Visar 75 resultat

Arkivbeskrivning
Ragnar Berglings arkiv
Förhandsgranska utskrift Visa:

1 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Anteckningar, uppsatser

- Anteckningar till föreläsningar m.m. 1964-1965
- Uppsatser 1965-1966
- Excerpter ur diverse arkiv 1700-1800-tal

Diverse excerpter och register

- Register och excerpter ur diverse arkiv 1700-1800-tal
- Avskrifter ur valda juridiska dokument 1563-1734
- Excerpter ur lagar och förordningar 1200-1900

Excerpter rörande kyrkstad

- Excerpter angående gudstjänstförsummelse, 1600-1800-tal
- Böndagar, sammanställning ur litteratur, 1600-1800-tal
- Prostvisitationer, förteckning, 1700-tal

Excerpter rörande kyrkstad

- Kyrkstugoägande. Excerpter ur diverse arkiv, 1600-1800-tal
- Kyrkbyggnad m.m. Firande av högtid- bönedagar, sockenindelning – bänkindelning. Excerpter ur diverse arkiv 1700-1800-tal
- Kyrkstugoägande/avhysning, överhetens bostäder. Excerpter ur diverse arkiv, 1600-1900-tal

Excerpter rörande kyrkstad

- Yrkesfolk i kyrkstad, excerpter ur diverse arkiv, 1500-1800-tal
- Sociala tjänster. Excerpter ur diverse arkiv, 1600-1800-tal

Excerpter rörande kyrkstad

- Kyrkstad – Excerpter ur sockenstämmoprotokoll Västerbotten, Norrbotten och Lappland, 1700-1800-tal
- Kyrkstugor – syneprotokoll. Excerpter, 1800-tal
- Kyrkstad, gudstjänstfrid i lappmarkerna. Excerpter ur diverse arkiv, 1600-1700-tal

Excerpter rörande kyrkstad

- Gudstjänstförsummelser. Excerpter ur diverse arkiv, 1500-1700-tal
- Bönedagar och prostvisitationer, excerpter ur diverse arkiv, 1700-tal
- Kyrkstaden, excerpter ur diverse arkiv och litteratur 1600-tal, 1800-tal
- Gästgiveri, Ordning, Hållskjutspengar m.m. Excerpter ur diverse arkiv, 1700-1800-tal

Excerpter rörande marknad

- Handel, Marknad. Excerpter ur diverse arkiv, 1500-1800-tal
- Excerpter rörande marknad. Ur diverse arkiv, 1600-1700-tal
- Handel, mantal uppbörd. Excerpter ur diverse arkiv, 1600-1800-tal

Excerpter rörande marknad

- Lappmarksmarknader. Excerpter ur diverse arkiv och litteratur, 1600-1700-tal
- Lappmarkskartan. Excerpter ur diverse arkiv, 1500-1800-tal
- Sambandet marknad – kyrkhelger excerpter ur diverse arkiv, 1600-1700-tal
- Marknad och Handel. Excerpter ur diverse arkiv, 1600-1700-tal
- Vårmarknad. Excerpter ur diverse arkiv, 1700-tal

Excerpter ur Steinman m.m.

- Excerpter ur diverse arkiv 1600-1800-tal
- Excerpter ur ” Samling utaf kongl. Bref, stadgar och förordningar” Stiernman.1754

Excerptregister A-S

- Excerptregister för mikrofilmer sorterat på ort och år A-F+T-U
- Excerptregister för mikrofilmer sorterat på ort och år G-S

Excerptregister V-Ö m.m.

