Förhandsgranska utskrift Avsluta

Visar 1004 resultat

Arkivbeskrivning
Karlfeldts samling
Förhandsgranska utskrift Visa:
Karlfeldts samling
Karlfeldts samling
Brev från Erik Axel Karlfeldt.
Brev från Erik Axel Karlfeldt.
Dagbok 1878. 30/1 1878 - 8/2 1879, i slutet en kommentar två och ett halvt år senare. Två instoppade blad: "Rudan Nr 1, 7 januari 1878" samt "Dagbok. Tisdag den 8 juli..." .
Dagbok 1878. 30/1 1878 - 8/2 1879, i slutet en kommentar två och ett halvt år senare. Två instoppade blad: "Rudan Nr 1, 7 januari 1878" samt "Dagbok. Tisdag den 8 juli..." .
Antecknings- och dagbok (1881). Tre blad instoppade: "Kalaset" (fabel, 2 sid) och en latinsk text (i kuvert).
Antecknings- och dagbok (1881). Tre blad instoppade: "Kalaset" (fabel, 2 sid) och en latinsk text (i kuvert).
Skolövningsböcker m. m.
Skolövningsböcker m. m.
Tyska och engelska skrivövningar.
Tyska och engelska skrivövningar.
Språklära. Diktutkast. Två instoppade blad. Axel Erikson, Upsala ht 1885.
Språklära. Diktutkast. Två instoppade blad. Axel Erikson, Upsala ht 1885.
Manuskriptsamling
Manuskriptsamling
Brevsamling
Brevsamling
Brev till Erik Axel Karlfeldt.
Brev till Erik Axel Karlfeldt.
Oidentifierade och anonyma brev.
Oidentifierade och anonyma brev.
Dagbok, 13 mars 1879 - 1 mars 1880.
Dagbok, 13 mars 1879 - 1 mars 1880.
Anteckningsbok, (1888).
Anteckningsbok, (1888).
Franska temata, ht 1883.
Franska temata, ht 1883.
Engelsk-svensk glosbok (i kuvert).
Engelsk-svensk glosbok (i kuvert).
Dag-Bok 1880 [1885]. 1/3 1880 - 31/5 1880. I slutet av dagboken om sista veckan i Västerås vid studentexamen 1885. Två instoppade blad: "Norrskenet 1880" samt "Anteckningar 2/10 - 27/10 1880".
Dag-Bok 1880 [1885]. 1/3 1880 - 31/5 1880. I slutet av dagboken om sista veckan i Västerås vid studentexamen 1885. Två instoppade blad: "Norrskenet 1880" samt "Anteckningar 2/10 - 27/10 1880".
[Dagbok] 1881. Grön annotationsalmanacka. Två instoppade blad med diktförsök. Ett fotografi på Anna Bolling (f. 1870).
[Dagbok] 1881. Grön annotationsalmanacka. Två instoppade blad med diktförsök. Ett fotografi på Anna Bolling (f. 1870).
Anteckningsbok. Avskrift av brevväxling mellan Carl Dahlgren och Hedda H. (g. Hammarsköld).
Anteckningsbok. Avskrift av brevväxling mellan Carl Dahlgren och Hedda H. (g. Hammarsköld).
Skoluppsatser
Skoluppsatser
Brev mellan övriga.
Brev mellan övriga.
Dagböcker och anteckningsböcker
Dagböcker och anteckningsböcker
Anteckningsbok (Notizbuch), 1881. Anteckningar rörande Concordia, diktutkast m. m. Ett instoppat blad: "Säg flicka...". Protokoll från sammanträden i Concordia 1881, 3 blad (i kuvert).
Anteckningsbok (Notizbuch), 1881. Anteckningar rörande Concordia, diktutkast m. m. Ett instoppat blad: "Säg flicka...". Protokoll från sammanträden i Concordia 1881, 3 blad (i kuvert).
Anteckningsbok. Konsthistoria.
Anteckningsbok. Konsthistoria.
Skolövningsbok.
Skolövningsbok.
Engelsk övningsbok.
Engelsk övningsbok.
Språklära.
Språklära.
Prosa, manuskript
Prosa, manuskript
Inlägg vid diskussionerna i Värmlands läns folkhögskola i Molkom 8/11 1895 - 20/3 1896, utdrag ur protokollen. "Det var en gång en sjuk skald...", tryckt i Tidskrift för svenska folkhögskolan, årgång 13, 1932. 14 blad.
