Print preview Close

Showing 4 results

Archival description
Västmanland
Print preview View:

Material rörande J. L. Horrn

  • SE S-HS Acc1992/20
  • Fonds
Lista över hans i KB förvarade lagerförteckningar 1728-1795, upprättad av Sten G. Lindberg (genomslagskopia). Korrespondens rörande Horrn mellan Sten G. Lindberg och dåvarande bibliotekarien vid Västerås SBL Åke Åberg 1968-1969

Gustaf Abraham Granströms samling

  • SE S-HS Acc1965/78
  • Fonds
  • ? - 1938
Innehåller korrespondens, ämnesordnade handlingar i tre olika serier, räkenskaper och handlingar efter Gustaf, Evald och Carl Gustaf Granström, m.m

Herr Ramsells brevsamling

  • SE S-HS Acc2015/28
  • Fonds
  • 1743--1749
Brevsamlingen innehåller främst brev mellan Jacob Ramsell ( herr R) och Eva Wilkens (mademoiselle W) men även breväxling mellan Ramsell och brukspatron Henrik Wilkens. Samtliga brev är avskrifter.

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.