Showing 72 results

Authority record
Ämbetsmän

Hammarskjöld, Åke

 • https://libris.kb.se/dbqt2t8x32v140l
 • Person
 • 1893-1937
Jurist

Falk, Herman

 • https://libris.kb.se/c9psx6lw4zdpkl2#it
 • Person
 • 1869-1919
Jurist och ämbetsman

Engeström, Lars von

 • https://libris.kb.se/c9prsplw3tz4t23#it
 • Person
 • 1751-1826
Diplomat och ämbetsman, bl.a. utrikesminister 1809-1824

Berghman, Arvid

 • https://libris.kb.se/0xbdfdlj5m3b9s7#it
 • Person
 • 1897-1961
Fil k., amanuens vid Riksheraldikerämbetet, kanslist vid Kungliga Majestäts Orden (KMO), hovkamrerare

Hammarskjöld, Bo

 • https://libris.kb.se/fcrtw9pz1b47flb#it
 • Person
 • 1891-1974
Ämbetsman. Statssekreterare i Socialdepartementet 1926-1934. Landshövding i Södermanlands län 1935-1958

Malm, Gösta

 • https://libris.kb.se/20dhlmkl07tv6jd#it
 • Person
 • 1873-1965
Tekniker och ämbetsman, bl.a. inom Vattenfallstyrelsen; landshövding i Norrbottens län 1917-28

Frigel, Pehr

 • https://libris.kb.se/x71h11bjvtppzl3h#it
 • Person
 • 1750-1842
Ämbetsman, tonsättare; fil. mag. (1776 i Uppsala), sekreterare i Statskontoret (1784-1809), sekreterare och bibliotekarie (1797-1841), inspektör för undervisningen (1811-1834) samt lärare i musikens teori med professors namn (1814-1830) vid Kungl. Musikaliska akademien. Hette Frigelius före 1780. Son till Pehr Frigelius (1708-1791), bror till Anders Frigelius (1746-1828)

Chesnecopherus, Nils

 • https://libris.kb.se/20dgjfgl0t6krc3#it
 • Person
 • 1574-1622
Ämbetsman. Bror till Johan Chesnecopherus.

Trygger, Ernst

 • https://libris.kb.se/xv8bfn6g01f70rj#it
 • Person
 • 1857-1943
Jurist, ämbetsman och konservativ politiker; bl.a. statsminister 1923-24

Gripenhielm, Nils

 • https://libris.kb.se/1zcfhjkk0m032fv#it
 • Person
 • 1653-1706
Ämbetsman; son till Emund Gripenhielm

Rosenstein, Nils von

 • https://libris.kb.se/75kmnkhr0gmp7m9#it
 • Person
 • 1752-1824
Ämbetsman, filosof

Weste, Erik Wilhelm

 • https://libris.kb.se/1zcglkbk4m0tqv4#it
 • Person
 • 1753-1839
Ämbetsman, språkman

Dahlberg, Erik

 • https://libris.kb.se/fcrttqfz2slp120#it
 • Person
 • 1625-1703
Militär, arkitekt, tecknare, ämbetsman. Greve. Före adlandet 1660 Jönsson

Björkman, Göran

 • https://libris.kb.se/pm135hv72wfrnbf#it
 • Person
 • 1860-1923
Ämbetsman; översättare, främst av spansk och portugisisk lyrik. Skrev själv lyrik, ibland under pseudonymen Gringoire II

Falkman, Ludvig B.

 • https://libris.kb.se/jgvxxzf239sk5v8#it
 • Person
 • 1808-1891
Ämbetsman & författare

Calonius, Matthias

 • https://libris.kb.se/sq4663bb4fz4lgl#it
 • Person
 • 1738-1817
Finländsk jurist och ämbetsman

Leijonmarck, Evald Gustaf

 • https://libris.kb.se/jgvz76d213gkwsc#it
 • Person
 • 1809-1884
Ämbetsman, hovman; kansli- och kameralexamen (1829 i Uppsala), e. o. kanslist (från 1829), kammarskrivare (från 1835), kammarförvant (från 1841) och kamrerare (tf. från 1854, ord. 1860-1874) i Kommerskollegium, kammarjunkare (från 1832), kammarherre (från 1848). Son till John Adolf Leyonmarck (1775-1853), far till Gustaf Leijonmarck (1843-1915), Ludvig Leijonmarck (1846-1924) och Otto Hjalmar Leijonmarck (1849-1926)

