambuch"
Matthias Eckhert stambok "Eckerts Stambuch"
Schering Rosenhane: Hortus Regius - Drottning Christinas stamträd med emblemata politica
Schering Rosenhane: Hortus Regius - Drottning Christinas stamträd med emblemata politica
Mäss- och koralbok
Mäss- och koralbok
Brev från Axel Oxenstierna 1622-1647 i avskrifter av J. A. Stochau för N. R. Brocmans räkning
Brev från Axel Oxenstierna 1622-1647 i avskrifter av J. A. Stochau för N. R. Brocmans räkning
John Abraham Hamilton: Engelska skådespel
John Abraham Hamilton: Engelska skådespel
Ritterbancks-Protocoll de anno 1620 bis 1648 sammanbundet med Die dreijmahl gehaltene Curländische Ritterbänke von anno 1620, 1631 und 1634
Ritterbancks-Protocoll de anno 1620 bis 1648 sammanbundet med Die dreijmahl gehaltene Curländische Ritterbänke von anno 1620, 1631 und 1634
Recentissima linguae septentrionalis incunabula id est grammaticae islandicae rudimenta av Runólfur Jónsson med Georg Stiernhielms understrykningar och anteckningar
Recentissima linguae septentrionalis incunabula id est grammaticae islandicae rudimenta av Runólfur Jónsson med Georg Stiernhielms understrykningar och anteckningar
Johannes Bureus: Adulruna rediviva seu sapientia Sveorum veterum de mysteriis alphabeti trium cor...
Johannes Bureus: Adulruna rediviva seu sapientia Sveorum veterum de mysteriis alphabeti trium coronarum regni Fulkandiarum seu Svethiae antiquissimae
Urkunder från Trettioåriga kriget
Urkunder från Trettioåriga kriget
Amours De Monsieur L'abbé Roquette avec Mademoiselle de Montauzier par Monsieur L'abbé Le Camus 1667
Amours De Monsieur L'abbé Roquette avec Mademoiselle de Montauzier par Monsieur L'abbé Le Camus 1667
Drottning Kristina: Brev
Drottning Kristina: Brev
Samuel Rehn: En kortt Relation om Lapparnes lefwarne och sedher, wijdskiepellser, sampt i många s...
Samuel Rehn: En kortt Relation om Lapparnes lefwarne och sedher, wijdskiepellser, sampt i många stycken grofwe wildfarellser
Johannes Lothigius stambok
Johannes Lothigius stambok
Israel Olai Leimontinus: Svensk psalmbok med sångnoter
Israel Olai Leimontinus: Svensk psalmbok med sångnoter
Avskrifter av Jöns Horneaus Sannfärdig berättelse om det för 100 år sedan förlupna grufverliga Tr...
Avskrifter av Jöns Horneaus Sannfärdig berättelse om det för 100 år sedan förlupna grufverliga Trolldoms-Oväsendet i Sverige och Martin Brunnerus Betänkande om trolldomsväsendet
Partitur för instrumentalmusik (trestämmig sättning) i tabulatur
Partitur för instrumentalmusik (trestämmig sättning) i tabulatur
Nicodemus Tessin d.y: Resedagbok
Nicodemus Tessin d.y: Resedagbok
Hedvig Sofia: Autograf
Hedvig Sofia: Autograf
Hjalmars och Hramers saga
Hjalmars och Hramers saga
Erik Dahlberg: Brev
Erik Dahlberg: Brev
Gustaf Berghmans Elzeviersamling
Gustaf Berghmans Elzeviersamling
Rålambska dräktboken
Rålambska dräktboken
Liber Cantus
Liber Cantus
Codex Berggrenianus 20: Drusernas på Libanon heliga bok
Codex Berggrenianus 20: Drusernas på Libanon heliga bok
Poetiske Tidsfördrif och en handskriven visbok
Poetiske Tidsfördrif och en handskriven visbok
Johan Peringskiöld: Monumenta Sveo-Gothorum
Johan Peringskiöld: Monumenta Sveo-Gothorum
Carl Gustaf Tessin: Recueil des factums
Carl Gustaf Tessin: Recueil des factums
Släkten Böttiger: Diverse handlingar
Släkten Böttiger: Diverse handlingar
Pappersprover
Pappersprover
Gustaf Rålambs samling av suecana
Gustaf Rålambs samling av suecana
Visbok från 1700-talet
Visbok från 1700-talet
Carl Israel Hallman: Tillfälle gör tjuvfen
Carl Israel Hallman: Tillfälle gör tjuvfen
Carl Michael Bellman: ”Bellmansvisor”
Carl Michael Bellman: ”Bellmansvisor”
"Le Vainqueur du Diable. Comédie populaire avec chant en cinq actes" de Th. Overskou
"Le Vainqueur du Diable. Comédie populaire avec chant en cinq actes" de Th. Overskou
Teologisk handskrift
Teologisk handskrift
Axel Lindström: Handskriftssamling
Axel Lindström: Handskriftssamling
Claes de Frietzckys bibliotek i Säbylund
Claes de Frietzckys bibliotek i Säbylund
Visbok
Visbok
Brev från personer i släkten von Düben
Brev från personer i släkten von Düben
Carl Gustaf af Leopold: Reflexioner om vitterhet
Carl Gustaf af Leopold: Reflexioner om vitterhet
Medeltida riksrådsätter
Medeltida riksrådsätter
ʼĪsā's och Masʼūd's dikter
ʼĪsā's och Masʼūd's dikter
Samling av visor m.m.
