Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 1004 resultat

Arkivbeskrivning
Karlfeldts samling
Förhandsgranska utskrift Visa:
Kuvert (elstatkopior)
Kuvert (elstatkopior)
Förteckningar, tryckta texter
Förteckningar, tryckta texter
Gamla innehållsförteckningar
Gamla innehållsförteckningar
Beskrivning över E. A. Karlfeldts diktarboställe Sångs i Sjugare, särskilt arbetsrum och trädgård. 13 maskinskrivna blad.
Beskrivning över E. A. Karlfeldts diktarboställe Sångs i Sjugare, särskilt arbetsrum och trädgård. 13 maskinskrivna blad.
Tidningsartiklar, 1979-1983. Inkomna från diverse personer under åren 1981-1984.
Tidningsartiklar, 1979-1983. Inkomna från diverse personer under åren 1981-1984.
Den första kristna pingsthögtiden och dess betydelse. Karlfeldts studentexamenuppsats, 1885. Elstatkopia, 6 + 1 blad.
Den första kristna pingsthögtiden och dess betydelse. Karlfeldts studentexamenuppsats, 1885. Elstatkopia, 6 + 1 blad.
E. A. Karlfeldts arbetsrum, Sångs i Sjugare. Vykort.
E. A. Karlfeldts arbetsrum, Sångs i Sjugare. Vykort.
Bortglömd konstgård med Karlfeldt. Avesta tidning, 1989. Elstatkopia.
Bortglömd konstgård med Karlfeldt. Avesta tidning, 1989. Elstatkopia.
Diverse
Diverse
Ett kuvert frankerat med Karlfeldt-frimärken (taget från Eyvind Johnsons samling).
Ett kuvert frankerat med Karlfeldt-frimärken (taget från Eyvind Johnsons samling).
Utdrag ur bokhandlare Axel Sjöbergs i Västerås debetkontoböcker åren 1880-1885 avseende lantbrukare Erik Ericssons inköp av läromedel åt sonen Erik Axel (Karlfeldt). Elstatkopia, 3 dubbelvikta blad.
Utdrag ur bokhandlare Axel Sjöbergs i Västerås debetkontoböcker åren 1880-1885 avseende lantbrukare Erik Ericssons inköp av läromedel åt sonen Erik Axel (Karlfeldt). Elstatkopia, 3 dubbelvikta blad.
Skådespel: Drinkarens slut, Krigarens hemkomst. Sammanlagt 8 blad.
Skådespel: Drinkarens slut, Krigarens hemkomst. Sammanlagt 8 blad.
"Han blef lurad !, Westerås 1879".
"Han blef lurad !, Westerås 1879".
Diverse
Diverse
Erik Axel Karlfeldts jordfästning, 1931. Trycksak, 2 blad.
Erik Axel Karlfeldts jordfästning, 1931. Trycksak, 2 blad.
"Att bibliografera Karlfeldt". En utläggning inför Karlfeldt-samfundet vid årsmötet i Hedemora den 10 augusti 1985. Författare: Arne Bergstrand. Maskinskrift, 32 sid.
"Att bibliografera Karlfeldt". En utläggning inför Karlfeldt-samfundet vid årsmötet i Hedemora den 10 augusti 1985. Författare: Arne Bergstrand. Maskinskrift, 32 sid.
Brev från E. A. Karlfeldt till oidentifierade (gällande årliga skolträffar i Västerås). 4 st, 1920-1930.
Brev från E. A. Karlfeldt till oidentifierade (gällande årliga skolträffar i Västerås). 4 st, 1920-1930.
"Teaterpjeser. No 2. II 1879".
"Teaterpjeser. No 2. II 1879".
"Herr Jönssons resa till svärdottern. Skämt i 1 akt".
"Herr Jönssons resa till svärdottern. Skämt i 1 akt".
Karlfeldtiana
Karlfeldtiana
Erik Axel Karlfeldt 1864-1964. Högtidsfesten i Folkärna kyrka, 1964. Xerox-kopia, 2 vikta blad.
Erik Axel Karlfeldt 1864-1964. Högtidsfesten i Folkärna kyrka, 1964. Xerox-kopia, 2 vikta blad.
Sonnerman, Ann: Sångssamlingen - Erik Axel Karlfeldts efterlämnade papper på KB. D-uppsats i litteraturvetenskap, Stockholms universitet, vt 1984. 54 blad.