Inlägg vid diskussionerna i Värmlands läns folkhögskola i Molkom 8/11 1895 - 20/3 1896, utdrag ur protokollen. "Det var en gång en sjuk skald...", tryckt i Tidskrift för svenska folkhögskolan, årgång 13, 1932. 14 blad.
Prolog vid svenska spelen. Tryckt i Afton-Tidningen 8/7 1916, Dagens Nyheter, Stockholms Dagblad, Stockholmstidningen, Svenska Dagbladet 9/7 1916. Omtryckt i Tankar och tal med ett lyriskt bokslut, 1932. 2 blad.
Prolog vid svenska spelen. Tryckt i Afton-Tidningen 8/7 1916, Dagens Nyheter, Stockholms Dagblad, Stockholmstidningen, Svenska Dagbladet 9/7 1916. Omtryckt i Tankar och tal med ett lyriskt bokslut, 1932. 2 blad.
Tal vid svenska brigadens återkomst till Stockholm den 30 maj 1918: "Innevånare i Sveriges huvudstad,... ". Tryckt i Aftonbladet, Dagens Nyheter m. fl. tidningar 1918. Omtryckt i Boëthius, Axel: Svenska brigaden. En skildring från Finlands frihetstid. Helsingfors 1920.
Tal vid svenska brigadens återkomst till Stockholm den 30 maj 1918: "Innevånare i Sveriges huvudstad,... ". Tryckt i Aftonbladet, Dagens Nyheter m. fl. tidningar 1918. Omtryckt i Boëthius, Axel: Svenska brigaden. En skildring från Finlands frihetstid. Helsingfors 1920.
Tal vid avtäckningen av Gustaf Frödings byst på Djurgården den 13 februari 1921. Maskinskrift, 2 blad.
Tal vid avtäckningen av Gustaf Frödings byst på Djurgården den 13 februari 1921. Maskinskrift, 2 blad.
Zorn, minnesord den 22 augusti 1921: "På årsdagen av Anders Zorns... ". Tryck Victor Pettersson, Stockholm 1921. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 7 blad.
Zorn, minnesord den 22 augusti 1921: "På årsdagen av Anders Zorns... ". Tryck Victor Pettersson, Stockholm 1921. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 7 blad.
Zorn, minnesord den 22 augusti 1921. Renskrift (av annan hand), 7 blad.
Zorn, minnesord den 22 augusti 1921. Renskrift (av annan hand), 7 blad.
"Henry Fielding. Utkast till ett författarporträtt". Karlfeldts lic.avhandling. a, original (139 sid och ett löst blad) - utlånas ej. b, kopia (för utlåning).
"Henry Fielding. Utkast till ett författarporträtt". Karlfeldts lic.avhandling. a, original (139 sid och ett löst blad) - utlånas ej. b, kopia (för utlåning).
Tal, manuskript
Tal, manuskript
Tal hållna vid Molkoms Folkhögskola våren 1896. Maskinskrift.
Tal hållna vid Molkoms Folkhögskola våren 1896. Maskinskrift.
"Afskedsord vid Gustaf Frödings graf af N. Söderblom och E. A. Karlfeldt. Sol, sol, du varma... ". Tryck Albert Bonnier, Stockholm 1911. Omtryckt i Tankar och tal med ett lyriskt bokslut, 1932. Koncept, 6 blad.
"Afskedsord vid Gustaf Frödings graf af N. Söderblom och E. A. Karlfeldt. Sol, sol, du varma... ". Tryck Albert Bonnier, Stockholm 1911. Omtryckt i Tankar och tal med ett lyriskt bokslut, 1932. Koncept, 6 blad.
Afskedsord vid Gustaf Frödings graf af N. Söderblom och E. A. Karlfeldt. Renskrift, 11 blad.
Afskedsord vid Gustaf Frödings graf af N. Söderblom och E. A. Karlfeldt. Renskrift, 11 blad.
Avskedsord vid Gustaf Frödings grav den 12 februari 1911. Maskinskrift.
Avskedsord vid Gustaf Frödings grav den 12 februari 1911. Maskinskrift.
Tal vid svenska brigadens återkomst till Stockholm den 30 maj 1918: "Innevånare i Sveriges huvudstad, ... ". Renskrift, 2 blad.
Tal vid svenska brigadens återkomst till Stockholm den 30 maj 1918: "Innevånare i Sveriges huvudstad, ... ". Renskrift, 2 blad.
