Visar 222 resultat

Arkivbeskrivning
Erik Nordbergs arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

89 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Arbetsmaterial: Arjeplogs kyrka

Arbetspärm. Bland annat innehållande en uppsats om pastor Nils Sundelins kyrkoaga och en om Petrus Laestadius' restaurationsförslag år 1831 . (Pärm märkt Arjeplogs kyrka.)

Arbetsmaterial, klipp m.m.

Handskrivet arbetsmaterial rörande reglementen. Jämte tidningsurklipp ur Västerbottens-Kuriren år 1934 med innehåll: Brev från Petrus Laestadius till Nils Johan Sundelin (Lycksele) angående bland annat reglementet. Pärm.

Erik Nordbergs arkiv

  • SE Q Handskrift 25
  • Arkiv
Arkivet omfattar ffa manuskript, excerpter och handskrivet arbetsmaterial
Digitiserat material

Nordberg, Erik

Excerpter

Maskinskrivna excerpter rörande lapparnas flyttningar och Petrus Forsberg. (Oftast desamma som i Handskr 25:35 och 25:36).

Excerpter av officiella skrivelser m.m.

Pärm innehållande excerpter av officiella skrivelser ur skilda arkiv rörande "Det så kallade owäsendet i Religion och Kyrckio-Disciplin..." - Nils Grubbs sannfärdiga berättelse om "Owäsendet" tryckt i Stockholm 1721 . (I fotokopia och i avskrift på maskin. - Nils Grubbs "Företahl till Hela den Christliga Församlingen i Sweriges Rike." Från den 28 februari 1723. (Handskr i KB med accessjonsnummer A 998. Avskrift för hand och på maskin.) - Grubbs Förklaring till Luthers lilla katekes. (Fotokopia. )

Excerpter blandade ämnen

Kapsel. Excerpter kring följande ämnen:
1) Bäver.
2) Insamlingen inför 1788-90 års krig.
3) Ruta. (Gammal sedvänja hos samerna att sälja sina döttrar vid giftermål.
4) Den barmhärtige samariten.
5) Justitiarien. (Innehåller även ett krono-logiskt register, 1639 - 1739, över alla domböcker i svenska arkiv, som har tingsprotokoll från lappmarkerna.)
6) Straffen.

Excerpter, kopior

Arbetspärm till Handskr 25:40. Blandade hand- och maskinskrivna excerpter jämte vissa foto-kopior.

Excerpter, Norska dokument

Excerpter. Övervägande handskrivna. Norska dokument om svenska lappar. Däribland: Om Lappernes vildfarelser og overtro. Av Isaac Olsen. Maskinskrivet. Två exemplar. (Rygg: Norge.)

Excerpter, små uppsatser

Delvis samma uppsatser som i handskr 25:79 Utöver dessa: Lapptrumman i Silbojokk. -Lappskolornas uppkomst. - Betänkande av landshövding Grundel och lektor Zacharias Plantin år 1723. - Prästerskapet.

Excerpter, små uppsatser

Excerpter (handskrivna) samt små sammanfattade uppsatser (maskinskrivna) kring: Lappkvinnan Margareta. Herr Toste och Herr Bengt.- Prosten Olaus Petri Niurenius i Umeå. - Församlingarna i Pite lappmark. - Avguderiet i Silbojokk. - Prosten Nils Grubbs betänkande år 1723.

Excerpter, Varia

Pärm. Märkt Varia. Innehåller bland annat avsnitt om Andreas Canuti, Ecklesiastik-deputationen 1723, Jonas Bernelius och Johannes Wegelius.

Excerpter/uppsatser

Kapsel med innehåll: Uppsats med rubrik Arjeplog. Kyrkor och kapell. (Två exemplar. ) - Uppsats: Pastor Nils Sundelins kyrkoaga. - Excerpter kring Arjeplogs kyrkoinventarier och Johan Öhrling. Åren 1741 - 1799.

Fem specialmappar

Kapsel innehållande 5 specialmappar med följande innehåll:
1) Kritiken mot visitationerna i Västerbotten år 1722.
Två exemplar.
2) Visitationer och berättelser 1759 - 1804. Arjeplog.
Två exemplar.
3) Generalvisitationerna 1833 och 1834.

Förlaga till manuskript "Arjeplogs lappskola"

Förlaga till manuskriptet för Nordbergs bok: Arjeplogs lappskola. Tryckt 1955. [Årsböcker i svensk undervisningshistoria. 34(1954).] Innehåller använd litteratur, litteraturförteckningar jämte korrespondens angående arbetet med och tryckningen av boken.