Hedman, Abraham

 • https://libris.kb.se/wt79dflf5d98drt#it
 • Person
 • 1734-1788
Amiralitetskammarråd och hovekonomidirektör hos Gustav III

Valerius, Johan David

 • https://libris.kb.se/xv8cg6bg0px3wzb#it
 • Person
Ämbetsman, skald, skådespelare. Ledamot av Svenska Akademien 1826-1852

Angelini, Jöns Erik

 • https://libris.kb.se/31fjnm9m17fl34f#it
 • Person
 • 1779-1807
Ämbetsman. Publicerade sig även under pseudonymen Rimmon Versenius

Sohlman, Ragnar

 • https://libris.kb.se/0xbfj3nj007bx3f#it
 • Person
 • 1870-1948
Sprängämnestekniker och ämbetsman; son till tidningsmannen August Sohlman

Elmquist, Henning

 • https://libris.kb.se/1zcgkmck2djwnmd
 • Person
 • 1871-1933
Ämbetsman och socialpolitiker; bl.a. den förste chefen för Socialstyrelsen

Ekmarck, Lars August

 • https://libris.kb.se/75kmp7gr0rslvsf
 • Person
 • 1785-1869
Ämbetsman och författare

Bredberg, Henrik Wilhelm

 • https://libris.kb.se/20dhnk4l0k4wsbr#it
 • Person
 • 1819-1877
Jurist, ämbetsman; jur. kand. (1843 i Uppsala), kanslist (från 1844) och sekreterare (1848-1858) i Överintendentsämbetet, konsultativt statsråd (1860-1874), president i Kammarrätten (1874-1877). Även tillfällighetsdiktare. Son till Erik Wilhelm Bredberg (1787-1869), far till Wilhelmina Carlson (1857-1943)

Dardel, Nils von

 • https://libris.kb.se/zw9dh8sh2rc39tf#it
 • Person
 • 1853-1950

Ascheberg, Rutger von

 • https://libris.kb.se/86lnrj9s0gfl7r2#it
 • Person
 • 1621-1693
Greve, militär och ämbetsman

Rexed, Bror

 • https://libris.kb.se/64jll4fq2ktmrkt#it
 • Person
 • 1914-2002
Svensk läkare och ämbetsman, professor i anatomi 1953-1967, generaldirektör för Socialstyrelsen 1968-1978

Essen, Fredrik von

 • https://libris.kb.se/zw9djcgh2kr6hkf#it
 • Person
 • 1831-1921
Politiker (protektionist) och ämbetsman

Wennerberg, Gunnar

 • https://libris.kb.se/0xbdgs7j0xvxhb1#it
 • Person
 • 1817-1901
Ämbetsman, politiker (konservativ), skald och tonsättare, ledamot av Svenska Akademien från 1866

Adlercreutz, Axel Gustaf

 • https://libris.kb.se/86lnn9ls446cpct#it
 • Person
 • 1821-1880
Ämbetsman, politiker

Hallenstierna, Gustaf

 • https://libris.kb.se/tr58gvnc43t4tzf#it
 • Person
 • 1741-1813
Ämbetsman, bergsman, författare av erotisk dagbok; student i Uppsala (från 1751), kopist (från 1763), kanslist (från 1765), protokollssekreterare (från 1777) och 1. expeditionssekreterare (från 1788) i utrikesexpeditionen, titulärregeringsråd i pommerska regeringen (från 1799), ägare av andelar i gruvan och i kopparhyttor i Falun. Hette Halldin före adlandet 1809

Rålamb, Gustaf

 • https://libris.kb.se/tr57b23c50478hp#it
 • Person
 • 1675-1750
Ämbetsman och samlare

Brahe, Per, d.y.