Samling av visor m.m.
Drottning Kristina: Avskrift Formula Confessionis Christinæ
Drottning Kristina: Avskrift Formula Confessionis Christinæ
Lack- och färgningsbok
Lack- och färgningsbok
Läkebok
Läkebok
C. A. Rosenadlers samling av suecana
C. A. Rosenadlers samling av suecana
Schering Rosenhane
Schering Rosenhane
Verser, Bref och Carricaturer af Ehrenswärd; Ett humoristiskt bref af skalden Oxenstierna under namn af Haqvin Bager; En bröllops-gratulation på vers (troligtvis af Leopold) (Kopior)
Verser, Bref och Carricaturer af Ehrenswärd; Ett humoristiskt bref af skalden Oxenstierna under namn af Haqvin Bager; En bröllops-gratulation på vers (troligtvis af Leopold) (Kopior)
Visbok från 1700-talet Recueil des chansons
Visbok från 1700-talet Recueil des chansons
Skrivelser och brev från 1500- 1700-tal samt ett medeltida fragment
Skrivelser och brev från 1500- 1700-tal samt ett medeltida fragment
Drottningholmsbiblioteket
Drottningholmsbiblioteket
Carl August Ehrensvärd: Brev med teckningar
Carl August Ehrensvärd: Brev med teckningar
Carl Israel Hallman: Tillfälle gör tiuvfen
Carl Israel Hallman: Tillfälle gör tiuvfen
Arvid Adrian Stjernecrantz Poetiska skrifter samlade av C. M. Völschow
Arvid Adrian Stjernecrantz Poetiska skrifter samlade av C. M. Völschow
Wise- och Gåtebok
Wise- och Gåtebok
Gustaf Adolph Reuterholm: Nyckelen till alla cronologiske prophetior
Gustaf Adolph Reuterholm: Nyckelen till alla cronologiske prophetior
Andreas Michelsens samling av dissertationer
Andreas Michelsens samling av dissertationer
Andreas Geringius: Almanacksanteckningar
Andreas Geringius: Almanacksanteckningar
Edvard Gyldenstolpe (1679-1709), Anteckningar från Konstantinopel 1702. Kopia av original i Gyldenstolpeska samlingen, vol. 12, Sjöholmsarkivet, Riksarkivet
Edvard Gyldenstolpe (1679-1709), Anteckningar från Konstantinopel 1702. Kopia av original i Gyldenstolpeska samlingen, vol. 12, Sjöholmsarkivet, Riksarkivet
Anteckning om Krigshändelserna i Kurland uti Kon. Karl XIIs tid, under GeneralMajoren C.M. Stuart...
Anteckning om Krigshändelserna i Kurland uti Kon. Karl XIIs tid, under GeneralMajoren C.M. Stuart, af Er. Dahlberg
Nils Gripenhielm: Brev
Nils Gripenhielm: Brev
Erik Persson Sparre: Ansökan om resepass för Otto Damcke
Erik Persson Sparre: Ansökan om resepass för Otto Damcke
Henrik Lutkens fullmakt som konsul i Bordeaux
Henrik Lutkens fullmakt som konsul i Bordeaux
Brev, rapporter m.m. till Claes Ekeblad d.ä.
Brev, rapporter m.m. till Claes Ekeblad d.ä.
Brev, rapporter m.m. till Claes Ekeblad d.ä.
Brev, rapporter m.m. till Claes Ekeblad d.ä.
Carl Gustaf Lewenhaupt: Brev från C.G., hans fru Amalia Wilhelmina Köningsmarck och hans svägerska Maria Aurora Köingsmarck
Carl Gustaf Lewenhaupt: Brev från C.G., hans fru Amalia Wilhelmina Köningsmarck och hans svägerska Maria Aurora Köingsmarck
Hiyoo ging. Manchurisk handskrift
Hiyoo ging. Manchurisk handskrift
Handskrift: "Hemligheten af Jesu Christi och Hans Lemmars Bedöwande och Hugswalande, Dödande och Uplifwande, Förnedrande och Uphöjande Kors"
Handskrift: "Hemligheten af Jesu Christi och Hans Lemmars Bedöwande och Hugswalande, Dödande och Uplifwande, Förnedrande och Uphöjande Kors"
Anna Rosina Schneidler: brev daterat 1735 med brevhuvud av Anna Maria Thelott
Anna Rosina Schneidler: brev daterat 1735 med brevhuvud av Anna Maria Thelott
Brev från Bengt Christoffersson Lilliehöök till Christoffer Johansson Ekeblad samt till densamme från Margareta och Anna Ekeblad. I sammanfattning och bearbetning av Gustaf W:son Lilliehöök
Brev från Bengt Christoffersson Lilliehöök till Christoffer Johansson Ekeblad samt till densamme från Margareta och Anna Ekeblad. I sammanfattning och bearbetning av Gustaf W:son Lilliehöök
Sköldebrev för Andreas Streng
Sköldebrev för Andreas Streng
Elmbladhska samlingen av personverser
Elmbladhska samlingen av personverser
Olof Kullbergs (1676-1739) dagbok (kopia)
Olof Kullbergs (1676-1739) dagbok (kopia)
Resultat 1 till 100 av 4963

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.