Showing 136 results

Archival description
Print preview View:

4 results with digital objects Show results with digital objects

Carl Michael Bellman: Versar 1791-94, mest till Westmanska familjen
Carl Michael Bellman: Versar 1791-94, mest till Westmanska familjen
Strindbergs släktingar I
Strindbergs släktingar I
August Strindberg: Till Gurli Åberg (på tredje lysningsdagen)
August Strindberg: Till Gurli Åberg (på tredje lysningsdagen)
August Strindberg: Isaacs julkväll
August Strindberg: Isaacs julkväll
August Strindberg: Paris Dom
August Strindberg: Paris Dom
Robert Thegerström Dikt: "Då suckar det så tungt uti Sundinskan"
Robert Thegerström Dikt: "Då suckar det så tungt uti Sundinskan"
August Strindberg: På Nicolai Ruin
August Strindberg: På Nicolai Ruin
August Strindberg: Det enda sättet
August Strindberg: Det enda sättet
August Strindberg: Sömngångarnätter på vakna dagar
August Strindberg: Sömngångarnätter på vakna dagar
Ej August Strindberg: Dikt Lycklig den, som kan bevara...
Ej August Strindberg: Dikt Lycklig den, som kan bevara...
Ej August Strindberg: Dikt Den fallne
Ej August Strindberg: Dikt Den fallne
Sven Lidmans papper
Sven Lidmans papper
Signe Henschens samling, tillägg
Signe Henschens samling, tillägg
August Blanches papper
August Blanches papper
Johan Jolins samling
Johan Jolins samling
Pontus Bohmans efterlämnade papper
Pontus Bohmans efterlämnade papper
Esther Levertins samling
Esther Levertins samling
Herman Rings papper
Herman Rings papper
Folke Dahlbergs samling
Folke Dahlbergs samling
Tor Hedbergs samling
Tor Hedbergs samling
Karlfeldts samling, tillägg (a-q)
Karlfeldts samling, tillägg (a-q)
Harald Molanders samling
Harald Molanders samling
Ellen Sofia Westers papper
Ellen Sofia Westers papper
Karl Asplunds samling
Karl Asplunds samling
Alf Henriksons manuskript och pressklipp
Alf Henriksons manuskript och pressklipp
Signe Henschens samling
Signe Henschens samling
Maria Röhl: Minnesböcker och miscellanea
Maria Röhl: Minnesböcker och miscellanea
Jon Erik Erikssons arkiv
Jon Erik Erikssons arkiv
Siv Cederings arkiv
Siv Cederings arkiv
Helga Henschen: Brev till Ralf Parland
Helga Henschen: Brev till Ralf Parland
Bellmanrullen "En stuf rim"
Bellmanrullen "En stuf rim"
Ferlin, Nils: dikten "Döden"
Ferlin, Nils: dikten "Döden"
d'Argentré-Rask, Monique: Bellman på franska
d'Argentré-Rask, Monique: Bellman på franska
Arne Ebers samling. Tillägg
Arne Ebers samling. Tillägg
Thor Sundberg: Dikter, tal och visor
Thor Sundberg: Dikter, tal och visor
Annie och Helge Åkerhielms samling
Annie och Helge Åkerhielms samling
1700-talsdikter
1700-talsdikter
Ebba Ankarcrona: Anteckningsböcker m.m.
Ebba Ankarcrona: Anteckningsböcker m.m.
Ernst och Emma Bratt: Handlingar rörande förbindelser med Oscar II
Ernst och Emma Bratt: Handlingar rörande förbindelser med Oscar II
Ingrid Starup: Brev m.m. från Erik Lindegren
Ingrid Starup: Brev m.m. från Erik Lindegren
Carl Samuel Åsbergs samling
Carl Samuel Åsbergs samling
Karl August Nicanders papper
Karl August Nicanders papper
Rolf Zandéns papper
Rolf Zandéns papper
Sandro Key-Åberg: Dikter
Sandro Key-Åberg: Dikter
Erik Lindorm: Diktmanuskript "Månen"
Erik Lindorm: Diktmanuskript "Månen"
Nils Ferlin: Dikten Prolog vid FIB:s gala 3/10 1952
Nils Ferlin: Dikten Prolog vid FIB:s gala 3/10 1952
Birgitta Hedbergs samling
Birgitta Hedbergs samling
Julia Kjellberg-von Vollmers papper
Julia Kjellberg-von Vollmers papper
Oscar Peterson: Till kronprins Gustaf Adolf och kronprinsessan Louise : Dikt
Oscar Peterson: Till kronprins Gustaf Adolf och kronprinsessan Louise : Dikt
Snoilsky, Carl: Dikten Femton år och sjutton år
Snoilsky, Carl: Dikten Femton år och sjutton år
Sven Björnwall: Födelsedagsdikt
Sven Björnwall: Födelsedagsdikt
Ur Johannes Rudbecks efterlämnade papper
Ur Johannes Rudbecks efterlämnade papper
Herman Anakreon Rings papper
Herman Anakreon Rings papper
Jöns Erik Angelini: Manuskript Ystadiaden