Sonnerman, Ann: Sångssamlingen - Erik Axel Karlfeldts efterlämnade papper på KB. D-uppsats i litteraturvetenskap, Stockholms universitet, vt 1984. 54 blad.
Xerox-kopior av några slumpvis utvalda kuvert med olika adresser tillsända Karlfeldt, 1897-1926 samt ett odaterat.
Xerox-kopior av några slumpvis utvalda kuvert med olika adresser tillsända Karlfeldt, 1897-1926 samt ett odaterat.
Kopior av tre tidningsartiklar ur Vestmanlands Läns Tidning, 1979-1983.
Kopior av tre tidningsartiklar ur Vestmanlands Läns Tidning, 1979-1983.
Karlfeldt-utställning i Hörsalen i Västerås stadsbibliotek 1983. Beskrivning, 4 blad.
Karlfeldt-utställning i Hörsalen i Västerås stadsbibliotek 1983. Beskrivning, 4 blad.
Brev från Gerda Karlfeldt till Sture Söderström. 1 st, odaterat.
Brev från Gerda Karlfeldt till Sture Söderström. 1 st, odaterat.
Villgräset. Tryckt i Svensk tidskrift, 1891. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. 1 blad.
Villgräset. Tryckt i Svensk tidskrift, 1891. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. 1 blad.
Hos häxan. Tryckt i Ny Illustrerad Tidning, 1894. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. 1 blad.
Hos häxan. Tryckt i Ny Illustrerad Tidning, 1894. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. 1 blad.
När jag är död och ingen mer kan ana... . 1 blad.
När jag är död och ingen mer kan ana... . 1 blad.
Dikter 1930-
Dikter 1930-
Kyrkoherrn i Nor. 1 blad.
Kyrkoherrn i Nor. 1 blad.
En såningsman... . Daterad nov. - 17 nov. 1930. 2 blad.
En såningsman... . Daterad nov. - 17 nov. 1930. 2 blad.
Min lust är född... . Fragment, 1 blad.
Min lust är född... . Fragment, 1 blad.
Dramatik
Dramatik
Låt mig i skuggors tysta tid... . 1 blad.
Låt mig i skuggors tysta tid... . 1 blad.
Höglandsluft. 1 blad.
Höglandsluft. 1 blad.
Bild 1-6, 1880-1881. Spel, 2 blad.
Bild 1-6, 1880-1881. Spel, 2 blad.
Dryckesåret. Ett pungmakarblomster till Torsten Fogelqvist. Tryckt i Dagens Nyheter 25/1 1930. Omtryckt i DN 9/2 1930 (med bilaga). Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 4 blad.
Dryckesåret. Ett pungmakarblomster till Torsten Fogelqvist. Tryckt i Dagens Nyheter 25/1 1930. Omtryckt i DN 9/2 1930 (med bilaga). Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 4 blad.
Läppsnus åt höger... (Ett lejon). Tryckt i Söndagsnisse-Strix, julnummer 1930. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 2 blad.
Läppsnus åt höger... (Ett lejon). Tryckt i Söndagsnisse-Strix, julnummer 1930. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 2 blad.
Ett lejon. Utkast, 1 blad.
Ett lejon. Utkast, 1 blad.
En såningsman... . 1 blad.
En såningsman... . 1 blad.
Vildmarksdröm. 2 blad.
Vildmarksdröm. 2 blad.
Sångarfärd. Tryckt i Ord och Bild, 1892. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvisor med titel: Spelmansvisor, 2. 1 blad.
Sångarfärd. Tryckt i Ord och Bild, 1892. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvisor med titel: Spelmansvisor, 2. 1 blad.
Grisen. 1 blad.
Grisen. 1 blad.
I vildmarken. Undertecknad Axel Karlfeldt. 1 blad.
I vildmarken. Undertecknad Axel Karlfeldt. 1 blad.
Dryckesåret. Fullbordad 9/1 1930. 1 blad.
Dryckesåret. Fullbordad 9/1 1930. 1 blad.
Det flyger en fågel... (Utbölingen). Tryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. Fragment, 1 blad.
Det flyger en fågel... (Utbölingen). Tryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. Fragment, 1 blad.
En vandringsdag, där lyser gul ranunkel... . Tryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. 1 blad.
En vandringsdag, där lyser gul ranunkel... . Tryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. 1 blad.
