Delarkiv Acc2022/140 - Cornelis Vreeswijks handlingar: "Kofferten"

Identitet

Referenskod

SE S-HS L328:Acc2022/140

Titel

Cornelis Vreeswijks handlingar: "Kofferten"

Datum

Beskrivningsnivå

Delarkiv

Omfång och medium

1, 1 hyllmeter
25 kapslar

Sammanhang

Arkivbildare

(1937-1987)

Biografiska anmärkningar

Svensk vissångare, visdiktare och kompositör av nederländskt ursprung

Arkivhistorik

Materialet i denna accession kommer ursprungligen från Cornelis Vreeswijks lägenhet. Huvuddelen av originalmaterialet packades ihop i en koffert av Cornelis Vreeswijk själv.
Kofferten stod sedan i flera år på Brombergs förlag. Kofferten återlämnades slutligen på uppmaning av Cornelis Vreeswijksällskapet till Vreeswijks yngsta efterlevande syster, Tonny Vreeswijk.
I enlighet med Cornelis Vreeswijks testamente valde Tonny Vreeswijk att donera materialet till Kungliga biblioteket.
Under tiden kofferten stod på förlaget lånade Jan Erik Vold material ur kofferten för att kunna sammanställa och ge ut Vreeswijks sånger och dikter. En stor del av de utlånade originalhandlingarna införlivades under arbetets gång oavsiktligen med Volds arbetsmaterial. För att att inte påverka proveniensen yttrerligare har man beslutat att låta de insprängda originalhandlingarna från Vreeswijk ligga kvar i Volds samling, Acc2022/147

Se en kontextualiserande beskrivning av arkivhistoriken i Klas Gustafsons text: "Lång färd för Cornelis koffert":

Förvärvsinformation

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Observera att serie åtta innehåller fukt och/eller mögelskadat material med särskilda villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Upphovsrättsinnehavare för Cornelis Vreeswijks egna handlingar är Cornelis Vreeswijksällskapet

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Publikationsanteckning

Text om "Koffertens" arkivhistorik (Klas Gustafson): https://klasgustafson.se/lang-fard-for-cornelis-koffert/

Anmärkningar

Alternativt/alternativa signum

Tidigare accessionsnummer

Acc2022/140

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

RL 2023-08-24

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser


Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.