Visar 64053 resultat

Arkivbeskrivning
Förhandsgranska utskrift Visa:

1155 resultat med digitala objekt Visa resultat med digitala objekt

Jarl Hammarberg-Åkesson, Järnvägar Järnpiller Järnplåtar (1968). Med handskrivet brev från författaren till "Käre läsare" daterat november 1967
Jarl Hammarberg-Åkesson, Järnvägar Järnpiller Järnplåtar (1968). Med handskrivet brev från författaren till "Käre läsare" daterat november 1967
Gustaf Jansson, diverse manuskript, anteckningsböcker, brev och urklipp
Gustaf Jansson, diverse manuskript, anteckningsböcker, brev och urklipp
Gösta Ågren, Dan Anderssons väg (1970). Korrektur med rättelser
Gösta Ågren, Dan Anderssons väg (1970). Korrektur med rättelser
Maurice Lemaitre, Le dossier Nobel. Kopior av dokument rörande Isidore Isou som Nobelpriskandidat
Maurice Lemaitre, Le dossier Nobel. Kopior av dokument rörande Isidore Isou som Nobelpriskandidat
Förteckning å artiklar, som från Sverige blifvit afsända till den internationella utställningen i London år 1862
Förteckning å artiklar, som från Sverige blifvit afsända till den internationella utställningen i London år 1862
Brev till Eva och Louis Sparre 1906 rörande beställning av färg från utländska firmor
Brev till Eva och Louis Sparre 1906 rörande beställning av färg från utländska firmor
Stig Dagermans arkiv
Stig Dagermans arkiv
Släkttabeller till Söderhielmska släktföreningen
Släkttabeller till Söderhielmska släktföreningen
Autografer av Edvard Bäckström, Helena Nyblom, Friedrich Rückert, Frithiof Grafström, J. A. Boström
Autografer av Edvard Bäckström, Helena Nyblom, Friedrich Rückert, Frithiof Grafström, J. A. Boström
Gunila Stierngranat, Une Bonne Marraines
Gunila Stierngranat, Une Bonne Marraines
Brev till Magnus von Platen från P. O. Barck, Gunnar Qvarnström, Gunnar Unger, Karl Asplund med flera
Brev till Magnus von Platen från P. O. Barck, Gunnar Qvarnström, Gunnar Unger, Karl Asplund med flera
Appendix ad Codicillum de Equo Albo
Appendix ad Codicillum de Equo Albo
Gunnar W. Lundberg, Stortjuven Jakob Guntlack. En svensk Cartouche
Gunnar W. Lundberg, Stortjuven Jakob Guntlack. En svensk Cartouche
E. L. von Schantz, Die Staats-Wissenschafft von Russland (1742); Die Staats-Wissenschafft des Königreiches Polen (1742); Der Staat von Oesterreich und den davon dependierenden Reichen und Ländern (1743)
E. L. von Schantz, Die Staats-Wissenschafft von Russland (1742); Die Staats-Wissenschafft des Königreiches Polen (1742); Der Staat von Oesterreich und den davon dependierenden Reichen und Ländern (1743)
Sven Stolpe, material rörande drottning Kristina
Sven Stolpe, material rörande drottning Kristina
Tillägg till disp. Edvard Rosenbergs papper
Tillägg till disp. Edvard Rosenbergs papper
Professorn (i Uppsala) och biskopen (i Växjö) Henrik Gustaf Hultmans anteckningar samt ett tal av biskop Ludvig Mörner på ett synodalmöte
Professorn (i Uppsala) och biskopen (i Växjö) Henrik Gustaf Hultmans anteckningar samt ett tal av biskop Ludvig Mörner på ett synodalmöte
Anteckningar uti Medeltidens Historia utgifne af Lars Daniel Theolander (1783-1874). Uppfattade av S[ven] Gust[af] Colleen, Växjö 1829[-30]
Anteckningar uti Medeltidens Historia utgifne af Lars Daniel Theolander (1783-1874). Uppfattade av S[ven] Gust[af] Colleen, Växjö 1829[-30]
Kurt Salomonsons arkiv
Kurt Salomonsons arkiv
Justitierådet Hjalmar Karlgren, utlåtanden samt brev till advokaten Sten Cedervall
Justitierådet Hjalmar Karlgren, utlåtanden samt brev till advokaten Sten Cedervall
Gulnade släkt- och värdehandlingar samlade och arkiverade av Anna Ling. Borlänge nådens år 1979. Kopior i reproduktion från originalhandlingar
Gulnade släkt- och värdehandlingar samlade och arkiverade av Anna Ling. Borlänge nådens år 1979. Kopior i reproduktion från originalhandlingar
Sten Selander, pressklipp
Sten Selander, pressklipp
Bo Nilsson, partitur "Amatista per madre Tua Maria" samt tillägg till brevsamlingen
Bo Nilsson, partitur "Amatista per madre Tua Maria" samt tillägg till brevsamlingen