 • https://libris.kb.se/vs68990d2kbwg6f#it
 • Person
 • 1602-1680
Svensk greve, ämbetsman, politiker. Grevskap: Visingsborg. Riksråd från 1630 och riksdrots från 1641.

Rålamb, Clas

 • https://libris.kb.se/97mprcht2xb3g2v#it
 • Person
 • 1622-1698
Ämbetsman

Horn, Arvid

 • https://libris.kb.se/gdsvz6r03knk8wc
 • Person
 • 1664-1742
Riksråd

Broberg, Carl August

 • https://libris.kb.se/sq47cmpb24f64qz#it
 • Person
 • 1880-1958
Ämbetsman

Sparre, Gustav Adolf Vive

 • https://libris.kb.se/sq47bwlb4clc8nm#it
 • Person
 • 1802-1886
Ämbetsman och politiker

Brandel, Henric

 • https://libris.kb.se/fcrv0wpz2bjpfqn#it
 • Person
 • 1739-1828
Ämbetsman; även amatörastronom

Poppius, Gabriel

 • https://libris.kb.se/53hkm7xp53256g5#it
 • Person
 • 1769-1856
Jurist, ämbetsman

Livijn, Clas Johan

 • https://libris.kb.se/hftwz2q1198cc17#it
 • Person
 • 1781-1844
Jurist och författare

Forssell, Hans

 • https://libris.kb.se/0xbdhbkj1psxk2v
 • Person
 • 1843-1901
Historiker, skriftställare, politiker och ämbetsman. Publicerade sig även under signaturerna -s-, H. F. och R

Rudbeck, Johannes

 • https://libris.kb.se/42gjl5pn4cpgd66#it
 • Person
 • 1867-1935
Ämbetsman och bokhistoriker. Friherre. Använde även signaturen J. R.

Sander, Fredrik

 • https://libris.kb.se/nl025vz64m15297#it
 • Person
 • 1828-1900
Skald, konsthistoriker och ämbetsman; medlem av Svenska Akademien från 1889

Schröderheim, Elis

 • https://libris.kb.se/vs68cr0d3721vl9#it
 • Person
 • 1747-1795
Ämbetsman; ledamot av Svenska akademien. Hette före adlandet 1759 Schröder.

Fredenheim, Carl-Fredrik

 • https://libris.kb.se/42gjlgsn2s4v3x2#it
 • Person
 • 1748-1803
Ämbetsman och museiman. Adlades 1769, tidigare Mennander

Feilitzen, Otto von

 • https://libris.kb.se/75kmpm4r0kc9rz4#it
 • Person
 • 1820-1889
Ämbetsman och pedagog

Horn, Claes Fredrik

 • https://libris.kb.se/w6mbtttvt3sxftgq#it
 • Person
 • 1791-1865
Kavalleriofficer, ämbetsman, politiker, greve; student i Uppsala (från 1803), löjtnant (1812-1815) och kvarstående ryttmästare (1815-1822) i Livregementsbrigadens husarkår, riksdagsman i ridderskapet och adeln (1817-1854), landshövding i Stockholms län (tf. från 1842, ord. 1843-1849). Son till Clas Fredric Horn (1763-1823)

Sparre, Lars Eriksson

 • https://libris.kb.se/tr58cxmc4m6r8th#it
 • Person
 • 1590-1644
Hovman och ämbetsman

Bonde, Christer

 • https://libris.kb.se/c9prtk5w4frxk1j#it
 • Person
 • 1621-1659
Svenskt sändebud i England 1655-1656. President i Kommerskollegium 1656

Skytte, Johan

 • https://libris.kb.se/nl0241j63tvb8pq#it
 • Person
 • 1577-1645
Ämbetsman. Hette före adlandet 1604 Schroderus.

Fersen, Axel von

 • https://libris.kb.se/1zcfhg9k5cd2xk7
 • Person
 • 1755-1810
Militär, diplomat och ämbetsman; son till Axel von Fersen d.ä.