Jöns Erik Angelini: Manuskript Ystadiaden
Gösta Adrian-Nilsson (GAN): Dikt
Gösta Adrian-Nilsson (GAN): Dikt
Axel Lundegård: Dikter : Originalmanuskript
Axel Lundegård: Dikter : Originalmanuskript
Carl Jonas Love Almqvist: Egenhändiga manuskript
Carl Jonas Love Almqvist: Egenhändiga manuskript
Poesialbum
Poesialbum
Carl Snoilsky: 3 brev och 1 dikt
Carl Snoilsky: 3 brev och 1 dikt
Heinz Hector: Nach dem Regen : drei Gedichte und eine Handzeichnung
Heinz Hector: Nach dem Regen : drei Gedichte und eine Handzeichnung
Esaias Tegnér: Sång vid Svenska Akademiens 50de årsfest den 5 april 1836 : Samtida avskrift
Esaias Tegnér: Sång vid Svenska Akademiens 50de årsfest den 5 april 1836 : Samtida avskrift
Olle Hallström: Just like a poem : Dikter
Olle Hallström: Just like a poem : Dikter
Verser av C. A. Ehrensvärd
Verser av C. A. Ehrensvärd
Stina Aronson: Älven
Stina Aronson: Älven
Brev till Gerda ("Malla") Sundberg från Ida ("Mumma") Frohm
Brev till Gerda ("Malla") Sundberg från Ida ("Mumma") Frohm
Gunlög Ormtunga. En berättelse från det gamla Island. Till nysvenska överflyttad av Gustav Sundbärg.
Gunlög Ormtunga. En berättelse från det gamla Island. Till nysvenska överflyttad av Gustav Sundbärg.
Johannes Edfelt: Manuskript : Översättningar
Johannes Edfelt: Manuskript : Översättningar
Erik Johan Stagnelius: Dikter
Erik Johan Stagnelius: Dikter
Karl August Nicander: Diktmanus En fallen ängel
Karl August Nicander: Diktmanus En fallen ängel
Verner von Heidenstam: Brev till Hjalmar Falk, fotografi och diktmanus
Verner von Heidenstam: Brev till Hjalmar Falk, fotografi och diktmanus
Ingrid Averpil: Diktsamling Blommor
Ingrid Averpil: Diktsamling Blommor
Bo Grandien: Brev från Tomas Tranströmer
Bo Grandien: Brev från Tomas Tranströmer
Carl Snoilsky: Manuskript
Carl Snoilsky: Manuskript
Daniel Fallström: Vårdröm
Daniel Fallström: Vårdröm
Göran Björkman: Brev m.m.
Göran Björkman: Brev m.m.
Johannes Edfelt: Manuskript Dagar och nätter
Johannes Edfelt: Manuskript Dagar och nätter
Autografer av Edvard Bäckström, Helena Nyblom, Friedrich Rückert, Frithiof Grafström, J. A. Boström
Autografer av Edvard Bäckström, Helena Nyblom, Friedrich Rückert, Frithiof Grafström, J. A. Boström
Nils Personne, diverse handlingar: almanackor med utförliga anteckningar; fotografier; poesialbum; dikter av NP; tidningsurklipp; två exemplar av ettbladstrycket "Vid minnesfesten inom sällskapet "G. V." öfver Gustaf Wirsén den 11te maj 1874" [tryckt i 10 exemplar]; räkenskaper med dagboksliknande anteckningar från resa till Paris 1912 samt Tyskland 1922 och 1923; tre brev av Gustaf Lagerbielke (1777-1837)
Nils Personne, diverse handlingar: almanackor med utförliga anteckningar; fotografier; poesialbum; dikter av NP; tidningsurklipp; två exemplar av ettbladstrycket "Vid minnesfesten inom sällskapet "G. V." öfver Gustaf Wirsén den 11te maj 1874" [tryckt i 10 exemplar]; räkenskaper med dagboksliknande anteckningar från resa till Paris 1912 samt Tyskland 1922 och 1923; tre brev av Gustaf Lagerbielke (1777-1837)
Ulf Malmgren, Storfräcka dikter, Storfräcka dikter supplement
Ulf Malmgren, Storfräcka dikter, Storfräcka dikter supplement
Sundsvalls Litterära Sällskaps skrivarklubbs antologi (kopia)
Sundsvalls Litterära Sällskaps skrivarklubbs antologi (kopia)
Bengt Schlyter, manuskript till diktsamlingarna "Strofer och stråk", "Inre Behovs Musik", "Harpstrings of the soul", "Vakat eller drömt" och "Skrifter i sanden"
Bengt Schlyter, manuskript till diktsamlingarna "Strofer och stråk", "Inre Behovs Musik", "Harpstrings of the soul", "Vakat eller drömt" och "Skrifter i sanden"
Henrik Ibsen, Verner von Heidenstam, Carl Sniolsky, kopior av brev; Erik Axel Karlfeldt, kopior av dikten "Vårsång i höstlunden"
Henrik Ibsen, Verner von Heidenstam, Carl Sniolsky, kopior av brev; Erik Axel Karlfeldt, kopior av dikten "Vårsång i höstlunden"
Daniel Fallström, ungdomsdikter och tidiga prosaberättelser. 15 volymer och lägg.