Utdrag ur protokoll fört vid Södra Gotlands laga tingsrätt den 28 maj 1695 angående åtskilliga personer som förorsakat oljud och förargelse i Levide kyrka nästledne annandag påsk
Utdrag ur protokoll fört vid Södra Gotlands laga tingsrätt den 28 maj 1695 angående åtskilliga personer som förorsakat oljud och förargelse i Levide kyrka nästledne annandag påsk
Ragnar Petré (1892-1943), biographica
Ragnar Petré (1892-1943), biographica
Ulf Malmgren, Storfräcka dikter, Storfräcka dikter supplement
Ulf Malmgren, Storfräcka dikter, Storfräcka dikter supplement
Brev till Hilma och Victor Westerholm från Eva och J.A.G. Acke samt 3 stycken akvareller av JAG Acke, pressklipp och 2 brev undertecknade tant Anna
Brev till Hilma och Victor Westerholm från Eva och J.A.G. Acke samt 3 stycken akvareller av JAG Acke, pressklipp och 2 brev undertecknade tant Anna
Fältläkaren Arthur Söderbergs (1861-1935) i Halmstad kassaböcker
Fältläkaren Arthur Söderbergs (1861-1935) i Halmstad kassaböcker
Litografen Johan Friedrich Meyers memoarer
Litografen Johan Friedrich Meyers memoarer
Harald Blomstrand, Yngve Brilioth - Ett porträttförsök
Harald Blomstrand, Yngve Brilioth - Ett porträttförsök
Lagfartsbevis på gård i Nora för Karl Ersson 1879
Lagfartsbevis på gård i Nora för Karl Ersson 1879
Erich Abers autografsamling
Erich Abers autografsamling
Brev från Martin Lamm till Märta Tigerschiöld
Brev från Martin Lamm till Märta Tigerschiöld
Nils Personne, diverse handlingar: almanackor med utförliga anteckningar; fotografier; poesialbum; dikter av NP; tidningsurklipp; två exemplar av ettbladstrycket "Vid minnesfesten inom sällskapet "G. V." öfver Gustaf Wirsén den 11te maj 1874" [tryckt i 10 exemplar]; räkenskaper med dagboksliknande anteckningar från resa till Paris 1912 samt Tyskland 1922 och 1923; tre brev av Gustaf Lagerbielke (1777-1837)
Nils Personne, diverse handlingar: almanackor med utförliga anteckningar; fotografier; poesialbum; dikter av NP; tidningsurklipp; två exemplar av ettbladstrycket "Vid minnesfesten inom sällskapet "G. V." öfver Gustaf Wirsén den 11te maj 1874" [tryckt i 10 exemplar]; räkenskaper med dagboksliknande anteckningar från resa till Paris 1912 samt Tyskland 1922 och 1923; tre brev av Gustaf Lagerbielke (1777-1837)
Tillägg till Sven Rinmans brevsamling
Tillägg till Sven Rinmans brevsamling
Brev till Sven Rinman A-J
Brev till Sven Rinman A-J
Brev till Sven Rinman L-Ö
Brev till Sven Rinman L-Ö
Erik Jonsson, Havsörnarnas teater. "Havsörn i Valhall. Beskt drama i en knapp akt av E. J." Med bland andra Evert Taube
Erik Jonsson, Havsörnarnas teater. "Havsörn i Valhall. Beskt drama i en knapp akt av E. J." Med bland andra Evert Taube
Wilhelm Helmer Norling, manuskript till romanen "Under himmelens valv" i tre exemplar samt en sammanfattning på engelska
Wilhelm Helmer Norling, manuskript till romanen "Under himmelens valv" i tre exemplar samt en sammanfattning på engelska
Nils Granlund (1787-1850), kyrkoherde i Kristvalla, diverse manuskript; kompendium från skoltiden i Kalmar, föreläsningsanteckningar från studenttiden i Lund 1810-1812; häfte med predikoämnen; ett par uppbyggligaberättelser; ett par predikningar från 1764 och 1766
Nils Granlund (1787-1850), kyrkoherde i Kristvalla, diverse manuskript; kompendium från skoltiden i Kalmar, föreläsningsanteckningar från studenttiden i Lund 1810-1812; häfte med predikoämnen; ett par uppbyggligaberättelser; ett par predikningar från 1764 och 1766
Elin Fris-Neovius, Mormor Lydia. Lydia Nygrens (1840-1925) levnadsteckning
Elin Fris-Neovius, Mormor Lydia. Lydia Nygrens (1840-1925) levnadsteckning
Prest-rättigheter af Åhs och Kållerstads socknar från år 1826, fortsatt år 1848 af Johan Christian Hesselgren (1785-1862)
Prest-rättigheter af Åhs och Kållerstads socknar från år 1826, fortsatt år 1848 af Johan Christian Hesselgren (1785-1862)
Amelie Posses samling
Amelie Posses samling
Brev från Amelie Posse till diverse personer
Brev från Amelie Posse till diverse personer
Brev från Amelie Posse till släkt (m.fl.)