Carleson, Carl

 • https://libris.kb.se/86lps09s0102gcs#it
 • Person
 • 1703-1761
Ämbetsman, författare, m.m. Född Carlsson, adlad Carleson, 1746

Manderström, Ludvig

 • https://libris.kb.se/53hlpkgp12hxs40#it
 • Person
 • 1806-1873
Diplomat och ämbetsman

Roos, Adolf Wilhelm

 • https://libris.kb.se/jgvz2c120m45vkr#it
 • Person
 • 1824-1895
Ämbetsman; generalpostdirektör 1867-89; född i Finland, men verksam i Sverige; far till bl.a. författarinnan Anna Maria Roos

Ugglas, Samuel af

 • https://libris.kb.se/b8nqmh0v1zrr415#it
 • Person
 • 1750-1812
Ämbetsman och politiker; adlad 1772 och hette dessförinnan Ugla

Rosenhane, Schering

 • https://libris.kb.se/nl025ks63cd7fm7#it
 • Person
 • 1754-1812
Ämbetsman och historisk författare. Friherre

Burén, Axel

 • https://libris.kb.se/wb0dmcdrtjmv7b22#it
 • Person
 • 1842-1923
Direktör vid Kungliga Operan, Hovman

Tessin, Carl Gustaf

 • https://libris.kb.se/fcrtvrnz1gbvh3g#it
 • Person
 • 1695-1770
Statsman, konstfrämjare, överintendent för de kungliga slotten. Kronprins Gustavs lärare. Boksamlare. Son till Nicodemus T. d.y. Med Carl Gustaf T. utslocknade släkten Tessin

d'Albedyhll, Carl Gustaf Wickstedt

 • https://libris.kb.se/42gktvnn0msklzr#it
 • Person
 • 1800-1856
Ämbetsman, hovman; student i Uppsala (från 1812), sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxling (andre från 1819, förste 1825-1837), kammarjunkare (från 1819), kammarherre (från 1823), överceremonimästare (1831-1843). Son till Gustaf d'Albedyhll (1758-1819) och Charlotta d'Albedyhll (1770-1835)

Åkerman, Joachim

 • https://libris.kb.se/wt79dkxf2b6q831#it
 • Person
 • 1798-1876
Fysiker, kemist, ämbetsman

Dardel, Fredrik von

 • https://libris.kb.se/jgvxxtv24c1qb61#it
 • Person
 • 1885-1979
Jurist, ämbetsman

Järta, Hans

 • https://libris.kb.se/khwz06j33xpmxfw#it
 • Person
 • 1774-1847
Politiker, ämbetsman, skriftställare. Stavade före 1800 sitt namn Hierta

Ulfsparre, Fabian

 • https://libris.kb.se/khw07953570xg4n#it
 • Person
 • 1767-1842
Officer, ämbetsman; student i Uppsala (från 1780), löjtnant i armén (från 1789), protokollssekreterare i justitierevisionsexpeditionen (från 1794), lagman i Värmland (från 1794), landshövding i Södermanlands län (vice från 1803, ord. 1806-1815). Farbror till Georg Ulfsparre (1790-1866)

Hammarskjöld, Dag

 • https://libris.kb.se/75kmnkmr503jx21
 • Person
 • 1905-1961
Ämbetsman, FN:s generalsekreterare 1953-1961

Oxenstierna, Axel

 • https://libris.kb.se/75kmq48r4pg8gxn#it
 • Person
 • 1583-1654
Svensk statsman; rikskansler

Ugglas, Curt Gustaf af

 • https://libris.kb.se/khw04mg31bz8bjb#it
 • Person
 • 1820-1895
Ämbetsman; bl.a. landshövding i Östergötland

Trygger, Ernst

 • https://libris.kb.se/xv8bfn6g01f70rj#it
 • Person
 • 1857-1943
Jurist, ämbetsman och konservativ politiker; bl.a. statsminister 1923-24

Jöran Persson

 • https://libris.kb.se/86lnpmps2thjbfs#it
 • Person
 • ca 1530-1568
Ämbetsman. Erik XIV:s sekreterare och prokurator (åklagare) vid kungens höga nämnd. Kungens rådgivare och gunstling. Adlades 1568 med namnet Tegel. Avrättad i Stockholm samma år

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.