Print preview Close

Showing 357 results

Archival description
Subfonds
Print preview View:

6 results with digital objects Show results with digital objects

Gustaf Stridsbergs efterlämnade papper, oordnad svit
Gustaf Stridsbergs efterlämnade papper, oordnad svit
Diverse handlingar rörande konst- och utställningsverksamhet
Diverse handlingar rörande konst- och utställningsverksamhet
Tyra Linder
Tyra Linder
Estrid Linder
Estrid Linder
Greta Linder
Greta Linder
Gurli Linder
Gurli Linder
Lars Gyllensten: Diverse handlingar
Lars Gyllensten: Diverse handlingar
Lars Gyllensten: Brev till Erik Hjalmar Linder
Lars Gyllensten: Brev till Erik Hjalmar Linder
Öyvind Fahlström: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Lars Gyllensten: Fotografier på L.G:s bostad
Lars Gyllensten: Fotografier på L.G:s bostad
Lars Gyllensten: Skrifter och korrespondens
Lars Gyllensten: Skrifter och korrespondens
Lars Gyllensten: Arbetsböcker, dagböcker m.m.
Lars Gyllensten: Arbetsböcker, dagböcker m.m.
Lars Gyllensten: Tryck - Lapptäcken, livstecken med korrektur
Lars Gyllensten: Tryck - Lapptäcken, livstecken med korrektur
Lars Gyllensten: Korrespondens
Lars Gyllensten: Korrespondens
Lars Gyllensten: Diverse handlingar
Lars Gyllensten: Diverse handlingar
Öyvind Fahlström: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Öyvind Fahlström: Tillägg
Lars Gyllensten: Manuskript och pressklipp m.m.
Lars Gyllensten: Manuskript och pressklipp m.m.
Lars Gyllensten: Manuskript till Senilia
Lars Gyllensten: Manuskript till Senilia
Lars Gyllensten: Manuskript och referensmaterial m.m.
Lars Gyllensten: Manuskript och referensmaterial m.m.
Lars Gyllensten: Manuskript till Lapptäcken, livstecken
Lars Gyllensten: Manuskript till Lapptäcken, livstecken
Nils Linder
Nils Linder
Prof Göran Wahlenberg (1780 - 1851), Uppsala
Prof Göran Wahlenberg (1780 - 1851), Uppsala
Brev från Lars Levi Laestadius till professor Göran Wahlenberg, Uppsala 1807 - 1843 spridda år
Brev från Lars Levi Laestadius till professor Göran Wahlenberg, Uppsala 1807 - 1843 spridda år
RäkenskapsBok för Scholorna i Lappmarken 1847-1861
RäkenskapsBok för Scholorna i Lappmarken 1847-1861
Kopior av konseljakter rörande samer
Kopior av konseljakter rörande samer
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöten 1950 - 1962
Protokoll från Svenska Samernas Riksförbunds landsmöten 1950 - 1962
Vattenmålen, Sourvas regleringar: 1919, 1937, 1943, 1953, 1964
Vattenmålen, Sourvas regleringar: 1919, 1937, 1943, 1953, 1964
Summariska folkmängdsredogörelser från församlingarna i Västerbottens län 1860 - 1864
Summariska folkmängdsredogörelser från församlingarna i Västerbottens län 1860 - 1864
Mantalslängder för Arvidsjaurs socken 1869 och 1870
Mantalslängder för Arvidsjaurs socken 1869 och 1870
Markgren, Albert, kyrkoherde i Bygdeå (1855-1940): Minnen
Markgren, Albert, kyrkoherde i Bygdeå (1855-1940): Minnen
Furberg, August, komminister (1893-1987): Minnen
Furberg, August, komminister (1893-1987): Minnen
Unaeus, Johan Herman
Unaeus, Johan Herman
Silfverstolpe, Fredrik Samuel, överintendent, (1769 - 1851): Embetes-anteckningar 1813 - 1836
Silfverstolpe, Fredrik Samuel, överintendent, (1769 - 1851): Embetes-anteckningar 1813 - 1836
Förmånskontrakt rörande Sjöbrånet no 1 i Degerfors socken
Förmånskontrakt rörande Sjöbrånet no 1 i Degerfors socken
Vikner, Karl Pontus (1837-1888)
Vikner, Karl Pontus (1837-1888)
Grundström, Harald, komminister i Jokkmokk (1885-1960)