- Excerptregister för mikrofilmer sorterat på ort och år V-Ö
- Excerptregister för mikrofilmer sorterat på ort och år, Lövånger
- Excerptregister för mikrofilmer sorterat på ort och år, Skellefteå och Burträsk
- Excerptregister för mikrofilmer sorterat på ort och år

Fotografier från Norr- och Västerbotten

Skellefteå landskommun fotografier av kyrkostadshus
Foton av kyrkstugor m.m.
- Västerbotten kust
- Västerbotten lappmark
- Norrbotten Kust
- Norrbotten Lappmark
- Piteå
- Arvidsjaur
- Skellefteå
- ospecificerat

Kartor över Norrbotten

- Kopior: kartor över orter i Norrbotten 1600-1900-tal
- Kartor över kyrkobord i Västerbotten, Kopior: Lappmarken, övriga Sverige och Västerbotten 1600-1900-tal

Kartor över Västerbotten

- Kopior: kartor över bysamband 1800-1900-tal
- Kopior: kartor över Piteå, Luleå, Umeå och Torneå 1600-1700-tal
- Kopior: kartor över orter i Västerbotten 1600-1900-tal

Kopior & excerpter rörande kyrkstad

- Kyrkstad, kopior ur diverse arkiv, 1800-1900-tal
- Kyrkstad, avskrifter och kopior ur kyrkoarkiv, 1800-1900-tal
- Kyrkstad, avskrifter och kopior ur landsarkiv, 1800-tal

Ljudupptagningar: Seminarier

Ljudupptagning, rullband: Berglings lic. seminarium, 1958
Seminarium hos prof. J Granlund, Inst. för folklivsforskning i Stockholm 1959

Mikrofilm, diverse

Mikrofilmer rörande Kungliga resolutioner, Axel Oxenstiernas brevväxling, Nästesböcker m.m. 1600-1700-tal

Mikrofilm, diverse

Mikrofilmer rörande Handelsreglering, Städernas skrivelser och besvär, Kammarkollegiet 1600-1700-tal

Personliga handlingar, betyg m.m.

1. Personliga handlingar
Betygsnämndens omdöme ang. avhandlingen, 1964
Curriculum vitae, 2014

2. Manuskript
Förseningen av anfallet mot Polen. Uppsats för Historiska proseminariet, Uppsala universitet 1950?
Kyrkstäder i Västerbottens län, särtryck ur Västerbotten, 1955
Kyrkstaden i övre Norrland, en bebyggelsegeografisk studie (lic. avh.), 1958
Kyrkstaden i övre Norrland, doktorsavhandling, 1964
Utskrift av kollokvium mellan R. Bergling och G. Enequist, 1962

3. Korrespondens
Korrespondens i samband med överlämnande av arkivet, 2014

Ragnar Berglings arkiv

  • SE Q Handskrift 178
  • Arkiv
  • 1950-2014

Arkivet som Ragnar Bergling lämnat till Forskningsarkivet i Umeå består av handlingar som rör hans licentiat- och doktorsavhandling. Materialet består till största delen av excerpter ur domböcker och sockenstämmoprotokoll, men även fotografier, trycksaker, mikrofilm och ljudupptagningar

Det mikrofilmade materialet består mest av domböcker. Dessa böcker har inlånats från olika arkiv och sedan filmats vid Uppsala universitet. Ur domböckerna har det sedan gjorts excerpter. Ur vilken bok dessa utdrag är gjorda redovisas i ett viscardregister som finns med i arkivet. Arbetet med att mikrofilma domböckerna och renskriva excerpterna har finansierats med bidrag från Kempestiftelsen.

Bergling, Ragnar

Register rörande ting

- Register över ting. Ur diverse arkiv, 1500-1600-tal
- Register över ting. Ur diverse arkiv, 1700-1800-tal

Tryck. Förteckning, kopior

Korrektur av Bondeståndets handlingar 1760-1761
Förteckning på handskrifter i Westerås allm. läroverksbibliotek 1882
Allmänna kungörelser 1900-tal

Underlag och grafer rörande ting

- Underlagen för tingsterminer. Grafer baserad på diverse almanackor, 1700-1900-tal
- Blandade excerpter ang. ting. Ur diverse arkiv, 1600-1800-tal

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.