Vid svedjan. 2 blad.
Vid svedjan. 2 blad.
Bekransa mig !, i bräddfull rikedom... . Tryckt i Ord och Bild årgång 1, 1892. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. 2 blad.
Bekransa mig !, i bräddfull rikedom... . Tryckt i Ord och Bild årgång 1, 1892. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. 2 blad.
Var och den vintern (Vallfärd). Tryckt i Vintergatan, 1930. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 3 blad.
Var och den vintern (Vallfärd). Tryckt i Vintergatan, 1930. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 3 blad.
Vallfärd. 8 blad.
Vallfärd. 8 blad.
Huldran. Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 29, 1893. Omarbetad och tryckt i första upplagan av Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. I sin helhet omtryckt i Karlfeldts ungdomsdiktning, 1934. 2 blad.
Huldran. Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 29, 1893. Omarbetad och tryckt i första upplagan av Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. I sin helhet omtryckt i Karlfeldts ungdomsdiktning, 1934. 2 blad.
Jag samlar agnar... . 1 blad.
Jag samlar agnar... . 1 blad.
Fullaste kärlek... (Ung kärlek). Daterad 10/2 1890. Tryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. 1 blad.
Fullaste kärlek... (Ung kärlek). Daterad 10/2 1890. Tryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. 1 blad.
Och syndare komma sida vid sida... . 1 blad.
Och syndare komma sida vid sida... . 1 blad.
Nu vandra näjdens unga... . 1 blad.
Nu vandra näjdens unga... . 1 blad.
Herrgårdshjon. 1 blad.
Herrgårdshjon. 1 blad.
Den sista blåklint... . 1 blad.
Den sista blåklint... . 1 blad.
Vid skiljovägen. Undertecknad Axel Karlfeldt. 2 blad.
Vid skiljovägen. Undertecknad Axel Karlfeldt. 2 blad.
Av alla mina sorger. Daterad 2-3 november 1890. 1 blad.
Av alla mina sorger. Daterad 2-3 november 1890. 1 blad.
Jag älskar dig trots dina många brister... . 1 blad.
Jag älskar dig trots dina många brister... . 1 blad.
Om du skådar ett par läppar... . Fragment, 1 blad.
Om du skådar ett par läppar... . Fragment, 1 blad.
Midsommarkväll då alla munnar... (Som en dröm). Tryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. Utesluten i senare upplagor. 1 blad.
Midsommarkväll då alla munnar... (Som en dröm). Tryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. Utesluten i senare upplagor. 1 blad.
Jag är muskig... . 2 blad.
Jag är muskig... . 2 blad.
I tidig vinter... . 1 blad.
I tidig vinter... . 1 blad.
Diverse utkast, 1885. 10 blad.
Diverse utkast, 1885. 10 blad.
Du stulit... . 1 blad.
Du stulit... . 1 blad.
Vid skiljovägen. 2 blad.
Vid skiljovägen. 2 blad.
Drömfragment: Det skulle vara en midnattsstund... och Nu lyser månen klar och kall... . Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 28, 1892. 2 blad.
Drömfragment: Det skulle vara en midnattsstund... och Nu lyser månen klar och kall... . Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 28, 1892. 2 blad.
Nana. 1 blad.
Nana. 1 blad.
Diktförteckning. "Visa", 1892. 1 blad.
Diktförteckning. "Visa", 1892. 1 blad.
97. Andjakten. 1 blad.
97. Andjakten. 1 blad.
Avsked på Spov-ängen. 2 blad.
Avsked på Spov-ängen. 2 blad.
Turister i fäboden. Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 29, 27/7 1893. Omtryckt i Karlfeldts ungdomsdiktning, 1934. 2 blad.
Turister i fäboden. Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 29, 27/7 1893. Omtryckt i Karlfeldts ungdomsdiktning, 1934. 2 blad.
Gengångerskan. Tryckt i Svenska familj-journalen Svea årgång 8, 1893. Omtryckt i Karlfeldts ungdomsdiktning, 1934. 2 blad.
Gengångerskan. Tryckt i Svenska familj-journalen Svea årgång 8, 1893. Omtryckt i Karlfeldts ungdomsdiktning, 1934. 2 blad.
Skall den förgås, hvar dröm... . 1 blad.
Skall den förgås, hvar dröm... . 1 blad.
En dag då isen svart och tärd... . 3 blad.