Tal vid svenska brigadens återkomst till Stockholm den 30 maj 1918: "Innevånare i Sveriges huvudstad, ... ". Maskinskrift, 3 blad.
Tal vid svenska brigadens återkomst till Stockholm den 30 maj 1918: "Innevånare i Sveriges huvudstad, ... ". Maskinskrift, 3 blad.
Tal vid det Nordiska författaremötet i Köpenhamn maj 1919 (kort referat): "I en tid, då Janustemplets... ". Tryckt i Politiken, Köpenhamn 22/5 1919. Maskinskrift, 4 blad.
Tal vid det Nordiska författaremötet i Köpenhamn maj 1919 (kort referat): "I en tid, då Janustemplets... ". Tryckt i Politiken, Köpenhamn 22/5 1919. Maskinskrift, 4 blad.
Brunnbäcksminnet, tal vid fyrahundraårsfesten den 5 juni 1921 av E. A. Karlfeldt. 20 blad och 1 omslag.
Brunnbäcksminnet, tal vid fyrahundraårsfesten den 5 juni 1921 av E. A. Karlfeldt. 20 blad och 1 omslag.
Vid W. E. Svedelius grav i Vestmanlands-Dala Nations namn, 1889. Undertecknat E. A. Karlfeldt. Dikt (maskinskriven), tryck Edv. Berling, Uppsala 1889. Omtryckt i Karlfeldts ungdomsdiktning, 1934. 1 blad.
Vid W. E. Svedelius grav i Vestmanlands-Dala Nations namn, 1889. Undertecknat E. A. Karlfeldt. Dikt (maskinskriven), tryck Edv. Berling, Uppsala 1889. Omtryckt i Karlfeldts ungdomsdiktning, 1934. 1 blad.
Tal vid festen för Holger Drachmann på Grand Hotel i Stockholm i samband med premiären på Gurre på Svenska Teatern den 22 oktober 1906. Tryckt i Svenska Dagbladet 23/10 1906. Omtryckt i Tankar och tal med ett lyriskt bokslut, 1932.
Tal vid festen för Holger Drachmann på Grand Hotel i Stockholm i samband med premiären på Gurre på Svenska Teatern den 22 oktober 1906. Tryckt i Svenska Dagbladet 23/10 1906. Omtryckt i Tankar och tal med ett lyriskt bokslut, 1932.
Brunnbäcksminnet, tal vid fyrahundraårsfesten den 5 juni 1921. Maskinskrift, 2 blad.
Brunnbäcksminnet, tal vid fyrahundraårsfesten den 5 juni 1921. Maskinskrift, 2 blad.
Zorn, minnesord den 22 augusti 1921. 10 blad.
Zorn, minnesord den 22 augusti 1921. 10 blad.
"En blick på tidens idéer... ". Maskinskrift, 3 blad.
"En blick på tidens idéer... ". Maskinskrift, 3 blad.
Henry Fielding. Koncept.
Henry Fielding. Koncept.
Tal vid ungdomsmötet i Hedemora - Från Bispbergs klack den 25 juni 1905 under ungdomsmöte i Dalarne. Tryckt i Södra Dalarnes Tidning 27/6 1905, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1/7 1905. Omtryckt i Tankar och tal med ett lyriskt bokslut, 1932.
Tal vid ungdomsmötet i Hedemora - Från Bispbergs klack den 25 juni 1905 under ungdomsmöte i Dalarne. Tryckt i Södra Dalarnes Tidning 27/6 1905, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1/7 1905. Omtryckt i Tankar och tal med ett lyriskt bokslut, 1932.
Tal vid avtäckningen av Gustaf Frödings byst på Djurgården den 13 februari 1921: "Gustaf Fröding hade... ". Tryckt i Dagens Nyheter, Stockholms Dagblad, Stockholmstidningen, Svenska Dagbladet 14/2 1921. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 4 blad.
Tal vid avtäckningen av Gustaf Frödings byst på Djurgården den 13 februari 1921: "Gustaf Fröding hade... ". Tryckt i Dagens Nyheter, Stockholms Dagblad, Stockholmstidningen, Svenska Dagbladet 14/2 1921. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 4 blad.
Brunnbäcksminnet, tal vid fyrahundraårsfesten den 5 juni 1921: "Vid Andersmässtiden 1520... ". Tryckt Stockholm 1921, Wahlström o Widstrand. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 7 blad.
Brunnbäcksminnet, tal vid fyrahundraårsfesten den 5 juni 1921: "Vid Andersmässtiden 1520... ". Tryckt Stockholm 1921, Wahlström o Widstrand. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 7 blad.