Brev från Amelie Posse till släkt (m.fl.)
Brev till Gunhild Posse från Amelie Posse
Brev till Gunhild Posse från Amelie Posse
Brev till Gunhild Posse från släkt
Brev till Gunhild Posse från släkt
Brev till Gunhild Posse från diverse personer
Brev till Gunhild Posse från diverse personer
Brev från Gunhild Posse till Amelie Posse
Brev från Gunhild Posse till Amelie Posse
Brev från Gunhild Posse till släkt
Brev från Gunhild Posse till släkt
Brev från Gunhild Posse till diverse personer
Brev från Gunhild Posse till diverse personer
Brev till Andreas Bjerre från Amelie Posse
Brev till Andreas Bjerre från Amelie Posse
Brev till Andreas Bjerre från släkt
Brev till Andreas Bjerre från släkt
Brev till Andreas Bjerre från diverse personer
Brev till Andreas Bjerre från diverse personer
Brev från Andreas Bjerre till Amelie Posse
Brev från Andreas Bjerre till Amelie Posse
Brev från Andreas Bjerre till diverse personer
Brev från Andreas Bjerre till diverse personer
Brev från Sören Christer Bjerre till Amelie Posse
Brev från Sören Christer Bjerre till Amelie Posse
Brev till Sören Christer Bjerre från Amelie Posse m.fl.
Brev till Sören Christer Bjerre från Amelie Posse m.fl.
Brev till Oki Brázda från familj m.fl.
Brev till Oki Brázda från familj m.fl.
Brev till Oki Brázda från Amelie Posse
Brev till Oki Brázda från Amelie Posse
Brev till/från Oki Brázda från/till Amelie Posse
Brev till/från Oki Brázda från/till Amelie Posse
Brev till Jan, Luci respektive Slávo Brázda från Amelie Posse
Brev till Jan, Luci respektive Slávo Brázda från Amelie Posse
Brev från Jan, Luci respektive Slávo Brázda till Amelie Posse
Brev från Jan, Luci respektive Slávo Brázda till Amelie Posse
Brev till Jan, Luci respektive Slávo Brázda från släkt (m.fl.)
Brev till Jan, Luci respektive Slávo Brázda från släkt (m.fl.)
Brev från Jan, Luci respektive Slávo Brázda till släkt
Brev från Jan, Luci respektive Slávo Brázda till släkt
Brev mellan andra, släkt m.fl.
Brev mellan andra, släkt m.fl.
BIOGRAPHICA, AMELIE POSSE ALLMÄNT
BIOGRAPHICA, AMELIE POSSE ALLMÄNT
BIOGRAPHICA, GRATULATIONER, HYLLNINGAR M.M.
BIOGRAPHICA, GRATULATIONER, HYLLNINGAR M.M.