Fortsättning av Handskrift 25:66

Kapsel. Fortsättning av Handskr 25:66:
6) Norska dokument om svenska lappar. Två exemplar.
7) Flyttningar (Norge). Handskrivna excerpter.
8) Povel Resens relation I och II. (Inspektionsresa 1706-07. ) Två exemplar.
9) Isaac Olsen. Hans "Undrettning om Nor-Landenne". 1718. Två exemplar.
10) Thomas v. Westen: Topographia Antarchtiae Danicae ecclesiastica.
11) Språkkonferenser. (Maskinskrivna excerpter rörande översättningar från svenska till lapska. 1740-talet).
12) De lapska böckerna år 1726. Två exemplar.

Fortsättning Nils Grubbs skrifter

Pärm: Fortsättning av Handskr 25:48. Nils Grubbs skrifter: "Via brevissima ad solidam sapientiam." (Grubbs studievägledning.) Handskrift år 1720. (Maskinskriven avskrift i svensk övers. + fotokopia av övers. Jämte kommenterande tillägg av Nordberg. - "En dubbel Spegel". Handskrift år 1720. (Maskinskriven avskrift i två exemplar samt fotokopia av avskrift för hand i Uppsala UB. ) - "Theologien på swänska". Handskrift ca år 1720. (Maskinskriven avskrift i två exemplar samt fotokopia av avskrift för hand i Uppsala UB.)

Gamla manuskript uppdelade ämnesvis

Gamla manuskript uppdelade ämnesvis. (Vissa excerpter stavningsrättade från originalen): Lappskolan i Åsele. - Skolbordet. - Lapska studenter. - Riksdagen 1720. - Petrus Hägg. - Riksdagen 1723.

Gamla manuskript uppdelade ämnesvis

Gamla manuskript uppdelade ämnesvis. (Vissa excerpter stavningsrättade från originalen): Petrus Alstadius. - Lars Rangius. Kenicius Granlund. - Petrus, Forsberg. - Lapparnas skol-avgift.

Gamla manuskript uppdelade ämnesvis

Gamla manuskript uppdelade ämnesvis. (Vissa excerpter stavningsrättade från originalen): Avguderiet i Silbojokk. Kungabrevet 1686. - Kemi lappmark. Sodenkylä - Pitelappars skatt. - Superiet. Charta Sigillatae avgiften. - Lycksele kyrka. - Åsele kyrka. - Sjul Granberg. -
Biskop Göran Wallin d. ä. - Nils Grubb.

Handlingar ur Excerptpärm

Handskrivna. skolan i Arjeplog: Visitationer och berättelser. Från Härnösands domkapitels arkiv: F III: Visitationer i Lappmarken: Arjeplog. (Visitationer åren 1743- ca 1819.)

Handlingar ur Excerptpärm

Övervägande maskinskrift. Dokument enligt följande grupper:
Kyrkohärbergen. - Petrus Asp om kyrkohärbergen. - Visitationer i Åsele. - Visitationer i Lycksele församling. - Visitationer i Pite lappmark.
- Visitationer i Jokkmokks pastorat. - Prosten Henrik Forbus visitation i Torne lappmark år 1716. - Nils Sternels rapporter 1729 och 1732.

Handlingar ur Excerptpärm

Övervägande maskinskrift. Visitationer och prosteting. Ordnade skolvis och församlingsvis. Åren ca 1650 - 1750. Följande orter: Åsele - Lycksele - Arjeplog - Piteå - Jokkmokk - Torneå lappmarker.

Handlingar ur Excerptpärm

Protokoll, berättelser, skrivelser, yttranden och memorial m m kring reglementen 1816 - 1845. Maskinskrivna. Jämte fotostatkopior av Reglemente för Ecclesiastik-Werket i Lappmarken 1846 och 1896.

Handlingar ur Excerptpärm märkt 1724:II

Övervägande maskinskrift. Olika ämnen såsom : Superiet. - Carl Solanders visitationer 1724. - Två kyrko härbergen. - Asps supplik. - Johannes Wegelius. - Johannes Antilius. - Arjeplogs kyrkotak.

Handlingar ur Excerptpärm märkt 1729:I

Övervägande maskinskrift.
Dokument 1729 - ca 1734. 0lika ämnen såsom: Riksdagen 1731.- Nybyggarbarn till Lyck-sele skola. - Präster från stiften. - Jämtland - Carl Solanders memorial. - Superiet. - Charta sigillatae avgiften

Handlingar ur Excerptpärm märkt 1735:I

Övervägande maskinskrift.
Dokument 1735 - ca 1739. Olika ämnen såsom: Kollektmedel. - Kaplan Jonas Högling. - Olof Modeen. - Lapparnas gudstjänstförsummelse.- Riksdagen 1738-39.
Resultat 1 till 100 av 222

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.