Arkiv Acc2013/73 - Samfundet Pro Fide et Christianismos arkiv

Identitet

Referenskod

SE S-HS Acc2013/73

Titel

Samfundet Pro Fide et Christianismos arkiv

Datum

  • 1771--1987 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

7,3 hyllmeter
227 kapslar

Sammanhang

Arkivbildare

Administrativ historik

Arkivhistorik

Överförd från deposition 269

Förvärvsinformation

Gåva av Samfundet Pro Fide et Christianismo

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Samfundet Pro Fide et Christanismos arkiv innehållande protokoll, skrivelser, brev matriklar samt ekonomiska handlingar.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Kontakta Bevarandeenheten innan vol 1-15 tas fram

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Se uppladdat sökhjälpmedel för förteckning över serie 3.

Obs! En systematisk innehållsförteckning över hela samlingen finns i pappersform i anslutning till samlingen. Kontakta handskriftspersonalen för mer information

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Observera att brev till samfundet förutom i serie 7 (Brev, inkomna) även finns i serie 3 (Handlingar till protokoll).

Anmärkningar

Anmärkning

Samfundet Pro Fide et Christianismo är en kristen sammanslutning inom Svenska kyrkan. Samfundet grundades 1771 av överhovpredikant Carl Magnus Wrangel (1727-1786). Under sin först tid kom samfundet att fungera som plattform för utbredande av kristen tro och kunskap genom idéer om kristen upplysning, undervisning, mission och nykterhet. Den har kallats Sveriges första missions- och traktatsällskap och är Sveriges äldsta alltjämt existerande kristna förening.

Anmärkning

Samfundet publicerade läroböcker, initierade skolverksamhet och premierade lärare samt bidrog till uppbyggnaden av sockenbibliotek. Från år 1777 inrättade man sammanlagt fem skolor i Stockholm för både yngre och äldre barn i syfte att utbreda läs- och skrivkunnighet samt kristendomskunskap. Ett tiotal prästtjänster var inrättade som lärare vid dessa, lärarna kallades kateketer. Kateketinstitutionen genomgick under årens lopp modernisering på olika sätt, men fortlevde och överläts 1965 på Stockholms församlingsdelegerade.

Anmärkning

Samfundet inriktade sig tidigt på att utge kristen litteratur och stödja kristen skriftspridning i egen regi eller på annat sätt. Idag är samfundets huvudsakliga uppgift att ge ekonomiskt stöd till utgivning och spridning av kristen litteratur.

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

EKS 2015-07-16
Reviderad av AKZ 2018-02-19
Reviderad av RL 2019-10-18

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.