Zorn, minnesord den 22 augusti 1921. 2 blad.
Zorn, minnesord den 22 augusti 1921. 2 blad.
Tal i Dalaföreningen i Stockholm den 22 februari 1925 (kortfattat referat): "En blick på tidens idéer... ". Tryckt i Dagens Nyheter, Stockholmstidningen, Svenska Dagbladet 23/2 1925. 6 blad.
Tal i Dalaföreningen i Stockholm den 22 februari 1925 (kortfattat referat): "En blick på tidens idéer... ". Tryckt i Dagens Nyheter, Stockholmstidningen, Svenska Dagbladet 23/2 1925. 6 blad.
Tal vid avtäckningen av Carl Milles Gustaf Vasastaty i Nordiska museet den 22 maj 1925: "Konung Gustaf Vasas bild... ". Tryckt i Dagens Nyheter, Stockholmstidningen, Svenska Dagbladet 23/5 1925. 6 blad.
Tal vid avtäckningen av Carl Milles Gustaf Vasastaty i Nordiska museet den 22 maj 1925: "Konung Gustaf Vasas bild... ". Tryckt i Dagens Nyheter, Stockholmstidningen, Svenska Dagbladet 23/5 1925. 6 blad.
Tal i Norra latinläroverkets aula under Allmänna gymnasiedagarna den 6 mars 1927 (kortfattat referat): "I denna stund... ". Tryckt i Dagens Nyheter, Stockholms Dagblad, Stockholmstidningen, Svenska Dagbladet 7/3 1927. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 6 blad (med ändringar).
Tal i Norra latinläroverkets aula under Allmänna gymnasiedagarna den 6 mars 1927 (kortfattat referat): "I denna stund... ". Tryckt i Dagens Nyheter, Stockholms Dagblad, Stockholmstidningen, Svenska Dagbladet 7/3 1927. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 6 blad (med ändringar).
Tal vid invigningen av Stiernhielmsmonumentet: "Georg Stiernhjelm föddes i Svartskärs by... ". Koncept, 3 blad.
Tal vid invigningen av Stiernhielmsmonumentet: "Georg Stiernhjelm föddes i Svartskärs by... ". Koncept, 3 blad.
Tal vid soaré till förmån för D. S. Merezkovskij i Börssalen i Stockholm den 9 april 1927 (referat): "Jag hälsar... ". Tryckt i Dagens Nyheter 10/4 1927. 6 blad.
Tal vid soaré till förmån för D. S. Merezkovskij i Börssalen i Stockholm den 9 april 1927 (referat): "Jag hälsar... ". Tryckt i Dagens Nyheter 10/4 1927. 6 blad.
"Jag tror mig uttala Svenska akademiens... ". Maskinskrift, 1 blad.
"Jag tror mig uttala Svenska akademiens... ". Maskinskrift, 1 blad.
Tal till rektor Per Fischier, Stockholms Borgarskola: "Då jag ser mig omkring i denna krets... ". Maskinskrift, 5 blad.
Tal till rektor Per Fischier, Stockholms Borgarskola: "Då jag ser mig omkring i denna krets... ". Maskinskrift, 5 blad.
Tal till rektor Per Fischier. Renskrift (maskinskrift och stencil).
Tal till rektor Per Fischier. Renskrift (maskinskrift och stencil).
I Dalarne. Tryckt i Sv. Turistföreningens årsskrift 1926. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. Maskinskrift, 22 blad.
I Dalarne. Tryckt i Sv. Turistföreningens årsskrift 1926. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. Maskinskrift, 22 blad.
Tal vid Riksförbundets för Sveriges försvar årsfest i Konserthuset i Stockholm den 15 november 1927: "Hvad är ett ofritt land ?". Tryckt i Dagens Nyheter, Stockholms Dagblad, Stockholmstidningen, Svenska Dagbladet 7/3 1927. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 9 blad.
Tal vid Riksförbundets för Sveriges försvar årsfest i Konserthuset i Stockholm den 15 november 1927: "Hvad är ett ofritt land ?". Tryckt i Dagens Nyheter, Stockholms Dagblad, Stockholmstidningen, Svenska Dagbladet 7/3 1927. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 9 blad.
Stiernhjelm och stjärnorna. Tal vid avtäckningen av Georg Stiernhielms minnesvård i Vika den 7 oktober 1928 av E. A. Karlfeldt. Maskinskrivet tryckmanuskript. Tryckt i Dagens Nyheter m. fl. tidningar 8/10 1928. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 19 blad.