Grundström, Harald, komminister i Jokkmokk (1885-1960)
Soldatkontrakt: Västerbotten, 1875
Soldatkontrakt: Västerbotten, 1875
Brev från Johan Anders Linder till förste exp. secr. L A Ekman Stockholm ang manuskript till Lappmarksbeskrivningen
Brev från Johan Anders Linder till förste exp. secr. L A Ekman Stockholm ang manuskript till Lappmarksbeskrivningen
Utskrift av pag 417-432 av Variantsamlingen till Arwidssons Sv Fornsånger pt 3..
Utskrift av pag 417-432 av Variantsamlingen till Arwidssons Sv Fornsånger pt 3..
Handlingar ang läseriet
Handlingar ang läseriet
1812 års uppfostringskommitté: Uppgifter från Konsistorierna
1812 års uppfostringskommitté: Uppgifter från Konsistorierna
Östersjöprovinsernas tull- och licenträkenskaper: Tullen i Novgorod 1583-1707
Östersjöprovinsernas tull- och licenträkenskaper: Tullen i Novgorod 1583-1707
Sundevall, Carl Jacob, (1801-1875): Brev från Nils Johan Sundelin i Lycksele 1840-1850
Sundevall, Carl Jacob, (1801-1875): Brev från Nils Johan Sundelin i Lycksele 1840-1850
Krafft, David von (1655-1724): Förteckning på mine giorde tienster och resor
Krafft, David von (1655-1724): Förteckning på mine giorde tienster och resor
Bergström, Karl, landshövding (1858-1937): Brev från FD Paul Hellström
Bergström, Karl, landshövding (1858-1937): Brev från FD Paul Hellström
Schéele, Frans von (1853-1931)
Schéele, Frans von (1853-1931)
Erik XIV- undersökningen januari 1958 i Västerås domkyrka
Erik XIV- undersökningen januari 1958 i Västerås domkyrka
Björnegård, Manfred
Björnegård, Manfred
Johansson, John släktbrev
Johansson, John släktbrev
Kempe, Frans (1847-1924): Brev till Henrik Hesselman m.m.
Kempe, Frans (1847-1924): Brev till Henrik Hesselman m.m.
Haparanda: Skolrådsprotokoll 1903-1904
Haparanda: Skolrådsprotokoll 1903-1904
Alenius, König, klockare i Lycksele (1761-1854), 47 brev till J. A. Linder åren 1835-1854
Alenius, König, klockare i Lycksele (1761-1854), 47 brev till J. A. Linder åren 1835-1854
Lannavaara-arkivet
Lannavaara-arkivet
Roteringslängder, Umeå,rote Bygdeå, Lövångers, Burträsks och Skellefteå kompanier 1695
Roteringslängder, Umeå,rote Bygdeå, Lövångers, Burträsks och Skellefteå kompanier 1695
Liljeblad, Samuel, DIARIUM för en Lappsk Resa. Anträdd d. 29 Maji 1788
Liljeblad, Samuel, DIARIUM för en Lappsk Resa. Anträdd d. 29 Maji 1788
Henrysson, Sten, professor, (1921-1998), Forskningsmaterial angående ffa samer och sameskolor
Henrysson, Sten, professor, (1921-1998), Forskningsmaterial angående ffa samer och sameskolor
Visitationsakter mm rörande Jokkmokks lappskola (1750-1873)
Visitationsakter mm rörande Jokkmokks lappskola (1750-1873)
Visitationsakter mm rörande Gällivare lappskola (1757-1879)
Visitationsakter mm rörande Gällivare lappskola (1757-1879)
Hülpherska samlingen (delar av) Samling af bref, handlingar, anteckningar m.m.
Hülpherska samlingen (delar av) Samling af bref, handlingar, anteckningar m.m.
Ribbing, Sigurd (1816-1899)
Ribbing, Sigurd (1816-1899)
Resepass för philosophie magister Edvard Walmstedt
Resepass för philosophie magister Edvard Walmstedt
Ådén, Anton
Ådén, Anton
Tal- och sångpjeser uppförda i Stockholms samtliga teatrar och öfriga lokaler spelåren 1863 - 1913
Tal- och sångpjeser uppförda i Stockholms samtliga teatrar och öfriga lokaler spelåren 1863 - 1913
Olga Milles arkiv
Olga Milles arkiv
Kyrkoherden i Piteå landsförsamling Theophilus Ol Gran (1723-1797): Några samlade tekn..
