Visar 16 resultat

Arkivbeskrivning
Gösta Westmans klippsamling
Förhandsgranska utskrift Visa:

Gösta Westmans klippsamling

  • SE S-HS Acc2014/6
  • Arkiv
Klippböcker innehållande pressklipp, teaterprogram teaterafficher m.m, främst rörande August Strindberg samt några brev från kända svenska författare gällande bl.a. översättningar. Pressklippen saknar datum. Nårga av klippböckerna har anteckning på framsidan om när de upprättats.

Pressklipp samt brev

1 klippbok samt brev från Erik Ofvandal, Sven Hedin, Per Hallström, Ellen Key, Verner von Heidenstam, Ruben G:son Berg. Samtliga brev utom ett (Hallströms) är odaterat.

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.