Arkiv Handskrift 182 - Bengt Hylanders arkiv

Open original Digitalt objekt

Identitet

Referenskod

SE Q Handskrift 182

Titel

Bengt Hylanders arkiv

Datum

  • 1946-2013 (Arkivbildning)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

5 volymer, 0,6 hm

Sammanhang

Arkivbildare

(1939-2014)

Biografiska anmärkningar

Ingenjör, fotograf, politiskt aktiv

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Gåva Acc 2015/13

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Arkivet innehåller dokument som sträcker sig över en längre tid. Men omfattar huvudsakligen handlingar från hans tid som fotograf. Här finns fotografier gjorda i hans profession som fotograf och en privat samling fotografier och negativ.

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Villkor för reproduktion

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Uppladdat sökhjälpmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Handskrift 181 omfattar Bengt Hylanders far Ivar Hylander

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Anmärkning

ARKIVBESKRIVNING
Bengt Hylander föddes år 1939 i Gävle. Föräldrarna var modern Elisabeth, född Matton och dotter till fabriksägaren Emil Matton. Fadern var biskop Ivar Hylander (Hanskrift 181). Bengt gick sina första skolår i småskolan i Växjö och vidare till realskolan i samma stad. Han kom sedan att gå på internatskolan Solbacka läroverk i Stjärnhov från hösten 1954.

Efter studentexamen vid Solbacka läroverk 1958 så bar det iväg till Skellefteå och studier vid Läroverket för högre tekniska studier. Bengt Hylander tog där sin ingenjörsexamen, gruvteknisk linje 1962. Samma år som studierna avslutats så påbörjades militära skolor som ledde fram till reservofficersexamen 1967. Den inriktningen kom många år senare att krönas med reservofficers medalj i guld och utnämningen till major i Flygvapnet.

Bengt Hylander gick diverse olika kurser och innehade flera anställningar under sin levnad. Han kom bland annat att ha en anställning som skyddsingenjör vid Västerbottenshälsan. Det arbetet upphörde och han fann efter en tids arbetslöshet, när han också bejakade sina konstnärliga talanger, ny inspiration som fotograf. Bengt Hylander var även politiskt aktiv i kommundelsnämnden och kommunfullmäktige i Umeå.

Bengt Hylander var bosatt med familj i Holmsund. Han avled 2014.

Anmärkning

Fotot ovan från Bengts 50-årsdag 1989

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

BE 2018-10-09

Språk

Skript

Källor

Digitalt objekt (Master) rättigheter

Digitalt objekt (Hänvisning) rättigheter

Digitalt objekt (Tumnagel) rättigheter

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.