Kyrkoherden i Piteå landsförsamling Theophilus Ol Gran (1723-1797): Några samlade tekn..
Gästbok från Strimasunds fjällstuga (Tärna/Hemavan) från starten 1921 ff
Gästbok från Strimasunds fjällstuga (Tärna/Hemavan) från starten 1921 ff
Dahlbäck, Sigurd, Förteckning över föremål inköpta på Holmön 1915
Dahlbäck, Sigurd, Förteckning över föremål inköpta på Holmön 1915
Kyrkoherden i Jukkasjärvi Ingemar Lindstedts dagbok 1831-1847
Kyrkoherden i Jukkasjärvi Ingemar Lindstedts dagbok 1831-1847
Mantalslängder, Piteå socken 1782, 1783 och Piteå stad 1812
Mantalslängder, Piteå socken 1782, 1783 och Piteå stad 1812
Hans Jonsson Tunaei Prästekrönika
Hans Jonsson Tunaei Prästekrönika
Karta över Umeå prästbords ägor, 1600-talet
Karta över Umeå prästbords ägor, 1600-talet
Geometrisk jordebok (Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten)
Geometrisk jordebok (Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten)
Lindgren, Gunnar, Kolonisationen av övre Örådalen
Lindgren, Gunnar, Kolonisationen av övre Örådalen
Visitationshandlingar, Karesuando församling, 1905
Visitationshandlingar, Karesuando församling, 1905
Hägerström, Axel (1868-1939)
Hägerström, Axel (1868-1939)
Wallmark, Lennart
Wallmark, Lennart
Stagnelius, Erik Johan, (1793 - 1823): Efterlemnade skrifter, manuskript
Stagnelius, Erik Johan, (1793 - 1823): Efterlemnade skrifter, manuskript
Upsala Kongl Academies år 1655 utfärdade Constitutioner
Upsala Kongl Academies år 1655 utfärdade Constitutioner
Visitationshandlingar, Edefors församling, 1906
Visitationshandlingar, Edefors församling, 1906
Bygdén, Leonard: Koncept till reseberättelse, Jämtland 1882
Bygdén, Leonard: Koncept till reseberättelse, Jämtland 1882
Karta öfver striderna vid byn Säfvar den 7 och hamnen Ratan den 8 augusti (1809)
Karta öfver striderna vid byn Säfvar den 7 och hamnen Ratan den 8 augusti (1809)
Landshövdingens i Västerbottens län skrivelser till Kungl Maj:t 1671
Landshövdingens i Västerbottens län skrivelser till Kungl Maj:t 1671
Gyllengrip, Gabriel, landshövding (1687 - 1753) Berättelse om Västerbotten 1736 m.m.
Gyllengrip, Gabriel, landshövding (1687 - 1753) Berättelse om Västerbotten 1736 m.m.
Sundin, Teo: Excerpter och manuskript...
Sundin, Teo: Excerpter och manuskript...
Konceptprotokoll avseende trolldomskommissionen i Ångermanland 1674
Konceptprotokoll avseende trolldomskommissionen i Ångermanland 1674
Östergren, Olof: Ordboksplan, groft utkastad
Östergren, Olof: Ordboksplan, groft utkastad
Skum, Nils Nilsson, (1872 - 1951): Brev till Fo-staben i Kiruna daterat Sjiska den 12 juni 1947
Skum, Nils Nilsson, (1872 - 1951): Brev till Fo-staben i Kiruna daterat Sjiska den 12 juni 1947
Digitalt material
Digitalt material
Digitalt material
Digitalt material
Digitalt material
Digitalt material
Digitalt material
Digitalt material
Digitalt material
Digitalt material
Dahlstedt, Karl-Hampus: Förslag till namn på sex gator i Umeå universitetsområde
Dahlstedt, Karl-Hampus: Förslag till namn på sex gator i Umeå universitetsområde
Två brev från konung Oscar II till landshövdingen i Västerbotten
Två brev från konung Oscar II till landshövdingen i Västerbotten
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973): Mina minnen av Helmer Osslund
Ekvall, Sven, med dr (1890 - 1973): Mina minnen av Helmer Osslund
Markgren, Richard
Markgren, Richard
Hultkrantz, Claes Adolf (1823-1877)
Hultkrantz, Claes Adolf (1823-1877)
Results 1 to 100 of 357

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.