Stiernhjelm och stjärnorna. Tal vid avtäckningen av Georg Stiernhielms minnesvård i Vika den 7 oktober 1928 av E. A. Karlfeldt. Maskinskrivet tryckmanuskript. Tryckt i Dagens Nyheter m. fl. tidningar 8/10 1928. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 19 blad.
Stiernhjelm och stjärnorna. Fortsättning, 5 blad.
Stiernhjelm och stjärnorna. Fortsättning, 5 blad.
Tal vid soaré till förmån för D. S. Merezkovskij. Maskinskrift, 1 blad.
Tal vid soaré till förmån för D. S. Merezkovskij. Maskinskrift, 1 blad.
"Religionen har uttalat... ". Maskinskrift, 6 blad.
"Religionen har uttalat... ". Maskinskrift, 6 blad.
Tal vid Pennklubbens uppläsningsafton i Börssalen den 29 november 1930: "Jag tror mig uttala Svenska akademiens... ". Tryckt i Dagens Nyheter 30/11 1930. 3 blad.
Tal vid Pennklubbens uppläsningsafton i Börssalen den 29 november 1930: "Jag tror mig uttala Svenska akademiens... ". Tryckt i Dagens Nyheter 30/11 1930. 3 blad.
Vid Apollograden i S.H.T. 4 blad.
Vid Apollograden i S.H.T. 4 blad.
Tal vid Ernst Beckmans gravsättning. Maskinskrift, 3 blad.
Tal vid Ernst Beckmans gravsättning. Maskinskrift, 3 blad.
Tal på Wilhelm Peterson-Bergers 60-årsdag vid bankett på Grand Hotel Royal den 27 februari 1927. Maskinskrift, 2 blad.
Tal på Wilhelm Peterson-Bergers 60-årsdag vid bankett på Grand Hotel Royal den 27 februari 1927. Maskinskrift, 2 blad.
"Det var för länge sen i Uppsala... ". Maskinskrift, 2 blad.
"Det var för länge sen i Uppsala... ". Maskinskrift, 2 blad.
Till fru Emma Zorn den 30 april 1930. Tryck, Kungl. boktryckeriet Stockholm, 1930.
Till fru Emma Zorn den 30 april 1930. Tryck, Kungl. boktryckeriet Stockholm, 1930.
Tal vid Ernst Beckmans gravsättning på Djursholms kyrkogård den 26 juni 1924. Referat. Tryckt i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Stockholmstidningen, Svenska Dagbladet 27/6 1924. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 4 blad.
Tal vid Ernst Beckmans gravsättning på Djursholms kyrkogård den 26 juni 1924. Referat. Tryckt i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Stockholmstidningen, Svenska Dagbladet 27/6 1924. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 4 blad.
Tal vid avtäckningen av Carl Milles Gustaf Vasastaty. Maskinskrift, 2 blad.
Tal vid avtäckningen av Carl Milles Gustaf Vasastaty. Maskinskrift, 2 blad.
"I denna stund... ". Renskrift (stencil), 3 blad.
"I denna stund... ". Renskrift (stencil), 3 blad.
Stiernhjelm och stjärnorna. Renskrift (maskinskrift), 8 blad.
Stiernhjelm och stjärnorna. Renskrift (maskinskrift), 8 blad.
Tal vid minneshögtiden för Andrée och hans män i Blå Hallen den 5 oktober 1930: "Religionen har uttalat... ". Tryckt i Dagens Nyheter 6/10 1930. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 6 blad.
Tal vid minneshögtiden för Andrée och hans män i Blå Hallen den 5 oktober 1930: "Religionen har uttalat... ". Tryckt i Dagens Nyheter 6/10 1930. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 6 blad.
Tal vid Sven Södermans jordfästning, Nya Kyrkogården, Stockholm, den 26 april 1930: "Det var för länge sen i Uppsala... ". Tryckt i Dagens Nyheter, Stockholms Dagblad, Svenska Dagbladet 27/4 1930. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 6 blad.
Tal vid Sven Södermans jordfästning, Nya Kyrkogården, Stockholm, den 26 april 1930: "Det var för länge sen i Uppsala... ". Tryckt i Dagens Nyheter, Stockholms Dagblad, Svenska Dagbladet 27/4 1930. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. 6 blad.