Daniel Fallström, ungdomsdikter och tidiga prosaberättelser. 15 volymer och lägg.
Olof Wallin, "Gratulations rimm till den nyfödde provincial medicus doctoren herr Lars Fredric Gravander"
Olof Wallin, "Gratulations rimm till den nyfödde provincial medicus doctoren herr Lars Fredric Gravander"
Visbok från ca 1720-30-talet med anteckningar av George Stephens i september 1843. Äldre namnteckning av Pehr Gottlieb Torwest
Visbok från ca 1720-30-talet med anteckningar av George Stephens i september 1843. Äldre namnteckning av Pehr Gottlieb Torwest
Samling av världsliga cantilenor och psalmer från ca år 1700
Samling av världsliga cantilenor och psalmer från ca år 1700
Giovanni Antonio Bonfantini (stadssekreterare i Turin), La guerra in Francia. Poem tillägnat Karl XV
Giovanni Antonio Bonfantini (stadssekreterare i Turin), La guerra in Francia. Poem tillägnat Karl XV
Jacques Macau, "Sol eils poussifs", poésies
Jacques Macau, "Sol eils poussifs", poésies
Bröllopsverser till Carl Magnus Godke och Lisa Catharina Beckman 1772 sign. P. W.
Bröllopsverser till Carl Magnus Godke och Lisa Catharina Beckman 1772 sign. P. W.
Augustin Kocks opublicerade dikter
Augustin Kocks opublicerade dikter
Volym innehållande dikter, tänkespråk etc. som gått i släkterna Biengrääler, Schultze, Prinz och Hultstrand; Folkskollärarinnan i Skönberga församling, Östergötland, Amanda Karlssons (4/5 1867 - 9/12 1925) anteckningsböcker i pedagogik och metodik 1888-1889 samt tre uppsatser av densamma.
Volym innehållande dikter, tänkespråk etc. som gått i släkterna Biengrääler, Schultze, Prinz och Hultstrand; Folkskollärarinnan i Skönberga församling, Östergötland, Amanda Karlssons (4/5 1867 - 9/12 1925) anteckningsböcker i pedagogik och metodik 1888-1889 samt tre uppsatser av densamma.
Elisabet Henrietta Cederschiölds (1804-1868) poesialbum
Elisabet Henrietta Cederschiölds (1804-1868) poesialbum
Albert Theodor Gellerstedt, diktmanuskript "Reseskizz" och "Till lite kvar" samt tryckta boken "Eftersommar. En skizzbok på vers"
Albert Theodor Gellerstedt, diktmanuskript "Reseskizz" och "Till lite kvar" samt tryckta boken "Eftersommar. En skizzbok på vers"
Johan Henrik Kellgren "Dumbom Redivivus", Erik Johan Stagnelius "Neckan" och Gustaf Fröding "A Poor Monk from Skara" i översättning till engelska av Keith Laycock
Johan Henrik Kellgren "Dumbom Redivivus", Erik Johan Stagnelius "Neckan" och Gustaf Fröding "A Poor Monk from Skara" i översättning till engelska av Keith Laycock
Måns Backelin, hyllningsdikt till Uno Willers vid personalfesten 4/11; brev till Backelin från Sara Lidman 4/9 1976; brev till Backelin från Cecilia Sidenbladh 12/10 1977
Måns Backelin, hyllningsdikt till Uno Willers vid personalfesten 4/11; brev till Backelin från Sara Lidman 4/9 1976; brev till Backelin från Cecilia Sidenbladh 12/10 1977
Dikter av Carl Michael Bellman översatta till ryska av Ignatij Ivanovskij
Dikter av Carl Michael Bellman översatta till ryska av Ignatij Ivanovskij
"Midsommar-resan" av Fredrika Bremer med handskriven dedikationsdikt till N. F. S. Grundtvig
"Midsommar-resan" av Fredrika Bremer med handskriven dedikationsdikt till N. F. S. Grundtvig
Dikter av kyrkoherde Samuel Conrad Nisser (kopior)
Dikter av kyrkoherde Samuel Conrad Nisser (kopior)
"Synd" drama av Nils-Magnus Folcke
"Synd" drama av Nils-Magnus Folcke
Visbok från 1700-talet Recueil des chansons
Visbok från 1700-talet Recueil des chansons
Results 1 to 100 of 136

The National Library of Sweden
Contact us
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.