En dag då isen svart och tärd... . 3 blad.
a, Till dina dungars jungfruliga gömmen... . b, Det doftar av barr... . Sammanlagt 1 blad.
a, Till dina dungars jungfruliga gömmen... . b, Det doftar av barr... . Sammanlagt 1 blad.
Min ungdoms bästa kärlek... . 1 blad.
Min ungdoms bästa kärlek... . 1 blad.
Är du den rätta... . 1 blad.
Är du den rätta... . 1 blad.
Jag vill ej vända med de trötta... . 1 blad.
Jag vill ej vända med de trötta... . 1 blad.
I detta vårt levernes vånda och strid... . 1 blad.
I detta vårt levernes vånda och strid... . 1 blad.
a, Håkan på heden, på färd så vill och lång... . Tryckt i Fridolins visor, 1898. b, Du är som en blomma på heden... . Sammanlagt 1 blad.
a, Håkan på heden, på färd så vill och lång... . Tryckt i Fridolins visor, 1898. b, Du är som en blomma på heden... . Sammanlagt 1 blad.
Strävskäggige man... . Fragment, 1 blad.
Strävskäggige man... . Fragment, 1 blad.
Väl sjöng jag... . 1 blad.
Väl sjöng jag... . 1 blad.
Den ena kom... (Wårskymning). Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 33, 1897. Omtryckt i Fridolins visor, 1898. 2 blad.
Den ena kom... (Wårskymning). Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 33, 1897. Omtryckt i Fridolins visor, 1898. 2 blad.
Fjäder-Hjalmar. Tryckt i Jul årgång 9, 1896. Omtryckt i Karlfeldts ungdomsdiktning, 1934. 2 blad.
Fjäder-Hjalmar. Tryckt i Jul årgång 9, 1896. Omtryckt i Karlfeldts ungdomsdiktning, 1934. 2 blad.
Häll dig !. Daterad W.d. 30 april 1885. 1 blad.
Häll dig !. Daterad W.d. 30 april 1885. 1 blad.
Nu bölar tjuren... (Stormnatt). Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 34, 1898. Omtryckt i Fridolins visor, 1898. 1 blad.
Nu bölar tjuren... (Stormnatt). Tryckt i Ny Illustrerad Tidning band 34, 1898. Omtryckt i Fridolins visor, 1898. 1 blad.
Göken på ängen... (Vårlåt). Tryckt i Minnesblad från Dalarne, utgiven av Södra Dalarnes tidning 1897. Omtryckt i Fridolins visor och andra dikter, 1898. 1 blad.
Göken på ängen... (Vårlåt). Tryckt i Minnesblad från Dalarne, utgiven av Södra Dalarnes tidning 1897. Omtryckt i Fridolins visor och andra dikter, 1898. 1 blad.
Kom i kvällen... Med titel: Vårsång i höstlunden (Ur en landtlig ungkarls visbok). Tryckt i Idun årgång 13, 6/10 1900. Omtryckt med titeln: Kom i lunden !, i Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim, 1901. 2 blad.
Kom i kvällen... Med titel: Vårsång i höstlunden (Ur en landtlig ungkarls visbok). Tryckt i Idun årgång 13, 6/10 1900. Omtryckt med titeln: Kom i lunden !, i Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim, 1901. 2 blad.
Träd stilla, träd stilla... . 2 blad.
Träd stilla, träd stilla... . 2 blad.
Storögd, hjulbent och axelkutig... . 1 blad.
Storögd, hjulbent och axelkutig... . 1 blad.
Jag ligger utsträckt på bärgets sida... . 1 blad.
Jag ligger utsträckt på bärgets sida... . 1 blad.
Hon jollrade rätt beständigt... . 1 blad.
Hon jollrade rätt beständigt... . 1 blad.
Då voro vi svånga... . 1 blad.
Då voro vi svånga... . 1 blad.
Nu sorlar... (Mot våra). Daterad torsdag 21 juni 1894. Tryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. Utkast, 1 blad.
Nu sorlar... (Mot våra). Daterad torsdag 21 juni 1894. Tryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. Utkast, 1 blad.
De sammetsmjuka ögon... . 1 blad.
De sammetsmjuka ögon... . 1 blad.
När natten steg in... . 1 blad.
När natten steg in... . 1 blad.
Resultat 1 till 100 av 1004

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.