Oration till skalder och kompaner: "Landet skriker av kornknarr... ". Daterat Leksand 1930. Tryckt i Dagens Nyheter, julnummer 1930. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. Tryckmanuskript, 17 blad.
Oration till skalder och kompaner: "Landet skriker av kornknarr... ". Daterat Leksand 1930. Tryckt i Dagens Nyheter, julnummer 1930. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. Tryckmanuskript, 17 blad.
Om lukt och doft. En sommarpredikan av E. A. Karlfeldt. Tryckt i Stockholmstidningen, julnummer 1930, Hufvudstadsbladet 21/12 1930. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. Tryckmanuskript, 32 blad.
Om lukt och doft. En sommarpredikan av E. A. Karlfeldt. Tryckt i Stockholmstidningen, julnummer 1930, Hufvudstadsbladet 21/12 1930. Omtryckt i Tankar och tal, 1932. Tryckmanuskript, 32 blad.
Till Stockholms Stads Stadshusnämnd: Yttrande över Carl Eldhs förslag till statyer i Stadshusträdgården i Stockholm (nakna porträttstoder), 1922. 2 blad.
Till Stockholms Stads Stadshusnämnd: Yttrande över Carl Eldhs förslag till statyer i Stadshusträdgården i Stockholm (nakna porträttstoder), 1922. 2 blad.
Tal vid Riksförbundets för Sveriges försvar årsfest i Konserthuset i Stockholm den 15 november 1927: "Vad är ett ofritt land ?". Maskinskrift, 3 blad, två versioner, 1932.
Tal vid Riksförbundets för Sveriges försvar årsfest i Konserthuset i Stockholm den 15 november 1927: "Vad är ett ofritt land ?". Maskinskrift, 3 blad, två versioner, 1932.
Hyllning från Svenska akademien vid Oscar Montelius begravning den 13 november 1921: "Allt ifrån sin första afhandling... ". 3 blad.
Hyllning från Svenska akademien vid Oscar Montelius begravning den 13 november 1921: "Allt ifrån sin första afhandling... ". 3 blad.
Grön förvaringspärm:
Grön förvaringspärm:
Lyrik, manuskript
Lyrik, manuskript
Mot våra. Daterad Upsala 21 juni 1894 och Djursholm 6 okt. 1894. Koncept, 2 blad.
Mot våra. Daterad Upsala 21 juni 1894 och Djursholm 6 okt. 1894. Koncept, 2 blad.
En herde- och namnsdagsvisa. Säg mig, käraste... . Koncept, 1 blad.
En herde- och namnsdagsvisa. Säg mig, käraste... . Koncept, 1 blad.
På sommarvandring (En vandringsdag). Koncept, 2 blad.
På sommarvandring (En vandringsdag). Koncept, 2 blad.
En herde- och namnsdagsvisa. Tryckmanuskript, 2 blad.
En herde- och namnsdagsvisa. Tryckmanuskript, 2 blad.
Spelmannen. Tryckt i Svensk tidskrift 1891. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895, med titel: Spelmansvisor 1. Renskrift, 1 blad.
Spelmannen. Tryckt i Svensk tidskrift 1891. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895, med titel: Spelmansvisor 1. Renskrift, 1 blad.
Villgräset. Tryckt i Svensk tidskrift 1891. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. Renskrift, 1 blad.
Villgräset. Tryckt i Svensk tidskrift 1891. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. Renskrift, 1 blad.
Fäderna. Daterad 9/1 93. Tryckt i Ord och Bild årgång 4, 1895. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. Koncept, 2 blad.
Fäderna. Daterad 9/1 93. Tryckt i Ord och Bild årgång 4, 1895. Omtryckt i Vildmarks- och kärleksvisor, 1895. Koncept, 2 blad.
Lindelin. Koncept, 1 blad.
Lindelin. Koncept, 1 blad.
Svart anteckningsbok:
Svart anteckningsbok:
Svart anteckningsbok:
Svart anteckningsbok:
Tidskriftsartiklar, manuskript
Tidskriftsartiklar, manuskript
Vildmarks- och kärleksvisor (1895)
Vildmarks- och kärleksvisor (1895)
Mot våra. Renskrift, 2 blad.
Mot våra. Renskrift, 2 blad.
På sommarvandring (En vandringsdag). Renskrift, 1 blad.
På sommarvandring (En vandringsdag). Renskrift, 1 blad.
Resultat 1 till 100 av 1004

Kungliga biblioteket
Kontakta oss
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR.