FAQ - Vanliga frågor

test bild

Hur gör jag för att beställa fram material ur samlingarna för läsning?


Vi har samlat information om hur man enklast söker och beställer fram material för läsning på hjälpsidorna Söka och Beställa.


Hur beställer jag kopior?


Om du vet titel och refererenskod till materialet du vill beställa och om materialet är upphovsrättsligt fritt och i gott skick så lämnar du enklast din beställning via detta formulär. Information om KB:s reproservice och prislista finner du här .

Om du istället behöver hjälp att lokalisera materialet, eller har frågor om dess skick eller upphovsrättsliga status så får du gärna kontakta oss .


Upphovsrätt


En stor del av KB:s enskilda arkiv skyddas av upphovsrättsliga regler. För att KB ska kunna utföra din beställning på kopiering av verk som är skyddat måste vi veta att du förbinder dig att inhämta tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.
Detta regleras via avtal, se länk här. Observera att KB inte kan utföra beställningen innan underskrivet avtal har inkommit.


Får jag fotografera med egen kamera?


Kontakta personalen i Specialläsesalen för bedömning i varje enskilt fall. Vid bedömningen tas bl. a. hänsyn till materialets skick och upphovsrättsliga status.


Digitaliserat material

Alla bilder på Arkens webbplats är fria att återanvända enligt CC0-licens .

I Arken finns digitaliserat material ur KB:s personarkiv och enskilda arkiv. Du hittar dem under sökingången Digitala objekt eller via respektive arkivförteckning (ex. Ellen Keys samling).

Andra ingångar till digitaliserat material ur KB:s samlingar:

Digitala kollektioner på KB.se
Manuscripta
Suecia.kb.se
Codex Gigas
World Digital Library (WDL)
Litteraturbanken
Libris, lista över digitaliserade handskrifter (KB)
Regina, lista över digitaliserade handskrifter (KB)
Data.kb.se


Andra söktjänster


För de äldre handskriftssamlingarna, sök i Nominalkatalogen.

Kungliga bibliotekets samlingar rymmer mycket mer än det du hittar i Arken.
Läs mer om hur du hittar i våra samlingar.
Läs här om hur du söker och beställer fram böcker, kartor och bilder, tidningar, affärstryck, audiovisuellt material m.m.
Om du vill hitta information om andra svenska arkiv, så börja med att söka i NAD - Nationell Arkivdatabas.


För mer information om KB:s samlingar


Handskrifter
Personarkiv
Bilder
Kartor
Särskilda samlingarKungliga biblioteket
Kontakta oss