BIOGRAPHICA, MARYHILL
BIOGRAPHICA, MARYHILL
BIOGRAPHICA, ÖVRIGT
BIOGRAPHICA, ÖVRIGT
MANUSKRIPT, AV AMELIE POSSE
MANUSKRIPT, AV AMELIE POSSE
MANUSKRIPT, AV ANDRA
MANUSKRIPT, AV ANDRA
ÄMNESORDNADE HANDLINGAR, BLANDAT
ÄMNESORDNADE HANDLINGAR, BLANDAT
ÄMNESORDNADE HANDLINGAR, TJECKOSLOVAKIENRELATERAT
ÄMNESORDNADE HANDLINGAR, TJECKOSLOVAKIENRELATERAT
ÄMNESORDNADE HANDLINGAR, RÖRANDE II:A VÄRLDSKRIGET
ÄMNESORDNADE HANDLINGAR, RÖRANDE II:A VÄRLDSKRIGET
ÄMNESORDNADE HANDLINGAR, TISDAGSKLUBBEN
ÄMNESORDNADE HANDLINGAR, TISDAGSKLUBBEN
ÄMNESORDNADE HANDLINGAR, FÖRLAGS- OCH FÖRFATTARRELATERAT
ÄMNESORDNADE HANDLINGAR, FÖRLAGS- OCH FÖRFATTARRELATERAT
PRESSKLIPP, AV AMELIE POSSE
PRESSKLIPP, AV AMELIE POSSE
PRESSKLIPP, AV/OM AMELIE POSSE
PRESSKLIPP, AV/OM AMELIE POSSE
PRESSKLIPP, RECENSIONER
PRESSKLIPP, RECENSIONER
PRESSKLIPP, ÅREN KRING II:A VÄRLDSKRIGET
PRESSKLIPP, ÅREN KRING II:A VÄRLDSKRIGET
PRESSKLIPP, TJECKOSLOVAKIENRELATERAT
PRESSKLIPP, TJECKOSLOVAKIENRELATERAT
PRESSKLIPP, VARIA
PRESSKLIPP, VARIA
Johan Eurenius, "En prest i sin prydning, eller En rättskaffens prests embete och plicht uppbyggeligen förestäldt"
Johan Eurenius, "En prest i sin prydning, eller En rättskaffens prests embete och plicht uppbyggeligen förestäldt"
VARIA
VARIA
Brev till/från Amelie Posse från/till diverse personer
Brev till/från Amelie Posse från/till diverse personer
Brev till/från Amelie Posse från/till familj och släkt
Brev till/från Amelie Posse från/till familj och släkt
Brev till Amelie Posse från diverse utländska brevskrivare
Brev till Amelie Posse från diverse utländska brevskrivare
Brev till Amelie Posse från tjeckiska brevskrivare
Brev till Amelie Posse från tjeckiska brevskrivare
Brev till Amelie Posse från flyktingar under krigsåren, A-Z
Brev till Amelie Posse från flyktingar under krigsåren, A-Z
Brev till Amelie Posse från italienska brevskrivare
Brev till Amelie Posse från italienska brevskrivare
Brev till Amelie Posse från diverse brevskrivare, A-Ö
Brev till Amelie Posse från diverse brevskrivare, A-Ö
Brev till Amelie Posse från diverse personer
Brev till Amelie Posse från diverse personer
Öppet brev om lagligt skifte och hemmansbyte för framlidna grevinnan Elisabeth Cronströms arvingar undertecknat av Gustav IV Adolf 26/10 1804
Öppet brev om lagligt skifte och hemmansbyte för framlidna grevinnan Elisabeth Cronströms arvingar undertecknat av Gustav IV Adolf 26/10 1804
Henrik Park, dansk bokbindare, (1918-1975), två brev till Astrid Sampe
Henrik Park, dansk bokbindare, (1918-1975), två brev till Astrid Sampe
Georg Gebhardt, Die Flurnamen der Gemarkung Lauterbach/Hessen. Ein Beitrag zur Flur- und Stadtgeschichte an Hand einer Untersuchung der Flurnamen nach geographisch-topographischen, sprachlichen und historischen Gesichtspunkten. Heft 38 der "Lauterbacher Sammlungen"
Georg Gebhardt, Die Flurnamen der Gemarkung Lauterbach/Hessen. Ein Beitrag zur Flur- und Stadtgeschichte an Hand einer Untersuchung der Flurnamen nach geographisch-topographischen, sprachlichen und historischen Gesichtspunkten. Heft 38 der "Lauterbacher Sammlungen"
Sandro Malmqvist, kompletterande dateringarenligt bevarad korrespondens för Kaja Widegrens och Tage Aurells resor och vistelser åren 1919-1924. Anmärkning till Parisvistelsen våren 1919
Sandro Malmqvist, kompletterande dateringarenligt bevarad korrespondens för Kaja Widegrens och Tage Aurells resor och vistelser åren 1919-1924. Anmärkning till Parisvistelsen våren 1919
Stig Berg (regi, foto, klippning), "Jag var nyfiken [Harald] Bohrn". 8 mm:s spelfilm om 28 minuter från 14/12 1970.
Stig Berg (regi, foto, klippning), "Jag var nyfiken [Harald] Bohrn". 8 mm:s spelfilm om 28 minuter från 14/12 1970.
Släktföreningen von Heijne, Axel von Heijne, Bengt von Heijne, publikationer nr 1 tab 1; nr 5; nr 13; nr 14:4; nr 15; nr 17:1 tab 2 och 3; förteckning över utgivna publikationer handlingar med mera
Släktföreningen von Heijne, Axel von Heijne, Bengt von Heijne, publikationer nr 1 tab 1; nr 5; nr 13; nr 14:4; nr 15; nr 17:1 tab 2 och 3; förteckning över utgivna publikationer handlingar med mera
Axel von Heijne: Tre häften om släkten von Heijne
Axel von Heijne: Tre häften om släkten von Heijne
Resultat 1 till 100 av 64053

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.